Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SPRAWOZDANIE  rok 2010Obszar 1MIK DZIAŁA NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ XII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA K...
Ponadto w ramach MDDK zorganizowano jak co roku:   Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski” – przygotowany w oparciu o inn...
zorganizowanej przez Małopolską Wyższą Szkołę Zawodową im. J. Dietla w Krakowie i Wydawnictwo       Edukacyjne (oko...
Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach     Parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w R...
Operacyjnego, Schemat 3.3 B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt„Twarze Mał...
 Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu (gmina Stary Sącz) – św. Kinga   Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gmi...
8. Młodzi Małopolanie Rozmawiają. Konkurs debat oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych       9. Oblicza ...
Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: sfinansowanie projektów, koordynację programu i obsługęstrony internetow...
Koordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 834Celem programu jest utworzenie ...
w Polsce z perspektywy dwudziestu lat” (25 września 2010 r.). Opracowano bibliografię tekstów dotyczącychmniejszości ormia...
 „Systemy multimedialne dla muzeów i galerii”, organizator: Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,    „Między whit...
w festiwalu udział wzięło 150 osób, w tym 13 zaangażowanych we współpracę artystów społecznych. Festiwal zostałbardzo dobr...
Koszty bezpośrednie: 23 295Uzyskane przychody: 50 858Program „Zadziałaj dla siebie” ukierunkowany jest na poprawę jakości ...
Program „Skarbiec” ma za zadanie zwiększenie skuteczności MIK w pozyskiwaniu grantów na działalność w dziedziniekultury, i...
Opracowano ulotkę informacyjną numeru 1/2010. Kolejnym etapem było rozpowszechnianie i dystrybucjaegzemplarzy do empików i...
częściowe pokrycie kosztów wydania pilotażowego nakładu gry z programu realizowanego przez Muzeum HistoriiPolski „Patrioty...
WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKIKoordynacja: 3 etatyZadanie budżetowe: zadanie inwestycyjneWydatki inwestycyjne: 107 705 (MRPO)W...
34. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec  35. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kan...
Programem, jako potencjalnym partnerem działań badawczych i rozwojowych, zainteresowały się także:   Ośrodek Badań Kult...
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK

4,308 views

Published on

 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK

 1. 1. SPRAWOZDANIE rok 2010Obszar 1MIK DZIAŁA NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ XII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGOKoordynacja: 3 osoby (części etatu)Zadanie budżetowe: ImprezyKoszty bezpośrednie: 172 746Uzyskane dofinansowanie: 60 000 – Mecenat MKiDNPrzychody własne: 4 350Celem MDDK jest zwrócenie uwagi mieszkańców oraz turystów spoza regionu na zasoby kulturowe i duchoweMałopolski, poszerzenie wiedzy na temat bogactwa kulturowego Małopolski, nawiązanie osobistej relacji z zabytkiem,promocja lokalnych tradycji oraz edukacja dzieci i młodzieży w kierunku budowania świadomości dziedzictwakulturowego. MDDK realizowane są we współpracy z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM.XII edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odbyła się w weekend 15-16 maja 2010 r., w wyjątkowoniesprzyjających warunkach atmosferycznych (pierwsza faza powodziowa, ciągłe, nadzwyczajnie intensywne opadydeszczu od soboty wieczorem przez całą niedzielę i bardzo niska temperatura – na Spiszu 2o C).Dla każdego z 12 unikatowych miejsc biorących udział w tej edycji MDDK zaproponowany został temat wiodący,któremu poświęcony był przewodnik oraz który łączył większość punktów programu wydarzenia. W ramach wydarzeńmajowego weekendu uczestnicy projektu mogli wziąć udział w ponad 200 wydarzeniach: pokazach, oprowadzaniuz przewodnikiem (m.in. z przewodnikami-mieszkańcami), wykładach, koncertach, warsztatach, questingu i grzerodzinnej. Wart podkreślenia jest zainicjowany w tym roku cykl specjalistycznych wykładów poświęconych„białym krukom” – szczególnie rzadkim i cennym dziełom sztuki przechowywanym w prezentowanych obiektach. Dospecjalnej prezentacji z komentarzem wybrano m.in. gotycki krucyfiks w kościele św. Marcina w Krakowie oraz obrazEcce Homo w kościele klasztornym oo. Bernardynów w Alwerni. Tematami wykładów były również zjawiskaantropologiczne stanowiące interesujący kontekst dla prezentowanych obiektów, takie jak: rola kobiety w społecznościgórniczej (Brzeszcze) czy cnota miłosierdzia praktykowana dziś przez wspólnoty zakonne (Alwernia).Program wydarzeń w poszczególnych miejscowościach przygotowywany był we współpracy z partnerami lokalnymioraz wolontariuszami. Zabytkowe obiekty XII edycji MDDK zostały pogrupowane w 4 trasy turystyczne. Przy każdymz 12 zabytków funkcjonowały punkty informacyjne, w których dystrybuowano m.in. specjalnie opracowane materiałyedukacyjne dla zwiedzających (łączny nakład 27 000 egz.): 1. Kościół św. Marcina w Krakowie. Ewangelicka sztuka i sacrum 2. Dom Józefa Mehoffera Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Fryburskie dzieło Józefa Mehoffera 3. Park im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie. Przestrzeń. (Re)kultywacja. (Re)kreacja 4. Murowany dwór w Goszycach. Wielka historia w małym dworze 5. Dwór w Jakubowicach. Renesans – opowieści przy kominku 6. Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach. Długosz – fundacja 1476 7. Kościół i klasztor pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu oo. Bernardynów w Alwerni. Obraz i podobieństwo 8. Zabytkowa zabudowa rynku w Alwerni. Rynek 1860 9. Osiedle domów górniczych – Stara Kolonia w Brzeszczach. Miejsca kobiet, miejsca mężczyzn 10.Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych. Spiskie godanie 11.Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu. Góry jak malowane 12.Zabudowa wsi Nowa Biała wraz z rezerwatem Przełom Białki. Kanafaska i kartonka – jak to się nosiPrzewodniki te zostały opracowane przez zespół składający się ze specjalistów – dziennikarzy i historyków sztuki, costanowiło gwarancję ich wysokiego poziomu merytorycznego, który został zauważony i doceniony przez gospodarzyobiektów i odbiorców programu. Przewodniki te pozwalają na odkrywanie zabytku w sposób pogłębiony i we własnymrytmie. Cieszą się ogromnym powodzeniem także u tych, którzy korzystają z klasycznego oprowadzania. O ichatrakcyjności świadczy też fakt, że są pobierane również dla znajomych czy sąsiadów, a zatem ich aktualność niewyczerpuje się wraz z zakończeniem MDDK. Po majowym weekendzie wzbogacają również ofertę promocyjnąlokalnych współorganizatorów MDDK.
 2. 2. Ponadto w ramach MDDK zorganizowano jak co roku:  Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski” – przygotowany w oparciu o innowacyjną metodę pracy dla nauczycieli i uczniów w zakresie dziedzictwa kultury (łączenie procedury konkursu oraz warsztatów edukacyjnych i samodzielnej pracy grup uczestników w lokalnym środowisku) oraz budowanie nowych kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji o dziedzictwie kulturowym. Do nauczycieli, dyrektorów szkół i starostw powiatowych wysłano 180 listów z zaproszeniem do udziału w konkursie. W efekcie zgłosiły się 24 szkoły, 2 instytucje kultury; 48 nauczycieli i 4 animatorów kultury. W warsztatach szkolnych udział wzięło ponad 200 uczniów. Uczestnikom zaproponowano udział w 3 sesjach prezentujących nowe metody pracy z dziedzictwem kulturowym; nauczyciele przedstawili autorskie scenariusze warsztatów, uczniowie zaprezentowali własne wypowiedzi plastyczne, wypracowane podczas zajęć warsztatowych. Nadesłano 59 prac plastycznych (w roku 2009 40 prac plastycznych – wzrost o prawie 50%!) oraz 23 scenariusze warsztatowe. Nagrodzono 10 szkół, 15 nauczycieli, 72 uczniów. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Marszałek Marek Nawara na gali otwierającej MDDK. Katalog nagrodzonych prac i scenariuszy udostępniono w Internecie. Wystawę pokonkursową zaprezentowano w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z obiektów MDDK – w Kamieniołomie im. Jana Pawła II przy parafii św. Józefa w Krakowie, dzięki czemu w czasie weekendu MDDK mieli szansę zobaczyć ją wszyscy odbiorcy. VII edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele wysoko oceniają warsztaty przygotowywane przez MIK i chętnie powracają w kolejnych edycjach. Ważną cechą konkursu jest oswajanie nauczycieli z pracą metodą projektową, co od tego roku ma szczególną wartość. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Podczas każdej edycji prosimy nauczycieli o dołączanie do scenariuszy warsztatowych osobistych komentarzy swoich i uczniów, opisujących prowadzone w ramach konkursu warsztaty. Kilka cytatów: „Zajęcia były bardzo twórcze i interesujące, atmosfera wspaniała. Dzięki tym zajęciom dowiedziałam się więcej o mieście, w którym mieszkam, poznałam nowe techniki plastyczne.” (Gimnazjum nr 6 w Tarnowie) „Dworek Stryszawski jest obiektem budowlanym, o którym nie miałem w ogóle pojęcia. Wielokrotnie przechodziłem koło tego budynku, jednak nigdy nie przyszło mi na myśl, że jest to tak ciekawy zabytek.” (Gimnazjum w Stryszawie) „Projekt uczy nas kreatywności, pomysłowości, rozwija wyobraźnię, np. podczas przygotowania strojów. Przybliża też wygląd postaci średniowiecznych. My przy tym świetnie się bawiliśmy. Zajęcia w łatwiejszej i przyjemniejszej niż nauka formie.” (Zespół Szkół w Szymbarku)  Warsztaty dla dzieci i młodzieży: „Sekrety zabytków” i inne, skierowane do dzieci i młodzieży mieszkających w bliskim sąsiedztwie obiektów prezentowanych w trakcie MDDK. Dzieci i młodzież z miejscowości objętych programem MDDK, pod okiem moderatorów (historyków sztuki, artystów, architektów) poszukiwały genezy, historycznych znaczeń oraz współczesnych wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego: dlaczego jest ono ważne dziś i co może znaczyć w przyszłości? W tegorocznej edycji zrealizowano 9 rodzajów warsztatów, w ogólnej liczbie 23 (wzięło w nich udział w sumie 130 młodych odbiorców). Odbyły się warsztaty teatralne, filmowe, plastyczne i architektoniczne. Najlepsze wypracowane efekty zaprezentowane zostały w trakcie majowego weekendu (m.in. pokaz etiudy teatralnej w Kinoteatrze „Wrzos” w Krakowie, wystawa prac plastycznych w szkole podstawowej w Goszycach).  Moduł „Skarabeusz”, służący rozwijaniu bazy do prac naukowo-badawczych, rozwijaniu świadomości bogactwa zasobów piśmienniczych związanych z kulturą, tradycją i historią Małopolski, a także promocji regionalnych zabytków. W roku 2010 w ramach modułu „Skarabeusz” prowadzono następujące działania: • prowadzenie kwerend bibliotecznych, wprowadzanie pozyskanych informacji bibliograficznych na stronę internetową programu (z odesłaniem do konkretnych małopolskich bibliotek), monitorowanie i aktualizowanie bazy informacyjnej z wszystkich edycji MDDK, we współpracy z bibliotekami gminnymi i powiatowymi; • poszukiwania ciekawych rękopisów i druków w archiwach kościelnych i klasztornych w obiektach XII MDDK i możliwości ich prezentacji szerokiej publiczności (klasztor w Alwerni, kościół w Trybszu, kościół w Łapszach Wyżnych). Działania: kwerendy, wybór, dokumentacja, analiza, opis, współpraca z gospodarzami obiektu w przygotowaniu do prezentacji w czasie MDDK; • przeprowadzenie badań nad pragmatycznymi dla współczesnej instytucji kultury aspektami twórczości Władysława Orkana, piewcy Gorców i Podhala, działacza regionalnego: jego stosunkiem do kultury (czynniki rozwijające kulturę regionu), metodologią i warsztatem, jakimi posługiwał się w opisie etnograficznym regionu, zasadami, jakimi kierował się jako wielki autorytet wśród ówczesnych przedstawicieli ruchu regionalnego (analiza rękopisów z archiwum BJ, twórczości literackiej i opracowań). Celem badań było przygotowanie referatu pt. O metodologii opisu etnograficznego w twórczości Władysława Orkana, który został wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wokół Władysława Orkana: aspekty literackie, kulturowe i medialne , Kraków – Koninki 10-12 maja 2010,
