Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása  vezetői narrációkban    PhD-értekezés    Mikulás Gábor    ...
Vízió...        Mobil alkalmazás, mely        tárgyalás közben futva        jelezheti, mennyire  ...
Tartalom• Elméleti alapozás• Módszertan• Eredmények• A vizsgált szervezetek jellemzése• Új és újszerű eredmények• Korlátok...
Elméleti alapok – irodalomkutatás • Mely szervezeti kulturális módszertanok határoznak  meg versenyképességi orientáció...
Saját                     Síklaki készítésű                    István biblio-  ...
Minek a versenyképessége?  Országokversenyképessége (Bakacsi, 2007)           Irodalomkutatás a szerve-   ...
Módszertan• 4 szervezet kiválasztása (esettanulmány-jelleg)• GLOBE-kérdőív kitöltése (195 db)• Csúcsvezetői interjúk (cégt...
GLOBE-kérdőívek*A narratív elemzési módszer             1. Tartalomelemzéstesztelése             ...
9 GLOBE-orientáció   (House et al., 2002)                6 prediktív              versenyké...
A hatalmi távolság együttállásai        GLOBE—tartalomelemzés                GLOBE-motivációkutatá...
Eredmények 1.a – hatalmi távolság A szövegben azonosítható versenyképességet  előrejelző orientációk: • Aki a Hatalmi t...
„mint a víz a medret,követed és teremted;kémlelődsz ki e körből?ő néz rád a tükörből, …”„eszmélnél, de eszmecsak övé jut e...
Eredmények 1.b – intézményi koll. • A múlttal kapcsolatban megjelenő szöveges  minták: a nyilatkozónak elég a szűkebb k...
Eredmények2. Többféle módszertan és eljárás (kvalitatív és kvantitatív) segítségével vizsgálhatók a prediktív versenykép...
Eredmények4. Profit illetve nonprofit szervezetek különbségének kimutatása (a tartalomelemzés kivételével)5. Szervezetfe...
Szervezeti diagnózishoz...GLOBE-felmérés*Tartalomelemzés (saját eljárás) Motivációkutatás(Kapitány-Kapitány,  1993 alapjá...
Új(szerű) eredmények• A tartalomelemzés és motivációkutatás használhatók a kultúrakutatás céljára• A prediktív versenykép...
Korlátok – pl.• A tartalomelemzést és motivációkutatást elsőként használva kultúrakutatás céljára, lehetnek előre nem lá...
Lehetséges hasznosítás• szervezeti diagnózis (menedzsment, tanácsadás)• munkaerő-kiválasztás (HR, fejvadászat)• személyügy...
Az értekezés létrejöttét támogatták az opponenseken túl: Bakacsi Gyula (Corvinus Egyetem), Bárd András (Általános Vállalko...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Cross cultural Dimension
Next

Share

Versenyképességi orientációk azonosítása vezetői narrációkban -- PhD-értekezés

Versenyképességi orientációk azonosítása vezetői narrációkban -- Mikulás Gábor PhD-értekezése

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Versenyképességi orientációk azonosítása vezetői narrációkban -- PhD-értekezés

