Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Subtitravimas lietuvoje 2013 05 28

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

Subtitravimas lietuvoje 2013 05 28

Download to read offline

Didžioji dalis lietuvių sutinka, kad subtitruota TV produkcija skatintų užsienio kalbų mokėjimą ir tiksliau perteiktų kūrinių meninę reikšmę. Šioje prezentacijoje pateikiami išsamūs apklausos rezultatai ir argumentai, kodėl pats laikas Lietuvoje pradėti televiziojos laidas ir filmus rodyti originalo kalbas su subtitrais.

Didžioji dalis lietuvių sutinka, kad subtitruota TV produkcija skatintų užsienio kalbų mokėjimą ir tiksliau perteiktų kūrinių meninę reikšmę. Šioje prezentacijoje pateikiami išsamūs apklausos rezultatai ir argumentai, kodėl pats laikas Lietuvoje pradėti televiziojos laidas ir filmus rodyti originalo kalbas su subtitrais.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Subtitravimas lietuvoje 2013 05 28

 1. 1. Televizijos žiūrėjimas originalo kalba su subtitrais Vilnius, 2013/05/28
 2. 2. Kodėl subtitravimas? • Remiantis tyrimais, subtitruotos TV produkcijos ţiūrėjimas skatina geresnį uţsienio kalbų ţinojimo lygį. • Televizijos laidų, filmų ir serialų subtitravimas leistų šią produkciją padaryti prieinamą klausos negalią turintiems asmenims. • Lietuva tik minimaliai įgyvendina ES Audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugų direktyvą, kurioje nurodoma sudaryti lygiavertes sąlygas asmenims su negalia galimybe naudotis audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugomis. • TV produkcija su subtitrais leidţia geriau perteikti kūrinių emocijas ir meninę raišką. 1. 2. 3. Study on the use of subtitling: The potential of subtitling to encourage foreign language learning and improve the mastery of foreign languages. EACEA/2009/01. Daugiakalbystės strategija. ES Audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugų direktyva. 2
 3. 3. Kalbų mokėjimas – konkurencingesnės darbo jėgos ugdymas • • • • Tik 38 proc. lietuvių teigė mokantys anglų kalbą, lyginant su 41 proc. latvių ir 46 proc. estų ir 60 proc. slovėnų. Lietuvius anglų kalbos ţinojime toli pralenkia ir skandinavai – 90 proc. švedų, 80 proc. suomių ir 83 proc. danų teigė mokantys anglų kalbą. Estija ir Slovėnija – buvusios Rytų bloko valstybės daugumoje naudoja subtitrus ir jų gyventojai teigė geriau mokantys anglų kalbą nei lietuviai. Valstybėse su ilga subtitravimo tradicija, dauguma respondentų teigė, kad jų anglų kalbos ţinojimo lygis yra ţymiai artimesnis jų gimtajai kalbai nei valstybių su dubliuojamos produkcijos tradicija. Anglų kalbos žinojimas ir subtitravimo tradicija Švedija (T) Danija (T) Kipras (T) Suomija (T) Austrija (D) Slovėnija (T) Belgija (T) Vokietija (D) Estija (T) Italija (D) Graikija (T) Prancūzija (D) Latvija (D) Lietuva (D) Portugalija (T) Čekija (D) Ispanija (D) Slovakija (D) Lenkija (D) Bulgarija (D) Rumunija (T) Vengrija (D) 89.8 83.4 80.7 80.3 67.8 60.3 56.6 56.3 46.1 45.5 45.3 44.3 41.2 37.9 36.1 33.4 32.4 30 25 20.7 18.9 14.5 T = Titruojama D= Dubliuojama Šaltinis: Eurostat Adult Education Survey. Self perceived labuage leraning of adults (2564 y/o), 2008. 3
 4. 4. Svarbiausi vietos pasirinkimo kriterijai investuotojams Priėjimas prie rinkos ir klientų 60% Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 53% Ryšių tinklų kokybė 52% Susisiekimas 42% Biurų kainos ir kokybės santykis 33% Darbo jėgos kaina 32% Biurų pasiūla 25% Užsienio kalbų mokėjimas 21% Vyriausybės paskatos 20% Patogus susisiekimas mieste 20% Gyvenimo kokybė 16% Švari aplinka 16% 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Šaltinis: Cushman&Wakefield; 501 pirmaujančios Europos bendrovės vadovų apklausa (2011) 4