 3. 3. zorganizowanej przez Małopolską Wyższą Szkołę Zawodową im. J. Dietla w Krakowie i Wydawnictwo Edukacyjne (około 40 referentów z ośrodków akademickich z całej Polski); • prace eksperckie związane z funkcjonowaniem tekstów folkloru w ruchu regionalnym: udział z ramienia MIK w jury Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych w Myślenicach i w Małopolskim Przeglądzie Kolędniczym w Chrzanowie (i konsultacje dla zespołów); przygotowanie we współpracy z GOKiS w Wielkiej Wsi wniosku o przyznanie Nagrody Oskara Kolberga dla grupy kolędniczej „Herody” z Modlnicy; • przygotowanie i udostępnienie etnograficznych i regionalnych materiałów źródłowych dla organizatorów warsztatów, szkoleń, prezentacji (m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Klub Seniora: obrzędy zimowe oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Chrzanowie: Konferencja popularno-naukowa pt. Dziedzictwo Krakowiaków Zachodnich i Pogranicza Krakowsko-Śląskiego – pieśni Krakowiaków Zachodnich).Podstawą promocji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego były media o zasięgu regionalnym i lokalnym,działania w Internecie, reklama zewnętrzna oraz dystrybucja wydawnictw promujących wydarzenie i udostępnianeobiekty. Kampania reklamowa skoncentrowana była na działaniach kierowanych do odbiorców wielkomiejskich,głównie mieszkańców Krakowa, którzy stanowią najliczniejszą grupę zwiedzających. W sumie ukazało się ponad 100materiałów w prasie i mediach elektronicznych.Prasa: ok. 25 publikacji w prasie (m.in.: miesięczniki – „Karnet”, „Globtroter”, prasa codzienna – „Dziennik Polski”i dodatki – „Małopolska – Nasz Region”, „Kronika Krakowska”, „Magnes”), lokalnych periodykach (m.in. „Przełom”,„Przegląd Olkuski”, „Wiadomości Lokalne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, „Głos Ziemi Proszowickiej”, „WieściMiechowskie”).Radio i TV: ok. 10 materiałów w radiu i TV (audycje, wywiady, zapowiedzi, zwiastun promujący MDDK emitowanyw TVP Kraków, relacje m.in. w Radiu Kraków, Radiu Eska i Vox, Radiu Złote Przeboje), a także specjalnakilkugodzinna audycja poświęcona MDDK emitowana przez Radio Kraków w weekend poprzedzający wydarzenie orazudział dyrektor MIK w programie „Tematy Dnia” w TVP Kraków.Internet: ponad 70 odniesień do wydarzenia w mediach elektronicznych (artykuły, zapowiedzi, relacje m.in.:Wirtualna Polska serwis Kultura i Turystyka, Interia Turystyka, Gazeta.pl Kraków, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Onet.pl,specjalny serwis poświęcony wydarzeniu na gazeta.pl Kraków, emitowany w terminie 7-16 maja 2010 r.), lokalnychserwisach samorządowych i społecznościowych (olkusz.pl, nowabiala.com), serwisach tematycznych.Ponadto zaktualizowano i rozbudowano stronę internetową projektu, prowadzoną przez MIKwww.dnidziedzictwa.pl, informującą o wydarzeniach i promującą projekt. W okresie 1.04.2010-30.05.2010zarejestrowano 42 704 odsłony. Strona funkcjonuje także po weekendzie majowym, jako baza informacji o zabytkachMałopolski.Opracowano dodatek prasowy (insert) informujący o wydarzeniu, który umieszczono w „Dzienniku Polskim”, „GazecieKrakowskiej”, „Gazecie Wyborczej” (nakład 150 000 egz., w tym insertowanie ok. 90 000 egz., pozostałedystrybuowane w punktach informacji turystycznej w Krakowie oraz przed i podczas wydarzenia w miejscowościachpartnerskich); druki promocyjne informujące o wydarzeniu: plakaty (6 rodzajów, łączny nakład: 1 600 egz., z czegook. 1 000 dystrybuowany w miejscowościach objętych wydarzeniem na nośnikach partnerów oraz 500 szt. na płatnychnośnikach – słupach reklamowych w Krakowie); billboardy i citylighty (liczba nośników: 55 szt.); ulotki/folderyz programem (nakład 15 000 egz.).Równocześnie należy zauważyć, że ważnym elementem realizacji projektu przez Małopolski Instytut Kultury jestwłączanie partnerów lokalnych w tworzenie i realizację programu wydarzeń (samorządy gmin, powiatyi ich jednostki, NGO, podmioty gospodarcze i wolontariusze). Pośród partnerów i współorganizatorów projektuznalazło się 51 podmiotów: 18 gospodarzy obiektów (właściciele i gospodarze terytorialni), 33 instytucje,stowarzyszenia, związki wyznaniowe i osoby prywatne oraz 66 wolontariuszy MIK.1. Etap przygotowania projektu: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – konsultacja listy obiektów proponowanych do zaprezentowania w ramach XII MDDK2. Etap realizacji projektu (partnerzy/współorganizatorzy w układzie odzwierciedlającym zaangażowaniew przygotowanie programu w poszczególnych obiektach XII MDDK): Trasa I: TRASA KRAKOWSKA Dom Józefa Mehoffera Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie (ul. Krupnicza 26)  Muzeum Narodowe w Krakowie Kościół św. Marcina w Krakowie (ul. Grodzka 58)  Parafia ewangelicka w Krakowie  ZHR Park im. Wojciecha Bednarskiego (Kraków, Podgórze)  Rada Dzielnicy XIII  Parafia św. Józefa Kraków Podgórze  Zespół Szkół Gastronomicznych  Dom Kultury Podgórze  Teatr Figur Kraków  ZHR Sponsor programu w Parku im. W. Bednarskiego: ENION Spółka Akcyjna Trasa II: TRASA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
 4. 4. Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach  Parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach  Urząd Gminy Michałowice  Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach  Zespół Szkół w Więcławicach Starych  ZHP „Żółty Szczep” Michałowice Murowany dwór w Goszycach  Marta i Michał Smoczyńscy, dwór w Goszycach  Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach  Ochotnicza Straż Pożarna w Goszycach  Koło Gospodyń Wiejskich w Goszycach Dwór w Jakubowicach  Teresa Komornicka-Rościszewska i Wojciech Rościszewski, dwór w Jakubowicach  Urząd Gminy i Miasta Proszowice  Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach  Sołectwo Jakubowice  Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach  Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach Trasa III: TRASA ZACHODNIA Kościół i klasztor pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu oo. Bernardynów w Alwerni  Urząd Miejski w Alwerni  Kościół i klasztor pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu oo. Bernardynów w Alwerni Zabytkowa zabudowa rynku w Alwerni  Urząd Miejski w Alwerni  Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  Straż Pożarna Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Alwernia Osiedle domów górniczych – Stara Kolonia w Brzeszczach  Ośrodek Kultury Brzeszcze  Urząd Gminy w Brzeszczach  Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK „Brzeszcze-Silesia” Trasa IV: TRASA SPISKA Zabudowa wsi Nowa Biała wraz z rezerwatem Przełom Białki  Urząd Gminy Nowy Targ  Rada Sołecka wsi Nowa Biała  Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej  Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznej  Szkoła Podstawowa w Nowej Białej  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Białej  Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej  Studenckie Koło Przewodników Górskich  Elżbieta Grochowska  Uniwersytet Pedagogiczny Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu  Urząd Gminy Łapsze Niżne  Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu  Szkoła Podstawowa im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych  Urząd Gminy Łapsze Niżne  Parafia pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych  Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych  Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieWarto podkreślić, że Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego rzeczywiście przyczyniają się do zmianystosunku społeczności do lokalnego dziedzictwa kulturowego. W niektórych wypadkach MDDK stanowiimpuls dla konsolidacji społecznej wokół zabytku, podjęcia dalszych działań promujących obiekt lubstarań o poprawienie jego stanu technicznego.W 2010 r. został także opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie przyszłorocznej edycji MDDK podnazwą: Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
 5. 5. Operacyjnego, Schemat 3.3 B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt„Twarze Małopolski” proponuje odkrywanie Małopolski w nowej formule: dwanaście wybranych zabytków dziedzictwakulturowego Małopolski zostanie zaprezentowanych poprzez związane z nimi, ważne dla Małopolski postacie –artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych – lub wydarzenia.O różnorodności kulturowej regionu opowiedzą postacie historyczne, których biografie stały się istotną częściądziedzictwa Małopolski, a których pasje, ambicje, dokonania współkształtowały obecny charakter regionu. XIII edycjaDni „Twarze Małopolski” będzie miała charakter festiwalowy, do programu Dni zostaną włączone nowe elementy,które podniosą zarówno atrakcyjność wydarzenia, jak i jego wartość promocyjną: powstanie 12 filmów poświęconychposzczególnym zabytkom oraz wystawa na Małym Rynku, stanowiąca dodatkowy element promocyjny.Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: opracowanie, organizację i realizację programu poszczególnychwydarzeń (wynagrodzenia, delegacje, materiały realizacyjne); opracowanie druków edukacyjnych (opracowaniemerytoryczne, graficzne oraz druk); promocję wydarzenia (zakup powierzchni reklamowej, opracowanie graficzne,druk oraz dystrybucję materiałów promocyjnych). TWARZE MAŁOPOLSKI. XIII DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGOKoordynacja: zlecenie zewnętrzneZadanie budżetowe: ImprezyKoszty bezpośrednie: 103 280Podstawowym zadaniem projektu, realizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,Schemat 3.3 B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym jest wzrostkonkurencyjności Małopolski poprzez wzbogacenie jej atrakcyjności turystycznej, realizowane jako wykorzystaniestrategicznego zasobu regionu, jakim jest jego dziedzictwo kulturowe, a którego rezultatem będzie zwiększenie ruchuturystycznego w Małopolsce.Projekt ma na celu:  wspomaganie rozwoju województwa małopolskiego poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku dziedzictwa kulturowego jako potencjału rozwoju lokalnego oraz promocję przestrzeni regionalnej Małopolski – miejsca dla inwestowania w oparciu o zasoby dziedzictwa kultury;  promocja zasobów dziedzictwa kultury i oferty turystyki kulturowej regionu w Małopolsce oraz na Śląsku, którego mieszkańcy oraz liczne grupy turystów są ważnymi klientami przedsięwzięć z zakresu przemysłów czasu wolnego w Małopolsce;  promocja wysokiej jakości uczestnictwa w kulturze na obszarach o niższej aktywności turystyczno-kulturalnej, a pośrednio wskazywanie lokalnym społecznościom ich potencjału w zakresie rozwoju turystyki kulturowej i wzmacnianie ich tożsamości poprzez wskazywanie wartości lokalnego dziedzictwa kultury;  tworzenie szerokich koalicji partnerskich (instytucje kultury województwa małopolskiego, samorząd wojewódzki, samorządy lokalne, gospodarze obiektów, organizacje pozarządowe, firmy sektora kultury) na rzecz efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu, zorganizowaną w oparciu o obieg gospodarczy w sektorze przemysłów czasu wolnego (lokalne firmy i organizacje pozarządowe jako współrealizatorzy programu Dni Dziedzictwa, Dni Dziedzictwa jako przestrzeń lokalnych innowacji w sektorze kultury);  wspomaganie rozwoju województwa małopolskiego na polu społecznym i jakości życia poprzez budowanie wysokiej jakości oferty kulturalnej regionu oraz kreowanie świadomości społecznej odpowiedzialności wśród mieszkańców Małopolski za ochronę dziedzictwa kultury;  deglomeracja ruchu turystyki kulturowej w Małopolsce poprzez budowanie szans miejsc mniej znanych, a bogatych w walory dziedzictwa kulturowego, co umożliwi bardziej równomierne wykorzystanie lokalnych zasobów dla turystyki w Małopolsce, a w efekcie przełoży się na większą spójność wewnątrzregionalną województwa;  rozwój potencjału instytucjonalnego Małopolskiego Instytutu Kultury w zakresie tworzenia programów kulturalnych dedykowanych aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganiu rozwoju przemysłów czasu wolnego.Pełna lista obiektów oraz postaci prezentowanych w ramach Twarzy Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego:TRASA I: KRAKOWSKA  Kolegiata pw. św. Anny – Józef Tischner  Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW. CENTRUM) – Krakowski Festiwal Filmowy  Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka" Oddziału Krakowskiego PTTK – Lucjan RydelTRASA II: OKOLICE OLKUSZA  Poliptyk olkuski – Bazylika Kolegiacka pw. św. Andrzeja w Olkuszu (gmina Olkusz) – Jan Wielki  Pustynia Błędowska (Klucze, gmina Klucze) – Pan Twardowski  Rezerwat Przyrody Dolina Racławki (gmina Krzeszowice) – Stanisław PagaczewskiTRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIA  Zamek w Oświęcimiu (gmina Oświęcim) – Eufrozyna – księżna oświęcimska  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (gmina Kęty) – Aleksander Kłosiński  Dwór w Ryczowie (gmina Spytkowice) – gen. Zygmunt PiaseckiTRASA IV: POŁUDNIOWA
 6. 6.  Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu (gmina Stary Sącz) – św. Kinga  Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gmina Krynica-Zdrój) – Jan Kiepura  Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (gmina Muszyna) – Jan PeregrynW okresie wrzesień-grudzień 2010 r. powołano zespół realizacyjny projektu, podjęto prace nad poszczególnymimodułami projektu (programem majowego „weekendu z zabytkami”, cyklem filmowym, wystawą, stroną WWW –portalem dziedzictwa), nawiązano współpracę i podpisano stosowne umowy z gospodarzami obiektów/miejscbiorących udział w projekcie oraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, zrealizowano produkcję I części cyklufilmowego (6 odcinków), opracowano wstępną koncepcję wystawy, ogłoszono rekrutację i przeprowadzonowarsztatową część konkursu „Skarby Małopolski”, rozpoczęto pracę nad opracowaniem mini-przewodników.Partnerzy projektu:  Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Krakowie  Krakowski Festiwal Filmowy  Apollo Film sp z o.o.  Oddział Krakowskiego PTTK im. Ks. Karola Wojtyły  Rzymskokatolicka Parafia przy bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu  Urząd Miasta i Gminy Olkusz  Urząd Gminy Klucze  Starostwo Powiatowe w Olkuszu  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  Urząd Miejski w Krzeszowicach  Urząd Gminy w Kętach  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  Zofia Piasecka-Tarabuła  Gmina Spytkowice  Muzeum Zamek w Oświęcimiu  Urząd Miasta Oświęcim  Gmina Stary Sącz  Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba w Powroźniku  Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA  Urząd Miejski w Krynicy-ZdrojuŚrodki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: wynagrodzenia dla zespołu realizacyjnego oraz honoraria dlatwórców cyklu filmowego. WARTO PAMIĘTAĆKoordynacja: zlecenie zewnętrzneZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 301 112„Warto pamiętać” jest programem realizowanym przez MIK z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego.Służy budowaniu nowoczesnych postaw patriotycznych, szczególnie poprzez integrację pokoleń i tworzenie warunkówdla dialogu między grupami Małopolan o różnym doświadczeniu historycznym, promuje współdziałanie mieszkańcówMałopolski opierające się na pamięci i historii, wspomaga działalność badawczą i naukową w obszarze dziedzictwahistorycznego w kontekście rocznic ważnych wydarzeń.W 2010 r. uwagę skierowano w szczególności na uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz upowszechnianiehistorii (1939-1945) Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru byłych polskich Kresów;upowszechnianie dorobku Jana Pawła II, w szczególności jego działalności na polu sztuki i kultury, jak równieżpromocję dziedzictwa przyrodniczego Małopolski w kontekście jego związków z postacią Karola Wojtyły; promocjędziedzictwa ruchu społecznego Solidarność i ukazanie jego znaczenia jako wolnej przestrzeni kulturotwórczej w latach1980-1989; kreowanie i animację debaty publicznej o roli samorządu w budowaniu siły regionu i odtwarzaniulokalnych społeczności; promocję Małopolski jako regionu historycznego o bogatym dziedzictwie średniowiecznym;ukazanie Nowej Huty w kontekście tworzenia się i organizowania społeczności nowohuckiej w latach 1949-1989.Akces do projektu złożyły 44 podmioty. Do realizacji wybrano 15 projektów: 1. Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju 2. Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej 3. Dziennikarze Historii – 50. rocznica obrony Krzyża Nowohuckiego 4. Stulecie Małopolskiego Lotnictwa 5. Marzenie o wolności. Kraków ‘45 6. Na tropie Solidarności Podbeskidzia – Andrychów – pamiętamy! 7. Sierpień 1980, Sierpień 2010
 7. 7. 8. Młodzi Małopolanie Rozmawiają. Konkurs debat oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 9. Oblicza wolności. Kontrapunkt dla PRL-owskiej rzeczywistości 10. Geneza Małopolski Obywatelskiej 11. XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce 12. Nie oddamy ideałów Sierpnia 13. Bal u Pana Boga 14. Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć 15. Epitafia katyńskie – Aleksander ŚlączkaProjekty zgłoszono przez podmioty: Federację Związków Gmin i Powiatów RP, Fundację Centrum Dokumentacji CzynuNiepodległościowego, Fundację Przestrzeń Kobiet, L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Muzeum PRL-u(oddz. Muzeum Historii Polski w Warszawie), Nawigator, Ośrodek Kultury Brzeszcze, Ośrodek Kultury im. CyprianaKamila Norwida w Krakowie, Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie ROZSTAJE – u zbiegu kulturi tradycji, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, StowarzyszenieMaj 77, Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity.W 2010 r. przygotowano założenia i dokumentację procedury wyboru ofert projektów rocznicowych, zasad ichwspółfinansowania, realizacji i rozliczenia, ogłoszono nabór projektów do programu, przeprowadzono proceduręwyboru projektów przez komisję, wybrano do realizacji 15 z 44 nadesłanych propozycji, opracowanoKalendarium wydarzeń „Warto pamiętać” 2010 z pełną informacją o działaniach realizowanych w ramach 15projektów, podpisano umowy o współpracy MIK-u z partnerami programu, przygotowano plan współpracy z mediamiw Małopolsce (przygotowanie i rozesłanie zapowiedzi do mediów w regionie), przekazano do rozpowszechnienia przezpartnerów materiały promocyjne – plakaty oraz przypinki promujące program, prowadzono stronę WWW programu(tworzenie i redakcja artykułów z zapowiedziami, relacjami oraz dodatkowymi materiałami poświęconymi historiii pamięci zbiorowej na www.wartopamietac.info oraz na serwisach społecznościowych Facebook i Flickr, przyjętosprawozdania, przeprowadzono rozliczenie i ewaluację projektów.Produkty:  strona WWW programu – blog www.wartopamietac.info (całkowita liczba odsłon: 48 tys., średnia dzienna liczba wejść: 70)  Kalendarium wydarzeń „Warto pamiętać” 2010  143 posty na blogu  14 quizów bądź sond poświęconych wydarzeniom i zjawiskom związanym z realizowanymi projektami oraz zjawisku upamiętnienia  10 tys. przypinek promujących program (entuzjastycznie przyjętych i chętnie noszonych przez bardzo różne grupy mieszkańców Małopolski)  572 plakaty promujące programW ramach projektów zrealizowanych w programie powstało m.in.:  5 nowych stron internetowych  19 rodzajów druków merytorycznych  10 multimediów  2 publikacje książkowe  2 druki edukacyjne  1 czasopismo  30 imprez lub wydarzeń kulturalnych (wystaw, kompleksowych programów kulturalnych itp.)  46 warsztatów i szkoleń (w tym drukarskich, teatralnych, plastycznych, reporterskich, historycznych, medialnych, dot. debat oksfordzkich i samorządu terytorialnego i in.)  16 spotkań, konferencji, odczytów  2 nowe produkty edukacyjneProgram został bardzo pozytywnie przyjęty przez środowiska Małopolski. Cytat ze sprawozdania merytorycznegoMuzeum PRL-u:„Przede wszystkim chcielibyśmy pokreślić wartość Programu «Warto pamiętać» dla edukacji historyczneji kształtowania patriotycznych postaw wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski. Informacje o nim spotykały sięz bardzo dużym entuzjazmem ludzi reprezentujących różne środowiska, z którymi zetknęliśmy się w trakcie realizacjinaszego projektu. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra współpraca z koordynatorką Programu «Wartopamiętać». Zawsze bowiem mogliśmy liczyć na pomoc, kreatywne uwagi oraz szybkie i rzeczowe odpowiedzi na naszepytania. Jesteśmy wdzięczni za umożliwienie Muzeum PRL-u realizacji projektu «Marzenie o wolności. Kraków ‘45»,który, jak się okazało, miał podwójne oddziaływanie. Po pierwsze poprzez atrakcyjność formy prezentacji efektówprojektu oraz otwartość na współczesne potrzeby społeczne udało nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców,szczególnie internautów, młodzieży studenckiej oraz krakowskich instytucji kultury. Z drugiej zaś – co stanowiniewymierną, ale bezcenną wartość tego projektu – dotarliśmy do ludzi wykluczonych, osamotnionych,unieruchomionych z powodu starczego wieku i trudności zdrowotnych, w tym także do mieszkańców domu pomocyspołecznej. Wielu z nich udowodniliśmy, jak ważni i potrzebni są dla współczesnego społeczeństwa. Długie rozmowyi nawiązane przyjaźnie pozwoliły przerwać ich bierność, «wegetację», smutek i rozczarowanie współczesnością.”