 1. 1. Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkban PhD-értekezés Mikulás Gábor 2012. február 8.
 2. 2. Vízió... Mobil alkalmazás, mely tárgyalás közben futva jelezheti, mennyire perspektivikus a partner Hogyan következtethetünk a csúcsvezetőknyilatkozataiból szervezetük versenyképességére?
 3. 3. Tartalom• Elméleti alapozás• Módszertan• Eredmények• A vizsgált szervezetek jellemzése• Új és újszerű eredmények• Korlátok• Lehetséges hasznosítás
 4. 4. Elméleti alapok – irodalomkutatás • Mely szervezeti kulturális módszertanok határoznak meg versenyképességi orientációkat? • Mely narratív módszertanok alkalmasak a kulturális orientációk kimutatására? • Melyek a versenyképességi orientációk kedvező értékei? • Azonosak-e a szervezetek és az országok versenyképességi orientációi? • Mely versenyképességi kulturális orientációk jellemzőek a hazai szervezetekre?
 5. 5. Saját Síklaki készítésű István biblio- (ELTE) gráfiák Ny SocIndex A források... e a lvé gi stb. sz lóEhmann Bea et c io oLászló János Sz (MTA PI) Tézisek Kultúr ak utatás oló gia Pszich ntja) gsz épess t (vers nedzsmen é Psych- Articles Interjúszöve- enyk Bakacsi empo gek és Gyula Me GLOBE- (Corvinus ) kérdőívek Komor Levente Business (SZIE) Source Premier (főként)
 6. 6. Minek a versenyképessége? Országokversenyképessége (Bakacsi, 2007) Irodalomkutatás a szerve- zetek versenyképességi mintázatairól Szervezetekversenyképessége A szervezeti szocializáció időtartamának kérdése (a szervezet és vezetőjeA szervezeti vezető között)versenyképessége Sapir—Whorf hipotézis Narratívák (a tudat és a nyelvversenyképességi közötti kapcsolat) mintázata
 7. 7. Módszertan• 4 szervezet kiválasztása (esettanulmány-jelleg)• GLOBE-kérdőív kitöltése (195 db)• Csúcsvezetői interjúk (cégtörténet, saját történet, cégtervek, kihívás; 4x4 szövegkorpusz)• Kulturális orientációk narratív azonosítása, 2+1 kódolóval (1. tartalomelemzés, 2. motivációkutatás, 3. kiegészítő kutatás)• Adatfeldolgozás triangulációval
 8. 8. GLOBE-kérdőívek*A narratív elemzési módszer 1. Tartalomelemzéstesztelése (saját eljárás) (triangu- láció) 2. Motivációkutatás (Kapitány-Kapitány, 1993 alapján) A négy szervezet Narratív elemzések értékelése 3. Kiegészítő kutatás: tartalmi motívumok adott szavak előfordulása* szövegpragmatika * kvalitatív elemzés
 9. 9. 9 GLOBE-orientáció (House et al., 2002) 6 prediktív versenyképességiAsszertivitás GLOBE-orientáció (Bakacsi, 2007)HumánorientációNemi egyenlőség 2 narratív eszközzelBizonytalanságkerülés kimutatott prediktív versenyképességiCsoportkollektivizmus GLOBE-orientáció (Mikulás, 2011)JövőorientációTeljesítményorientációHatalmi távolságIntézményi kollektivizmus
 10. 10. A hatalmi távolság együttállásai GLOBE—tartalomelemzés GLOBE-motivációkutatásInterjú- Norm. Norm. Leíró Leíró Norm. Norm. Leíró Leírótéma szerv. orsz. szerv. orsz. szerv. orsz. szerv. orsz.Cégtört. 0,744 0,738 0,860 -0,826 0,987* 0,451 0,662 -0,446Életút 0,773 0,795 0,803 -0,859 -0,034 0,719 0,368 -0,810Cégtervek 0,786 0,633 0,272 -0,545 0,694 0,492 0,089 -0,372Siker, kih. 0,866 -0,034 0,461 0,061 0,140 0,951* 0,233 -0,962* Az intézményi kollektivizmus együttállásai GLOBE—tartalomelemzés GLOBE-motivációkutatásInterjú- Norm. Norm. Leíró Leíró Norm. Norm. Leíró Leírótéma szerv. orsz. szerv. orsz. szerv. orsz. szerv. orsz.Cégtört. -0,970* -0,941 -0,945 0,561 -0,551 -0,467 -0,079 0,560Életút -0,594 -0,653 -0,864 0,271 -0,966* -0,939 -0,674 0,792Cégtervek 0,943 0,855 0,795 -0,518 0,741 0,859 0,477 -0,951*Siker, kih. -0,512 -0,542 -0,866 0,083 -0,605 -0,710 -0,764 0,475 0.7-es Pearson-érték fettel szedve. Szürke háttér: a negatív együttállások
 11. 11. Eredmények 1.a – hatalmi távolság A szövegben azonosítható versenyképességet előrejelző orientációk: • Aki a Hatalmi távolság narratív jeleit használja: - hatalmi távolságot tart kívánatosnak szervezeti és országos szinten; - országos szinten nem érzékel hatalmi távolságot.  kisebb versenyképességet vetít előre
