Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ŚWIADOMOŚĆ I POTRZEBY POLAKÓW
W KONTEKŚCIE DIGITALIZACJI KULTURY
ŁUKASZ MAŹNICA, WOJTEK KOWALIK
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W ...
PLAN PREZENTACJI
1. Przesłanki do podjęcia tematu
2. Metodologia badania
3. Uzyskane wyniki
4. Podsumowanie
5. Dobre prakt...
PRZESŁANKI DO PODJĘCIA TEMATU
1. Szeroka digitalizacja kultury ze środków
publicznych (przede wszystkim: środki MKiDN,
pro...
METODOLOGIA BADANIA
1. Badanie było realizowane w oparciu o technikę CAWI (Computer
Asisted Web Interview)
2. Okres realiz...
WYNIKI
Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Polsce są podejmowane działania, które
pozwolą ...
WYNIKI
Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Które z portali udostępniających w internecie zasoby dziedzictwa
kult...
WYNIKI
Podstawowe statystyki dotyczące wybranych polskich portali z cyfrowymi zasobami kultury
Liczba odsłon Unikalni użyt...
WYNIKI
Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem instytucje posiadające ważne
zasoby dziedzictwa k...
WYNIKI
Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o grupę odbiorców działań digitalizacyjnych (1 – wyłącznie na
użytek sp...
WYNIKI
Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Jak Pana(i) zdaniem można korzystać z cyfrowych kopii zbiorów
kultury...
WYNIKI
• Relatywnie duży popyt zgłaszany na usługi kulturalne online (36 -49%)
• Zaskakująco wysokie wskaźniki, jeśli chod...
WYNIKI
61,7 % 38,3%
Digitalizacja finansowana z pieniędzy
publicznych
Digitalizacja finansowana ze środków
prywatnych
68,9...
PODSUMOWANIE
1. Digitalizacja to jedna z pozytywnych kart ostatnich lat funkcjonowania
polityki kulturalnej w Polsce
2. Wi...
JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ I PRZYCIĄGNĄĆ
ODBIORCÓW
DOBRE PRAKTYKI
NEW YORK PUBLIC LIBRARY
PROJEKT NYC SPACE/TIME DIRECTORY
• To elektroniczna usługa tworzona w oparciu o zdigitalizowane ma...
NEW YORK PUBLIC LIBRARY
PROJEKT NYC SPACE/TIME DIRECTORY
• Angażując ludzi w proces powstawania
narzędzia, instytucja budu...
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
RIJKSATUDIO AWARDS
• Rijksstudio Award to otwarty,
międzynarodowy konkurs na stworzenie
dzieła wykor...
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
RIJKSATUDIO AWARDS
• Hasłem „Make your own Masterpiece” Rijks zachęca do czerpania inspiracji z
cyfr...
METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS
ONE MET MANY WORLDS
• Aplikacja, w której kuratorzy umieścili ok. 500 detali
wybranych ze zdig...
METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS
ONE MET MANY WORLDS
• Usługa nie tylko promuje i przyciąga do siedziby muzeum,
ale także podno...
WIĘCEJ NA EKULTURA.ORG
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
ŁUKASZ MAŹNICA
LUKASZ.MAZNICA@WARSZTAT.ORG.PL
WOJTEK KOWALIK
WOJCIECH.KOWALIK@WARSZTAT.ORG.PL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Świadomość polaków - digitalizacja mik 20 XI

1,831 views

Published on

Świadomość polaków - digitalizacja mik 20 XI

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Świadomość polaków - digitalizacja mik 20 XI

 1. 1. ŚWIADOMOŚĆ I POTRZEBY POLAKÓW W KONTEKŚCIE DIGITALIZACJI KULTURY ŁUKASZ MAŹNICA, WOJTEK KOWALIK UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA FUNDACJA WARSZTAT INNOWACJI SPOŁECZNYCH
 2. 2. PLAN PREZENTACJI 1. Przesłanki do podjęcia tematu 2. Metodologia badania 3. Uzyskane wyniki 4. Podsumowanie 5. Dobre praktyki przyciągania odbiorców