 8. 8. Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: sfinansowanie projektów, koordynację programu i obsługęstrony internetowej, opracowanie materiałów promocyjnych, druk plakatów i produkcję gadżetów promocyjnych,opracowanie quizów i sond. WARTO PAMIĘTAĆ – MAŁOPOLSKIE POSIŁKI. GRUNWALD 1410-2010Koordynacja: zlecenie zewnętrzneZadanie budżetowe: ImprezyKoszty bezpośrednie: 192 735Uzyskane przychody: 15 486Celem projektu była promocja Małopolski w związku z obchodami 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem poprzezprzygotowanie happeningów historycznych w Krakowie i Warszawie oraz stoiska promującego region bezpośrednio napolach bitwy. Założenia projektu: przywołanie małopolskich wątków w kontekście bitwy grunwaldzkiej, przypomnieniehistorycznego znaczenia Małopolski i Krakowa w przygotowaniach do jednej z największych bitew średniowiecznejEuropy, promocja tradycyjnych produktów regionalnych oraz promocja walorów turystycznych Małopolski.Projekt polegał na zorganizowaniu historycznych happeningów, realizowanych z wykorzystaniem idei żywej historii. 10lipca 2010 r. z Krakowa wyruszył symboliczny tabor średniowieczny zmierzający na pola Grunwaldu z aprowizacją dlarycerstwa. Podróż orszaku z Krakowa, przez Warszawę (11 lipca), przybrała formę anonsowanego przez heroldówinscenizowanego wjazdu średniowiecznych wozów konnych w otoczeniu kupców, igrców, szczudlarzy i grajków.Orszakowi towarzyszyły spektakle i warsztaty edukacyjne prowadzone przez pasjonatów, których zadaniem byłoprzybliżenie realiów średniowiecznego życia. W każdym z miejsc pojawiły się: szkoła rycerzy i giermków,średniowieczna kancelaria, zespół tańca dawnego oraz występy żonglerów, szczudlarzy i grajków. Do prowadzeniawarsztatów zaangażowane zostały w sumie 54 osoby.W całym przedsięwzięciu wzięło udział ok. 100 tys. odbiorców (łączna liczba widzów inscenizacji bitwy to ok. 120tys. osób – oficjalne dane organizatorów), z czego 20% (ok. 20 tys. osób) w ramach wydarzeń w Krakowiei Warszawie. Uczestnikom imprez w Krakowie i Warszawie rozdano 9 tys. obwarzanków. Podczas wydarzeńprowadzona była degustacja produktów regionalnych, m.in.: precelków krakowskich, serów, miodów, wódmineralnych oraz tradycyjnych wędlin.W trakcie trzech pierwszych dni imprezy pod Grunwaldem rozdano prawie cały nakład materiałów informacyjno--promocyjnych przekazanych przez Departament Promocji i Turystyki, tj. 7 250 egzemplarzy ulotek, katalogów,folderów i map z atrakcjami turystycznymi regionu.W trakcie realizacji projektu przemierzono 1,6 tys. km.Opis projektu znalazł się na stronie www.mik.krakow.pl, która w okresie od 1 do 11 lipca 2010 r. miała 6 986 odsłon,podczas gdy podstrona informująca o projekcie 2 684 odsłon. W tym samym okresie stronę MIK w poszukiwaniuinformacji o projekcie odwiedziło 3 159 użytkowników (trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie w czerwcu 2010r.). Na potrzeby realizacji projektu została także utworzona strona na najbardziej popularnym serwisiespołecznościowym – Facebook – która zgromadziła 630 fanów/odbiorców, na serwisie You Tube umieszczono spotypromujące wydarzenie. Reklama w Internecie (banery, billboardy) wygenerowała blisko 2,5 mln odsłon.Poza tym wykorzystano spoty radiowe – 34 emisje, outdoor – łącznie 775 nośników (plakaty, billboardy), spotyw komunikacji miejskiej – Kraków: 7 560 emisji, Warszawa: 32 760 emisji oraz ulotki – łącznie 15 tys. egz.Ukazało się blisko 100 relacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w tym: radio i TV – ok. 20 wyemitowanychmateriałów, w tym relacje na żywo w TVN 24 i TVN Warszawa, Polskie Radio Program 3, TVP; prasa – ok. 6artykułów w: „Gazeta Wyborcza” (Kraków), „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, lokalna prasa z terenu woj.warmińsko-mazurskiego, Internet – ok. 70 publikacji internetowych, w tym portale tematyczne (Historia.org,Dzieje.pl), media internetowe (Gazeta.pl, PAP), portale informacyjne (Wirtualna Polska, Interia, Onet). Łączną wartośćww. publikacji oszacowano na 150 tys. netto.Współorganizator: Województwo Małopolskie (Departament Promocji i Turystyki UMWM).Partnerzy:  Mix Electronics S.A.  Krakowska Kongregacja Kupiecka  „Artim” Sp. z o.o  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  Telewizja M  City Chanel  Miastodzieci.pl  O.pl Polski Portal KulturyŚrodki wydatkowano przede wszystkim na: organizację happeningów historycznych na trasie „taboruaprowizacyjnego” (Kraków, Warszawa), przygotowanie inscenizacji wjazdu taboru (Kraków, Warszawa), noclegii transport osób zaangażowanych w realizację happeningów historycznych w Krakowie i Warszawie oraz obsługęstoiska pod Grunwaldem, promocję, działania logistyczne. SZLAKI MAŁOPOLSKI
 9. 9. Koordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 834Celem programu jest utworzenie platformy informacyjno-promocyjnej dotyczącej małopolskich szlaków kulturowych,służących promocji turystyki kulturowej na terenie Małopolski. W 2010 r. wykonano wstępne prace służące realizacjizadania: stworzono 2 bazy informacyjne zbierające zasoby internetowe dotyczące turystyki kulturowej (w tym szlakówMałopolski) oraz uruchomiono blog poświęcony turystyce kulturowej www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl, obejmującypodstronę z informacjami metodologicznymi dla koordynatorów szlaków kulturowych (52 opublikowane artykuły,liczba unikalnych użytkowników: 2051).Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: koszty organizacyjne i oraz koszt udziału w spotkaniachwarsztatowych (przejazdy).Obszar 2MIK WSPIERA ROZWÓJ KADR i INSTYTUCJI KULTURY MAŁOPOLSKA WIELU KULTURKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 8 164Program ma na celu edukację wielokulturową środowisk szkolnych, poszerzanie w szkołach wiedzy o materialnymi niematerialnym dziedzictwie kulturowym Małopolski, przełamywanie stereotypów oraz propagowanie idei tolerancji.W programach szkolnych wciąż brakuje kompleksowego podejścia do edukacji o wielokulturowości. Małopolska zaśjest terenem, na którym żyło i żyje nadal wielu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Stanowili onii stanowią o bogactwie tego regionu. Od 2002 r. MIK realizuje program „Małopolska Wielu Kultur”, w każdej edycjiprezentując inną mniejszość narodową bądź etniczną.W 2010 r. opracowano koncepcję i zorganizowano dwa warsztaty dla nauczycieli-uczestników projektu, wieńczącepracę w ramach edycji łemkowskiej. Pierwszy z nich był warsztatem wyjazdowym do Krynicy-Zdroju i miał na celuodwiedzenie miejsc i osób ważnych dla kultury łemkowskiej, stąd wizyta w Muzeum Nikifora (spotkanie zeZbigniewem Wolaninem – kierownikiem oddziału muzeum, i Piotrem Basałygą – fotografikiem), a następnie warsztatliteracki w domu u poety łemkowskiego, Piotra Trochanowskiego. Warsztat drugi to wizyta w Fundacji św.Włodzimierza w Krakowie oraz w pracowni ikonopisania przy cerkwi prawosławnej w Krakowie, tam wykład AnnyGełdon o dziejach i technikach tworzenia ikon, na koniec spacer wirtualny z Damianem Nowakiem ze Stowarzyszenia„Magurycz” po istniejących i nieistniejących cerkwiach Łemkowszczyzny. Najważniejszym punktem tegorocznej edycjiMałopolski Wielu Kultur było dwudniowe „Forum Szkół” na zakończenie projektu. Gośćmi honorowymi tego spotkaniabyli Julia Doszna, łemkowska pieśniarka, Piotr Trochanowski, poeta, a także młodzież z greckokatolickiegostowarzyszenia „Sarepta” z opiekunem, ks. Janem Pipką. Najistotniejszą częścią Forum było pokazanie prezentacjiprzygotowanych przez młodzież uczestniczącą w projekcie. Każda ze szkół na swój sposób odpowiedziała na pytanieJak Ciebie rozumiem, Łemku? W zdecydowanej większości były to kolaże słowno-muzyczne, przedstawienia, w którewpleciono trudną historię przesiedleń Łemków na ziemie zachodnie, ale też nie zapomniano o dawnych obyczajach,wierzeniach, bajkach, baśniowych postaciach.W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli z 6 małopolskich szkół (Publiczne Gimnazjum w Wojniczu, SzkołaPodstawowa w Łoponiu, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu, Zespół SzkołyPodstawowej i Gimnazjum w Maruszynie), ok. 200 uczniów bezpośrednio zaangażowanych w projekt,oraz społeczności szkolne biorące udział w prezentacjach (w sumie ok. 1400 osób). Nauczyciele, którzy wzięli udziałw projekcie, swoją wiedzę będą przekazywać dalej, włączając jej elementy do zajęć z jęz. polskiego, rosyjskiegoi historii. W realizację projektu aktywnie włączyli się rodzice uczniów. MIK wystawił szkołom-uczestnikom projektucertyfikaty „Szkoła Dialogu”.Doświadczenia zebrane w poprzednich edycjach programu pozwoliły na stworzenie scenariusza i przeprowadzeniewarsztatów o tematyce wielokulturowej w ramach XII MDDK w trzech szkołach podstawowych na Spiszu: w NowejBiałej, Trybszu i Łapszach Wyżnych. Kilka bibliotek z różnych miast (m.in. z Zielonej Góry, Wrocławia, Legnicy,Krakowa, a także z terenu Małopolski) poprosiło MIK o przesłanie publikacji dotyczących wszystkich mniejszości dotądobjętych programem. Publikacje umieszczone są w formie elektronicznej na stronie głównej MIK. Kilku nauczycielizgłosiło się z prośbą o przeprowadzenie specjalnych prezentacji opowiadających o kulturze Romów i Węgrów naterenie ich szkół. Projekt „Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie” objęty został honorowym patronatem MałopolskiegoKuratora Oświaty.Rozpoczęto także prace przygotowawcze do kolejnej edycji programu, tym razem poświęconej Ormianom. Odbyły sięrobocze spotkania z przedstawicielami mniejszości ormiańskiej w Krakowie m.in. z Prezesem TowarzystwaOrmiańskiego, Adamem Terleckim, Piruzą Mnacakanian, korespondentką gazety Ministerstwa Diaspory „Ormianie dziś”oraz dr Gohar Khachatrian, nauczycielką ze Szkółki Ormiańskiej. Koordynatorka programu wzięła udział w sesjinaukowej, zorganizowanej przez Towarzystwo Kultury Ormiańskiej i Uniwersytet Jagielloński pt. „Nowi Ormianie
 10. 10. w Polsce z perspektywy dwudziestu lat” (25 września 2010 r.). Opracowano bibliografię tekstów dotyczącychmniejszości ormiańskiej.Program został zaprezentowany szerokiej publiczności na specjalistycznej konferencji zorganizowanej przezKrakowskie Centrum Zarządzania i Administracji w Krakowie (3 grudnia 2010 r.) w ramach programu Grundtvig zudziałem przedstawicieli Arbeit und Leben z Dusseldorfu, Kosmopolis z Rotterdamu oraz Educult z Wiednia.Prezentacja programu „Małopolska Wielu Kultur” dotyczyła w szczególności sposobów włączania w życie kulturalneprzedstawicieli środowisk wielokulturowych.Z inicjatywy koordynatorki programu przedstawiono kandydaturę twórcy Stowarzyszenia „Magurycz”, SzymonaModrzejewskiego, do prestiżowej nagrody Europa Nostra ze wskazaniem na zrealizowane prace konserwatorskie orazdziałania z wolontariuszami na rzecz zachowania i propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym w regionie(informację o wynikach poznamy w kwietniu 2011 r.).Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: realizację warsztatów dla nauczycieli oraz realizację ForumSzkół w Nowicy (koszt pobytu uczestników, koszt obsługi merytorycznej). DYNAMIKA EKSPOZYCJIKoordynacja: 2 osobyZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 45 624Uzyskane przychody: 40 305Program Dynamika Ekspozycji ma na celu rozwijanie kompetencji zawodowych muzealników małopolskich, wspieranienowatorskich inicjatyw wystawienniczo-edukacyjnych oraz stymulowanie rozwoju muzeów w regionie.W 2010 r. realizowany jest poprzez komplementarne moduły:I. Współpraca koncepcyjna przy tworzeniu wystaw i programów edukacyjnych:  opracowanie oferty edukacyjnej w Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Etap II (MIK jest partnerem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) – zostały przygotowane 3 spacery edukacyjne po terenie dawnego getta oraz scenariusze 3 warsztatów filmoznawczych;  opracowanie nowej ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Etap II (MIK jest partnerem Muzeum Okręgowego w Tarnowie) – zakończono prace i przekazano budżet i projekt wykonawczy ekspozycji oraz wykonano pracę nad zbieraniem dokumentacji merytorycznej (filmy, zdjęcia, teksty), która posłuży do wypracowania przekazu merytorycznego ekspozycji w fazie realizacji inwestycji;  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – gnieźnieńskie muzeum, poszukując możliwości nowych sposobów realizacji działalności edukacyjnej, zwróciło się o pomoc do zespołu Dynamiki Ekspozycji. Podjęte działania przybrały formę cyklu spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych. W wyniku wspólnych prac powstały dwa scenariusze warsztatów dotyczące początków państwa polskiego oraz zestaw pomysłów na inne interaktywne działania edukacyjne;  Narodowy Bank Polski – na zlecenie NBP program Dynamika Ekspozycji przygotował dokument-analizę projektu Centrum Promocji i Edukacji Ekonomicznej NBP w Warszawie (tzw. Muzeum Pieniądza) oraz rekomendacje w sprawie ewentualnych modyfikacji projektu, a także koncepcje ścieżek edukacyjnych dla różnych grup odbiorców z wykorzystaniem nowych technologii multimedialnych. W czerwcu 2010 r., w ramach tej współpracy, został opracowany raport „Nowoczesna edukacja muzealna”, w sierpniu został przekazany dokument zbiorczy „Analiza i rekomendacje” oraz sugestie dotyczące prac nad dokumentacją konkursową (konkurs na CPiEENBP ogłoszony został 10 listopada 2010 r.);  projekt do MRPO „Twarze Małopolski” – opracowanie koncepcji jednego z modułów projektu – wystawy zorganizowanej w przestrzeni publicznej – przygotowana koncepcja twórczo interpretuje obiekty tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, proponując nowoczesną, designerską przestrzeń do eksploracji za pomocą interakcji, a także poszukiwania nowych, nieoczywistych kategorii opisu dziedzictwa Małopolski (współpraca z firmą LatalaDesign).II. Warsztaty dla muzealnikówW 2010 r. zorganizowane zostały cztery warsztaty dla muzealników:  „Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji oferty muzealnej”,  „Questing – z muzeum na spacer” (z powodu dużej liczby chętnych zostały przeprowadzone 2 edycje),  „Wolontariat w muzeum”,  „Kreatywność i motywacja w muzeum” (warsztat dwudniowy, z powodu dużej liczby chętnych zostały przeprowadzone 3 edycje).W warsztatach w sumie udział wzięło 112 pracowników muzeów.III. Prowadzenie bloga dla muzealników (www.muzeoblog.org)W 2010 r. opublikowanych zostało 37 artykułów. Muzeoblog pozostaje jedną z niewielu platform wymiany wiedzy,doświadczeń i inspiracji dotyczących nowoczesnego muzealnictwa w Polsce (ponad 26 tys. wejść od momentupowstania bloga, dzienna liczba wejść na stronę – 72).IV. Promocja nowoczesnego myślenia o muzeach (patronaty, udział w konferencjach)Program Dynamika Ekspozycji został poproszony o patronaty merytoryczny lub/i wziął udział w konferencjachmuzealniczych:
 11. 11.  „Systemy multimedialne dla muzeów i galerii”, organizator: Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,  „Między white cube a black box – szara rzeczywistość kuratorstwa”, organizator: Koło Naukowe Studentów MISH UJ,  „Muzeum historii kobiet – wirtualne czy realne?”, organizator: Fundacja Przestrzeń Kobiet,  „Aktualne problemy prawne w muzealnictwie i obrocie działami sztuki”, organizator: Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,  „Doświadczyć historii” – organizator: Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”.Program Dynamika Ekspozycji w ostatnich latach rozwija się intensywnie – począwszy od zmian w organizacji samychwarsztatów dla muzealników, po współpracę z muzeami przy realizacji wystaw i ścieżek edukacyjnych (co jestw pewnym sensie przełamaniem tabu muzeum – instytucji zamkniętej), po, zwłaszcza w tym roku, wejście w rolęeksperta dostrzeganego i docenianego przez renomowane instytucje partnerskie (patronaty nad konferencjami,współpraca z NBP). Rozszerza się również spektrum działań programu i zasięg geograficzny. Nasza oferta pozostajekonkurencyjna wobec komercyjnej i jest dostosowana zarówno do indywidualnych potrzeb małych, regionalnych, jaki dużych instytucji, i cieszy się zainteresowaniem innych podmiotów pracujących na rzecz profesjonalizacji kadrmuzealnych (Fundacja Muzeów Wielkopolskich), zaś nasze doświadczenia znajdują także uznanie u renomowanychpartnerów zagranicznych (np. zaproszenie do odbycia wizyty studyjnej w celu wymiany doświadczeń w ReinwardtAcademie w Amsterdamie).Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: opracowywanie treści merytorycznych, opracowywaniescenariuszy i realizację warsztatów szkoleniowych, opracowywanie treści na stronę WWW, delegacje. DILETTANTEKoordynacja: zlecenie zewnętrzneZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 101 118Uzyskane przychody: 22 002Uzyskane dofinansowanie z MKiDN: 49 995Program ma za zadanie podnoszenie kwalifikacji instruktorów teatralnych, wspieranie rozwoju artystycznego dziecii młodzieży, kształtowanie świadomego odbiorcy teatralnego, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji kulturalnejpomiędzy małymi i dużymi ośrodkami, aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez sztukę oraz budowanieśrodowiska pasjonatów teatru (sieciowanie zespołów, instruktorów, artystów społecznych teatru).W pierwszym półroczu 2010 r. program realizowany był w komplementarnych modułach:I. Dwa cykle warsztatowe z pedagogiki teatru dla instruktorów prowadzących amatorskie grupy teatralne:„Pracownie” (kurs podstawowy, 9 spotkań), „Kulisy” (kurs dla zaawansowanych, 9 spotkań); w sumie126 godz. warsztatowych. Zajęcia miały na celu przybliżenie różnych metod pracy z grupą, umożliwieniewspółpracy i wymiany doświadczeń. Na warsztaty składało się kilka elementów: projekcje video, pisanie konspektówzajęć i etiud, warsztaty teatralne (aktorskie, muzyczne, kuglarskie, techniki animacji, reżyseria, pantomima,charakteryzacja, interpretacja przedstawienia teatralnego, tworzenie lalek teatralnych itp.). W sumie w warsztatachwzięło udział 120 osób.II. Konsultacje indywidualne (w sumie 36 spotkań w 6 miejscowościach – w ośrodkach kultury i szkołachbiorących udział w programie – prowadzonych przez aktorów Teatru Figur Kraków), których celem było wsparcie grupteatralnych przy realizacji spektakli, happeningów, etiud teatralnych. Działania przeprowadzono w ZabierzowieBocheńskim, Olkuszu, Psarach, Głębowicach i Graboszycach. Finałem współpracy artystów i grup były wydarzeniateatralne o charakterze święta dla całej społeczności – „Teatrakcje” (mające na celu zwrócenie uwagi lokalnejspołeczności na działalność grup teatralnych pochodzących z ich rodzinnych miejscowości; w ramach „Teatrakcji”zostało zrealizowanych 6 wydarzeń teatralnych).III. Warsztaty z pantomimy (pilotażowy projekt cotygodniowych zajęć teatralnych dla dorosłych, zrealizowanyw okresie kwiecień-czerwiec 2010 r., prowadzony przez mima i aktora z Teatru Figur Kraków) – zorganizowano7 dwugodzinnych spotkań.IV. Aktualizacja i rozbudowa strony internetowej programu www.dilettante.pl, informującej o programie i promującejgo, zawierającej materiały edukacyjne dla nauczycieli i instruktorów teatralnych, pracujących z amatorskimi zespołamiteatralnymi (w 2010 r. dokonano 31 nowych wpisów, obejmujących ćwiczenia, adaptacje sceniczne literaturyi scenariusze okolicznościowe; podliczono ponad 35 tys. odsłon strony WWW).V. VI Festiwal Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa” zrealizowany w dniach 10-13.06.2010 r. w Lanckoronie.Dla wszystkich grup zostały przygotowane sesje warsztatowe prowadzone przez zaproszonych artystów, równolegleodbywały się otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z Lanckorony (warsztaty kuglarskie, tworzenie lalekteatralnych, animacja przedmiotu, pantomima, charakteryzacja, warsztaty bębniarskie i dj-skie), nakierowane naintegrację społeczności lokalnej z grupami przybyłymi z całej Małopolski. Trzydniowy festiwal objął 2 happeningi, gręterenową, 8 spektakli, recital i 13 bloków warsztatowych. Ponadto po raz pierwszy w trakcie festiwalu zostałyzorganizowane weekendowe warsztaty dla instruktorów teatralnych, nauczycieli i pedagogów. W festiwaluwzięło udział 6 zespołów z Małopolski, ponadto w trakcie festiwalu została zorganizowana zbiórka pieniędzy naposzkodowanych przez osuwiska w ramach dwóch występów charytatywnych: recitalu Jakuba SnochowskiegoDokud se zpívá, ještě se neumřelo oraz spektaklu Teatru Figur Kraków Pan Piórko – w ramionach miłości. W sumie
 12. 12. w festiwalu udział wzięło 150 osób, w tym 13 zaangażowanych we współpracę artystów społecznych. Festiwal zostałbardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność, młodzi uczestnicy festiwalu utożsamili się z jego ideą (uważali się zarównoprawnych członków i zarazem gospodarzy imprezy). Festiwal zrealizowano przy udziale: Gminy Lanckorona,Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, Ośrodka Szkolenia i Wychowania „Korona”, Schroniska Młodzieżowegow Lanckoronie, Willi „Zamek” – Tatiana Bodnar, Zespołu Szkół w Lanckoronie oraz Teatru Figur Kraków.VI. Opracowanie i wydanie publikacji Antygrawitacja. Inspiracje dla amatorskich zespołów teatralnychbędącej zbiorem ćwiczeń, zabaw i pomysłów na zajęcia w teatrze (300 egz.).W programie udział wzięło 9 wolontariuszy. Program został objęty honorowym patronatem Małopolskiego KuratoriumOświaty.Zrealizowano także nowy moduł warsztatowy: „Kurs mistrzowski”. W jego pilotażowej edycji zostałyzorganizowane 3 weekendowe warsztaty teatralne (w sumie 48 godz. warsztatowych) dla aktorów,plastyków, lalkarzy, tancerzy, pedagogów teatru i studentów kierunków artystycznych – wszystkich zainteresowanychnowatorskimi technikami teatralnymi i ich wykorzystaniem w swojej pracy. Zajęcia poprowadzili wybitni praktycyteatru z kraju i zagranicy: Tomasz Rodowicz, Michael Vogel, Florian Feisel. Zajęcia zostały przyjęte z dużymentuzjazmem zarówno przez uczestników warsztatów, jak i prowadzących zajęcia – okazały się bowiem dobrąprzestrzenią dla spotkania twórczego, do wymiany myśli, emocji i energii.Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: opracowanie, organizację i realizację programu poszczególnychmodułów „Dilettante”, realizację konsultacji indywidualnych (delegacje), opracowanie merytoryczne i graficznemateriałów do publikacji edukacyjnej Antygrawitacja. Inspiracje dla amatorskich zespołów teatralnych, opracowaniemerytoryczne, redakcję i aktualizację poszczególnych modułów strony internetowej, realizację i promocję festiwalu. AUTOPORTRET. DEBATYKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 418Celem programu jest praca nad wzrostem poziomu edukacji architektonicznej w lokalnych społecznościach,zachęcenie władz samorządowych do korzystania z różnych metod konsultacji społecznych, podniesienie praktycznychumiejętności studentów architektury w dziedzinie dialogu z odbiorcami ich pracy oraz gromadzenie informacjio konsultacjach społecznych w kraju i za granicą i o metodologii debat oraz publikacja wybranych informacji nastronie www.autoportret.pl.W 2010 r. prace programu były realizowane w obszarach:I. Udział w panelach, dyskusjach, konsultacjach:  12.02.2010 – okrągły stół zorganizowany przez prezydenta miasta Krakowa w celu powołania obywatelskich zespołów debatujących na temat zabudowy części Zakrzówka, obecność w charakterze obserwatora;  luty-marzec 2010 – współpraca z Projektem 2012 (Instytut Socjologii UW) w sprawie zastosowania metody deliberatywnej w programie rewitalizacji krakowskich Błoń;  9-10.03.2010 – prowadzenie panelu dyskusyjnego na konferencji „Rola rewitalizacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Warszawa, organizatorzy: Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający w ramach Centrum Projektów Europejskich oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL;  29.03.2010 – udział w konferencji „Implementacja Konsultatywy w Polsce”. Organizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej;  7.06.2010 – udział w panelu dyskusyjnym „Przestrzeń publiczna i kultura” w ramach Tygodnia Społecznego w Szczecinie;  15.09 i 20.09.2010 – udział w krakowskich forach obywatelskich na rzecz poprawy jakości konsultacji społecznych organizowanych przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej;  15.12 i 17.12.2010 – moderowanie debaty „Wspólne podejmowanie decyzji – skuteczne konsultacje obywatelskie”: 15 grudnia 2010 (Kraków), 17 grudnia 20101 (Tarnów), organizator: Biuro Inicjatyw Społecznych.II. Przygotowanie spotkań w Bibliotece Sztuki MIK w ramach cyklu „Projekt Miejski” (zapowiedzi, relacje, informacjedla mediów). Spotkania w Bibliotece Sztuki poświęcone zagadnieniom przestrzennym gromadzą bardzo licznąpubliczność (często brakuje miejsc siedzących). W 1. półroczu 2010 r. odbyły się 3 spotkania w cyklu „Projektmiejski”. Partnerzy w ramach Projektu Miejskiego: Fundacja SPLOT, Fundacja Wschód Sztuki, „Krytyka Polityczna”.III. Prowadzenie bloga „Autoportret. Debaty” poświęconego wydarzeniom związanym z partycypacją społecznąw kształtowaniu przestrzeni publicznych (18 wpisów).IV. Ponadto:  artykuł zamieszczony w „Dzienniku Polskim”, nr z 14.04.10 Dlaczego nie lubimy debat;  patronat nad akcją „Roboty Parkowe”. Organizator: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: bieżące koszty operacyjne. ZADZIAŁAJ DLA SIEBIEKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałych:
 13. 13. Koszty bezpośrednie: 23 295Uzyskane przychody: 50 858Program „Zadziałaj dla siebie” ukierunkowany jest na poprawę jakości pracy instytucji kultury w regionie. Programdziała w obrębie dwóch modułów – szkoleniowego i doradczego, których zasadą realizacyjną jest odpowiedź nakonkretne potrzeby zgłoszone przez instytucje kultury lub lokalne samorządy. Celem głównym programu jest rozwójkompetencji i wiedzy kadr kultury w kontekście budowania nowych programów i modeli działań instytucji kulturyw Polsce.  Wypracowanie (stworzenie koncepcji, zebranie danych, redakcja) ujednoliconej oferty szkoleniowej i doradczej MIK, udostępnionej na stronie internetowej MIK. Umieszczenie programu szkoleniowego, a zwłaszcza bezpłatnych konsultacji w ofercie MIK zachęciło instytucje kultury do traktowania etapów przygotowawczych realizowanych przez nie projektów jako metodycznych działań. Realizatorzy programu mogą dzięki temu na bieżąco monitorować potrzeby i zasoby lokalnych instytucji kultury.  Realizacja warsztatów tematycznych dla lokalnych instytucji kultury (ośrodków kultury i bibliotek). Beneficjenci: Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Centrum Kultury i Wypoczynku – Proszowice, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni, Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (woj. podkarpackie), Miejski Dom Kultury w Radomsku (woj. łódzkie).  Recenzje wniosków na realizację projektów składanych do grantodawców przez lokalne instytucje kultury.  Prowadzenie cyklu warsztatów poświęconych budowaniu strategii domów kultury (w ramach programu „Dom Kultury +” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury), konsultacje i recenzja 8 zarysów strategii rozwoju napisanych przez gminne ośrodki kultury biorące udział w cyklu szkoleń.  Realizacja konferencji „Dom kultury – nowe otwarcie” na zamówienie Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym dla 250 uczestników programu „Dom Kultury +” oraz innych animatorów kultury. MIK odpowiadał za koncepcję konferencji, dobór panelistów oraz dobór tematów wiodących. Zaproponowano oryginalną strukturę prowadzenia paneli, z wykorzystaniem wcześniej opracowanych tez, z którymi uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznać się wcześniej. Celem panelu było przyjęcie lub odrzucenie tez. Konferencja zyskała entuzjastyczny odbiór wśród uczestników.  Realizacja warsztatów dla zespołu CRICOTEKI poświęconych diagnozie otoczenia i zasobów instytucji.  Koordynacja partnerskiego projektu artystycznego, zrealizowanego w dniach 24-30 lipca 2010 r. „50 villages. Małopolska”, którego celem było pokonywanie barier kulturowych i narodowościowych przez taniec. Pochodzący z Wenezueli, a mieszkający w Amsterdamie tancerz David Zambrano w szczególny sposób uczcił swoje 50-lecie. Wraz ze swoimi uczniami, Horaciem Macuacua i Edivaldem Ernestem, postanowił odwiedzić w ciągu roku 50 wsi i miasteczek na całym świecie i zatańczyć tam dla ich mieszkańców. W ten sposób odwiedził już Kostarykę, Senegal i Koreę Południową. W Małopolsce wystąpił w 5 wsiach i 3 miasteczkach. Projektowi partnerowała holenderska organizacja Fond Podium Kunstem (finansowanie przejazdów międzynarodowych, koszty pobytu artystów w Krakowie).  Ponadto w ramach programu „Zadziałaj dla siebie” realizowany jest projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”, w skrócie „Projekt 18” (od 18 bibliotek wojewódzkich biorących w nim udział). Projekt skierowany jest do wszystkich wojewódzkich bibliotek w Polsce. Jego celem jest przygotowanie długofalowych strategii działania i rozwoju. MIK w ramach tego projektu jest partnerem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach tego projektu MIK odpowiedzialny jest za realizację publikacji na temat zarządzania strategicznego w instytucjach kultury. Został wybrany główny cel publikacji, czyli zarządzanie strategiczne w obszarze roli instytucji kultury jako lokalnego/regionalnego operatora kultury (obszar działalności polegający na badaniach, wsparciu rozwoju, budowaniu polityk kultury, ewaluacji rozwoju, konstruowaniu lokalnej mapy zasobów, barier czy wyzwań, a więc obszar działalności niezwiązany bezpośrednio z produkcją wydarzeń kulturalno-artystycznych). W ramach „Projektu 18” opracowano draft podręcznika zarządzania strategicznego wraz z propozycją zespołu autorskiego; pracownik MIK wziął udział w czterech 3-dniowych spotkaniach warsztatowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań) poświęconych wypracowaniu przez biblioteki wojewódzkie planów strategicznych instytucji, dyrektor MIK uczestniczyła w Radzie Programowej projektu (odbyło się jedno spotkanie w Warszawie), dyrektor MIK przedstawiła prezentację poświęconą modelowi instytucji kultury; opracowano bibliografię na temat zarządzania strategicznego w obszarze kultury z uwzględnieniem funkcji publicznych instytucji kultury oraz opublikowano 10 artykułów na blogu.Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: koszty organizacji konsultacji i udziału w spotkaniachwarsztatowych (przejazdy). SKARBIECKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 1 208
 14. 14. Program „Skarbiec” ma za zadanie zwiększenie skuteczności MIK w pozyskiwaniu grantów na działalność w dziedziniekultury, informowanie o aktualnych konkursach grantowych, wsparcie małopolskich organizacji i instytucji w pisaniuwniosków.I. Bieżące informowanie na stronie MIK o dostępnych źródłach finansowania projektów kulturalnych –serwis informacyjny http://www.mik.krakow.pl/skarbiec.html przedstawia aktualne konkursy i granty oraz gromadzibazę danych o instytucjach i organizacjach wspierających przedsięwzięcia kulturalne. Ponadto w maju 2010 r. zostałyprzeprowadzone warsztaty „Europejskie i krajowe źródła finansowania projektów kulturalnych” dla Koła NaukowegoIndologów UJ i Koła Naukowego Meritum UJ.II. Konsultacje w zakresie przygotowania i rozliczania projektów kulturowych, które planowane są dorealizacji ze środków zewnętrznych na terenie Małopolski, co przyczynia się do wzbogacenia ilościowegoi jakościowego oferty małopolskich podmiotów działających w obszarze kultury. Konsultacje indywidualne obejmowałym.in. doradztwo dotyczące wyboru właściwego programu oraz wsparcie przy sporządzaniu aplikacji dla podmiotówubiegających się o dofinansowanie. Udzielano informacji na temat 15 różnych programów krajowych i zagranicznych,umożliwiających finansowanie działań w zakresie kultury. Pomoc merytoryczną uzyskało 14 podmiotów, w tym:organizacje pozarządowe (11 organizacji) oraz jeden przedsiębiorca i dwie osoby prywatne: jeden projekt artystyczny,jeden naukowy. Beneficjenci programu: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Fundacja ImagoMundi, Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki, Teatr Figur Kraków, Koło Naukowe Indologów UJ, KołoNaukowe Meritum UJ, Stowarzyszenie Miłośników Andrychowa, Fundacja Sztuk Wizualnych, Fundacja Paideia,Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA, pracownia k.,Justyna Morończyk, Karolina Jawor.III. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań MIK, w tym przede wszystkim pisanie wnioskówgrantowych. Złożono 20 aplikacji, z czego 8 uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości ponad 866 tys. PLN,a w sprawie 1 toczy się procedura protestowa.  AQUEDUCT – Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego (Komisja Europejska, Lifelong Learning Programme, COMENIUS Multilateral Project) – 21 685 EUR (ok. 86 740 PLN w okresie od 1.11.2009 do 31.10.2011);  Self-portrait. Quarterly on Good Space. Creating national identities (International Visegrad Fund) – 5 000 EUR (ok. 20 000 PLN);  Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości (Fundusz Wymiany Kulturalnej) – 172 080 PLN;  Zobacz z bliska! XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program „Mecenat”) – 60 000 PLN;  Dilettante – teatr w ruchu (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program „Edukacja kulturalna”) – 49 995 PLN;  Chłopska Szkoła Biznesu (Muzeum Historii Polski, Program „Patriotyzm Jutra”) – 25 000 PLN;  Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury (Narodowe Centrum Kultury, Program „Obserwatorium kultury”) – 40 000 PLN;  Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego (Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 3.3b – Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym) – 481 609 PLN;  Rezydencja artystyczna Petra Novaka (Visegrad Artist Residency Program) – 4 500 EUR (ok. 18 000 PLN).Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych na tematposzczególnych programów grantowych.Obszar 3MIK KREUJE MAŁOPOLSKIE PRODUKTY KULTUROWE CZASOPISMO „AUTOPORTRET. PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI”Koordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność usługowaKoszty bezpośrednie: 105 618Uzyskane przychody: 21 184Kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” jest jedynym w Polsce regularnie ukazującym się pismempoświęconym przestrzeni jako kulturze. Z założenia jest pismem niebranżowym, stawiającym sobie za celeupowszechnienie świadomości wartości estetyki otoczenia oraz stworzenie środowiska zajmującego się pogłębionąrefleksją na temat kultury przestrzeni i jej udziału w kształtowaniu tożsamości. W 2010 r. wydano trzy numeryczasopisma „Nowoczesności” 1/2010 [30], „Dom w Polsce” 2/2010 [31] oraz „Wyobrażanie narodów” 3/2010 [32].Kwartalnik „Autoportret” uzyskał wparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego na wydanie numeru trzeciego.W cyklu wydawniczym każdego numeru: opracowano koncepcję merytoryczną numeru, zamówiono artykułyu autorów polskich i zagranicznych, teksty zostały zredagowane i poddane korekcie, pozyskano ilustracje i prawa donich, powstał projekt graficzny artykułów i skład, a następnie przystąpiono do etapu przygotowania do druku i druku.
