Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 15

Sprawozdanie z działalności mik 2008

1

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sprawozdanie z działalności mik 2008

 1. 1. Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Instytutu Kultury za rok 2008. Realizacja planu Joanna Orlik Edukacja dla kultury. Wydarzenia Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Edycja 10 Dziesiąta edycja MDDK objęła 11 obiektów. W I kwartale 2008 roku dla każdego zabytku zostały opracowane foldery opisujące jego historię oraz kolorowe przewodniki umożliwiające samodzielne zwiedzanie, a tym samym indywidualny kontakt z zabytkiem. Nawiązano współpracę z gospodarzami i lokalnymi władzami, aby wspólnie (na zasadach partnerskiej współpracy) opracować program. Zwrócono szczególną uwagę na angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie MDDK. W ramach projektu w niektórych miejscach przygotowano także warsztaty edukacyjne „Wielka Eksploracja. Sekrety Zabytków” dla dzieci i młodzieży mieszkającej w sąsiedztwie danego obiektu. Stworzono i opracowano nowe elementy strategii promocyjno- reklamowej (pozyskanie mediapatronów oraz próbne wykorzystanie intranetu w kilku zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach), dającej większe możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców (44% uczestników X MDDK po raz pierwszy wzięło w nich udział w tym roku!). Opracowano nową, atrakcyjną wizualnie stronę internetową oraz publikację obejmującą wszystkie obiekty X edycji, opracowano insert, projekty plakatów i billboardu. Wydano specjalną publikację towarzyszącą MDDK „Powietrznicy w Lanckoronie. Dzieje letniska”, bardzo dobrze przyjętą przez turystów (280 sprzedanych egzemplarzy!), która stała się ważnym wydarzeniem i powodem do chluby dla mieszkańców Lanckorony. Finał MDDK objął propozycje poszerzające wiedzę na temat obiektu lub stanowiące atrakcje kulturalne czy turystyczne: koncerty, wykłady, wystawy, pokazy, gry terenowe itp. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza w regionie realizacja nowej ekspozycji dla potrzeb MDDK w Muzeum Parafialnym w Grybowie. W czerwcu został stworzony raport podsumowujący edycję X, dokonano również ewaluacji projektu w oparciu o ankiety uczestników. Przeprowadzono także rozmowy z gospodarzami obiektów, podsumowujące współpracę przy realizacji MDDK, których celem było zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony obecnej formuły Dni. Wnioski z ewaluacji oraz z rozmów zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych edycji, a także wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przyszłorocznej formuły MDDK. W III kwartale dokonano wyboru obiektów XI edycji MDDK. Lista 12 obiektów została następnie zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Powołano zespół koordynatorów tras, wyłoniono grupę pisarzy do opracowania mini-przewodników po obiektach oraz przeprowadzono wizyty lokalne. Oprócz gospodarzy w spotkaniach uczestniczyły władze samorządowe oraz osoby odpowiedzialne w gminach za promocję i organizację wydarzeń kulturalnych. W IV kwartale grupa pisarzy opracowała 12 mini-przewodników po obiektach, natomiast gospodarze obiektów ułożyli programy wydarzeń, które będą mieć miejsce podczas finału XI MDDK 16-17 maja 2009 roku. Ponadto ustalono nowe zasady komunikacji reklamowej MDDK, między innymi wybrano hasło „Zobacz z bliska” oraz nowy layout z puttem, z kościoła pw. św. Trójcy oo. Bonifratrów w Krakowie, jako motyw przewodni XI edycji MDDK. Propozycje zostaną złożone do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 1