 3. 3. PRZESŁANKI DO PODJĘCIA TEMATU 1. Szeroka digitalizacja kultury ze środków publicznych (przede wszystkim: środki MKiDN, projekty unijne) – Małopolska „prymusem” 2. Mocne zabezpieczenie (finansowe i kompetencyjne) procesu digitalizacji – dobrze realizowana funkcja ochronna 3. Mankamenty w obszarze upowszechniania i udostępniania – słabo realizowana funkcja promocyjna i funkcja włączania nowego zasobu w obiegi rozwojowe 4. Duże rozwojowe znaczenie i potencjał kultury oraz dziedzictwa kulturowego Około 400 mln zł Publicznych środków Przeznaczono w Polsce na digitalizację dóbr kultury w latach 2007 - 2013
 4. 4. METODOLOGIA BADANIA 1. Badanie było realizowane w oparciu o technikę CAWI (Computer Asisted Web Interview) 2. Okres realizacji: marzec 2015 3. Próba: losowo-kwotowa; n=1000, grupa reprezentatywna dla populacji polskich internatutów w zakresie: płci, wieku, wykształcenia oraz wielkości miejscowości zamieszkania 4. Badaliśmy świadomość (wiedzę na temat trwającego w Polsce procesu digitalizacji oraz digitalizacji jako takiej) oraz potrzeby Polaków w obszarze cyfrowych dóbr kultury
 5. 5. WYNIKI Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Polsce są podejmowane działania, które pozwolą na udostępnianie zasobów dziedzictwa kultury w internecie?” Czy Pana(i) zdaniem w Polsce są podejmowane działania, które pozwolą na udostępnianie zasobów dziedzictwa kultury w internecie? Tak nie nie wiem/ trudno powiedzieć Wiek 15-18 lat 37,3% 34,4% 28,3% 19-24 lata 34,8% 29,8% 35,4% 25-34 lata 29,8% 29,5% 40,8% 35-49 lat 29,6% 18,4% 52,0% 50 lat i więcej 30,6% 14,5% 54,9% • Wiedza na temat digitalizacji jest wciąż ograniczona • Zaledwie 1/3 internatów twierdzi, że jest prowadzona • 43,2% wprost deklaruje, że nic na ten temat nie wie • Co czwarty badany wprost stwierdzał, że działania digitalizacyjne nie są w Polsce prowadzone
 6. 6. WYNIKI Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Które z portali udostępniających w internecie zasoby dziedzictwa kultury zna Pan(i), choćby ze słyszenia? Wiek 15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata 35-49 lat 50 lat i więcej Ogółem Które z portali udostępniających w internecie zasoby dziedzictwa kultury zna Pan(i), choćby ze słyszenia? www.nac.gov.pl 27,3% 26,6% 29,8% 30,0% 10,1% 25,9% szukajwarchiwach.pl 12,1% 14,5% 9,4% 21,3% 21,8% 15,9% www.zabytek.gov.pl 14,2% 8,6% 16,5% 13,3% 11,8% 13,4% polona.pl 9,6% 10,4% 14,0% 10,6% 9,8% 11,3% ninateka.pl 9,0% 8,3% 5,6% 9,0% 3,0% 7,0% www.europeana.eu 6,2% 11,4% 5,8% 5,2% 5,4% 6,5% • Narodowe Archiwum Cyfrowe jednym z lepiej rozpoznawalnych repozytoriów cyfrowych • Blisko 26% ankietowanych deklaruje, że zna bądź słyszało o portalu nac.gov.pl • Zaledwie 6,5% osób wskazało, że w jakikolwiek sposób kojarzy portal europeana • Zwykle grupa 50+ najsłabiej rozpoznaje badane portale; wyjątkiem szukajwarchiwach.pl • Obserwowane zjawiska wykluczenia pewnych grup z obiegów cyfrowych treści
 7. 7. WYNIKI Podstawowe statystyki dotyczące wybranych polskich portali z cyfrowymi zasobami kultury Liczba odsłon Unikalni użytkownicy 03.2014 03.2015 Zmiana 03.2014 03.2015 Zmiana szukajwarchiwach.pl 3 797 644 3 395 860 89,4% 49 166 65 737 133,7% polona.pl 1 582 155 1 769 098 111,8% 66 959 72 626 108,5% www.nac.gov.pl 844 247 1 056 846 125,2% 37 798 43 474 115,0% ninateka.pl 242 403 501 526 206,9% 49 080 92 541 188,6% • Znajomość marki NAC nie przekłada się na wykorzystanie witryny • Najwięcej unikalnych użytkowników w III 2015 odnotowała Ninateka (przy relatywnie niewielkiej liczbie odsłon strony) • Zdecydowanie najwięcej odsłon serwisu (3,4 mln) wygenerowali użytkownicy szukajwarchiwach
