Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja s prelazom

12,490 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja s prelazom

  1. 1. (сабирање двоцифреног и једноцифреног и одузимање једноцифреног од двоцифреног броја с прелазом преко десетице) 54 + 7 = 42 – 5 = 45 + 9 = 61 – 6 = 34 + 8 = 63 – 7 = 62 – 4 = 26 + 6 = 67 + 6 = 47 – 8 = 76 + 8 = 41 - 7 = 38 + 5 = 93 – 6 = 92 – 9 = 55 + 8 = 88 + 4 = 86 – 7 = 37 + 4 = 93 – 6 = 1. Израчунај. 2. Који број је за 4 мањи од разлике бројева 22 и 9. ______________________________________________________________ 3.Одреди збир броја 31 и разлике бројева 12 и 5. ______________________________________________________________ 4. За колико је број 9 мањи од збира бројева 47 и 6. ______________________________________________________________ 5. У гаражи је паркирано 28 аутомобила. Паркирало се још 5 аутомобила. Колико је аутомобила сада у гаражи? ______________________________________________________________ Одговор: ______________________________________________________ 6. На крову је било 32 голуба. Одлетела су 3 бела и 4 шарена голуба. Колико је голубова ностало на крову? ______________________________________________________________ Одговор: ______________________________________________________ 7. У три чиније било је укупно 34 јабуке. У једној је било 8 јабука, а у другој 13 јабука. Колико је јабука у трећој чинији? _______________________________________________________________ Одговор:_______________________________________________________

×