Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Word 2007
Razne mogućnosti programa
© S. Šutalo i D.Grundler, 2009.
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 2
Simboli
 U dokument je moguće umetnuti simbole i posebne
znakove kojih nema na tastatu...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 3
Simboli
 Odabirom naredbenog dugmeta Simbol otvara se
prozor osnovnih simbola.
1
2
Za ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 4
Simboli
 Vrste simbola i
znakova koji se
mogu umetnuti u
dokument zavise
o odabranom f...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 5
Simboli
Vježba 36.
 Stvoriti novi prazan dokument. Spremiti ga pod
nazivom Treci.docx ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 6
Simboli
Vježba 37.
U dokumentu Treci.docx umetnuti prijelom
stranice nakon umetnutih si...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 7
Grafičke oznake i numeriranje
 Ako u dokumentu postoje popisi, stavke popisa se
mogu o...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 8
Grafičke oznake i numeriranje
 Popisi označeni grafičkim oznakama ili
numerisanipopisi...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 9
Grafičke oznake i numeriranje
 Grafičke se oznake i oznake numeriranja umeću
odabirom:...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 10
Grafičke oznake
 Odabirom dugmetaGrafičke oznake otvara se prozor
skupa osnovnih ozna...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 11
Grafičke oznake
 Ako potrebne oznake nema,
birati naredbu Definicija nove
grafičke oz...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 12
Grafičke oznake
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 13
Numeriranje
 Odabirom
dugmetaNumeriranj
e otvara se prozor
skupa osnovnih
oznaka.
1
2
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 14
Numeriranje
 Ako se oznake žele oblikovati,
birati naredbu Definicija novog
oblika br...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 15
Grafičke oznake i numeriranje
 Ako se popis stvara u vrijeme upisa, sljedeća se
stavk...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 16
Grafičke oznake i numeriranje
Vježba 38.
 Otvoriti datoteku WRD_11_tekst.docx iz mape...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 17
Grafičke oznake i numeriranje
Vježba 39.
 Otvoriti datoteku WRD_10_tekst.docx iz mape...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 18
Višerazinski popis
 Popis se može
pretvoriti u
višerazinski popis
promjenom
hijerarhi...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 19
Višerazinski popis
 Gumb Višerazinski popis
otvara prozor koji sadrži
razne načine ob...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 20
Višerazinski popis
 Stavku kojoj se želi
promijeniti razina
treba označiti, a
potom b...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 21
Višerazinski popis
Vježba 40.
 Otvoriti datoteku WRD_10_tekst.docx iz mape
Za Word.
...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 22
Tabulatori
 Na tastaturi postoji tipka Tab. Njen je zadatak
pomaknuti kazalo udesno u...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 23
Tabulatori
 Tabulatori se mogu zadati prije ili nakon unosa
teksta.
 Osim pomaka, mo...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 24
Tabulatori
 Tabulatori se mogu postaviti
pritiskom na birač tabulatora
koji se nalazi...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 25
Tabulatori
 Postavljene vrijednosti pomaka i poravnanja
tabulatora mogu se vidjeti na...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 26
Tabulatori
Vježba 41.
 Otvoriti datoteku Treci.docx iz mape Za Word.
 Umetnuti prije...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 27
Tabulatori
 Dokument spremiti pa zatvoriti.
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 28
Tabulatori
 Jednom postavljen
tabulator moguće je
podesiti tako da se
na njega dvokli...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 29
Tabulatori
Za unos vrijednosti
tabulatora.
Za odabir
poravnanja.
Mogućnost
postavljanj...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 30
Tabulatori
Vježba 42.
 Otvoriti datoteku WRD_10_tekst.docx iz mape
Za Word.
 Numeris...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 31
Tabulatori
 Nakon promjene tekst izgleda ovako:
 Dokument spremiti pa zatvoriti.
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 32
Knjižna oznaka
 Ako je neko mjesto u dokumentu važno pa se
često treba vraćati na nje...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 33
Knjižna oznaka
 Da bi se dodala knjižna oznaka treba odabrati
tekst ili označiti mjes...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 34
Knjižna oznaka
 U okviru Knjižna oznaka
treba u područje naziva
upisati naziv oznake ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 35
Knjižna oznaka
 Za odlazak na mjesto označeno knjižnom oznakom
potrebno je:
 naredba...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 36
Knjižna oznaka
Vježba 43.
