Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 въпроса пред фрийлансъра

5,164 views

Published on

Презентация на Майк Рам пред първия фрийланс семинар в София, 26.11.2010

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

8 въпроса пред фрийлансъра

 1. 1. преди да започнем работа като фрийлансър Фрийланс семинар, София, 26.11.2010 8 въпроса Майк Рам които трябва да си зададем
 2. 2. Защо се захващам с това? 1
 3. 3. Защо? • За пари • Да променя света • Да се изфукам пред колега • Да натрия носа на шефа • Да докажа нещо на себе си
 4. 4. Кои са моите клиенти? 2
 5. 5. Кои са моите клиенти? • Клиенти на фирмата • Самата фирма • Колеги • Приятели • Непознати
 6. 6. Как да ги открия и привлека? 3
 7. 7. Как да ги открия? • Познати клиенти • Препоръки • Нови клиенти или по- силни връзки с настоящите? • Общество (племе) от клиенти • Реклама • Търгове и конкурси
 8. 8. Мога ли...? • Да убеждавам хората • Да водя преговори • Да си направя рекламата • Да си направя уеб сайт • Да участвам сам в конкурси (търгове) и да ги спечеля
 9. 9. Какви ресурси мога да използвам? 4
 10. 10. Технически ресурси • Ресурси от фирмата – телефон, принтер, лаборатория, офис, поща, транспорт • Етични въпроси – Трябва ли да споделя с шефа си? – Докога ще я карам така?
 11. 11. Човешки ресурси • Ментор / партньор • Екип – Управление и мотивация – Професионални услуги • Майстор, чирак, екипен играч или самотник?
 12. 12. Как ще организирам работното си място? 5
 13. 13. Работното място • В офиса на фирмата • В собствен офис – Как ще го плащам? • Вкъщи – Изкушението да останеш в леглото – Режим на работа – Домашни задължения – Лична хигиена
 14. 14. Как ще организирам работното си време? 6
 15. 15. Работното време • Работа по проекти или постоянна работа? – Приоритизиране на планиране на задачите • Режим на комуникация – Социални мрежи, поща, тел. разговори • Управление на задачите – Система, софтуер
 16. 16. Как ще се прехранвам? 7
 17. 17. Прехрана • Предварителни запаси • Семейство и ипотеки • Конкурентно предимство • Условия на средата • Заеми и инвестиции
 18. 18. Как ще се развивам? 8
 19. 19. Развитие • Професионално – Общуване, знания, опит • Бизнес средата – Смяна на специалността • Личностно и семейно – Лично време • Критика и врагове • Опити и провали

×