Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva s prelazom

  1. 1. 1. Израчунај. 2. Одреди вредност израза. 51 – (29 + 13) = _________________________________________________ (37 + 29) – ( 42 – 25) = ___________________________________________ 3. Од броја 53 одузми разлику бројева 38 и 19. _____________________________________________________________ 4. Од збира бројева 66 и 19 одузми број 18. ______________________________________________________________ 5. У парку је било 46 стабала дрвећа. На јесен је посађено још 25 стабала. Колико стабала укупно има у парку? _____________________________________________________________ Одговор: _____________________________________________________ 6. Маша је купила 32 позивнице за свој рођендан. Написала је 15. Колико позивница јој је остало да напише? _____________________________________________________________ Одговор: _____________________________________________________ 7. На једној страни улице налази се 47 кућа, а на другој 26 кућа мање. Колико укупно кућа има у тој улици? _____________________________________________________________ Одговор: _____________________________________________________ 8. Милан чита књигу која има 72 стране. У суботу је прочитао 26, а у недељу 18 страна. Колико још страница има да прочита? __________________________________________________________________ Одговор: __________________________________________________________ 27 + 35 = 76 + 17 = 62 – 39 = 83 – 48 = 44 + 28 = 68 + 23 = 45 – 27 = 97 – 59 = 39 + 46= 55 +38 = 54 – 36 = 72 – 35 =

×