 Otvoriti datoteku WRD_9_tekst.docx iz mape Za Word.
 Post...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 37
Fusnote
 Ponekad je potrebno dodatno objasniti dio teksta u
dokumentu ili navesti izv...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 38
Fusnote
 Fusnota ili krajnja bilješka
sastoji se od dva povezana
dijela:
 oznake fus...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 39
Fusnote
 Za umetanje fusnote kazalo treba postaviti na kraj
riječi koju se želi objas...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 40
Fusnote
 Na kraju stranice uz oznaku fusnote treba upisati
tekst fusnote.
 Za povrat...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 41
Fusnote
 Tekst fusnote se prikazuje i kada se kazalo postavi
na označenu riječ.
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 42
Fusnote
 Klikom na oznaku
dijaloškog okvira otvara
se okvir Fusnota i
krajnja bilješk...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 43
Fusnote
Vježba 44.
 Otvoriti datoteku WRD_12_tekst.docx iz mape
Za Word.
 Postaviti ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 44
Umetanje slike
 Word omogućava umetanje slika u dokument. Da bi
se slika umetnula, po...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 45(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2008. 45
Umetanje slike
U okviru
Pogledaj u
bira se mjesto
n...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 46
Umetanje slike
Vježba 45.
 Otvoriti datoteku WRD_9_tekst.docx iz mape
Za Word.
 U ma...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 47
Umetanje slike
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 48
Oblikovanje slike
 Umetnuta se slika prikazuje u dokumentu, a zajedno
s njom i kontek...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 49
 Umetnutoj slici je moguće
promijeniti veličinu. Pri
promjeni veličine čuva
se relati...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 50
Veličina slika
Vježba 46.
slika 1, slika 7 visina 7 cm
slika 2, slika 5, slika 6 širin...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 51
Veličina slike
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 52
Oblikovanje slike - Položaj objekta
 Kada se u dokument umeću slike, tablice ili osta...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 53
Oblikovanje slike - Položaj objekta
 Da bi se tekst omotao oko slike
na željeni način...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 54
Oblikovanje slike - Položaj objekta
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 55
Prelamanje teksta oko slike
 Dodatne mogućnosti prelamanja
teksta oko slike omogućuje...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 56
Prelamanje teksta oko slike
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 57
Oblikovanje slike - Obreži
1
2
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 58
Oblikovanje slike - Obreži
Vježba 48.
slika 4, slika 9 Obrezati slike tako da na
svako...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 59
Oblikovanje slike - Obreži
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 60
Oblikovanje slike - Obrub
 Alat Obrub slike sadrži
mogućnosti oblikovanja
obruba slik...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 61
Oblikovanje slike - Obrub
Oblikovanje slike - Obrub
 Za dodatne mogućnosti postavki okvira moguće je
odabrati Više crta, a potom željeno:
(c) S.Šut...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 63
Oblikovanje slike - Obrub
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 64
Oblikovanje slike - Obrub
Vježba 49.
slika 3
Postaviti obrub oko slike: Više crta / St...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 65
Oblikovanje slike - Oblik
 Alat Oblik slike sadrži
oblikovanja oblika slike
(slika se...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 66
Oblikovanje slike - Oblik
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 67
Oblikovanje slike - Oblik
Vježba 50.
slika 6 Oblik: Srce
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 68
Oblikovanje slike - Efekti
 Alat Efekti slike sadrži vizualne efekate koji se mogu
pr...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 69
Oblikovanje slike - Efekti
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 70
Oblikovanje slike - Efekti
Vježba 51.
slika 8 Meki rubovi: 25 t
slika 2 Sjaj: Boja 1, ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 71
Oblikovanje slike – Stilovi slike
 Grupa Stilovi slike
sadrži dizajnirane
skupine obl...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 72
Oblikovanje slike – Stilovi slike
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 73
Oblikovanje – Stilovi slike
Vježba 51.
slika 1 Zaobljen dijagonalni kut, bijelo
slika ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 74
Oblikovanje – Stilovi slike
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 75
Oblikovanje slike – Svjetlina
 Grupa Prilagodi
sadrži naredbu za
promjenu svjetline
s...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 76
Oblikovanje slike – Svjetlina
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 77
Oblikovanje slike – Svjetlina
Vježba 52.
 Otvoriti datoteku WRD_17_tekst.docx iz mape...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 78
Oblikovanje slike – Kontrast
 Grupa Prilagodi
sadrži naredbu za
promjenu kontrasta
sl...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 79
Oblikovanje slike – Kontrast
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 80
Oblikovanje slike – Kontrast
Vježba 53.
 Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.
...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 81
Oblikovanje slike – Ponovo oboji
 Grupa Prilagodi sadrži
naredbu za promjenu
boje sli...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 82
Oblikovanje slike – Ponovo oboji
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 83
Oblikovanje – Ponovo oboji
Vježba 54.
 Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.
 ...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 84
Oblikovanje slike - Prilagodi
Odbacivanje svih
postavki
oblikovanja.
Smanjivanje
velič...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 85
Oblikovanje – Prilagodi
Vježba 55a.
 Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.
 Sl...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 86
Oblikovanje – Prilagodi
Vježba 55b.
 Sliku sa svim postavkama oblikovanja promijeniti...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 87
Oblikovanje slike – Zakretanje
 Sliku je moguće zakrenuti,
naredbama ili ručno.
 Sli...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 88
Oblikovanje slike – Zakretanje
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 89
Oblikovanje – Zakretanje
Vježba 56.
 Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.
 Na...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 90
Oblikovanje slike – Zrcali vodoravno
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 91
Oblikovanje – Zrcali vodoravnoo
Vježba 57.
 Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Wor...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 92
Oblikovanje slike – Zrcali okomito
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 93
Zrcali okomito
Vježba 58.
 Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.
 Na sedmoj st...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 94
Clip Art
 Microsoft Office sadrži brojne isječke crteža
(engl. clip art) koji se mogu...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 95
Isječak crteža
 Isječci crteža se umeću:
 kartica Umetni, grupa Ilustracije, naredbe...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 96
Isječak crteža
 Otvara se okno Isječak
crteža pomoću kojeg se
može pronaći prikladni
...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 97
Isječak crteža
U popisu
mapa bira se
željena grupa
crteža.
Prikaz sadržaja
odabrane
gr...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 98
Isječak crteža
 Da bi se neki od crteža
umetnuo, bira se naredba
Kopiraj, a u dokumen...
(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 99
Isječak crteža
Vježba 59.
 Otvoriti datoteku Treci.docx iz mape Za Word.
 Umetnuti p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 razne mogucnosti_programa_n

INFORMATIKA

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

13 razne mogucnosti_programa_n

 1. 1. Word 2007 Razne mogućnosti programa © S. Šutalo i D.Grundler, 2009.
 2. 2. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 2 Simboli  U dokument je moguće umetnuti simbole i posebne znakove kojih nema na tastaturi. Nakon postavljanja pokazivača na odgovarajuće mjesto, treba birati:  kartica Umetni, grupa Simboli, a potom Simbol. 1 2 3
 3. 3. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 3 Simboli  Odabirom naredbenog dugmeta Simbol otvara se prozor osnovnih simbola. 1 2 Za prikaz većeg broja simbola.
 4. 4. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 4 Simboli  Vrste simbola i znakova koji se mogu umetnuti u dokument zavise o odabranom fontu. 1 2
 5. 5. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 5 Simboli Vježba 36.  Stvoriti novi prazan dokument. Spremiti ga pod nazivom Treci.docx u mapu Za Word.  U novootvoreni dokument umetnuti simbole:  ½ ¶ € Ω ∞ ♫ ♣    Σ λ ‰  Simbolima postaviti veličinu znakova 26 i plavu boju.
 6. 6. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 6 Simboli Vježba 37. U dokumentu Treci.docx umetnuti prijelom stranice nakon umetnutih simbola. Na drugu stranicu upisati svoje podatke, kao što pokazuje primjer: Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti.  Ime i prezime:  Adresa:  Telefon:  E-mail:
 7. 7. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 7 Grafičke oznake i numeriranje  Ako u dokumentu postoje popisi, stavke popisa se mogu označiti grafičkim oznakama, brojevima ili slovima.
 8. 8. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 8 Grafičke oznake i numeriranje  Popisi označeni grafičkim oznakama ili numerisanipopisi mogu se stvoriti:  na već upisanim stavkama popisa,  za vrijeme upisa.  Pošto se oznakom naglašava početak odlomka, u novi red se mora prijeći pritiskom na tipku Enter.
