Innovaatiotoiminta, työkalujulisteet

554 views

Published on

Business Arena Ltd. has created several tools for activating commercialisation process and links between entrepreneurial universities and businesses.

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovaatiotoiminta, työkalujulisteet

 1. 1. IDEAKAHVILA Ideakahvila on noin 15-30 hengen tilaisuus, kestoltaan 3-4 tuntia. Tavoitteena on esim. World Cafe- tekniikalla saada osallistujat pohtimaan tiettyjen tutkimusten kaupallistamisen mahdollisuuksia. Tutkimusaiheiden pitäisi löytyä osallistujaryhmästä itsestään. Lyhyinä alustuksina voi toimia esim. esimerkkitarina onnistuneesta keksinnön kaupallistamisesta, yritysasiamiehen “Show me the money” -pikasaarna tai onnistunut yhteistyöprojekti yrityksen kanssa. Toisenlainen oppimiskahvila voidaan rakentaa kulttuurinmuutoksen ympärille. Eli osallistujat pohtivat, kuinka keksintöilmoitusten määrää voitaisiin lisätä, mitä apuja tutkijat kaipaavat ja millaisia kannusteita ja esteiden purkua tarvitaan Ideakahvilat voivat olla suunnattu eri alaryhmille. Niitä voidaan koota tiettyjen tutkimusalojen ympärille, jolloin tätä aihepiiriä tutkivat henkilöt eri puolilta yliopistoa ja ammattikorkeakoulua voisivat kohdata. Tapahtumissa voidaan käyttää myös muita sopivia ryhmätyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä, aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Ideakahviloiden osalta täytyy ottaa huomioon, että näiden kohderyhmät eivät ole keskenään päällekkäisiä. Eri kahvilat on suunnattu eri yksiköille ja tiedekunnille, joten periaatteessa puolen vuoden periodilla yksittäinen henkilökunnan jäsen kokee yhden tai kaksi kahvilaa omaan osaa- misalueeseensa liittyväksi. FAKTAA Kesto: 3-4 h Tavoittavuus: 30 - 40 hlö Kenelle: Korkeakoulujen henkilökunta, Huom! variaatioita voidaan myös suunnata korkeakoulujen opiskelijoille, yrityksille tai aluekehittäjillewww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 2. 2. IDEAKIOSKI Ideakioski on kohtaamismarkkinoinnin keinoin toteutettu infopiste, josta on mahdollista saada lisätie- toa innovaatioasioista ja kannustaa tekemään esim. keksintöilmoitus. Ideakioski tulee henkilökunnan luokse paikkoihin, joissa keskustelu on luontevaa ja toiminta lähellä heidän omia työpisteitään. Lisätie- don saaminen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi tekemällä tiedonjaosta henkilökohtaista ja havainnollista. Ideakioski tuodaan tilaajan nimeämiin toimipisteisiin sopivina ajankohtina kiertävän kahvikärryn muodossa. Parhaat ajankohdat ovat aamupäivä ja iltapäiväkahvitusten yhteydessä. Ideakioski on tarkoi- tettu muun muassa kaikille yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenille, joilla on joko nyt tai tulevaisuudessa mahdollinen idea / keksintö ilmoitettavanaan. Ideakioski mahdollistaa myös hyvän kanavan vaihtaa ajatuksia innovaatioasioista työyhteisön kesken. Ideakioskissa toimi aina vähintään yksi asiantuntija ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen edustaja. Ideakioskin toiminnan tavoitteena on antaa perustietoa keksintöilmoituksesta, tiedottaa mahdollisuuk- sista ja herättää mielenkiintoa järjestettäviä tilaisuuksia kohtaan. Ennen Ideakioskia henkilökuntaa on herätelty asiaa koskevilla sähköposteilla, ja kahvimunkkien äärellä jatketaan tätä viestintää. Pyrimme lisäämään henkilökunnan kiinnostusta järjestettäviä tilaisuuksia kohtaan ja ohjaamaan kohdattavat ihmiset juuri heille sopiviin tapahtumiin – tai keskustelemaan suoraan T&K toiminnasta vastaavan edus- tajan kanssa FAKTAA Kesto: n. 2 - 3 h Tavoittavuus: 60 -100 hlö Kenelle: Korkeakoulujen henkilökuntawww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 3. 