Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE - "Escape room, czyli pokój zagadek" (scenariusz)

2,238 views

Published on

Scenariusz escape roomu przygotowany w ramach XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2017).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE - "Escape room, czyli pokój zagadek" (scenariusz)

  1. 1. 20–21 i 27–28 maja 2017 escape room, czyli pokój zagadek — 1 / 6 escape room, czyli pokój zagadek właśnie przekroczyliście próg teatru. Nie  po to jednak, żeby oglądać przedstawienie – dziś macie nie- powtarzalną szansę uchylić rąbka teatralnej tajemni- cy. W ciągu najbliższej godziny przyjrzycie się teatrowi od kuchni, rozwiązując zagadki w miejscach, do których dostęp mają jedynie pracownicy teatru. Podczas gry zwiedzicie zaplecze teatralne, a także poznacie historię Teatru im. J. Sło- wackiego w Krakowie. Znajdziecie się w czterech różnych pomieszczeniach, a w każ- dym z nich, korzystając ze wskazówek, będziecie odszukiwać słowa klucze. Słowa te będą zawierały oznaczone litery, które złożą się na ostateczne hasło. Uwaga: każde pomieszczenie to trzy zagadki i trzy hasła, zawierające oznaczone litery. W każdym pomieszczeniu macie 10 minut na rozwiązanie zagadek. Po poprawnym rozwiązaniu zagadek otrzymacie hasło, które – wypowiedziane na głos – pozwoli Wam doświadczyć jednego z najbardziej wyjątkowych momentów w teatrze. Oprócz instrukcji powinniście otrzymać długopis i specjalnie przygotowany diagram, do którego będziecie wpisywać litery, które złożą się na finalne hasło. Uwaga: przez cały czas trwania gry trzymajcie się wyznaczonej trasy, nie odłączajcie się od grupy. Opiekun będzie Wam pomagał i wskazywał drogę do kolejnych pomieszczeń. Zapraszamy na spacer po teatralnym zapleczu! Powodzenia!
  2. 2. 20–21 i 27–28 maja 2017 escape room, czyli pokój zagadek — 2 / 6 Garderoba Solskiego Znaleźliście się w garderobie numer 2 na parterze. Jest ona potocznie nazywana „garde- robą Solskiego”, a nazwę zawdzięcza oczywiście Ludwikowi Solskiemu – wybitnemu ak- torowi, reżyserowi i dyrektorowi tego teatru. Pomieszczenie to służyło Solskiemu nie tyl- ko do przygotowań przed wyjściem na scenę, ale również jako jego dyrektorski gabinet. Zagadka numer 1 Wiecie, jak nazywała się żona Ludwika Solskiego? Jeśli nie, to rozwiązanie zagadki znaj- dziecie w tej garderobie. 6 Zagadka numer 2 Popatrzcie na ścianę w prawym dolnym rogu. Choć rola w Warszawiance Stanisława Wyspiańskiego była niema, okazała się jedną z ważniejszych w dorobku Solskiego: 9 26 Zagadka numer 3 Gdzie najlepiej? Odpowiedzi na to pytanie poszukajcie wśród licznych napisów na ścianie. 1 35 12 23 5
  3. 3. 20–21 i 27–28 maja 2017 escape room, czyli pokój zagadek — 3 / 6 SALA PRÓB Właśnie weszliście do miejsca, w którym powstają spektakle: sali prób. To tutaj reżyser wspólnie z aktorami opracowuje spektakl, zanim rozpoczną się próby na scenie. Rów- nież tutaj odbywają się tzw. pierwsze próby analityczne. Zagadka numer 1 Jeden z przygotowanych scenariuszy sztuk nie ma strony tytułowej – poznajecie, jaki to spektakl? 15 13 Zagadka numer 2 Czy wiecie, jaki utwór Ferenca Liszta był grany podczas inauguracji teatru w 1893 roku? Jeśli nie, musicie odnaleźć nuty tego utworu. 17 20 1 Zagadka numer 3 Rozwiązanie zagadki znajdziecie w aktówce… 11 33
  4. 4. 20–21 i 27–28 maja 2017 escape room, czyli pokój zagadek — 4 / 6 BUFET Jesteście w bufecie. To tutaj aktorzy odpoczywają między próbami, jedzą posiłki, czekają nawejścienascenę.Naścianachznajdzieciewielefotografii.Tepoprawejstronieprzedsta- wiająpostacizwiązanezhistoriąteatru,apolewej –zdjęciaznaszychnajnowszychpremier. Zagadka numer 1 Czy aby na pewno wszystkie historyczne zdjęcia na ścianie po prawej są we właściwych miejscach? 32 4 Zagadka numer 2 Chyba jeden z roztargnionych aktorów zostawił Wam wskazówkę… 16 19 Zagadka numer 3 Na jednym ze stołów znajdziecie rozrzucone menu. Nazwy potraw wiążą się z tytułami popularnych utworów dramatycznych oraz ich autorami. Waszym zadaniem jest przy- porządkowanie nazwy potrawy do jej przydomka np. „Uczta trzech króli à la Szekspir”. Uporządkujcie je alfabetycznie. Rozwiązaniem będzie ostatnia nazwa potrawy. 34 21 7 3 28
  5. 5. 20–21 i 27–28 maja 2017 escape room, czyli pokój zagadek — 5 / 6 GARDEROBA Zagadka numer 1 Widzicie zdjęcia? Wygląda na to, że na jednym z nich znalazł się nieproszony gość… 27 2 29 31 18 22 Zagadka numer 2 Znajdźcie klucz do szafy. Co znaleźliście w środku? 10 25 Zagadka numer 3 Rozwiązanie tej zagadki znajdziecie w kostiumach! 24 14
  6. 6. 20–21 i 27–28 maja 2017 escape room, czyli pokój zagadek — 6 / 6 HASŁO 1 2 3 4 5 6 7 M 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 FINAŁ W ten właśnie sposób doszliście do najważniejszego miejsca w teatrze, czyli na sce- nę. Czy już znacie hasło? Jeśli tak, to najwyższa pora, żeby wypowiedzieć je na głos. Podejdźcie do pulpitu inspicjenta, wypowiedzcie hasło do mikrofonu i poczekajcie na efekt!

×