Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szlaki dolinki podkrakowskie

956 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Szlaki dolinki podkrakowskie

 1. 1. dolinki podkrakowskie
 2. 2. dolinki podkrakowskie Dolinki podkrakowskie ● Dolina Kluczwody (Wielka Wieś), ● Dolina Bolechowicka (Zabierzów), ● Dolina Kobylańska (Zabierzów), ● Dolina Będkowska (Wielka Wieś / Jerzmanowice–Przeginia), ● Dolina Szklarki (Jerzmanowice–Przeginia / Krzeszowice), ● Dolina Racławki (Krzeszowice), ● Dolina Eliaszówki (Krzeszowice).
 3. 3. dolinki podkrakowskie szlak turystyczno-kulturowy Szlak turystyczno-kulturowy to szlak tematyczny, prezentujący walory kulturowe lub elementy dziedzictwa. Jest to specyficzna oferta podróży skierowana do ściśle określonej grupy turystów – osób pragnących poznać konkretne zagadnienia z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 4. 4. dolinki podkrakowskie cele szlaków turystyczno-kulturowych ● tematyczne przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu w zwartej i atrakcyjnej formie, ● promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako podstawowego składnika oferty, ● tworzenie i promocja nowych produktów turystycznych opartych przede wszystkim na dziedzictwie, ● rozwój lokalny regionów objętych szlakiem, ● zbliżanie regionów, które łączy trasa szlaku.
 5. 5. dolinki podkrakowskie etapy tworzenia szlaku kulturowego ● konstruowanie szlaku (dobór obiektów), ● koordynacja działań i plan tworzenia oferty, ● funkcjonowanie szlaku: • informacja dla turysty, • realizacja oferty, • promocja.
 6. 6. dolinki podkrakowskie konstruowanie szlaku (dobór obiektów) ● dostępność komunikacyjna, ● bezpieczeństwo turystów, ● zasady zwiedzania, • godziny wstępu, • możliwość wynajęcia przewodnika, • kwestia opłat.
 7. 7. dolinki podkrakowskie koordynacja działań Niezbędnym elementem poprawnego budowania oraz funkcjonowania szlaku jest wyznaczenie koordynatora szlaku (osoba prywatna, instytucja, stowarzyszenie), który powinien czuwać nad całością przedsięwzięć podejmowanych w ramach szlaku.
 8. 8. dolinki podkrakowskie
 9. 9. dolinki podkrakowskie oferta szlaku [1] Tworząc szlak turystyczno-kulturowy, należy się zastanowić, co, oprócz zwiedzania poszczególnych miejsc i obiektów, może on zaoferować turyście. Udostępnienie zabytków dla turystów to podstawa funkcjonowania szlaku i baza do tworzenia oferty turystyczno- kulturowej.
 10. 10. dolinki podkrakowskie oferta szlaku [2] Poszczególnymi składnikami tej oferty są: ● atrakcje pierwotne, nie stworzone dla celów turystycznych – właściwe nośniki wartości przyrodniczo- kulturowych (obiekty dziedzictwa), ● atrakcje stworzone dla celów turystycznych (muzea, wydarzenia, warsztaty), ● miejsca usług dla turystów (infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, sklepy z pamiątkami itp.), ● instytucje, organizacje i stowarzyszenia powołane dla celów obsługi szlaku (stałe usługi warsztatowe, przewodnickie).
 11. 11. dolinki podkrakowskie informacja o szlaku [1] identyfikacja szlaku: ● nazwa szlaku ● znak graficzny szlaku (logotyp) Identyfikacja graficzna powinna być spójna dla wszystkich działań (wydawnictwa, WWW, oznakowania, promocji) podejmowanych w ramach szlaku.
 12. 12. dolinki podkrakowskie informacja o szlaku [2] strona www: dla turysty głównym źródłem wiadomości o szlaku jest sprawna, funkcjonalna strona internetowa, stale uzupełniana i aktualizowana.