3. INNOVATION BOOTCAMP Innovation Bootcamp on kaksipäiväinen intensiivinen oppimisleiri, jonka metodit pohjautuvat vertaisop- pimiseen ja systeemiajatteluun hyödyntämiseen. Osallistujat ratkovat eurooppalaisille korkeakouluille ja aluekehittäjille yhteisiä haasteita oman työnsä kautta. Tapahtuman aikana he vertailevat, oppivat ja omaksuvat toisiltaan uusia työkaluja sekä ajattelutapoja. Innovation Bootcampin järjestelyissä noudate- taan arjesta irtautumisen kaavaa, joten leiri järjestetään esim. hyödyntäen paikallisia maatilamatkailu- tiloja tai muita sopivia fasiliteetteja. Innovation Bootcamp on suunnattu kansainvälisille asiantuntijoille, jotka toimivat aluekehittämisen, innovaatiopolitiikan tai korkeakoulujen innovaatio- sekä ura- ja rekry- tointipalveluiden parissa. FAKTAA Kesto: n. 2 päivää Tavoittavuus: 15 -20 hlö Kenelle: Korkeakoulujen innovaatio- ja yritysasiamiehet, T&K&I palveluiden henkilöstö, ura- ja rekrytoin- tipalveluiden suunnittelijat ja kehittäjätahotwww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 4. 4. OSAAMISEN AAMUKAHVIT Osaamisen aamukahvit on tilaisuus, jossa yritykset ja oppilaitosten edustajat pääsevät työstämään yhteistyökuvioita tositarkoituksella. Ideana on tavata rennossa ympäristössä ja jakaa tietoa siitä, miten yritys-oppilaitosyhteistyön pitäisi toimia yritysten näkökulmasta. Puheenvuoroja varataan molemmille osapuolille ja osallistavien oppimistyökalujen avulla fasilitoidaan tilaisuutta. Mukaan kutsutaan laaja joukko osallistujia sekä yrityksistä että oppilaitosten henkilökunnasta. Tilaisuutta ohjaa toimijoiden aito halu kehittää yhteistyötä sekä tunnistaa omat resurssinsa suhteessa odotuksiin. FAKTAA Kesto: n. 2h (järjestetään aamuisin) Tavoitettavuus: n. 50 - 70 hlö Kenelle: Työnantajille, jotka haluavat oppia hyödyntämään oppilaitosten osaamista paremmin. Oppilaitosten edustajille, jotka haluavat kuulla mitä yritykset odottavat oppilaitosyhteistyöltäwww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 5. 5. URAKAHVILA Urakahvilan tarkoituksena on koota uraohjausta tarjoavat organisaatiot yhteiselle areenalle, jossa kävi- jöille annetaan asiakaslähtöistä neuvontaa ja ohjausta koulutusmahdollisuuksista sekä työnhausta. Ohjaajille urakahvila mahdollistaa opiskelijoiden kohtaamisen matalan kynnyksen ympäristössä kahvin parissa sekä mahdollisuuden tavoittaa yhden päivän aikana ison joukon opiskelijoita, työnhakijoita ja aikuiskoulutusmahdollisuuksia etsiviä henkilöitä, ns. yhden luukun periaatteella. Urakahvilaan valmen- netaan laaja joukko ohjaajia eri koulutusaloilta ja ohjausta antavista organisaatioista, jotta pystytään tarjoamaan laaja-alaista neuvontaa kaikille kävijöille. Kokemukset osoittavat, että urakahvila toimii parhaiten jo valmiiksi olevien tapahtumien yhteydessä, jolloin