 9. 9. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 9 Grafičke oznake i numeriranje  Grafičke se oznake i oznake numeriranja umeću odabirom:  kartica Polazno, grupa Odlomak, a potom odgovarajući naredbeni gumb. 1 2 3
 10. 10. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 10 Grafičke oznake  Odabirom dugmetaGrafičke oznake otvara se prozor skupa osnovnih oznaka. 1 2
 11. 11. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 11 Grafičke oznake  Ako potrebne oznake nema, birati naredbu Definicija nove grafičke oznake, a potom Simbol ili Slika. 1 2
 12. 12. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 12 Grafičke oznake
 13. 13. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 13 Numeriranje  Odabirom dugmetaNumeriranj e otvara se prozor skupa osnovnih oznaka. 1 2
 14. 14. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 14 Numeriranje  Ako se oznake žele oblikovati, birati naredbu Definicija novog oblika broja, pa zadati oblik.
 15. 15. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 15 Grafičke oznake i numeriranje  Ako se popis stvara u vrijeme upisa, sljedeća se stavka popisa dodaje pritiskom na tipku Enter.  Word automatski umeće sljedeći broj ili grafičku oznaku.  Za završetak popisa dvaput pritisnuti tipku Enter.
 16. 16. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 16 Grafičke oznake i numeriranje Vježba 38.  Otvoriti datoteku WRD_11_tekst.docx iz mape Za Word.  Postojeći popis preoblikovati u numerisanipopis.  Ukloniti stavku 6.  Umetnuti novu stavku 3. sadržaja: Što su uvlake i čemu služe?  Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti.
 17. 17. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 17 Grafičke oznake i numeriranje Vježba 39.  Otvoriti datoteku WRD_10_tekst.docx iz mape Za Word.  Popis na stranici 1 oblikovati u popis označen grafičkim oznakama, a na stranici 2 oblikovati numerisanipopis (stil oznaka birati po vlastitom izboru).
 18. 18. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 18 Višerazinski popis  Popis se može pretvoriti u višerazinski popis promjenom hijerarhijske razine stavki na popisu.
 19. 19. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 19 Višerazinski popis  Gumb Višerazinski popis otvara prozor koji sadrži razne načine oblikovanja višerazinskih popisa.
 20. 20. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 20 Višerazinski popis  Stavku kojoj se želi promijeniti razina treba označiti, a potom birati naredbu Promjena razine popisa pa označiti razinu. 1 2 3
 21. 21. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 21 Višerazinski popis Vježba 40.  Otvoriti datoteku WRD_10_tekst.docx iz mape Za Word.  Popis na stranici 3 oblikovati u višerazinski popis kao što pokazuje slika.  Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti.
 22. 22. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 22 Tabulatori  Na tastaturi postoji tipka Tab. Njen je zadatak pomaknuti kazalo udesno u odnosu na lijevu marginu za zadani pomak. Taj se pomak naziva tabulator.  Po osnovnoj postavci tabulator iznosi 1,27 cm.  Word omogućava zadavanje proizvoljnih vrijednosti tabulatora.
 23. 23. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 23 Tabulatori  Tabulatori se mogu zadati prije ili nakon unosa teksta.  Osim pomaka, moguće je zadati i poravnanje za sadržaje koji će biti ispisivani u stupcima.  Moguće je: lijevo, desno, središnje, decimalno poravnanje.
 24. 24. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 24 Tabulatori  Tabulatori se mogu postaviti pritiskom na birač tabulatora koji se nalazi na lijevom kraju ravnala.  Postoje tabulatori raznih poravnanja.  Iz ponude treba odabrati poravnanje, a zatim kliknuti na odgovarajuće mjesto na ravnalu.
 25. 25. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 25 Tabulatori  Postavljene vrijednosti pomaka i poravnanja tabulatora mogu se vidjeti na ravnalu.  Postojeći tabulatori mogu se premjestiti na drugu poziciju povlačenjem lijevo ili desno po ravnalu.  Tabulatore se može ukloniti “povlačenjem” s ravnala.
 26. 26. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 26 Tabulatori Vježba 41.  Otvoriti datoteku Treci.docx iz mape Za Word.  Umetnuti prijelom stranice.  Na početku treće stranice postavit tabulatore: lijevi na 2 cm, decimalni na 7 cm, desni na 12 cm.  Koristeći postavljene tabulatore, oblikovati ispis u stupcima kako pokazuje sljedeći slajd.
 27. 27. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 27 Tabulatori  Dokument spremiti pa zatvoriti.
 28. 28. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 28 Tabulatori  Jednom postavljen tabulator moguće je podesiti tako da se na njega dvoklikne.  Otvara se okvir Tabulatori.