 13. 13. dolinki podkrakowskie Informacja o szlaku [3] materiały informacyjne o szlaku: ● niezbędne do funkcjonowania szlaku są wydawnictwa informacyjne o szlaku, zawierające opis całej trasy, poszczególnych obiektów oraz informacje dotyczące ich lokalizacji, zasad zwiedzania itp. Publikacje te są bezpośrednio związane ze szlakiem i stanowią istotną część projektu, ● materiały informacyjne powinny być dystrybuowane w punktach informacji o szlaku oraz w poszczególnych obiektach.
 14. 14. dolinki podkrakowskie Informacja o szlaku [4] oznaczenie szlaku kulturowego (OPCJA): ● rodzaje oznaczenia obiektów: ● tablice kierunkowe – informują turystów o kierunku dojazdu do obiektu, ● tablice informacyjne – są ustawiane bezpośrednio przy obiekcie i zawierają jego historię i opis, ● tablice mogą zostać zastąpione (w przypadku szlaków wirtualnych) kompleksową informacją znajdującą się w materiałach informacyjnych o szlaku.
 15. 15. dolinki podkrakowskie promocja szlaku [1] wydarzenia promocyjne: ● w celu promocji szlaku warto zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie w roku (najlepiej w sezonie turystycznym), które będzie się odbywać na szlaku, ● turyści, którzy wezmą w nim udział, mogą być zainteresowani powrotem na szlak w celu odwiedzenia całej trasy.
 16. 16. dolinki podkrakowskie promocja szlaku [2] publikacje o charakterze promocyjnym: ● oprócz druków informacyjnych o szlaku warto zadbać o stworzenie publikacji promującej szlak, ● są to wydawnictwa o charakterze albumowym lub popularno-naukowym, których zawartość ściśle odnosi się do tematu i zasięgu szlaku, ● tego typu materiał pełni nie tylko rolę promocyjną, ale jest również pamiątką z wizyty na szlaku.
 17. 17. dolinki podkrakowskie promocja szlaku [3] podróż po szlaku jako oferta touroperatorów: ● ważnym zabiegiem promocyjnym szlaku jest zaproponowanie wizyty na szlaku jako wycieczki dla grup zorganizowanych, ● warto nawiązać kontakty z biurami turystycznymi, które byłby zainteresowane włączeniem w swoją ofertę podróży tematycznych po szlaku.
 18. 18. dolinki podkrakowskie infrastruktura i dostępność komunikacyjna Z punktu widzenia turysty podróżującego po szlaku bardzo ważna jest infrastruktura turystyczna (zaplecze gastronomiczne i noclegowe) oraz dogodny dojazd do obiektów. Są to działania długofalowe, wymagające wysokiego nakładu środków i w dużej mierze niezależne od koordynatorów szlaków. Niemniej przy tworzeniu nowych tras należy te uwarunkowania brać pod uwagę. Szczególnie ważną kwestią jest dostępność komunikacyjna poszczególnych obiektów.
 19. 19. dolinki podkrakowskie koalicja Dolinki podkrakowskie [1] INFORMACJA (strona www, materiały drukowane, komunikowanie o szlaku) OFERTA KOORDYNACJA (jedna instytucja lub osoba zarządzająca całością działań)
 20. 20. dolinki podkrakowskie koalicja Dolinki podkrakowskie [2] ● gospodarze – doliny znajdują się na terenie 4 gmin: Jerzmanowice–Przeginia, Krzeszowice, Wielka Wieś, Zabierzów, informacje o atrakcjach i infrastrukturze, ● Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - kompetencje pracowników, zasób wiedzy i materiałów informacyjnych ● Małopolski Instytut Kultury - programy Szlaki Małopolski i Zadziałaj dla siebie
 21. 21. dolinki podkrakowskie koalicja Dolinki podkrakowskie [3] Zespół Parków Krajobrazowych WM MIK przedstawiciele gmin koordynator
 22. 22. dolinki podkrakowskie co należy stworzyć? ● koalicja i koordynator działań, ● skompletowanie pełnych informacji merytorycznych i praktycznych dotyczących dolin, ● serwis Dolinki podkrakowskie: • strona internetowa, • materiały informacyjne, • informacja dla turysty.