se tarjoaa lisäarvoa olemassa olevalle tapahtumalle (esim. Ura- ja rekrytointimessut) Lopputulemana Urakahvila antaa ohjaajille oman toimin- tansa tunnetuksi tekemistä ja kävijöille uusia ideoita sekä konkreettisia jatkoaskeleita opintojen suun- nitteluun sekä työnhakuun. FAKTAA Kesto: 5-8 h (mielellään tapahtuman yhteydessä) Tavoitettavuus: 100 - 400 kontaktia / päivä Kenelle: Opiskelijoille ja muille nuorille, jotka kaipaavat apua työnhaussa, opintojen suunnittelussa sekä laajemmin oman uransa suunnittelussa. Sopii myös uusille urille suuntautuville aikuisille. Uraohjausta antaville tahoille, jotka Urakahvilan aikana pääsevät kontaktoimaan laajan joukon omaa kohderyh- määnsä.www.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 6. 6. PIKKU-DIILI Pikku-Diilissä opiskelijatiimit kilpailevat toisiaan vastaan yritysten antamien kehityshaasteiden ratkai- semisessa. Ongelmat ovat oikeita ja ratkaisuaika rajallinen. Toimivin ratkaisuehdotus palkitaan. Pikku- Diilin aluksi yritys esittelee haasteensa tiimeille. Tämän jälkeen kilpailijoilla on 24 tuntia aikaa kehittää paras mahdollinen ratkaisu yrityksen esittämään ongelmaan. Valmiit ehdotukset esitellään haasteen jättäneelle yritykselle, joka valitsee voittajan ja arvioi ratkaisun toimivuuden. Pikku-Diili vaatii onnis- tuakseen sitoutuneen toimeksiantajan eli ymmärryksen siitä mitä ollaan tekemässä. Onnistunut vies- tintä opiskelijoiden suuntaan takaa sen että odotukset täyttyvät niin casen kuin ratkaisunkin suhteen. Opiskelijoille tämän on konkreettinen paikka näyttää omaa osaamistaan Toimeksiantajille Pikku-Diili synnyttää uusia ideoita, ja jopa valmiita ratkaisuja suoraan käytäntöön viemiseksi. Oppilaitos taasen saa mahdollisuuden näyttää millaisia osaajia heiltä syntyy. FAKTAA Kesto: 45 min toimeksianto, 24 h työskentely, 1,5 h tulosten esittely Tavoitettavuus: 3-4 yrityscasea , 8-10 opiskelijatiimiä (3 hlö / tiimi) Kenelle: Opiskelijoille, jotka haluavat näyttää kyntensä konkreettisen haasteen kautta työnantajalle. Työnantajille, jotka kaipaavat ratkaisuja ja uusia ideoita kehityshaasteen ratkaisemiseksiwww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 7. 7. VIESTINNÄN TYÖKALUT Kaikki aktivoinnin ja johtamisen työkalut vaativat toimiakseen paljon henkilökohtaista viestin- tää, jotta oikeat ihmiset saadaan törmäytettyä yhteen ja tieto leviä- mään. Informaatiotulvan keskellä henkilökohtainen yhteydenotto on ainoa tapa saada aikaan haluttu reaktio. Erilaiset kohderyhmät vaativat erilaisen lähestymista- van. Jokaiselle tulee pystyä osoittamaan konkreettinen hyöty tarjottavasta palvelusta. Myyntihenkinen Business Arena voi ottaa vastuun kaikista viestinnän toimenpiteistä asiakkaan niin halutessa. Vies- timme tehokkaasti kaikille eri kohderyhmille: korkeakoulujen edustajille, opiskelijoille, yrityksille ja julki- sen sektorin toimijoille. Mikä tärkeintä, heidän omalla kielellään. Business Arenalta löytyy sähköiset järjestelmät viestinnän hallinnointiin ja mittaukseen. Markkinointitutkimus Projektin menestymisen ja kehittämisen edellytyksenä on tutustuminen kohderyhmään, jotta pääsemme käsiksi heidän näkemyksiinsä yrittäjyydestä sekä toiveisiinsa millä tavoilla erilaiset tukitoi- met tuovat heille