 2. 2. MDDK. Konkurs plastyczny i stron www dla młodzieży „Skarby Małopolski” Jak co roku objął dwie kategorie uczestników: nauczycieli gimnazjów/animatorów kultury, którzy zaproszeni zostali do przedstawienia scenariusza warsztatów, oraz uczniów, których zachęcono do prezentacji własnych wypowiedzi plastycznych lub stron www. Spektakularnym efektem kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli była wystawa prac plastycznych oraz katalog prezentujący nagrodzone prace i scenariusze warsztatów przygotowane przez nauczycieli. Na wernisaż wystawy V edycji „Skarbów Małopolski”, który odbył się 9 maja 2008 roku w Muzeum Etnograficznym w Krakowie przyjechało ponad 180 osób, łącznie nagrodzono dziewięćdziesięciu pięciu uczniów, dwudziestu czterech nauczycieli i osiem szkół. W III kwartale 2008 roku rozpoczęły się do przygotowania do kolejnej – VI edycji Konkursu plastycznego i stron www dla młodzieży„Skarby Małopolski”. Pod koniec sierpnia dyrekcje szkół otrzymały listy zawierające informacje o projektach edukacyjnych Małopolskiego Instytutu Kultury, w tym karty zgłoszeniowe i regulamin konkursu „Skarby Małopolski” oraz informację o organizowanej przez MIK konferencji „Czy o dziedzictwie można uczyć ciekawie?”. Ulotka prezentująca projekty edukacyjne MIK była również dystrybuowana na wszystkich konferencjach dyrektorów małopolskich szkół, odbywających się przed inauguracją roku szkolnego 2008/2009. Konferencje odbyły się w Nowym Sączu, Krakowie, Nowym Targu, Tomicach i Tarnowie. 6 października zakończyła się rekrutacja do konkursu – zgłosiły się 24 szkoły (48 nauczycieli). W III kwartale przygotowano także konferencję dla nauczycieli „Czy o dziedzictwie można uczyć ciekawie?”. Konferencja, w której udział wzięli Mieczysław Górowski z Pracowni Projektowania Alternatywnego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Andrzej Kaczmarczyk, architekt z Suchej Beskidzkiej oraz Aleksandra Rzońca, doradca edukacyjny, historyk sztuki i pedagog, odbyła się 16 października w Małopolskim Instytucie Kultury. Muzeobranie. Edycja 5 W I kwartale 2008 roku zajmowano się opracowaniem nowej formuły Muzeobrania: przygotowaniem współpracy i określeniem celów edycji 2008 (wizyty u współpartnerów projektu); przygotowaniem strategii promocji i komunikacji; nawiązaniem współpracy z nowym partnerem projektu (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec); stworzeniem koncepcji strony internetowej projektu; przeprowadzeniem prezentacji multimedialnych projektu dla partnerów i zainteresowanych środowisk lokalnych (odbyły się spotkania u wszystkich partnerów); przeszkoleniem i przygotowaniem zadań dla nowych współpracowników. W II kwartale kontynuowano przygotowania do finału edycji we wrześniu. W tym czasie powstały programy wydarzenia „Muzeobranie. Weekend Muzealnych Odkryć”. W Andrychowie powstała ekspozycja o andrychowskim rzemiośle, a od czerwca toczą się warsztaty filmowe z wolontariuszami. W Bieczu powstał projekt ekspozycji, która będzie główną atrakcją finału, od czerwca muzeum współpracuje z wolontariuszami. W Chabówce od czerwca trwa współpraca z grupą wolontariuszy z Rabki, którzy przygotowują grę muzealną „Zmienne koleje miłości”. W Wadowicach trwa praca nad przygotowaniem zestawu nowych warsztatów edukacyjnych do wystawy „Wadowice Karola Wojtyły”. W Zalipiu wspólnie z Muzeum Okręgowym w Tarnowie i Domem Malarek z Zalipia zostały zorganizowane badania etnograficzne, które prowadzili uczniowie z liceum w Tarnowie. W Zubrzycy trwają prace nad przygotowaniem nowego eksponatu edukacyjnego „Skrzynia Orawska”. Na początku czerwca rozpoczął prace zespół zajmujący się przygotowaniem ścieżki edukacyjnej dla dzieci (nowość!) w wybranych muzeach partnerskich. Efektem będą przewodniki edukacyjne dla dzieci oraz koncepcja animacji poszczególnych ekspozycji z myślą o dzieciach. W III kwartale główny nacisk został położony na ostateczne przygotowania do przeprowadzenia finału projektu. Przygotowano do druku materiały edukacyjne i promocyjne, uruchomiona została strona internetowa projektu www.muzeobranie.pl; przeprowadzono akcję promocyjną finału Muzeobrania: 2