 29. 29. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 29 Tabulatori Za unos vrijednosti tabulatora. Za odabir poravnanja. Mogućnost postavljanja vodeće crte. Uklanjanje tabulatora. Postavljanje tabulatora.
 30. 30. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 30 Tabulatori Vježba 42.  Otvoriti datoteku WRD_10_tekst.docx iz mape Za Word.  Numerisani popis na stranici 2 oblikovati kao sadržaj. Tabulator za pomak broja stranice postaviti na 14.5 cm, desno poravnanje, prazninu popuniti vodećim znakovima.
 31. 31. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 31 Tabulatori  Nakon promjene tekst izgleda ovako:  Dokument spremiti pa zatvoriti.
 32. 32. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 32 Knjižna oznaka  Ako je neko mjesto u dokumentu važno pa se često treba vraćati na njega, označava se knjižnom oznakom.  Knjižna oznaka prepoznaje mjesto u dokumentu kojem je dan naziv i omogućava izravni povratak do njega.
 33. 33. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 33 Knjižna oznaka  Da bi se dodala knjižna oznaka treba odabrati tekst ili označiti mjesto kojem se oznaka želi dodijeliti, a potom birati:  kartica Umetni, grupa Veze, a potom Knjižna oznaka. 1 2 3
 34. 34. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 34 Knjižna oznaka  U okviru Knjižna oznaka treba u područje naziva upisati naziv oznake a potom birati Dodaj.  Nazivi oznaka moraju započinjati slovom, a ne smiju sadržavati razmake. 1 2
 35. 35. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 35 Knjižna oznaka  Za odlazak na mjesto označeno knjižnom oznakom potrebno je:  naredba Knjižna oznaka,  u okviru Naziv odabrati knjižnu oznaku,  birati Idi na. 1 2
 36. 36. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 36 Knjižna oznaka Vježba 43.  Otvoriti datoteku WRD_9_tekst.docx iz mape Za Word.  Postaviti knjižne oznake na naslove cjelina: Tipkovnica, Skener, Web kamera, Mikrofon  Isprobati skok na mjesta označena knjižnim oznakama.  Dokument spremiti pa zatvoriti.
 37. 37. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 37 Fusnote  Ponekad je potrebno dodatno objasniti dio teksta u dokumentu ili navesti izvore koji su korišteni prilikom stvaranja dokumenta. U tu se svrhu koriste fusnote i krajnje bilješke.
 38. 38. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 38 Fusnote  Fusnota ili krajnja bilješka sastoji se od dva povezana dijela:  oznake fusnote,  teksta fusnote.  Word automatski numerira fusnote i krajnje bilješke.
 39. 39. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 39 Fusnote  Za umetanje fusnote kazalo treba postaviti na kraj riječi koju se želi objasniti, a potom:  kartica Reference, grupa Fusnote, a potom Umetni fusnotu (krajnju bilješku). 1 2 3
 40. 40. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 40 Fusnote  Na kraju stranice uz oznaku fusnote treba upisati tekst fusnote.  Za povratak na tekst fusnote, u dokumentu treba dvokliknuti mišem broj fusnote ili krajnje bilješke.
 41. 41. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 41 Fusnote  Tekst fusnote se prikazuje i kada se kazalo postavi na označenu riječ.
 42. 42. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 42 Fusnote  Klikom na oznaku dijaloškog okvira otvara se okvir Fusnota i krajnja bilješka.  Nudi mogućnost odabira oblika oznake, načina numeriranja, početnu vrijednost numeriranja i slično.
 43. 43. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 43 Fusnote Vježba 44.  Otvoriti datoteku WRD_12_tekst.docx iz mape Za Word.  Postaviti fusnote za riječi:  Kolumbo,  plaćenika.  Dokument spremiti pa zatvoriti.
 44. 44. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 44 Umetanje slike  Word omogućava umetanje slika u dokument. Da bi se slika umetnula, potrebno je birati:  kartica Umetni, grupa Ilustracije, a potom Slika. 3 2 1
 45. 45. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 45(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2008. 45 Umetanje slike U okviru Pogledaj u bira se mjesto na kome je željena slika pohranjena. U velikom okviru označiti željenu sliku. Birati Umetni.
