Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digitala verktyg från en skolledares synvinkel   Mikael Parknäs   mik     ael       _  par        ...
Samhället har förändrats.....       2
...och skolan också     3
Digital kompetens    4
Räcker det att lägga till en dator?            5
Connected MindsDet räcker inte med teknikoch grundläggandedatorfärdigheter.Det krävs något mer, något somibland sammanfatt...
Skolinspektionens rapport "IT i skolan"• Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar...
En-till-en är inget IT-       projektDet är skolutveckling som syfter till att göra skolan relevant för elevernas nu...
Skolledarens roll• Ansvar för skolutveckling• Omge dig med kompetenta medarbetare• Skapa förutsättningar; tid, arenor för ...
En satsning som stöds          uppifrån...Skolledaren behöver inte behärska tekniken men måste gå i bräschenför f...
Alla skall med.....•  Det är inte "förhandlingsbart"..•  Men det får ta olika lång tid•  Mål diskuteras på medarbetarsa...
Mål för läsåret                        Nytt för i år!Vi ska:• Genom att arbeta tillsammans stödja ...
En-till en i ett helhetsperspektiv• Att stärka Smedingeskolans varumärke!• Kvalitetsutveckling – Hur kan vi förbättra res...
Skapa en vision.........och en berättelse/bilder om vart ni ska.            15
VI VÅGAR:  finnas utvecklasmisslyckas  lyckas   16
Mer om skolledarens roll• Det är INTE IT-pedagogens uppdrag att ansvara för IT-strategin. Då blir IT ett särskilt spår.•...
Några konkretagrundpelare...    18
Best Practice             DELA-kultur        Utvecklingsstrategi                   ...
Omdefiniering           SAMR – Puentedura                                    ...
TPACK•Uppdrag Ämneslag•Gemensam tolkning av nya kursplaner•Gemensam planering och skapande av LPP:ersom bygger på formativ...
Frågor?Här finns:• I huvudet på en skolledare -särtryck ur Datorn i Utbildningen.• Pdf-kopia av min presentation• Länklis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forelasning skolledare gotland

376 views

Published on

Föreläsning om ca 50 minuter för skolledare på Gotland under DigiLär 2012. Huvudtes: En-till-en är inget IT-projekt, det är ett skolutvecklingsarbete.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forelasning skolledare gotland

 1. 1. Digitala verktyg från en skolledares synvinkel Mikael Parknäs mik ael _ par kna s 1
 2. 2. Samhället har förändrats..... 2
 3. 3. ...och skolan också 3
 4. 4. Digital kompetens 4
 5. 5. Räcker det att lägga till en dator? 5
 6. 6. Connected MindsDet räcker inte med teknikoch grundläggandedatorfärdigheter.Det krävs något mer, något somibland sammanfattas i uttrycket21st century skills. Med andraord gäller det att kunna hanterainformationsöverflöd och frånvaroav ordning och struktur på nätet,att kunna dra nytta av digitalamedier i sitt lärande och att kunnagöra sig gällande på de nyasociala, kreativa och politiskaarenorna. 21th century skills på svenska 6
 7. 7. Skolinspektionens rapport "IT i skolan"• Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande . Ofta har man nöjt sig med att använda IT- utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.• Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.• Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.• En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet. 8
 8. 8. En-till-en är inget IT- projektDet är skolutveckling som syfter till att göra skolan relevant för elevernas nutid och framtid.Det handlar om lärande med hjälp av digitala verktyg och att utveckla en digital kompetens. 9
 9. 9. Skolledarens roll• Ansvar för skolutveckling• Omge dig med kompetenta medarbetare• Skapa förutsättningar; tid, arenor för kompetensutveckling.• Ge medarbetarna ansvar• Gå i bräschen - du behöver inte behärska tekniken. 10
 10. 10. En satsning som stöds uppifrån...Skolledaren behöver inte behärska tekniken men måste gå i bräschenför förändringen och vara en förebild. Ex. vår förvaltningschef Anettesa så här på en skolledarkonferens: "Nu har alla skolledare fåttiPhones och iPads. Jag kan inte så mycket men nu ska banne mig allaöka sin digitala kompetens och använda tekniken för effektivkommunikation, ledning och omvärldsbevakning. Nu vill jag inte senågra analoga kalendrar eller anteckningsböcker. OCH jag skall läramig att Twittra och jag vill se Er där! Och jag skall se till att ni får stödoch utbildning". 11
 11. 11. Alla skall med.....• Det är inte "förhandlingsbart"..• Men det får ta olika lång tid• Mål diskuteras på medarbetarsamtal• Att utveckla sin och elevernas digitala kompetens är lönegrundande kriterier 12
 12. 12. Mål för läsåret Nytt för i år!Vi ska:• Genom att arbeta tillsammans stödja varandra och utveckla ett gott klimat och ett effektivare arbete.• Utveckla mentorskapet och de flexibla grupperna• Fortsätta arbetet med Lgr11 och BFL så att UNIKUM och LPP:er blir ett vardaglig redskap för god kvalité.• Med hjälp av IKT utveckla och modernisera (omdefiniera) lärandet.• Utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt och ämnesövergripande undervisning (STEPS) 13
 13. 13. En-till en i ett helhetsperspektiv• Att stärka Smedingeskolans varumärke!• Kvalitetsutveckling – Hur kan vi förbättra resultaten? Måluppfyllelsen!• Skolutveckling – Kan vi öka motivationen hos eleverna? – Hur kan vi utveckla och modernisera lärandet? SAMR – Utveckling och lärande för alla. – Kan vi ”vinna” tid? Lärande oberoende av tid och rum. 14
 14. 14. Skapa en vision.........och en berättelse/bilder om vart ni ska. 15
 15. 15. VI VÅGAR: finnas utvecklasmisslyckas lyckas 16
 16. 16. Mer om skolledarens roll• Det är INTE IT-pedagogens uppdrag att ansvara för IT-strategin. Då blir IT ett särskilt spår.• Skippa beteckningarna; IT-pedagog, IT- strategi/IT-plan• "Framtidsspanare" - använd sociala medier. 17
 17. 17. Några konkretagrundpelare... 18
 18. 18. Best Practice DELA-kultur Utvecklingsstrategi Samarbets-Nätverkande lärande 19
 19. 19. Omdefiniering SAMR – Puentedura TRANSFORM REDEFINITION (omdefiniera) Att nå tidigare ej uppnåbara mål (omdefinierin ATION MODIFIKATION (utveckla lärandet) g) Omformulera uppgiften med hjälp av tekniken AUGMENTATION (förbättring)ENHANCEMENT (förbättring) Effektivisera, förbättra – nya redovisningsformer SUBSTITIUTION (ersättning) Ersätter ett annat verktyg utan egentlig förbättring 20
 20. 20. TPACK•Uppdrag Ämneslag•Gemensam tolkning av nya kursplaner•Gemensam planering och skapande av LPP:ersom bygger på formativt förhållningssätt. De skaha ett för eleverna ett begripligt språk och IKT skaanvändas för att höja motivation och ökamåluppfyllelse.•Gemensam utvärdering av lärandet•Gemensam bedömning/betygsättning IKT- pedagogen 21
 21. 21. Frågor?Här finns:• I huvudet på en skolledare -särtryck ur Datorn i Utbildningen.• Pdf-kopia av min presentation• Länklista med länkar som jag hänvisat till 22

×