Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Вода як джерелоВода як джерело
життя. Захист водижиття. Захист води
ВступВступ
 Вода – найбільш поширенаВода – найбільш поширена
речовина на Землі. Її кількістьречовина на Землі. Її кількіс...
 Якість води – це сукупність фізичних, хімічних,Якість води – це сукупність фізичних, хімічних,
біологічних та бактеріоло...
 Очищення водиОчищення води здійснюєтьсяздійснюється
різними видами устаткування, щорізними видами устаткування, що
відрі...
Типи очищення водиТипи очищення води
 Механічні способи очищенняМеханічні способи очищення
(відстоювання, фільтрація,(від...
Методи очищення водиМетоди очищення води
 АераціяАерація
 Коагуляція і флокуляціяКоагуляція і флокуляція
 ВідстоюванняВ...
Очищення води в побуті заОчищення води в побуті за
допомогою побутових фільтрівдопомогою побутових фільтрів
 Побутові філ...
Очищення води в побуті безОчищення води в побуті без
застосування технічних засобівзастосування технічних засобів
І. Кип`я...
Очищення води в побуті безОчищення води в побуті без
застосування технічних засобівзастосування технічних засобів
ІІ. Відс...
Очищення води в побуті безОчищення води в побуті без
застосування технічних засобівзастосування технічних засобів
ІІІ. Від...
Розробка
нетрадиційних
джерел енергії
Раціональне
Використання
річок та озер
Вирішення
проблеми
утилізації
відходів Охорон...
ВисновкиВисновки
 Сьогодні людина та результати її діяльностіСьогодні людина та результати її діяльності
перевершили всі ...
Дякую за увагу!Дякую за увагу!
Презентацію виконавПрезентацію виконав
Мєньшиков СтаніславМєньшиков Станіслав
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