 3. 3. Tydzień dla szkół: zamieszczenie informacji o ofercie edukacyjnej Muzeobrania na wielu portalach edukacyjnych i oświatowych, a także udział w konferencjach dyrektorów szkół w Małopolsce ze specjalnymi pakietami promocyjnymi skierowanymi do nauczycieli; Weekend muzealnych odkryć: akcja promocyjna w Małopolsce (billboardy, plakaty, akcja ulotkowa), współpraca z patronami medialnymi (cykl artykułów w „Gazecie Wyborczej”, reportaże i reklamy w radiu Roxy.FM oraz na portalu www.mmkrakow.pl i www.onet.pl), lokalna akcja promocyjna organizowana przez muzea partnerskie – plakaty, ulotki, gazety lokalne, akcja promocyjna w Internecie – portale turystyczne, lokalne, edukacyjne, dla rodziców, muzealne, portal www.wrotamalopolski.pl. W Muzeobraniu udział wzięło: Tydzień dla Szkół: 3500 uczestników, oferta składała się 26 warsztatów edukacyjnych i lekcji muzealnych; Weekend muzealnych odkryć: 4500 uczestników, oferta składała się z ośmiu specjalnych tematycznych programów muzealnych. W Andrychowie zrealizowano film dokumentalny o andrychowskiej przedsiębiorczości (wydany na płycie DVD). W IV kwartale trwały prace podsumowujące edycję oraz ewaluacja działań w ramach edycji, efektów i rezultatów. Zakończony został raport ewaluacyjny składający się z dwóch głównych części: ewaluacja projektu oraz ocena Muzeobrania przez odbiorców. Na podstawie tegorocznych doświadczeń został również opracowany projekt kolejnej edycji i złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Mecenat). W grudniu zostało wykonane sprawozdanie finansowe i merytoryczne projektu oraz zostało ono przedłożone grantodawcom. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu ewaluacyjnego oraz relacją z całości projektu na stronie internetowej. Kolędy pod Hejnałem. Edycja 5 W ramach cyklu Kolędy pod Hejnałem w cztery styczniowe niedziele (6, 13, 20, 27) na placu Mariackim odbyły się spotkania małopolskich grup kolędniczych (Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka, „Trzej Królowie” z Cichawy, „Herody” z Bolęcina, kolędnicy z Małej Wsi, „Pcimianie” z Pcimia) z mieszkańcami Krakowa. Zaprezentowano barwne lokalne obrzędy i śpiewano staropolskie kolędy. Uczestnicy spotkań otrzymali śpiewniki i ulotki informujące o bożonarodzeniowych tradycjach. Pierścień św. Kingi. Edycja 4 W I kwartale 200 roku w ramach programu Pierścień św. Kingi odbywały się spotkania z partnerami lokalnymi poświęcone organizacji tegorocznej edycji projektu oraz przekształceniu w przyszłości programu w interaktywny szlak kulturowy. Przeprowadzono rekrutację wolontariuszy, którzy współpracują przy redagowaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych, a także animują finały projektu w poszczególnych miejscowościach. Trwały prace nad stworzeniem strony internetowej projektu oraz opracowaniem dla każdego z ośrodków gier terenowych, które są głównym punktem programu tegorocznych finałów. Małopolski Instytut Kultury został także zaproszony jako partner na spotkanie dotyczące kontynuacji projektu „Szlak Solny św. Kingi – ponadregionalny produkt turystyki kulturowej”. W czasie wizyty przedstawiono strategię rozwoju programu i prowadzono rozmowy na temat połączenia obu przedsięwzięć. W II kwartale trwały intensywne prace nad przygotowaniem programu wakacyjnych finałów w pięciu ośrodkach: Bochni, Starym Sączu, Dębnie, Krościenku nad Dunajcem i Wieliczce. Powstały scenariusze historycznych gier terenowych do przeprowadzenia na miejscu. Dla każdego ośrodka został opracowany komplet materiałów edukacyjnych poświęconych materialnemu i duchowemu dziedzictwu Małopolski. Zaangażowana w realizację programu grupa wolontariuszy została przeszkolona w zakresie tworzenia i redagowania przewodników oraz animacji warsztatów edukacyjnych. 20 czerwca na Małym Rynku w Krakowie odbyła się impreza promująca Pierścień św. Kingi pt. „Domino dynastyczne”. Uczestnicy wzięli udział w grze polegającej na konstruowaniu 3