 12. 12. „mint a víz a medret,követed és teremted;kémlelődsz ki e körből?ő néz rád a tükörből, …”„eszmélnél, de eszmecsak övé jut eszedbe”(Egy mondat a zsarnokságról)www.szervkult.hu
 13. 13. Eredmények 1.b – intézményi koll. • A múlttal kapcsolatban megjelenő szöveges minták: a nyilatkozónak elég a szűkebb közösségi perspektíva • A jövővel kapcsolatban megjelenő szöveges minták: a nyilatkozó a tágabb közösségi perspektívában érdekelt  az előbbi mintázat alacsonyabb, az utóbbi nagyobb versenyképességet vetít előre.
 14. 14. Eredmények2. Többféle módszertan és eljárás (kvalitatív és kvantitatív) segítségével vizsgálhatók a prediktív versenyképességi orientációk, és adott kulturális orientációk esetében egyező eredményt adnak3. Az ingajelenség (a tapasztalt és kívánt állapot közötti űr csökkentési igénye) kimutatható narratív elemzéssel is.
 15. 15. Eredmények4. Profit illetve nonprofit szervezetek különbségének kimutatása (a tartalomelemzés kivételével)5. Szervezetfejlesztési megállapítások tehetők a szervezetek értékelése által. Az értekezés háromoldalú elemzésüket végzi el.
 16. 16. Szervezeti diagnózishoz...GLOBE-felmérés*Tartalomelemzés (saját eljárás) Motivációkutatás(Kapitány-Kapitány, 1993 alapján) A négy szervezet értékelése Kiegészítő kutatás: tartalmi motívumok adott szavak előfordulása* szöveg- pragmatika * kvalitatív elemzés
 17. 17. Új(szerű) eredmények• A tartalomelemzés és motivációkutatás használhatók a kultúrakutatás céljára• A prediktív versenyképességi szövegmintázat két orientáció esetében mutatható ki• Az ingajelenség kimutatható narratív kutatással• A profit—nonprofit kettősség narratív eszközökkel is kimutatható• Szervezetfejlesztés céljára (is) elemezhetők a szervezetek, három oldalról
 18. 18. Korlátok – pl.• A tartalomelemzést és motivációkutatást elsőként használva kultúrakutatás céljára, lehetnek előre nem látott buktatók• Az alacsony vizsgálati elemszám csökkentheti a megállapítások kiterjeszthetőségét• A válságban változhat(ott) a versenyképesség koncepciója• Az interjúalanyokat elvileg befolyásolhatták a kérdező által nem ismert tényezők
 19. 19. Lehetséges hasznosítás• szervezeti diagnózis (menedzsment, tanácsadás)• munkaerő-kiválasztás (HR, fejvadászat)• személyügyi tanácsadás (HR, menedzsment)• banki hitelbírálat (hitelintézetek, biztosítás)• a céginformáció kiegészíthető „lágy”, jövőre vonatkozó információval (információs tanácsadás, hírszerzés)
 20. 20. Az értekezés létrejöttét támogatták az opponenseken túl: Bakacsi Gyula (Corvinus Egyetem), Bárd András (Általános Vállalkozási Főiskola), Bársony Péter, Boda György (Boda & Partners), Brindza Attila (Kecskeméti Főiskola), D. Árvay Anett , Ehmann Bea (MTA Pszichológia-tudományi Intézet) , Erős Zita (AAM Zrt.), Galuska László Pál (Kecskeméti Főiskola), Gerő Ágnes, könyvtárvezető (MTA Pszichológiai KutatóintézetKönyvtára), Komor Levente (Szent István Egyetem, Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola), László János (MTA Pszichológiatudományi Intézet), Steklács János (Kecskeméti Főiskola), Sztanek Csaba iskoláimban a nyelvvel való foglalkozást elplántáló tanáraim: Sárosi Józsefné , Fekete László, Varga Zoltán, Holczer József, Grétsy László, Hernádi Sándor és szűkebb-tágabb családom tagjai: Mikulás Gáborné, Mikulás Bence, Mikulás Dávid, Mikulás Luca, Mikulás Józsefné, Mikulás József, Késmárky Mária, Mikulásné Ferencz Zsuzsanna, Horváth Róbert Köszönöm a figyelmet! Mikulás Gábor – mikulasg@gmconsulting.hu
 • wildgica

  Mar. 11, 2012

Versenyképességi orientációk azonosítása vezetői narrációkban -- Mikulás Gábor PhD-értekezése

Views

Total views

1,501

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

694

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×