Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Srovnání měření ploch podle BOMA 2009 a ČSN/EN 15221-6 
Týden Facility managementu, Praha, 8.11.2011 
Ing. Milan Hampl, IK...
AGENDA 
• Systémy měření a jejich standardizace. PROČ? 
– Přehled dostupných standardů 
– ČSN/EN 15221-6 – základní fakta ...
Měření – krátký historický exkurs. 
1m – produkt francouzské 
revoluce1791 – 1799 
často měněná definice, Napoleon 
zrušil...
Historie standardů měření ploch v adm. bud. 
USA 
BOMA (Building Owners and Managers Association) 
Od r. 1915 vydává dopor...
CAD – uzavřené polygony 
Blok s 
atributy 
Blok s 
atributy 
Číslo místnosti, povrch, 
typ místnosti, účel, 
nájem, …
CAD – polylining 
Výška světlá, výška 
konstrukční. atributy 
Atribut vnější 
plochy 
podlaží
Definice dle EN 15221-6 
Zavěšený podhled 
Zavěšený podhled 
STROP nebo STŘECHA 
Místnost 1 Místnost 2 
Vnější zeď 
Vnější...
BOMA – PLOCHY / VÝŠKY (IGA) 
Boma Standardy jsou rozděleny na měření ploch v: 
• Office Buildings: Standard Methods of 
Me...
Struktura ploch EN 15221-6 
Celková podlahová plocha budovy - Total Level Area (TLA) 
Nefunkční plochy - Non functional Le...
Celková podlahová plocha budovy - Total Level 
Area (TLA) 
„Zastavěná plocha“ 
Zpět na přehled
Hrubá podlahová plocha – Gross Floor Area (GFA) 
GFA = TLA – NLA 
NLA – Non functional 
Zpět na přehled 
Atrium
Vnitřní plocha podlaží – Internal Floor Area IFA 
IFA = GFA – ECA 
ECA – exterior construction 
Zpět na přehled 
ECA
Vnitřní konstrukční plochy – Internal Construction 
Area (ICA) 
Zpět na přehled 
Polyline 
Vnitřní nosné konstrukce?
Čistá plocha podlaží – Net Floor Area (NFA) 
NFA = IFA - ICA 
Zpět na přehled 
DISCOVER YOUR SPACE on
Plocha příček - Partition Wall Area (PWA) 
Polyčára pro NRA 
Zpět na přehled 
Polyčára pro PWA 
DISCOVER YOUR SPACE on
Čistá plocha místnosti - Net Room Area (NRA) 
Čistá podlahová plocha (NRA) 
Technické plochy 
Technical Area (TA) 
Komunik...
Technické plochy - příklady 
Technické plochy 
Mechanické 
• Výtahy, strojovny 
• Vodárny a dodávky 
vody 
• Plyny a rozto...
Komunikační plochy 
Komunikace 
Horizontální 
• Primární chodby a 
dopravníky 
• Vstupní haly, recepce, 
prostor před výta...
Vybavenost 
Plochy vybavenosti 
Sprchy a 
umývárny 
Šatny Toalety 
Úklidové 
místnosti 
prádelny 
..
Plochy primárního účelu budovy 
Primární plochy 
.OBECNÉ 
• Recepce a čekárny 
• Restaurace a 
kavárny 
• Centrální 
shrom...
Kudy vést hranice polyčáry? 
Definice pojmu „Dominant portion“
BOMA 2009 - 2010 
Hlavní technické prostupy 
Servisní plochy budovy 
Nájemní plochy 
Servisní plochy podlaží 
Vybavení bud...
Otázky a poznámky 
• Sloupy (skelet) 
– Jak identifikovat čistou plochu místnosti v případě sloupů uvnitř 
místnosti umíst...
Standardy & Doporučení 
DISCOVER YOUR SPACE on
Otázky
Survey_EN_15221_BOMA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Survey_EN_15221_BOMA

486 views

Published on

Compare two standards of measure spaces in Real estate.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Survey_EN_15221_BOMA