 4. 4. drzewa genealogicznego dynastii Piastów i Arpadów, a następnie zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu ulicznego „Kuglarze”, wprowadzającego w klimat średniowiecza. W III kwartale odbyło się 5 finałów regionalnych projektu. Łącznie w wydarzeniach w Bochni (6 lipca), Starym Sączu (13 lipca), Dębnie (20 lipca), Krościenku n. Dunajcem (27 lipca) oraz Wieliczce (3 sierpnia) wzięło udział 7500 osób. Podczas każdego z finałów turyści i miejscowi mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, pokazach, spacerach, wykładach oraz turnieju gry planszowej. Wielu odbiorców projektu skorzystało z propozycji tras tematycznych po miejscowościach zamieszczonych w mini-przewodnikach. Głównym punktem programu były interaktywne gry terenowe, nawiązujące do średniowiecznych profesji, które zostały rozegrane we wszystkich miejscowościach. W IV kwartale odbyło się podsumowanie Pierścienia św. Kingi 2008. Dokonano archiwizacji materiałów edukacyjnych i promocyjnych stworzonych na potrzeby projektu oraz zebrano materiały prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, które dotyczyły realizacji poszczególnych etapów Pierścienia. Odbyły się spotkania z partnerami, na których omówiono dotychczasowe osiągnięcia projektu, zaprezentowano raport ewaluacyjny edycji 2008 oraz zaproponowano koncepcję realizacji Pierścienia św. Kingi na rok następny. Jednocześnie podjęto decyzje, że kolejna edycja Pierścienia odbędzie się w 3 ośrodkach: Bochni, Dębnie i Krościenku n. Dunajcem. Edukacja kadr kultury. Warsztaty Dynamika Ekspozycji Warsztaty. Odbyły się spotkania: „Jak się zmierzyć z projektem, aby otrzymać wsparcie finansowe – uwagi praktyczne” (15 lutego 2008), które zostało poprowadzone przez Macieja Bałaża – specjalistę ds. funduszy europejskich, kierownika działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego w Muzeum Pałacu w Wilanowie; „Opowieść w muzeum” – jak wykorzystać umiejętność opowiadania baśni, mitów, bajek, anegdot w kontakcie z publicznością (17 kwietnia 2008), które przeprowadzili Beata Frankowska i Jarosław Kaczmarek z Grupy Studnia O. – pierwszej w Polsce grupy zrzeszającej ludzi zajmujących się profesjonalnie sztuką opowiadania; „Muzeum w gospodarce wiedzy” (7 października 2008), które przeprowadził dr Wacław Idziak, ekspert od koncepcji wiosek tematycznych; „Muzeum wobec wyzwań współczesności” (28 listopada 2008) – seminarium z zaproszonymi gośćmi: Pawłem Jaskanisem, Dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie, Januszem Byszewskim z Laboratorium Edukacji Twórczej CSW w Warszawie, Antonim Bartoszem, Dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie Realizacje. Współpraca przy realizacji wystaw: Muzeum Etnograficzne w Krakowie – współpraca merytoryczna przy realizacji wystawy „Raslila. Taneczne wyzwolenie”, otwarcie wystawy nastąpiło 8 marca 2008; Muzeum Miejskie w Wadowicach – finał prac przy budowaniu koncepcji i realizacji wystawy „Wadowice Karola Wojtyły”, otwarcie wystawy nastąpiło 2 kwietnia 2008 (wystawa w przeciągu kilku miesięcy przyciągnęła 30 tysięcy zwiedzających) Muzeum Parafialne w Grybowie – prace nad wystawą „Święci Wschodu i Zachodu”. Wybór i opracowanie eksponatów, prace wykonano dla potrzeb Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 10 maja 2008; Muzeum Etnograficzne w Krakowie – współpraca przy tworzeniu koncepcji wystawy „Ekwador. Wzory kultur na równiku”; otwarcie wystawy nastąpiło 6 września 2008. Muzeum Etnograficzne. Filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie – inauguracja prac nad wystawą o Romach: sesje kreatywne w MIK-u i w Muzeum (26-27 maja 2008), badania opinii i potrzeb pracowników muzeum oraz publiczności; 4