 23. 23. dolinki podkrakowskie serwis Dolinki podkrakowskie – podział zadań przedstawiciele gmin ● informacje od partnerów (dostarczane do koordynatora i na bieżąco aktualizowane): • pełna nazwa i kolor szlaku, • całościowy przebieg szlaku, • opis szlaku (ciekawostki, interesujące miejsca, długość szlaku, stopień trudności), • baza gastronomiczna / hotelowa, • informacja o materiałach dotyczących szlaku (informacja o dostępności i możliwość pobrania w wersji PDF), • informacja o wydarzeniach na szlaku organizowanych przez poszczególnych partnerów.
 24. 24. dolinki podkrakowskie serwis Dolinki podkrakowskie – podział zadań Zespół Parków Krajobrazowych WM ● opracowania merytoryczne materiałów • informacje o dolinach, • opracowanie materiałów edukacyjnych, • opracowanie materiałów do pobrania ze strony: materiały edukacyjne dla szkół i turystów indywidualnych, • całościowy przebieg szlaku, • opis szlaku (ciekawostki, interesujące miejsca, długość szlaku, stopień trudności).
 25. 25. dolinki podkrakowskie serwis Dolinki podkrakowskie – podział zadań MIK ● możemy być partnerem dla koordynatora szlaku • konsultacje dotyczące IT, • identyfikacji graficznej, • włączania szlaku w szerszy (ogólnopolski) kontekst promocyjny oraz projektów związanych z ofertą edukacyjną, ● reprezentujemy zewnętrzny punkt widzenia, mamy doświadczenie w działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich, ● promocja szlaku na stronie MIK (podstrona Szlaki Małopolski) oraz przy okazji wydarzeń realizowanych przez MIK.
 26. 26. dolinki podkrakowskie strona internetowa [1] podstawowymi elementami strony internetowej są: ● aktualny i pełny opis całej trasy oraz poszczególnych obiektów na szlaku, ● informacje o dostępności obiektów oraz zasadach zwiedzania, ● dokładny opis lokalizacji obiektów, ● opis oferty turystyczno-kulturowej przygotowanej dla zwiedzających, ● graficznie i czytelnie przedstawiona mapa szlaku, ● zapowiedzi wydarzeń, które odbywają się na szlaku, ● informacje o możliwości i miejscu, gdzie można zakupić lub otrzymać dodatkowe materiały dotyczące trasy (publikacje, mapy, pamiątki itp.).
 27. 27. dolinki podkrakowskie strona internetowa [2] Dodatkowymi elementami, które mogą być umieszczone na stronie internetowej szlaku, są materiały informacyjne i promocyjne przygotowane w formatach PDF (gotowe do wydrukowania). Ogromne znaczenie dla funkcjonowania strony internetowej ma również domena, która powinna nawiązywać do nazwy szlaku.
 28. 28. dolinki podkrakowskie
 29. 29. dolinki podkrakowskie
 30. 30. dolinki podkrakowskie
 31. 31. dolinki podkrakowskie
 32. 32. dolinki podkrakowskie brak aktualizacji
 33. 33. dolinki podkrakowskie chaos informacyjny
 34. 34. dolinki podkrakowskie informacja o lokalizacji? informacja promocyjna? (zachęta?) opis obiektu? informacja o zasadach zwiedzania?
 35. 35. dolinki podkrakowskie brak informacji o trasie zwiedzania
 36. 36. dolinki podkrakowskie brak informacji na jakiej trasie leży zabytek
 37. 37. dolinki podkrakowskie materiały informacyjne o szlaku rodzaje wydawnictw informacyjnych: ● folder – wydawnictwo prezentujące pojedynczy obiekt na szlaku, które powinno być dostępne w każdym obiekcie na trasie, ● przewodnik – publikacja zbiorcza, zawierająca opis całej trasy, ● mapa – materiał, który uzupełnia informację o szlaku. Na mapie powinny się znaleźć wszystkie obiekty należące do szlaku. Mapa może zawierać również dodatkowe informacje: np. jak trafić do obiektu, w jakich godzinach obiekt jest dostępny i na jakich zasadach ● materiały informacyjne mogą mieć różne formy, być dystrybuowane odpłatnie lub nie, ważne jest jednak, by zawierały pełną informację na temat szlaku.