 1. 1. Srovnání měření ploch podle BOMA 2009 a ČSN/EN 15221-6 Týden Facility managementu, Praha, 8.11.2011 Ing. Milan Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. milan.hampl@ikagroup.cz ARCHIBUS SIG Space Group, JOS DUCHAMPS, PETER VAN SCHEL, PROCOS GROUP.
 2. 2. AGENDA • Systémy měření a jejich standardizace. PROČ? – Přehled dostupných standardů – ČSN/EN 15221-6 – základní fakta a struktura měření ploch – BOMA 2010 (2005), ANSI – stručně, hlavně rozdíly – Otázky zodpovězené a vyvolané, konsekvence.
 3. 3. Měření – krátký historický exkurs. 1m – produkt francouzské revoluce1791 – 1799 často měněná definice, Napoleon zrušil, 1840 zpět přijato. (Lagrange, Laplace) Původně 1/10000000 zemského kvadrantu (poledníku), složité měření a ověřování. Vzor metru odlit, poškozen, znovu odlit. Národní metry, zákon o mírách a vahách (1871-1962) V ČR – Přemysl Otakar, Karel IV. Dnešní definice (1983). Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. Touto definicí je ovšem přesně definována rychlost světla a její hodnota je proto 299 792 458 m/s přesně.
 4. 4. Historie standardů měření ploch v adm. bud. USA BOMA (Building Owners and Managers Association) Od r. 1915 vydává doporučení a standardy, poslední 1996, 2005 a 2010. Tvoří ANSI standardy.  Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1 – 2010) E-Book  Retail Buildings: Standard Method of Measurement E-Book (ANSI/BOMA Z65.5-2010)  Multi-Unit Residential Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.4- 2010) E-Book  Gross Areas of a Building: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.3 – 2009) E-Book  Industrial Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.2–2009) E-Book  Mixed Use Properties: Standard Methods of Measurement E-Book Evropská unie CEN (European Commitee for Standardization) je odpovědná za standardy ve všech oblastech s výjimkou elektrotechniky a komunikací. Standardy pro Facility management vznikají od r. 2006 a mají vytvářet rodinu, všechny pod označením 15221-x. 15221-1 a 15221-2 schváleny v r. 2006 15221- 3 až 6 schváleny začátkem 2011. 15221- 6 Area and Space management. Hlavní cíle: Sjednocení v oboru, sjednocení pro všech 28 zemí. Plochy a jejich agregace jsou základem pro: • SL, SLA a KPI, služby poskytované na ploše • Náklady založené na ploše či objemu • Nájmy a rozpočítávání založené na ploše • Spotřeby založené na ploše • Obsazenosti • Jednotkové porovnávání (benchmarking) • Standardizaci a její rozvoj
 5. 5. CAD – uzavřené polygony Blok s atributy Blok s atributy Číslo místnosti, povrch, typ místnosti, účel, nájem, …
 6. 6. CAD – polylining Výška světlá, výška konstrukční. atributy Atribut vnější plochy podlaží
 7. 7. Definice dle EN 15221-6 Zavěšený podhled Zavěšený podhled STROP nebo STŘECHA Místnost 1 Místnost 2 Vnější zeď Vnější zeď PODLAHOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI 2 PODLAHOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI 1 PODLAHOVÁ PLOCHA HRUBÁ VÝŠKA SVĚTLÁ VÝŠKA Konstrukční výška Základ Norma obsahuje nutné definice a principy měření podlahových ploch. Kromě definic obsahuje i jednotky pro měření. Definice Norma stanovuje termíny a definice nutné pro hierarchickou strukturu ploch. Definuje pojmy jako je vzdálenost, prostor, místnost, podlaha, střecha, obvodové stavební konstrukce a dělící stavební konstrukce (příčky). Způsoby a jednotky měření Plochy v budově jsou členěny podle hierarchické struktury ploch (viz dále). Za primární plochy jsou považovány ty prostory, pro jejichž účel byla budova stavěna. Problematika víceúčelových budov je navržena, ale podrobně neřešena. Jsou definovány prostory, které nelze v budově využít, atria, konstrukční stavební stěny a výplňové stěny, definují se komunikační plochy (schodiště). Všechny primární plochy mohou být dále členěny dle omezení. Tyto restrikce mohou být vyvolány organizačními a / nebo národními regulatorními opatřeními, funkčními anebo technickými omezeními. Podle očekávání je jednotkou vzdálenosti jednotka SI 1m, a odvozené jednotky SI – pro plochy 1m2 a pro objem 1m3.
 8. 8. BOMA – PLOCHY / VÝŠKY (IGA) Boma Standardy jsou rozděleny na měření ploch v: • Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1 – 2010) • Standard Method of Measuring Floor Area in Office Buildings (BOMA Z65.1 - 1996) • Gross Areas of a Building: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.3 – 2009) • Industrial Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.2–2009) • Multi-Unit Residential Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.4-2010) • Retail Buildings: Standard Methods of Measurement E-Book (ANSI/BOMA Z65.5-2010) • Mixed Use Properties: Standard Methods of Measurement 2011 • Unified Approach for Measuring Office Space: For Use in Facility and Property Management