 5. 5. Į Lietuvą vis gausiau atvykstantys užsieniečiai gali žiūrėti televizijos produkciją tik originalo kalba • 2012 metais Lietuvoje gyveno 22.8 tūkst. ne Lietuvos piliečių. Imigrantai 2004-2011 • Taip pat į Lietuvą sugrįţta ir tautiečiai. Didelė dalis lietuvių grįţta su atţalomis, kurie nori ţiūrėti TV produkciją originalo kalba su subtitrais. 2011 m. grįţo 15,685 imigrantų. 3500 2960 3000 2500 2156 2084 2237 2468 2000 1673 1666 1500 1060 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Imigrantai, iš viso pagal pilietybę (be lietuvių) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 5
 6. 6. Subtitravimo reglamentavimas užsienyje • ES valstybės narės (Belgija, Nyderlandai, Suomija, Danija) turi nustatytą procentinę dalį (nuo 50 % iki 100 %), kiek net ir valstybine kalba rodomos produkcijos turi būti rodoma su subtitrais. • Suomijoje iki 2016 m. turi būti sudarytos galimybės 100 proc. rodyti televizijos programas net ir suomių ir švedų kalbomis su subtitrais. Taip Suomijoje nusakyta tvarka ir privačioms televizijoms, naudoti subtitrus 50 proc., kasmet vis didinant kvotas. • Belgijoje nuo 2011 m. nacionalinis transliuotojas rodo 95 proc. programos olandų kalba su subtitrais, o privatieji transliuotojai – 50 proc. • Nyderlandų karalystėje nacionalinis transliuotojas turi rodyti 95 proc. programos olandų kalba su subtitrais. http://hub.eaccessplus.eu/index.php?title=Legislation_for_accessible_Audiovisual_media&redirect=no 6
 7. 7. Daugiau nei puse gyventojų rinktųsi žiūrėti subtitruotą TV produkciją (visi gyventojai) Ar apskritai rinktumėtės žiūrėti kokias nors užsienietiškas laidas / filmus / serialus (pvz. penktadienio vakaro filmą) originalo kalba su lietuviškais subtitrais? • „Investuok Lietuvoje“ atliko reprezentatyvų N/N 5% visuomenės nuomonės tyrimą nuostatoms apie filmų, TV laidų bei serialų rodymą originalo kalba išsiaiškinti. • Uţsienietiškas laidas / filmus / serialus originalo kalba su lietuviškais subtitrais daţniau rinktųsi ţiūrėti 18-25 m. amţiaus respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai ir didţiausias pajamas (virš 1500 Lt) turintys respondentai. • 55% visų gyventojų rinktųsi ţiūrėti uţsienietišką TV produkciją su titrais: • 20 % rinktųsi daţnai; • 35 % rinktųsi retkarčiais. Ne, nesirinkčiau 40% Taip, rinkčiausi 55% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 7
 8. 8. Daugiau nei 70 proc. 18-35 m., aukščiausio išsilavinimo ir didžiausias pajamas gaunančių rinktųsi žiūrėti subtitruotą TV produkciją Ar apskritai rinktumėtės žiūrėti kokias nors užsienietiškas laidas / filmus / serialus (pvz. penktadienio vakaro filmą) originalo kalba su lietuviškais subtitrais? • Uţsienietiškas laidas / filmus / serialus originalo kalba su lietuviškais subtitrais daţniau rinktųsi ţiūrėti 18-25 m. amţiaus respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai ir didţiausias pajamas (virš 1500 Lt) turintys respondentai. N/N 5% Taip, rinkčiausi dažnai 31% Ne, nesirinkčiau 24% Taip, rinkčiausi retkarčiais 40% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 8