 5. 5. Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu – podjęto decyzję o współpracy przy tworzeniu nowej ekspozycji w „Kromerówce”, przeprowadzono pierwszy etap prac: prace analityczne i koncepcyjne, projekt wystawy złożony zostanie 31 marca 2009. Poza tym Dynamika pracowała nad wystawą „Uczucia w architekturze” (dobór obiektów, analiza dossier fotografików, przeszkolenie wolontariuszy – dokumentalistów, dokumentacja obiektów) we współpracy z nsMoon Studio. Podjęto także decyzję o realizacji przez MIK projektu Wirtualne Muzea Małopolski, przeprowadzono prace koncepcyjne dotyczące uzupełnienia projektu o walor interaktywny i społecznościowy (wzorem działających z sukcesem portali społecznościowych, pracujemy nad tym, aby portal Wirtualne Muzea Małopolski był atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym i interaktywnym miejscem w sieci, łączącym w sobie różne funcje (edukacyjna, rozrywkowa, społecznościowa). Ponadto Dynamika została zaproszona i wzięła udział w pracach komitetu programowego międzynarodowej konferencji „W stronę nowoczesnego muzeum” organizowanej przez Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie (6-7 marca) – na forum konferencji nasz program został przywołany jako jedyny w Polsce kompleksowy program warsztatowy dla muzealników. W 2008 roku Dynamika przeprowadziła warsztaty i prezentacje na zamówienie: - „Pierwsze wrażenie robi się tylko raz” – szkolenie dla personelu pierwszego kontaktu w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu (10 czerwca); - „Zarządzanie pamięcią w małopolskich muzeach” - prezentacja dla uczestników międzynarodowej szkoły letniej „European Heritages and Collective Memories” Instytutu Europeistyki UJ (25 czerwca); ”Muzeum dodaje skrzydeł" - warsztaty dla Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki (warsztat: 21 października); w ramach współpracy z agencją Eskadra, Market Place); - “How to change museum know-how from real life into capacities for virtual museums?” – prezentacja na seminarium poświęconym technologiom wirtualnym w prezentacji dziedzictwa w Helsinkach (20-23 listopada). W 2008 zbudowaliśmy i udostępniliśmy polskim muzealnikom nowe edukacyjne narzędzie internetowe służące wzajemnej inspiracji i wymianie informacji (www.muzeoblog.org) – jest to jedyna strona prezentująca treści dotyczące innowacji w muzeach i ich nowej roli wobec globalnych przemian społeczno gospodarczych. Rozpoczęliśmy też prace nad nowym cyklem szkoleniowym dla muzealników małopolskich (wniosek do MKiDN w ramach „Obserwatorium” w przygotowaniu). Dilettante. Teatr w ruchu. Edycja 6 W I kwartale 2008 roku odbyły się cztery spotkania warsztatowe: dwie „Pracownie” i dwa razy „Kulisy”. „Pracownie” adresowane są do początkujących instruktorów teatralnych i jako takie stanowią element rocznego kursu, „Kulisy” natomiast mają charakter otwartych warsztatów dla instruktorów, którzy ukończyli podstawowy kurs Dilettante. Ponadto zostały opracowane prezentacje multimedialne na temat współczesnych form teatralnych i tajników reżyserii. Został ustalony program Festiwalu Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa”. W tym roku rozpoczęto pracę nad opracowaniem nowego modułu „Pedagogika teatralna dla najmłodszych”, który ma charakter programu badawczego, a jego celem jest opracowanie zasad edukacji teatralnej dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany będzie przez grupę teatrologów i aktorów, we współpracy z pedagogiem dziecięcym, a jego realizacja zależy od pozyskania środków zewnętrznych. W II kwartale kontynuowano cykl comiesięcznych spotkań warsztatowych „Pracowni” (w ramach kursu odbyły się kolejne trzy spotkania) oraz dwukrotnie zorganizowano otwarte warsztaty z pedagogiki teatralnej („Kulisy”). Ponadto uczestnicy „Pracowni” mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w ich miejscach pracy, które w szczególności dotyczyły pomocy przy przygotowywaniu przedstawień teatralnych. W tym okresie zostały również przeprowadzone dwie prezentacje multimedialne: w Ośrodku Kultury Kraków – Nowa Huta (temat prezentacji: „Współczesne formy teatralne”) oraz w Świetlicy Wiejskiej w Okulicach (temat prezentacji: 5