 9. 9. Struktura ploch EN 15221-6 Celková podlahová plocha budovy - Total Level Area (TLA) Nefunkční plochy - Non functional Level Area (NFA) Hrubá podlahová plocha – Gross Floor Area (GFA) Plocha externích konstrukcí - Exterior Construction Area (ECA) Interní plocha podlaží – Interior Floor Area (IFA) Plocha vnitřních konstrukcí - Interiour Construction Area (ICA) Čistá plocha podlaží - Net Floor Area (NFA) Plocha příček – Partition Wall Area (PWA) Čistá plocha místnosti – Net Room Area (NRA) Technická plocha Plocha komunikací Plochy vybavenosti Primární plocha Neomezená Omezená Neomezená Omezená Neomezená Omezená Neomezená Omezená
 10. 10. Celková podlahová plocha budovy - Total Level Area (TLA) „Zastavěná plocha“ Zpět na přehled
 11. 11. Hrubá podlahová plocha – Gross Floor Area (GFA) GFA = TLA – NLA NLA – Non functional Zpět na přehled Atrium
 12. 12. Vnitřní plocha podlaží – Internal Floor Area IFA IFA = GFA – ECA ECA – exterior construction Zpět na přehled ECA
 13. 13. Vnitřní konstrukční plochy – Internal Construction Area (ICA) Zpět na přehled Polyline Vnitřní nosné konstrukce?
 14. 14. Čistá plocha podlaží – Net Floor Area (NFA) NFA = IFA - ICA Zpět na přehled DISCOVER YOUR SPACE on
 15. 15. Plocha příček - Partition Wall Area (PWA) Polyčára pro NRA Zpět na přehled Polyčára pro PWA DISCOVER YOUR SPACE on
 16. 16. Čistá plocha místnosti - Net Room Area (NRA) Čistá podlahová plocha (NRA) Technické plochy Technical Area (TA) Komunikační plochy Circulation Area (CA) Plochy vybavenosti Amenity Area (AA) Primární plochy Primary Area (PA) Zpět na přehled
 17. 17. Technické plochy - příklady Technické plochy Mechanické • Výtahy, strojovny • Vodárny a dodávky vody • Plyny a roztoky • Kotelny a výroba chladu • Vzduchotechnika • … Elektrické • Elektrická vedení a generátory • Silnoproudé rozvody • Fotovoltaika, palivové články a větrné zdroje • VV/NV transformátory • Komunikační a datová centra • … Jiné • Servisní tunely (vyšší než 1,5m) • Odpadové hospodářství, instalace kolektorů a kompaktorů odpadu • Sklady a zázemí FM • …
 18. 18. Komunikační plochy Komunikace Horizontální • Primární chodby a dopravníky • Vstupní haly, recepce, prostor před výtahy • Požární koridory a únikové východy • … Vertikální • Schodišťové šachty • Výtahové šachty a eskalátory • Rampy a zdvíhací zařízení • …
 19. 19. Vybavenost Plochy vybavenosti Sprchy a umývárny Šatny Toalety Úklidové místnosti prádelny ..
 20. 20. Plochy primárního účelu budovy Primární plochy .OBECNÉ • Recepce a čekárny • Restaurace a kavárny • Centrální shromaždiště (auditoria) • Socilální a rekreační plochy (fit centra, posilovny) • Reprografie • Archívy • Technické místnosti slaboproudu • Zabezpečovací plochy • Lokální zasedačky • Sklady a ukládací plochy • Plochy pro tisk, kopírky a podatelny, poštovny • Odpočinkové zóny • … KANCELÁŘE • Otevřené kanceláře, plochy pro týmy, pracovní místa • Klasické kancelářské místnosti, sdílená pracovní místa, týmové prostory • Prostory ke studiu, pracovní posezení virtuální kanceláře • … VÝROBA • Produkční haly • Laboratoře • Technologické linky • Doplňkové technologie • … OBCHOD • Obchodní podlaží • Předváděcí plochy • Sklady, • … ŠKOLSTVÍ • Plochy pro výuku • Knihovny a studovny • Výstavní plochy • … NEMOCNICE • Zdravotnické prostory, ambulance • Operační sály • Diagnostické místnosti • … UBYTOVÁNÍ • Obytné plochy • Apartmány, studia • Hotelové plochy • … 5.15 Pronajímatelná plocha Jakákoliv kombinace zmíněných kategorií může být předmětem nájmu anebo pronájmu, a proto může být nazývána jako pronajímatelná plocha podlaží (Rentable Floor Area). Pro účely Facility Managementu se nicméně čistá podlahová plocha podlaží zdá být tou nejlepší volbou.
 21. 21. Kudy vést hranice polyčáry? Definice pojmu „Dominant portion“
 22. 22. BOMA 2009 - 2010 Hlavní technické prostupy Servisní plochy budovy Nájemní plochy Servisní plochy podlaží Vybavení budovy R/U poměr Mantra poměr hodnocení budovy. Vyjadřuje poměr pronajmutelné plochy k užitečné ploše. Čím se více blíží jedné, tím lépe. A,B,C,D budovy Realitní hodnocení budovy v principu odpovídá výši nájmu. Nemá explicitní definici.
 23. 23. Otázky a poznámky • Sloupy (skelet) – Jak identifikovat čistou plochu místnosti v případě sloupů uvnitř místnosti umístěných podél (uvnitř) zdi (ECA, ICA nebo PWA)? • Plocha oddělovacích konstrukcí – příček (ICA a PWA) – Jaká je přidaná hodnota ploch příček (oddělujícího – výplňového – zdiva). Proč oddělena ECA? • Šachty, vertikální vedení (silnoproud, slaboproud, potrubí) – Otázka zda neklasifikovat do NFA namísto NRA (Technická plocha) • Komunikační plochy – Rozdělit na primární a sekundární, jako má BOMA – lze je pronajmout • IFC/BIM – Jak vyřešit propojení mezi tímto standardem a BIM standardy? Procos group BIM – jenom pro nové stavby?
 24. 24. Standardy & Doporučení DISCOVER YOUR SPACE on
 25. 25. Otázky

×