 15. 15. Opracowano ulotkę informacyjną numeru 1/2010. Kolejnym etapem było rozpowszechnianie i dystrybucjaegzemplarzy do empików i wybranych księgarni oraz prenumeratorów. Numer „wyszehradzki” został w całościprzetłumaczony na język angielski.Zorganizowano cztery spotkania promocyjne:Numer „Przestrzenie nowoczesności” promowano w krakowskim Bunkrze Sztuki (28.04.2010) i ms2 w Łodzi(17.06.2010). Spotkania zgromadziły zainteresowaną problematyką publiczność. Wzięli w nich udział: RomanRutkowski, Jarosław Trybuś, Piotr Winskowski, Paweł Jaworski i Marcin Jarząbek. Kolejne spotkanie w Bunkrze Sztukipoświęcone „Domowi w Polsce” (30.10.2010) poprowadziła Majka Sokal, a rozmawiali Piotr Korduba, Piotr Winskowskii Magdalena Staniszkis, udział wzięło około 90 osób. Spotkanie poświęcone numerowi „Wyobrażanie narodów”(29.11.2010) w Bunkrze Sztuki poprowadził Wojciech Nowicki, a rozmawiali: Jurko Prochaśko, Andrzej Szczerskii Jakub Puchalski.Prowadzona jest strona internetowa www.autoportret.pl, która zanotowała dotąd 40 tys. wejść (średnia dziennaliczba wejść na stronę 100). Odbywa się regularna promocja pisma w mediach: 3 audycje radiowe w Radiu Kraków(pasmo „Korespondencja sztuk”), 2 audycje w „Wybieram Dwójkę” w Programie 2 Polskiego Radia, 1 audycjaw Programie 3 Polskiego Radia („Klub Trójki”), 1 audycja w krakowskim radiu akademickim Radiofonia.Bardzo pozytywne reakcje czytelników wzbudził numer poświęcony „Nowoczesnościom”. Entuzjastyczną opinię pospotkaniu w Łodzi wyrazili Jarosław Trybuś i Łukasz Biskupski, a także Justyna Nowicka z Radia Kraków.Niewątpliwym sukcesem pisma jest prezentacja „Autoportretu” i jego projektantki Anny Zabdyrskiej w publikacjiJ. Mrowczyka i M. Wardy P_GR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010, s. 95, która stała się wydarzeniemw środowisku projektantów grafiki 2D w Polsce. Stale współpracują z „Autoportretem” portale: sztuka.pl (publikacjaartykułów i baner) oraz architektura.info (informacja o numerach i spotkaniach oraz link), publikacje zamieszczajątakże ronet.pl, W-A.pl, O.pl.Pismo objęło patronatem wydarzenia: wystawa „Plamka żółta” w CSW w Toruniu, Międzynarodowe BiennaleArchitektury Wnętrz w Krakowie, wystawa „Przestrzeń życiowa − przygoda niezwykła” (CSW Łaźnia w Gdańsku), 2.Konferencja Kulturoznawcza „Codzienność kręci” w Elblągu, XIV Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA 2010Łódź „Defragmentacja Ulicy”, 2. Festiwal „Otwarte Zagrody” w Rodakach i Żeszczynce, festiwal „Sztuka poprzejściach” we Wrocławiu, patronat nad książką Kingi Baumann Wine, culture, architecture. Smak architektury.Fragmenty recenzji wydawniczych:Ważnym wydarzeniem w 2010 r. było powołanie Rady Programowej kwartalnika, w skład której weszli: Adam Budak(Universalmuseum Joanneum − Kunsthaus Graz), Andrzej Bulanda (Bulanda-Mucha Architekci, Warszawa),Wojciech Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), David Crowley (Royal College of Art,London), Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska), Agostino de Rosa (Università Iuav di Venezia), EwaRewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Łukasz Stanek (Eidgenössische Technische Hochschule,Zürich), Dariusz Śmiechowski (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Štefan Šlachta (Vysoká škola výtvarnýchumení, Bratislava). Rada opiniuje tematy numerów i ma wpływ na wybór tematów i autorów w czasopiśmie.Z opinii prof. Wojciecha Burszty: „W gronie podobnych pism, których liczba nieustannie rośnie, mimo trudnościfinansowych różnych organizacji, kwartalnik Autoportret wyróżnia się oryginalnością, i to w dwojakim sensie.Poza staranną szatą graficzną, cyzelowanym zawsze doborem materiału ilustracyjnego, który świetnie korespondujez treścią poszczególnych numerów, zwraca uwagę przede wszystkim zamysł całości. Tematem głównym gronotwórców pisma uczyniło szeroko, antropologicznie rozumianą przestrzeń, tę niejako oficjalnie zaprojektowaną dlakonkretnych celów instytucjonalnych, jak i przestrzeń codzienności, w której zatopione jest nasze życie, i którawpływa na jakość tego życia, a tym samym na naszą tożsamość. Starannie dobrane grono autorów, proszonycho teksty/wywiady/interpretacje/materiały, wypełniające skomponowane tematycznie numery, gwarantuje szerokieoświetlenie konkretnej problematyki, dla której hasłem wywoławczym i horyzontem rozważań jest owa dobraprzestrzeń”.Z opinii prof. Wiesława Godzica: „Można bez przesady powiedzieć, że każdy numer kwartalnika stanowi starannieopracowane dzieło sztuki. Mam na myśli zarówno dzieło sztuki wydawniczej, jak i zawartość treściową. [...] Bardzowysoko cenię jakość estetyczną Autoportretu i zwracam uwagę na jego edukacyjną rolę w tym zakresie. Uważam, żejakość merytoryczna prezentowanych artykułów jest najwyższej próby”.Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: honoraria autorskie i licencje za fotografie, projekt graficznyi przygotowanie do druku, druk numerów oraz działania promocyjne. CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESUKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Grupa stałaKoszty bezpośrednie: 55 358Uzyskane przychody: 7 610 (Muzeum Historii Polski)Gra „Chłopska Szkoła Biznesu” jest interdyscyplinarnym narzędziem służącym edukacji dla przedsiębiorczości. Służyrozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży i promowaniu postaw przedsiębiorczych, a jednocześnie,dzięki wykorzystaniu autentycznej historii andrychowskich tkaczy, wzmacnianiu lokalnego patriotyzmu i tworzypozytywny wizerunek miejsca. Po stworzeniu jej prototypu, który został objęty patronatem Europejskiego RokuKreatywności i Innowacji 2009, przystąpiono do jej wydania. Projekt gry uzyskał w lutym 2010 r. dofinansowanie na
 16. 16. częściowe pokrycie kosztów wydania pilotażowego nakładu gry z programu realizowanego przez Muzeum HistoriiPolski „Patriotyzm Jutra”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W 2010 r. trwały intensywne prace nad udoskonalaniem mechaniki gry (obliczenia matematyczne, precyzowanie regułgry, testy na grupach młodzieży oraz dorosłych). Kontynuowano współpracę z partnerem projektu, TowarzystwemMiłośników Andrychowa, oraz nawiązano współpracę z Gimnazjum nr 2 w Skawinie, którego uczniowie wielokrotniebrali udział w rozgrywkach testowych. Jeszcze przed wydaniem gra zainteresowała nauczycieli podstawprzedsiębiorczości, czego wyrazem jest przeprowadzenie 1.06.2010 w Poznaniu warsztatowych rozgrywek dlanauczycieli podczas „Wielkiej Gali Przedsiębiorczości” zamykającej trzecią edycję „Ogólnopolskiego FestiwaluPrzedsiębiorczości”.Dopracowanie mechaniki gry (wzrost poziomu trudności rozgrywki, zwiększenie liczby decyzji podejmowanych przezgraczy) spowodowało, że stała się ona również użytecznym narzędziem do pracy z grupami dorosłych. Świadczy otym zaproszenie do przeprowadzenia rozgrywek na konferencji, która została zorganizowana przez RegionalneCentrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia we wrześniu 2010 r.. W towarzyszących konferencjiwarsztatach z wykorzystaniem „Chłopskiej Szkoły Biznesu” udział wzięły osoby zajmujące się na co dzień ekonomiąspołeczną (doradcy, trenerzy, księgowi, informatorzy), pracujące m.in. z osobami mającymi trudności na rynku pracyi zaangażowane w tworzenie przedsiębiorstw społecznych.Pojawienie się grupy dorosłych odbiorców pokazało, że gra może być narzędziem służącym nie tylko edukacji szkolnej,ale również warsztatom i treningom dla grup dorosłych. Ten wniosek spowodował, że ostateczna szata graficzna gryzostała opracowana na podstawie archiwalnych materiałów ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Andrychowa (m.in.fotografie z początku XX wieku, testamenty chłopów z XVIII wieku).Prace graficzne i drukarskie zakończyły się we wrześniu wydaniem pilotażowego nakładu – 300 egz. – gry. Atrakcyjnaszata graficzna oraz niezwykła inspiracja historyczna w połączeniu z dopracowaną mechaniką gry przyczyniły się doentuzjastycznego odbioru gry na warsztatach, szkoleniach i wydarzeniach edukacyjnych.W obiegu lokalnym (gmina Andrychów i powiat wadowicki) gra stała się narzędziem służącym edukacji regionalneji ekonomicznej. Skuteczna metoda dystrybucji gry oraz prowadzenie działań edukacyjnych okazał się MiędzyszkolnyTurniej o Puchar Drelicharza z Andrychowa organizowany przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa, w którymwzięło udział około 1200 uczniów z 14 szkół. Podczas finału w hali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zagrało112 najbardziej przedsiębiorczych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad turniejem objął m.in.Małopolski Instytut Kultury, wadowicki Oddział Kuratorium Oświaty, Bank Spółdzielczy a także władze gminyAndrychów i powiatu wadowickiego.Formuła turnieju sprawdziła się na kilku płaszczyznach. Dzięki przychylności władz lokalnych, osoby zrzeszonew Towarzystwie Miłośników Andrychowa mogły prowadzić rozgrywki eliminacyjne w szkołach i równocześnie wzbogaćje o wątki dotyczące historii regionu. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z poszerzeniem działalności muzealnej –wyjściem poza mury Izby Regionalnej w Andrychowie. Po drugie, formuła turnieju zwiększała zaangażowanie i chęćuczestnictwa uczniów. Po trzecie, turniej stał się ważnym lokalnym wydarzaniem medialnym, a zarazem silnymczynnikiem wzmacniającym lokalną tożsamość, dzięki przywróceniu obiegu i świadomości lokalnych tradycjiprzedsiębiorczości. Dobrym przykładem może być poniższy fragment z prasy lokalnej:„Historia! Seria wspomnień sprzed lat. Jak sprawić by to, co było w niej budujące przetrwało kolejne wieki? Łatwo jestgromadzić dawne przedmioty, katalogować je, określić czas ich pochodzenia, przydatność w życiu przed wieloma laty.Badaczom i miłośnikom historii Andrychowa – maleńkiego miasteczka na południu Polski udało się coś więcej! Cośniesamowitego! Udało im się odnaleźć fragment andrychowskiego ducha! Niewidzialnej nici łączącej kiedyśmieszkańców tego miasta! Ducha współpracy.” Jarosław Skupień „Jak młodzież i medium wywołali andrychowskiegoducha”.Drugim najważniejszym sukcesem w regionie było uzyskanie przez Małopolski Instytutu Kultury tytułu „RegionalnegoLidera Innowacji i Rozwoju – 2010” w kategorii „innowacyjna innowacja”. Organizatorem konkursu skierowanegogłównie do środowisk związanych z biznesem jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, której celem jest „propagowaniew gospodarce oraz w życiu społecznym idei innowacji. Szczególny nacisk w swojej działalności Fundacja kładzie napropagowanie oraz wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych oraz nowatorskich, które mogą przyczynić się do rozwojuspołeczeństwa oraz polskiej gospodarki”. Patronat nad konkursem objęły najpoważniejsze polskie instytucje finansowei gospodarcze (m. in. Narodowy Bank Polski, Ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki oraz RozwojuRegionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych,czy Urząd Patentowy RP).Dużym sukcesem było również zainicjowanie i zorganizowanie przez MIK spotkania grupy wymiany doświadczeńw Warszawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele znaczących warszawskich placówek, zainteresowaniwykorzystaniem gier w działalności edukacyjnej. MIK ze swoimi nielicznymi produkcjami (Pierścień św. Kingi, ChłopskaSzkoła Biznesu) okazał się pionierem (i liderem) pod względem jakości produktu – zaawansowanie mechaniki gry, jejinterdyscyplinarność, dobór i opracowanie szaty graficznej. Uczestnicy spotkania oczekują od MIK-u zainicjowaniakolejnego spotkania poświęconego m.in. grom w przestrzeni miejskiej (questing). Wśród zainteresowanych są międzyinnymi przedstawiciele działów edukacyjnych: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej,Pałacu w Wilanowie, Europejskiego Centrum Solidarności oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny).Szacunkowo w różnego rodzaju rozgrywkach udział w Chłopskiej Szkole Biznesu wzięło ponad 2000 osób (uczniówi osób dorosłych).Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: druk prototypowych egzemplarzy, promocję, delegacje.