вода. способи очищення води у побуті

48,872 views

Published on

 • Login to see the comments

вода. способи очищення води у побуті

 1. 1. Вода як джерелоВода як джерело життя. Захист водижиття. Захист води
 2. 2. ВступВступ  Вода – найбільш поширенаВода – найбільш поширена речовина на Землі. Її кількістьречовина на Землі. Її кількість складаєскладає 1,38 млрд. км1,38 млрд. км33 . Вона. Вона покриває близько 4покриває близько 4/5/5 поверхніповерхні нашої планети. Організм людини нанашої планети. Організм людини на 70% складається з води. Вона грає70% складається з води. Вона грає надзвичайно важливу роль внадзвичайно важливу роль в процесі життєдіяльності всієїпроцесі життєдіяльності всієї планети.планети.
 3. 3.  Якість води – це сукупність фізичних, хімічних,Якість води – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників,якібіологічних та бактеріологічних показників,які задовольняють вимоги споживачів. Вимоги дозадовольняють вимоги споживачів. Вимоги до якості води нормуються державнимиякості води нормуються державними галузевими стандартами або технічнимигалузевими стандартами або технічними умовами.умовами.
 4. 4.  Очищення водиОчищення води здійснюєтьсяздійснюється різними видами устаткування, щорізними видами устаткування, що відрізняється принципом дії.відрізняється принципом дії. Сучасні фільтри і пристроїСучасні фільтри і пристрої водопідготовки, дозволяютьводопідготовки, дозволяють довести якість води до рівня, щодовести якість води до рівня, що відповідає найстрогішим нормам.відповідає найстрогішим нормам.
 5. 5. Типи очищення водиТипи очищення води  Механічні способи очищенняМеханічні способи очищення (відстоювання, фільтрація,(відстоювання, фільтрація, освітлення)освітлення)  Фізико-механічні способи очищенняФізико-механічні способи очищення  Хімічне очищення (нейтралізація,Хімічне очищення (нейтралізація, окислення)окислення)  Фізико–хімічні методи (Фізико–хімічні методи (коагуляція, флокуляція, сорбція)  Біологічне очищення
 6. 6. Методи очищення водиМетоди очищення води  АераціяАерація  Коагуляція і флокуляціяКоагуляція і флокуляція  ВідстоюванняВідстоювання  Грубе очищення на сітчастих фільтрахГрубе очищення на сітчастих фільтрах  Сорбційне фільтруванняСорбційне фільтрування  Тонке очищення води від дисперсних домішокТонке очищення води від дисперсних домішок  Іонний обмінІонний обмін  Зворотний осмосЗворотний осмос  НанофільтраціяНанофільтрація  Знезараження водиЗнезараження води
 7. 7. Очищення води в побуті заОчищення води в побуті за допомогою побутових фільтрівдопомогою побутових фільтрів  Побутові фільтри відрізняютьсяПобутові фільтри відрізняються один від одного конструкцією,один від одного конструкцією, ссукупністю методів очищення,укупністю методів очищення, продуктивністю.продуктивністю.  Поділяють на прості фільтри дляПоділяють на прості фільтри для води, фільтри для води середньоговоди, фільтри для води середнього ступеня очищення і фільтри дляступеня очищення і фільтри для води вищого ступеня очищення.води вищого ступеня очищення.  Кращому ступеню очищенняКращому ступеню очищення піддається вода впіддається вода в зворотноосмотичнихзворотноосмотичних фільтрахфільтрах (системами зворотного осмосу) -(системами зворотного осмосу) - це найбільш якісна і передоваце найбільш якісна і передова технологія на сьогоднішній день.технологія на сьогоднішній день.
 8. 8. Очищення води в побуті безОчищення води в побуті без застосування технічних засобівзастосування технічних засобів І. Кип`ятінняІ. Кип`ятіння  У результаті знищуються бактерії, видаляютьсяУ результаті знищуються бактерії, видаляються органічні сполуки, вода стає м`якшоюорганічні сполуки, вода стає м`якшою НедолікиНедоліки  Знижується вміст корисних солейЗнижується вміст корисних солей MgMg іі CaCa  Хлор, що міститься у воді, активно взаємодіє зХлор, що міститься у воді, активно взаємодіє з органічними речовинами, розчиненими у воді,органічними речовинами, розчиненими у воді, внаслідок чого утворюються речовини, яківнаслідок чого утворюються речовини, які провокують виникнення ракових захворювань,провокують виникнення ракових захворювань, томутому воду перед кип`ятіння необхідноводу перед кип`ятіння необхідно відстоювативідстоювати
 9. 9. Очищення води в побуті безОчищення води в побуті без застосування технічних засобівзастосування технічних засобів ІІ. ВідстоюванняІІ. Відстоювання →→ частковечасткове замороженнязамороження
 10. 10. Очищення води в побуті безОчищення води в побуті без застосування технічних засобівзастосування технічних засобів ІІІ. Відстоювання води з крануІІІ. Відстоювання води з крану на кількох шматочках силіціюна кількох шматочках силіцію  Вода стає бактерицидною, зокремаВода стає бактерицидною, зокрема її “боїться” вірус грипу.її “боїться” вірус грипу.  Така вода, на думку лікарів,Така вода, на думку лікарів, поліпшує роботу таких органів, якполіпшує роботу таких органів, як печінка та нирки.печінка та нирки.
 11. 11. Розробка нетрадиційних джерел енергії Раціональне Використання річок та озер Вирішення проблеми утилізації відходів Охорона проридо-заповідних теритторій Вирішення проблеми перевезень Розумне використання технічної води Утилізація продуктів очистки води Установка очисних споруд Комплексні заходи
 12. 12. ВисновкиВисновки  Сьогодні людина та результати її діяльностіСьогодні людина та результати її діяльності перевершили всі біологічні чинники. Завданняперевершили всі біологічні чинники. Завдання людини – не підривати природні основи своголюдини – не підривати природні основи свого існування, не перешкоджати прогресивниміснування, не перешкоджати прогресивним процесам, що відбуваються в біосфері, апроцесам, що відбуваються в біосфері, а намагатися з’ясувати закони і правила, щонамагатися з’ясувати закони і правила, що кирують цими процесами, узгоджувати з нимикирують цими процесами, узгоджувати з ними свої цілі та дії.свої цілі та дії.  Проблема запезпечення належної кількості таПроблема запезпечення належної кількості та якості води є однією з найбільш важливих і маєякості води є однією з найбільш важливих і має глобальне значення.глобальне значення.  Стан водних джерел за якістю води неСтан водних джерел за якістю води не відповідає нормативним вимогам. Черезвідповідає нормативним вимогам. Через використання неякісної води зрославикористання неякісної води зросла захворюваність людей.захворюваність людей.  Отже необхідно вживати заходи, що будутьОтже необхідно вживати заходи, що будуть спрямовані на запобігання та усунненяспрямовані на запобігання та усунненя наслідків забруднення, засмічування інаслідків забруднення, засмічування і
 13. 13. Дякую за увагу!Дякую за увагу!
 14. 14. Презентацію виконавПрезентацію виконав Мєньшиков СтаніславМєньшиков Станіслав

×