 8. 8. WYNIKI Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem instytucje posiadające ważne zasoby dziedzictwa kulturowego powinny udostępniać je w internecie?” Respondent korzystał z choć jednego portalu udostępniającego zdigitalizowane dziedzictwo kultury Nie Tak Czy Pana(i) zdaniem instytucje posiadające ważne zasoby dziedzictwa kulturowego powinny udostępniać je w internecie? Tak 74,7% 89,3% Nie 11,3% 6,2% Trudno powiedzieć 14,1% 4,5% • Poparcie dla udostępniania zasób dziedzictwa w internecie jest wysokie i rośnie wraz z doświadczeniem osobistego wykorzystywania tego rodzaju zasobów
 9. 9. WYNIKI Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie o grupę odbiorców działań digitalizacyjnych (1 – wyłącznie na użytek specjalistów; 6 – dla wszystkich użytkowników internetu) Wiek Średnia 15-18 lat 4,78 19-24 lata 4,64 25-34 lata 4,33 35-49 lat 4,38 50 lat i więcej 3,92 Ogółem 4,40 • Wśród internautów dominuje poczucie, że cyfrowe zasoby kultury mają wartość dla całego społeczeństwa • Czym młodsza grupa wiekowa tym silniejsze przekonanie, że cyfrowa kultura może być przydatna wszystkim internautom, a nie wyłącznie wąskiej grupie specjalistów
 10. 10. WYNIKI Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Jak Pana(i) zdaniem można korzystać z cyfrowych kopii zbiorów kultury udostępnionych przez publiczne instytucje kultury w internecie?” Wiek 15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata 35-49 lat 50 lat i więcej Jak Pana(i) zdaniem można korzystać z cyfrowych kopii zbiorów kultury udostępnionych przez publiczne instytucje kultury w internecie? Przeglądać 84,2% 71,3% 64,2% 64,9% 64,7% Kopiować na dysk lokalny 26,3% 34,9% 14,9% 14,3% 7,7% Udostępniać innym za darmo 51,3% 53,5% 42,2% 36,2% 25,8% Udostępniać innym za pieniądze 5,2% 4,5% 2,5% 4,9% 0,5% Wykorzystywać fragmenty do tworzenia własnych prac, z których nie czerpie się zysków 62,1% 52,4% 37,6% 25,8% 16,6% Wykorzystywać fragmenty do tworzenia własnych prac, które można sprzedać 9,4% 13,0% 6,0% 5,8% 1,9% Nie wiem/ trudno powiedzieć 7,2% 8,5% 19,7% 19,3% 26,4% • Braki w obszarze świadomości związane są z zasadami wykorzystania dóbr kultury, które znajdują się w internecie • Czym starsza grupa wiekowa, tym bardziej konserwatywny obraz regulacji związanych z cyfrową kulturą
 11. 11. WYNIKI • Relatywnie duży popyt zgłaszany na usługi kulturalne online (36 -49%) • Zaskakująco wysokie wskaźniki, jeśli chodzi o deklarowanie zainteresowania dostępem odpłatnym Chęci skorzystania z oferty różnych instytucji kultury w razie płatnego/bezpłatnego dostępu online 42.83% 35.80% 37.24% 43.37% 48.99% 46.68% 48.23% 43.27% 48.98% 42.67% 11.68% 8.73% 7.01% 10.47% 9.00% 10.35% 9.24% 11.88% 11.79% 6.78% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% koncert muzyki rozrywkowej filharmonia opera teatr biblioteka archiwa państwowe galeria sztuki kino muzeum Media publiczne - radio, telewizjaDostęp bezpłatny Dostęp płatny
 12. 12. WYNIKI 61,7 % 38,3% Digitalizacja finansowana z pieniędzy publicznych Digitalizacja finansowana ze środków prywatnych 68,9% 31,3% Instytucje kultury powinny oferować bezpłatny dostęp do zdigitalizowanych zasobów Dostęp powinien wymagać uiszczenia opłaty
 13. 13. PODSUMOWANIE 1. Digitalizacja to jedna z pozytywnych kart ostatnich lat funkcjonowania polityki kulturalnej w Polsce 2. Wiele dobrego zrobiono dla tworzenia cyfrowych kopii i w pewnym stopniu zaniedbano aspekt upowszechnieniowy 3. Dziś obraz ten ulega stopniowej zmianie – zmianę tą widać coraz mocniej w działaniach MKiDN oraz po stronie zarządzających podmiotami kultury 4. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że wciąż wiele jest w tym obszarze do zrobienia – uzyskane wskaźniki nie mogą być satysfakcjonujące (szczególnie niepokoi mocne zróżnicowanie między różnymi grupami społecznymi) 5. Na dużą potrzebę związaną z upowszechnianiem dziedzictwa wskazuje druga część zrealizowanego badania, w ramach której zdiagnozowany został duży potencjał popytowy oraz akceptacja publicznego wsparcia digitalizacji