 17. 17. WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKIKoordynacja: 3 etatyZadanie budżetowe: zadanie inwestycyjneWydatki inwestycyjne: 107 705 (MRPO)Wirtualne Muzea MałopolskiMałopolski Instytut Kultury przystąpił w 2010 r. do realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski, w ramachMałopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2011 (projekt realizowany w partnerstwie zDepartamentem Rozwoju Gospodarczego UMWM). Głównymi założeniami projektu jest digitalizacja i prezentacja 500obiektów formie fotorealistycznych modeli 3D oraz 200 zabytków zdigitalizowanych w formie 2D z 35 muzeówMałopolski oraz stworzenie portalu pod nazwą projektu, na którym prezentowane będą zabytkowe obiekty. W ramachfunkcjonowania portalu, będącego produktem kulturowym, przewiduje się m.in. utworzenie 36 przestrzennychprezentacji (w tym 35 muzeów uczestniczących w projekcie, w których będzie można zwiedzać zdigitalizowane zbiory)oraz 5 edukacyjnych ścieżek tematycznych prezentujących dziedzictwo kulturowe Małopolski.MIK odpowiedzialny jest w projekcie za utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która koordynuje: • Proces doboru obiektów (przy wsparciu specjalnie powołanej Rady Ekspertów) i digitalizacji obiektów; • Opracowanie koncepcyjne i merytoryczne Portalu Wizualne Muzea Małopolski; • Stworzenie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania; • Współpracę z 25 muzeami, których eksponaty zostaną zdigitalizowane w ramach projektu.W roku 2010, ramach działań merytorycznych realizowanych przez MIK należy wymienić przede wszystkim: zebranie iskatalogowanie eksponatów uzyskanych z 35 muzeów zaangażowanych w realizację projektu; rozpoczęcie prac naddoborem najbardziej wartościowych eksponatów, przy wsparciu specjalnie powołanej w tym celu Rady Ekspertów,która oceni także koncepcję wirtualnej wystawy i ścieżek tematycznych; przygotowanie identyfikacji wizualnejprojektu (opracowano i zakupiono nośniki niezbędne do realizacji działań informacyjnych i promocji wkładu FunduszyEuropejskich podczas trwania projektu (tablice, naklejki, ulotki itp.); opracowanie wstępnej strony projektuhttp://muzea.malopolska.pl/, będącą źródłem informacji o fazach realizacji projektu, platformą roboczego kontaktuz muzeami biorącymi udział w projekcie, jak również o kontekście, w jakim jest on realizowany. MIK uczestniczył takżew pracach nad opracowywaną dokumentacją aplikacyjną (proces koordynowany przez Departament RozwojuGospodarczego UMWM. Zakończenie realizacji projektu planuje się na 2012 rok. Muzea biorące udział w projekcie: 1. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach 2. Muzeum Archeologiczne w Krakowie 3. Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 4. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 5. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 6. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 7. Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie 8. Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN 9. Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii AGH 10. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 11. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 12. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 13. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 14. Muzeum Miejskie w Wadowicach 15. Muzeum Narodowe w Krakowie 16. Muzeum Niepołomickie – Zamek Królewski w Niepołomicach 17. Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach 18. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 19. Muzeum Okręgowe w Tarnowie 20. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 21. Muzeum Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 22. Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach 23. Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach 24. Muzeum Regionalne PTTK im. A. Minkiewicza w Olkuszu 25. Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach 26. Muzeum Regionalne TMP w Piwnicznej Zdroju 27. Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych 28. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanym 29. Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie 30. Muzeum Ziemi Bieckiej 31. Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha 32. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 33. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 18. 18. 34. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 35. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CricotekaŚrodki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt, stworzenieidentyfikacji wizualnej, opracowanie nośników służących promocji wkładu Funduszy Europejskich, rejestrację iutrzymanie domeny publicznej muzea.malopolska.pl oraz działalność Rady Ekspertów. WYDAWNICTWOKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność usługowaKoszty bezpośrednie: 724Uzyskane przychody: 8 625Praca wydawnictwa w 2010 r. koncentrowała się przede wszystkim na działaniach związanych z obsługą programówMIK, przede wszystkim Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrejprzestrzeni”. W ramach wykonywanych zadań opublikowano w sumie 37 typów różnych druków o łącznym nakładzieponad 201 tys. sztuk, z czego 8 było drukami merytorycznymi.Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: druk materiałów promocyjnych oraz obsługę wysyłkiwydawnictw.Obszar 4MIK PROMUJE INNOWACJE i NOWATORSKIE STRATEGIE w KULTURZE BADANIA i ANALIZYKoordynacja: 1 etatZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie:59 033Uzyskane przychody: 40 000 (Narodowe Centrum Kultury)Celem głównym programu jest opis i diagnoza kultury w Małopolsce, w szczególności opracowywanierekomendacji i ekspertyz na potrzeby budowania regionalnych polityk kultury oraz strategii rozwoju kultury orazinicjowanie i realizacja debat na temat rozwoju i badań kultury.W 2010 r. MIK zainicjował działania badawczo-analityczne poprzez pozyskanie środków finansowych na realizacjęprojektu badawczo-diagnostycznego „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”,który otrzymał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Obserwatorium Kultury. Celemprojektu było sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski.Miała ona wykazać zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury”(instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową. W ramach projektu zostałozrealizowanych 20 paneli fokusowych, 20 wywiadów pogłębionych oraz 5 obserwacji uczestniczących. W ramachprojektu powstała publikacja „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badańeksploracyjnych”. Raport ten będzie dystrybuowany w formie książkowej (500 sztuk) oraz formie PDF na stroniewww projektu.Ponadto zrealizowano:  1 ogólnopolskie seminarium dotyczące stworzenia ogólnopolskiego systemu Obserwatoriów Żywej Kultury. W założeniu działanie to ma być kontynuowane jako stałe forum debaty badaczy, analityków i ekspertów od obszaru kultury w regionie.  4 spotkania w ramach ogólnopolskiego Forum Kraków (stała konferencja dyrektorów instytucji kultury), które jest platformą współpracy i lobbingu animatorów i menadżerów kultury związanych z centrami i ośrodkami kultury w całym kraju. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. W seminariach udział wzięło w sumie ponad 120 osób (dyrektorzy i menadżerowie instytucji kultury, samorządowcy, eksperci sektora kultury, badacze społeczni i naukowcy).  Powstał blog o badaniach i rozwoju w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski (www.badaniawkulturze.mik.krakow.pl). Jest on jednocześnie stroną dwóch programów MIK-u: Małopolskiego Obserwatorium Kultury oraz programu Zadziałaj dla siebie. Dotąd opublikowano 93 artykuły.  Zostały wdrożone prace służące powstaniu bazy podmiotów kultury w Małopolsce (będzie to podstawowe źródło informacji o instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, szkołach, konsorcjach, porozumieniach z obszaru kultury w Małopolsce) – dotąd została opracowana baza instytucji muzealnych.  Została nawiązana współpraca z Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Pracownicy MIK uczestniczyli w spotkaniach roboczych dotyczących programu badań i analiz na 2011 rok oraz w posiedzeniu rady programowej tego programu. Celem współpracy jest wzajemne konsultowanie planowanych działań badawczych oraz wymiana informacji na temat wyników prowadzonych badań.
 19. 19. Programem, jako potencjalnym partnerem działań badawczych i rozwojowych, zainteresowały się także:  Ośrodek Badań Kultury GUS w Krakowie,  Instytut Zarządzania Kulturą UJ,  Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury – Obserwatorium Żywej Kultury,  Program Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury.Poza tym przeprowadzono prace służące ewaluacji wewnętrznej MIK:  monitoring ilościowych efektów projektów przy pomocy narzędzia „karta projektu”;  realizacje sondaży ankietowych wśród uczestników wybranych przedsięwzięć i projektów przygotowywanych przez MIK, których celem jest poznanie opinii odbiorców na temat oferty MIK.Działania realizowane przez Małopolskie Obserwatorium Kultury zostały zauważone w kampanii Kultura się liczy!(http://kulturasieliczy.pl/zarzadzanie-strategiczne-regionalna-instytucja-kultury/)Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: realizację badań społecznych.Obszar 5MIK POPULARYZUJE SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI (BIBLIOTEKA SZTUKI i CZYTELNIA LIBERATURY)Koordynacja: 2,75 etatuZadanie budżetowe: Działalność bibliotekiKoszty bezpośrednie: 29 106Uzyskane przychody:4 447Darowizny książek: 13 188Celem Biblioteki Sztuki funkcjonującej w MIK jest budowanie księgozbioru sprofilowanego: gromadzenie,opracowywanie, udostępnianie książek i czasopism oraz udzielanie informacji bibliograficzno-bibliologicznej w zakresiehistorii oraz teorii sztuki, a także dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym współpraca z regionalnymi ośrodkamiwładzy i kultury w celu gromadzenia materiałów dotyczących małopolskiego dziedzictwa kulturowego, niedostępnychw powszechnej dystrybucji księgarskiej. Księgozbiór obejmuje 25 tys. woluminów i stanowi bazę dla pracymerytorycznej MIK, a jednocześnie udostępniany jest szerokiej publiczności. O potrzebie funkcjonowania BibliotekiSztuki świadczy fakt, że w 2010 r. udzielono 1040 informacji bibliograficzno-bibliologiczno-bibliotecznych. Tematyzapytań dotyczyły: sztuki i mediów, architektury sakralnej, mniejszości narodowych (Ormian, Żydów) i ich kultury,rzeźby współczesnej, instalacji, sztuki ziemi, nurtów i tematów w malarstwie klasycznym, teatru afrykańskiego,linearności i archetypów w sztuce, muzealnictwa, performans, rzemiosła artystycznego (meblarstwo, szkło), sztukiMałopolski i Śląska, designu, modernizmu w architekturze, sztuki i historii Krakowa, historii mody, ornamentykiw architekturze, monografii artystycznych, socjologii sztuki, twórczości osób niepełnosprawnych, liberatury i inne.Bibliotekę odwiedziło w sumie 3 760 osób, wypożyczając 12 678 książek i korzystając z 834 książeki czasopism na miejscu. Biblioteka Sztuki ściśle współpracuje z biblioteką Międzynarodowego Centrum Kultury,biblioteką Akademii Sztuk Pięknych, biblioteką Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz Wojewódzką BibliotekąPubliczną. Przy Bibliotece Sztuki funkcjonuje też Czytelnia Liberatury – jedyny zbiór książek liberackich w Europie –który działa także jako oddzielny program i koncentruje wokół siebie środowisko osób zajmujących się liberaturą(głównie z kręgu anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).W bieżącym roku przystąpiono też do opracowania bazy danych na temat publikacji dotyczących dziedzictwa i kulturylokalnej, wydawanych na terenie gmin w powiatach myślenickim, proszowickim, miechowskim, wielickim orazolkuskim. W roku 2011 kwerenda obejmie dalsze powiaty województwa małopolskiego.W 2010 r. zakupiono 183 nowe pozycje książkowe oraz pozyskano dary: 423 woluminy oraz 176 egzemplarzyczasopism. Liczba zarejestrowanych czytelników zewnętrznych: 471 osób.Pracownice biblioteki wzięły udział w organizowanej 27 października 2010 przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną wKrakowie, Muzeum Historii Polski i Fundację Ośrodka KARTA konferencji „Biblioteka żywym archiwum historii” orazogólnopolskim kongresie bibliotekarzy „Biblioteka: lubię to!”, który odbył się w Warszawie 22-23 listopada 2010 r. i byłorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek(miejsce: Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny – Warszawa).Środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na: zakup nowych pozycji książkowych, opłacenie prenumeratyrocznej 5 tytułów czasopism oraz wysyłkę urgensów. BIBLIOTEKA SZTUKI. SPOTKANIAKoordynacja: część etatuZadanie budżetowe: Działalność grup stałychKoszty bezpośrednie: 12 400Celem programu jest wymiana opinii i praktyk związanych ze sztuką współczesną, przestrzenią miejską i kulturąspołeczną. W 2010 r. odbyły się spotkania w ramach poszczególnych cykli: „Dyscypliny/Sztuki”: 2 spotkania;„Czytelnia Liberatury”: 1 spotkanie; „Projekt Miejski”: 6 spotkań; „Nie ma się czego bać, czyli czym jest sztuka

×