 9. 9. Subtitruojama TV produkcija lavina užsienio kalbų žinias Kiek Jūs būtumėte linkę pritarti nuomonei, jog originalo kalba rodomos laidos / filmai / serialai lavina vaikų ir jaunimo užsienio kalbos žinias? • Didţioji dalis (80 proc.) televizijos ţiūrovų sutinka, jog originalo kalba rodomos laidos/ filmai/ serialai lavina vaikų ir jaunimo uţsienio kalbos ţinias. Labiau nepritariu, nei pritariu 12% N/N Visiškai nepritariu 3% 5% Visiškai pritariu 42% Labiau pritariu, nei nepritariu 38% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Sprinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 9
 10. 10. Subtitruojama TV produkcija tiksliau perteikia kūrinio prasmę Kiek Jūs būtumėte linkę pritarti nuomonei, jog originalo kalba rodomos laidos / filmai / serialai tiksliau perteikia kūrinio nuotaiką ir prasmę? Visiškai nepritariu 8% • Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) taip pat pritaria nuomonei, jog originalo kalba rodomos laidos / filmai / serialai tiksliau perteikia kūrinio nuotaiką ir prasmę bei skatina ţmones domėtis uţsienio kalbomis. N/N 4% Visiškai pritariu 34% Labiau nepritariu, nei pritariu 20% Labiau pritariu, nei nepritariu 34% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Sprinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 10
 11. 11. Laipsniškas perėjimas prie subtitravimo • 40 % respondentų, kurie nepritartų visų uţsienietiškų laidų, serialų ir filmų rodymui originalo kalba su subtitrais, pritartų, kad tokių filmų, laidų ir serialų dalį laipsniškai galima didinti. • Nėra didelių nuomonių skirtumų dėl būdo, kuriuo turėtų būti didinama subtitruojamų TV laidų, serialų ir filmų dalis. Labiausiai ţiūrovai būtų linkę pritarti, kad subtitruojami būtų meniniai ir dokumentiniai filmai ir jie būtų rodomi dienos (9.00-17.00). Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 11
 12. 12. Tyrimo rezultatai apie populiariausias TV laidas Top 10 serialų tarp 15-35 m. amžiaus Lietuvos gyventojų Top 10 filmų tarp 15-35 m. amžiaus Lietuvos gyventojų TV kanalas TV kanalas 1 MOTERYS MELUOJA GERIAU 5 TV3 1 ĮSIKŪNIJIMAS TV3 2 MOTERYS MELUOJA GERIAU 6 TV3 2 VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE TV3 3 NUSIVYLUSIOS NAMŲ ŠEIMININKĖS TV3 3 ILGO PLAUKO ISTORIJA TV3 4 KOBRA-11 TV3 4 PIRŠLYBOS TV3 5 TĖVYNĖ TV3 5 KARŠTA PUPYTĖ. 2 RODYMAS TV3 6 DIEVOBAIMINGOS KALĖS TV3 6 KELIONĖ PO KOLEDŢUS TV3 7 VYNO KELIAS TV3 7 EISAS VENTŪRA. KAI GAMTA ŠAUKIA TV3 8 TERRA NOVA TV3 8 MADAGASKARAS 2 TV3 9 PABĖGIMO KARALIAI TV3 9 AUKŠTYN TV3 10 MELO TEORIJA TV3 10 GIMĘS LENKTYNIAUTI TV3 Šaltinis: TNS, 2012 m. duomenys. 12
 13. 13. Apibendrinimas • Lietuviai ne tik palyginti silpnai ţino kitas ES kalbas, bet ir šiuo metu nesudaro galimybių klausos negalią turintiems asmenims naudotis audiovizualinėmis paslaugomis. • Didţioji dalis sutinka, kad subtitruota TV produkcija skatintų uţsienio kalbų mokėjimą ir tiksliau perteiktų kūrinių meninę reikšmę. • Daugiau nei puse apklaustųjų sutinka, kad kartais rinktųsi ţiūrėti subtitruotą produkciją. • TV produkcijos subtitravimas nesukuria išskirtinai didelių kaštų televizijoms. 13
 14. 14. Siūlomas sprendimo būdas • TV produkcijos ţiūrėjimo originalo kalba su subtitrais viešinimas ir populiarinimais. • Pilotiniai projektai pereinamajam laikotarpiui - ambasadų, universitetų, Investuok Lietuvoje parama subtitruotos produkcijos rodymui ir populiarinimui. • Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme įteisinti privalomą dalies televizijos laiko, visuotinį televizijos laidų, serialų ir filmų, transliuojamų ne lietuvių kalba, rodymą su lietuviškais subtitrais, be dubliavimo, nustatant pereinamąjį laikotarpį. Tikslios teisės aktų formuluotės pateikiamos atskirame dokumente. 14

×