 14. 14. JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ I PRZYCIĄGNĄĆ ODBIORCÓW DOBRE PRAKTYKI
 15. 15. NEW YORK PUBLIC LIBRARY PROJEKT NYC SPACE/TIME DIRECTORY • To elektroniczna usługa tworzona w oparciu o zdigitalizowane mapy i inne materiały związane z historią miasta • Narzędzie umożliwiające przyglądanie się zmianom zachodzącym w mieście na przestrzeni lat i oglądania materiałów związanych z danym miejscem • Projekt wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego biblioteka postanowiła wykorzystać siłę crowdsourcingu i zaprosić do pomocy e-wolontariuszy. • 4 rodzaje partnerów: • Data Partners • Developerzy/programiści • Doradcy • Obywatele
 16. 16. NEW YORK PUBLIC LIBRARY PROJEKT NYC SPACE/TIME DIRECTORY • Angażując ludzi w proces powstawania narzędzia, instytucja buduje grupę odbiorców i osób, które będą później promować projekt wśród swoich znajomych. • Odczarowuje digitalizację, którą większości osób kojarzy się ze żmudnym skanowaniem dokumentów przez ludzi zamkniętych w różnych instytucjach publicznych. • Tak przygotowane narzędzie ma duży potencjał komercyjny.
 17. 17. RIJKSMUSEUM AMSTERDAM RIJKSATUDIO AWARDS • Rijksstudio Award to otwarty, międzynarodowy konkurs na stworzenie dzieła wykorzystującego dowolny zasób pochodzący z repozytorium Rijksmuseum. • W chwili obecnej na stronach Rijks dostępnych jest ok. 200 000 zdigitalizowanych dzieł sztuki. • Do konkursu (w którym mogą brać udział osoby z całego świata) zgłosić można każdą formę sztuki – design, tatuaż, sztuki plastyczne, sztukę użytkową, fotografię, video itd.
 18. 18. RIJKSMUSEUM AMSTERDAM RIJKSATUDIO AWARDS • Hasłem „Make your own Masterpiece” Rijks zachęca do czerpania inspiracji z cyfrowych zasobów dziedzictwa oraz remiksowania ich i wykorzystywania w nowy, nieszablonowy sposób. • Celem konkursu jest promocja zdigitalizowanych zasobów Rijksmuseum i popularyzacja zjawiska twórczego ich przekształcania w nowe dzieła.
 19. 19. METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS ONE MET MANY WORLDS • Aplikacja, w której kuratorzy umieścili ok. 500 detali wybranych ze zdigitalizowanych artefaktów. Każdy został opisany przy użyciu jednego słowa. • Klikając na konkretne słowo widzimy wiele detali dzieł sztuki, które wg kuratorów oddają ducha tego słowa – hasło porządkuje dzieła przekrojowo nie bacząc na nurty, epoki, czy konteksty kulturowe. • Aplikacja pozwala też użytkownikowi na autorski wybór dwóch detali, ich sparowanie nazwanie i wejście w dialog z kuratorami Met.
 20. 20. METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS ONE MET MANY WORLDS • Usługa nie tylko promuje i przyciąga do siedziby muzeum, ale także podnosi umiejętności czytania sztuki poza jego murami oraz umacnia markę MET we współczesnych wielowymiarowych mediach internetowych. • Zabawa dziełami angażuje odbiorcę i sprawa, że zaczyna on wnikliwie analizować dzieła. • Aplikacja nie jest jedynie wyświetleniem cyfrowej kolekcji MET, a zaproszeniem do interaktywności i społecznej komunikacji naszej zabawy ze sztuką. Aplikacja generuje link do naszego „dzieła” oraz pozwala na podzielenie się nim przy użyciu platform społecznościowych.
 21. 21. WIĘCEJ NA EKULTURA.ORG
 22. 22. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ŁUKASZ MAŹNICA LUKASZ.MAZNICA@WARSZTAT.ORG.PL WOJTEK KOWALIK WOJCIECH.KOWALIK@WARSZTAT.ORG.PL

×