 46. 46. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 46 Umetanje slike Vježba 45.  Otvoriti datoteku WRD_9_tekst.docx iz mape Za Word.  U mapi Za Word nalazi se mapa WRD_slike s 10 slika koje treba umetnuti u otvoreni dokument na odgovarajuća mjesta (npr. u cjelinu Tipkovnica, slika tipkovnice i td.).
 47. 47. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 47 Umetanje slike
 48. 48. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 48 Oblikovanje slike  Umetnuta se slika prikazuje u dokumentu, a zajedno s njom i kontekstna kartica Alati slike (Oblik).
 49. 49. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 49  Umetnutoj slici je moguće promijeniti veličinu. Pri promjeni veličine čuva se relativni odnos duljina stranica da ne bi došlo do izobličenja slike.  Veličinu slike je moguće promijeniti i povlačenjem oznaka za promjenu dimenzija slike. Oblikovanje slike - Veličina 1 2
 50. 50. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 50 Veličina slika Vježba 46. slika 1, slika 7 visina 7 cm slika 2, slika 5, slika 6 širina 6 cm slika 8, slika 10 visina 5 cm slika 4 visina 8 cm slika 9 visina 10 cm
 51. 51. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 51 Veličina slike
 52. 52. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 52 Oblikovanje slike - Položaj objekta  Kada se u dokument umeću slike, tablice ili ostali objekti, oko njih se može oviti tekst.  Odabirom naredbe Položaj objekta moguće je tekst automatski omotati oko objekta na odabrani način.
 53. 53. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 53 Oblikovanje slike - Položaj objekta  Da bi se tekst omotao oko slike na željeni način potrebno je birati:  kartica Oblik,  grupa Rasporedi,  naredba Položaj. 1 23
 54. 54. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 54 Oblikovanje slike - Položaj objekta
 55. 55. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 55 Prelamanje teksta oko slike  Dodatne mogućnosti prelamanja teksta oko slike omogućuje naredba Prelamanje teksta.
 56. 56. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 56 Prelamanje teksta oko slike
 57. 57. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 57 Oblikovanje slike - Obreži 1 2
 58. 58. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 58 Oblikovanje slike - Obreži Vježba 48. slika 4, slika 9 Obrezati slike tako da na svakoj ostane po jedan lik od početna dva.
 59. 59. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 59 Oblikovanje slike - Obreži
 60. 60. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 60 Oblikovanje slike - Obrub  Alat Obrub slike sadrži mogućnosti oblikovanja obruba slike.  Moguće je mijenjati boju crte, širinu crte, izgled crte…
 61. 61. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 61 Oblikovanje slike - Obrub
 62. 62. Oblikovanje slike - Obrub  Za dodatne mogućnosti postavki okvira moguće je odabrati Više crta, a potom željeno: (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 62
 63. 63. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 63 Oblikovanje slike - Obrub
 64. 64. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 64 Oblikovanje slike - Obrub Vježba 49. slika 3 Postaviti obrub oko slike: Više crta / Stil. Vrsta slaganja: trostruko Širina: 7t Boja: narančasta
 65. 65. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 65 Oblikovanje slike - Oblik  Alat Oblik slike sadrži oblikovanja oblika slike (slika se prikazuje unutar odabranog oblika).
 66. 66. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 66 Oblikovanje slike - Oblik
 67. 67. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 67 Oblikovanje slike - Oblik Vježba 50. slika 6 Oblik: Srce
 68. 68. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 68 Oblikovanje slike - Efekti  Alat Efekti slike sadrži vizualne efekate koji se mogu primijeniti na sliku.
 69. 69. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 69 Oblikovanje slike - Efekti
 70. 70. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 70 Oblikovanje slike - Efekti Vježba 51. slika 8 Meki rubovi: 25 t slika 2 Sjaj: Boja 1, proširenje 18 t
 71. 71. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 71 Oblikovanje slike – Stilovi slike  Grupa Stilovi slike sadrži dizajnirane skupine oblikovanja.
 72. 72. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 72 Oblikovanje slike – Stilovi slike
 73. 73. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 73 Oblikovanje – Stilovi slike Vježba 51. slika 1 Zaobljen dijagonalni kut, bijelo slika 4 Sjena perspektive, bijelo slika 5 Nakošena perspektiva slika 7 Nakošena lijeva perspektiva, bijelo slika 9 Reflektirajući zaobljen pravokutnik Dokument spremiti pa zatvoriti.