lisäarvoa. Toimeksiantaja toimittaa listan henkilöistä, yhdessä tuotamme kysymykset, joita halutaan selvittää kohderyhmältä. Yksi soittotyö kokonaisuus sisältää 100 kontaktia. Puhelinkontaktointi Soittokierroksilla on monitahoinen tarkoitus. Luonnollisesti ne tukevat projektin muiden toimenpiteiden viestintää, niiden avulla voidaan tiedottaa esim. tulevista tapahtumista ja varmistaa osallistuminen. Sen lisäksi niillä haravoidaan suoraan ideoita. Viestintää tapahtumista, viestintäjärjestelmän käyttö Projektin asiakashallinnalla tarkoitetaan projektin kohderyhmään kuuluvien henkilöiden henkilötietojen keruuta ja ylläpitämistä projektin ajan. Asiakashallinta toteutetaan erillisellä ja projektia varten Business Arenan räätälöimällä www-sovelluksella. Internetin ja sosiaalinen median hyödyntäminen Pääsisältönä: - tekstejä ja kuvia menneistä tapahtumista - tietoa onnistuneista caseista - tulevat tapahtumat ja ilmoittautuminen tapahtumiin Promootiot Promootiot voivat olla esimerkiksi erilaisia kampuksilla tapahtuvia markkinointitempauksia, joissa ihmi- set kohdataan yllättävällä ja huomiota herättävällä tavalla. FAKTAA Kesto: jatkuva - Tavoittavuus: + 10 000 hlö / vuosi -Kenelle: kaikille kohderyhmillewww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 8. 8. AKATEEMINEN BISNESKLUBI Bisnesklubiin haetaan valikoidut kohderyhmän edustajat, jotka arvostavat tutkimuksen ja keksintöjen kaupallistamista, yrityksille tehtävää kehitystyötä tai ovat siitä kiinnostuneita. Akateeminen bisnesklubi on innovaatiotoiminnan supersankareiden salakerho. Heille pidetään klubi-iltoja, joihin tuodaan aina jotain uutta ajankohtaista tietoa ja samalla keskustellaan esim. uusista hyvistä case-esimerkeistä tai annetaan muuta ajankohtaista tietoa. Klubitapaamiset voivat olla myös vierailuja yrityksiin tai yritysten isännöimiä. Pääasiassa tällä toiminnalla tähdätään vertaisryhmän luomiseen, yritysyhteistyöprojektien lisäämi- seen ja tutkimustulosten kaupallistamisen arvostuksen nostamiseen. Akateemista bisnesklubia voidaan laajentaa asteittain ja kytkeä osaksi innovaatiotoiminnan mielipidevaikuttajien aktivointia. Ideaali koko on 15-20 henkilöä. Klubin toiminnan ohjaaminen vaatii aina fasilitaattorin FAKTAA Kesto: n. 2-3 h Tavoittavuus: 15 - 20 hlö Kenelle: Innovaatiotoiminnasta kiinnostunut korkeakoulujen henkilökunta JK AKATEEMINEN AB BISNESKLUBI L 20 09 - Nullius boni sine sovio lucunda possessio est - AKATEEMINEN KLUBI-ILLAT BISNESKLUBI ovat vapaamuotoisia ja täysin on rento kokoontumispaikka pönötysvapaita. Pääpaino on Jyväskylän yliopiston ja aina mukavalla illanvietolla ja Jyväskylän ammattikorkea- samanhenkisten ihmisten koulun henkilökunnalle, joka on kanssa keskustelemisella. kiinnostunut innovaatioista, oman tutkimus- ja kehitystyönsä LUE LISÄÄ JA tulosten kaupallistamisesta sekä yrittäjyydestä. Klubi on ILMOITTAUDU tarjonnut vuodesta 2009 asti MUKAAN! jäsenilleen hyviä kontakteja, www.ideastailmioksi/klubi uutta tietoa ja eväitä innovaatio- toimintaan.www.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 9. 