 38. 38. dolinki podkrakowskie informacja dla turysty o szlaku Ważne jest, by turysta zainteresowany podróżą po szlaku mógł otrzymać pełną informację na temat warunków zwiedzania, trasy oraz obiektów. Wiadomości te można zdobywać w różny sposób: poprzez kontakt z koordynatorem szlaku (telefoniczny bądź e-mailowy) lub poprzez wizytę w punkcie informacyjnym szlaku. Informacja o warunkach zwiedzania powinna być zamieszczona we wszystkich materiałach o szlaku (wydawnictwach, stronie internetowej, tablicach informacyjnych). Dodatkowo podczas wizyty w punkcie informacyjnym turysta mógłby dokonać zakupu materiałów, pamiątek itp.
 39. 39. dolinki podkrakowskie przykładowe grupy odbiorców ● turystyka rodzinna, ● „niedzielni spacerowicze”, ● „miłośnicy przyrody”, ● turystyka edukacyjna, ● osoby niepełnosprawne.
 40. 40. dolinki podkrakowskie turystyka rodzinna ● informacja o miejscach atrakcyjnych i BEZPIECZNYCH, ● informacja o parkingach, toaletach, gastronomii, ● możliwość wcześniejszego zaplanowania wycieczki - ustalenie trasy, informacja o dostępności atrakcji, ● informacja o długości trasy, czasie przejścia, oznakowaniu i trudności trasy (np. możliwość jazdy wózkiem), ● możliwość pobrania materiałów związanych z wycieczką, ● informacja o miejscach rozrywki.
 41. 41. dolinki podkrakowskie „niedzielni spacerowicze” ● informacja o miejscach atrakcyjnych i możliwość wcześniejszego zaplanowania wycieczki, ● informacja o parkingach, toaletach, gastronomii, ● informacja o możliwości dojazdu transportem publicznym, ● możliwość wcześniejszego zaplanowana wycieczki - ustalenie trasy, informacja o dostępności atrakcji, ● informacja o długości trasy, czasie przejścia, oznakowaniu i trudności trasy (np. możliwość spaceru z psem / kotem), ● informacja o różnego typu trasach „sportowych”.
 42. 42. dolinki podkrakowskie „miłośnicy przyrody” ● informacja o parkingach, toaletach, gastronomii, ● informacja o możliwości dojazdu transportem publicznym, ● możliwość wcześniejszego zaplanowana wycieczki, ● informacja o unikatowych atrakcjach przyrodniczych, ulokowanych także poza głównymi trasami, ● informacje specjalistyczne dotyczące poszczególnych zagadnień nauk przyrodniczych do pobrania ze strony, ● informacja o długości trasy, czasie przejścia, oznakowaniu i trudności trasy.
 43. 43. dolinki podkrakowskie turystyka edukacyjna ● informacja o miejscach atrakcyjnych i BEZPIECZNYCH, ● informacja o parkingach dla autokarów, toaletach, gastronomii, ● możliwość wcześniejszego zaplanowana wycieczki - ustalenie trasy, informacja o dostępności atrakcji, ● informacja o długości trasy, czasie przejścia, oznakowaniu i trudności trasy (np. informacja o liczebności grupy, która może zwiedzać), ● możliwość pobrania materiałów związanych z wycieczką – materiały edukacyjne dla nauczycieli, informacje o charakterze edukacyjnym dla uczniów, ● informacje o możliwości wynajęcia przewodnika, ● informacja o miejscach biwakowych na trasie.
 44. 44. dolinki podkrakowskie osoby niepełnosprawne ● możliwość zaplanowania trasy i dojazdu (informacja o transporcie publicznym, trasach, miejscach atrakcyjnych, infrastrukturze dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych), ● informacja o parkingach, toaletach, gastronomii, ● możliwość wcześniejszego zaplanowana wycieczki - ustalenie trasy, informacja o dostępności atrakcji także dla osób niepełnosprawnych, ● informacja o długości trasy, czasie przejścia, oznakowaniu i trudności trasy (np. dostępna dla osób na wózkach).
 45. 45. dolinki podkrakowskie kontakt Karolina Fidyk koordynatorka programu Szlaki Małopolski www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl tel. +48 12 422 18 84 e- mail: fidyk@mik.krakow.pl prezentacja w ramach programu Szlaki Małopolski realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

×