 74. 74. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 74 Oblikovanje – Stilovi slike
 75. 75. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 75 Oblikovanje slike – Svjetlina  Grupa Prilagodi sadrži naredbu za promjenu svjetline slike.
 76. 76. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 76 Oblikovanje slike – Svjetlina
 77. 77. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 77 Oblikovanje slike – Svjetlina Vježba 52.  Otvoriti datoteku WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Pošto je datoteka nastala u starijoj inačici programa Word, pohraniti je na istome mjestu pod istim nazivom, u formatu docx.  Na prvoj stranici mijenjati svjetlinu. Prva slika +30%, treća slika -30%.
 78. 78. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 78 Oblikovanje slike – Kontrast  Grupa Prilagodi sadrži naredbu za promjenu kontrasta slike.
 79. 79. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 79 Oblikovanje slike – Kontrast
 80. 80. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 80 Oblikovanje slike – Kontrast Vježba 53.  Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Na drugoj stranici mijenjati kontrast. Prva slika +40%, treća slika -40%.
 81. 81. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 81 Oblikovanje slike – Ponovo oboji  Grupa Prilagodi sadrži naredbu za promjenu boje slike (nijanse sive, svijetle nijanse smeđe, željena boja u svijetlim ili tamnim nijansama…).
 82. 82. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 82 Oblikovanje slike – Ponovo oboji
 83. 83. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 83 Oblikovanje – Ponovo oboji Vježba 54.  Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Na trećoj stranici mijenjati boju: Sepia, Crno-bijelo, Boja isticanja: 4 tamno.
 84. 84. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 84 Oblikovanje slike - Prilagodi Odbacivanje svih postavki oblikovanja. Smanjivanje veličine slike. Zamjena slike uz zadržavanje svih postavki oblikovanja postojeće slike.
 85. 85. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 85 Oblikovanje – Prilagodi Vježba 55a.  Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Slika na četvrtoj stranici:  Širina: 16 cm.  Ponovo oboji: Sivi tonovi.  Oblik: Zvijezda sa 6 krakova.  Postaviti tamni, tanki obrub.
 86. 86. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 86 Oblikovanje – Prilagodi Vježba 55b.  Sliku sa svim postavkama oblikovanja promijeniti na sliku WRD_06.jpg  Primijeniti: Vrati izvornu sliku.
 87. 87. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 87 Oblikovanje slike – Zakretanje  Sliku je moguće zakrenuti, naredbama ili ručno.  Sliku je moguće zrcaliti (okomito i vodoravno). 1 2 3
 88. 88. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 88 Oblikovanje slike – Zakretanje
 89. 89. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 89 Oblikovanje – Zakretanje Vježba 56.  Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Na petoj stranici desnu sliku zakrenuti ulijevo za 90°.
 90. 90. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 90 Oblikovanje slike – Zrcali vodoravno
 91. 91. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 91 Oblikovanje – Zrcali vodoravnoo Vježba 57.  Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Na šestoj stranici desnu sliku zrcaliti vodoravno.
 92. 92. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 92 Oblikovanje slike – Zrcali okomito
 93. 93. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 93 Zrcali okomito Vježba 58.  Datoteka WRD_17_tekst.docx iz mape Za Word.  Na sedmoj stranici desnu sliku zrcaliti okomito.  Datoteku spremiti pa zatvoriti.
 94. 94. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 94 Clip Art  Microsoft Office sadrži brojne isječke crteža (engl. clip art) koji se mogu dodavati u dokument.
 95. 95. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 95 Isječak crteža  Isječci crteža se umeću:  kartica Umetni, grupa Ilustracije, naredbeni gumb Isječak crteža. 1 2 3
 96. 96. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 96 Isječak crteža  Otvara se okno Isječak crteža pomoću kojeg se može pronaći prikladni crtež.  Nakon odabira naredbe Organiziraj isječke otvara se okvir Organizator isječaka.
 97. 97. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 97 Isječak crteža U popisu mapa bira se željena grupa crteža. Prikaz sadržaja odabrane grupe crteža.
 98. 98. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 98 Isječak crteža  Da bi se neki od crteža umetnuo, bira se naredba Kopiraj, a u dokumentu naredba Zalijepi.
 99. 99. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2012. 99 Isječak crteža Vježba 59.  Otvoriti datoteku Treci.docx iz mape Za Word.  Umetnuti prijelom stranice.  Na četvrtoj stranici umetnuti nekoliko Isječaka crteža.  Datoteku spremiti pa zatvoriti.

×