9. WORKSHOP TYÖSKENTELY JA FASILITOINTI Tavoitteellisesti järjestetty työpaja kokoaa oikeat tekijät yhteen, ohjatusti kiteyttää heistä oleellisen tiedon ja sitouttaa työskentelemään yhteisen edun eteen. Tarkoituksesta riippuen analysoimme lähtöti- lannetta, menneitä toimenpiteitä ja pohdimme tulevaa. Keskitymme tarkastelemaan toimivia käytäntöjä ja autamme osallistujia ymmärtämään työskentelyn kannalta tärkeän roolijaon. Fasilitaattori ei luennoi, vaan ohjaa asioita yhteistyötä rikastuttavaan suuntaan. Business Arena vastaa lopuksi työpajojen sisäl- lön kirjallisesta dokumentoinnista, jotta työstä jää hyödynnettävä jälki. Palvelua voi esimerkiksi hyödyntää uutta ideoitaessa (hankkeen aloitustyöpajan yhteydessä) tai arvi- oidessa tehtyä työtä. Varsinkin usean organisaation toteuttamaa hanketta käynnistäessä on tärkeää tietää muiden osaaminen sekä tekeminen, nykytilanne ja pohjustaa määrällinen ja laadullinen tavoite- asetanta. Tämä on edellytys, jotta osallistujat pystyvät tuloksellisesti skaalaamaan hankkeen laajuuden. Business Arenalla on yli 10 vuoden kokemus työpajojen järjestämisestä, fasilitoinnista sekä dokumen- toinnista. FAKTAA Kesto: n. 2-6 h Tavoittavuus: 10 - 30 hlö Kenelle: Korkeakoulujen sisäiset projektit, työryhmät ja hankkeetwww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi
 10. 10. BROKER-VALMENNUS Brokerointitaidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä 1) ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen eri muodoissa, 2) luoda verkostoja ja yhdistää toimijoita toimialasta ja organisaatiotyypistä riippumatta, 3) tunnistaa tietovirtojen pullonkaulat, sekä 4) mahdollistaa yhteinen oppiminen. Tiivistäen, brokerointitaidoilla hallitaan ja johdetaan innovaatioiden syntyyn vaikuttavaa prosessia. Valmennuksella saavutetaan ja luodaan tarvittavaa osaamisperustaa brokerointitaitohin liittyen. Se vahvistaa lisäksi yhteistä ymmärrystä innovaatioprosessin luonteesta sekä sen kehittämisen kohteista. Yhteisenä tavoitteena on oppiminen ja laajamittainen tiedon levittäminen. Kohderyhmänä ovat ennen kaikkea korkeakoulujen opettajat, T&K-henkilöstö, opiskelijat ja pk-yritysten edustajat. Mikäli valmennus halutaan suunnata esimerkiksi pelkästään opiskelijoille, voidaan heidät valmentaa yritysrajapinnassa toimimiseen tai toteuttamaan innovaatiotoiminnan aktivointityökaluja, kuten ideakahvila ja akateemi- nen bisnesklubi. Aihepiireinä voivat esimerkiksi olla Yksilön innovaatiokyvykkyys; Innovaatioprosessin dynamiikka; Innoystävällinen johtajuus ja yrityskulttuuri; Opiskelijabrokerina rajapinnassa yrityksien ja korkeakoulu- jen välillä. Aiheita voidaan alustaa vierailijavalmentajien avulla. Ideaalitilanteessa broker-valmennukset toteutetaan mielellään yli yön kestävinä lähipäivinä. Valmen- nuspaikkoina voidaan hyödyntää esim. lähiseudun maatilamatkailukohteita. Tämä siksi, jotta irtaan- tuminen arkirutiineista korostuu. Valmennukset voidaan toteuttaa myös toimeksiantajan nimeämissä tiloissa. Niissä ei yritetä kertoa valmiita vastauksia, vaan saadaan osallistujat pohtimaan aihetta omasta näkökulmastaan ”kädet multaan” -asenteella ja tekemiselle. FAKTAA Kesto: n. 6 kk (3 x 2 pvän moduuleina) Tavoittavuus: Ryhmän koko n. 20 hlö Kenelle: Korkeakoulujen henkilökunta, Huom! variaatioita voidaan myös suunnata korkeakoulujen opiskelijoille, yrityksille tai aluekehittäjillewww.facebook.com/businessarenaoy www.businessarena.fi

×