 6. 6. „Reżyseria”). W dniach 23-25 czerwca, przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, został zorganizowany Festiwal Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa”. W festiwalu wzięło udział 8 amatorskich grup teatralnych z Małopolski, dla których zostały przygotowane sesje warsztatowe prowadzone przez zaproszonych artystów. Równolegle odbywały się otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z Lanckorony, nakierowane na integrację społeczności lokalnej z grupami dziecięcymi przybyłymi z całej Małopolski. Festiwal został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność, a wójt Lanckorony wyraziła chęć goszczenia festiwalu na stałe oraz współfinansowania jego rozwoju z pozyskanych środków zewnętrznych. III kwartał rozpoczęła ewaluacja festiwalu „Dilettante” – zaplanowano strategię realizacji przyszłorocznego festiwalu, poszerzonego o budowanie przynależności festiwalu „Dilettante” do nowego miejsca (w świadomości mieszkańców Lanckorony). Ponadto została przygotowana oferta warsztatowa z pedagogiki teatralnej dla instruktorów i nauczycieli na rok szkolny 2008/2009 („Pracownie” – kurs podstawowy; „Kulisy” – kurs zaawansowany). Na kurs „Pracowni” zostało przyjętych 8 instruktorów teatralnych z 7 małopolskich ośrodków. 27 września w Więcławicach Starych odbyło się uroczyste otwarcie VII edycji programu, które zostało zrealizowane we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach – w wydarzeniu teatralnym brały udział trzy amatorskie grupy teatralne: z Michałowic (gospodarze), Okulic (Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie) i Nowej Huty (Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta). Imprezę inaugurującą VII edycję poprzedzały tygodniowe warsztaty z zaproszonymi artystami, zorganizowane dla miejscowych dzieci i młodzieży lokalnej. Ponadto uczniowie szkoły w Michałowicach wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej tajników reżyserii. Równolegle trwały intensywne prace nad uruchomieniem autorskiej strony internetowej: www.dilettante.pl. Od października program „Dilettante – teatr w ruchu” otworzył praktyki dla studentów wiedzy o teatrze UJ. Studenci, pod opieką realizatorów programu, przygotowują lekcje o teatrze, które będą prezentowane w małopolskich szkołach oraz scenariusze teatralne, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej programu. W październiku zostały również podpisane umowy o uczestnictwo w programie „Dilettante”, moduł „Pracownie” z 7 instytucjami z województwa małopolskiego: - Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, - Zespół Szkół w Graboszycach, - Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, - Gimnazjum Niepubliczne im ks Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim, - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach, - Szkoła Podstawowa nr 100 im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Instruktorzy teatralni z wyżej wymienionych instytucji będą uczestniczyć w warsztatach z pedagogiki teatralnej – „Pracowniach” – do czerwca 2009 roku, dodatkowo przewidziane są dla nich konsultacje indywidualne, prowadzone w ich miejscach pracy przy współudziale zaproszonych aktorów Teatru Figur Kraków. W ostatnim kwartale 2008 roku, program „Dilettante” zrealizował 3 spotkania warsztatowe w ramach „Pracowni” oraz 3 warsztaty teatralne dla nauczycieli, pedagogów i instruktorów teatralnych o charakterze otwartym („Kulisy”, tematy spotkań: teatr cieni i pieśni tradycyjne). 10 grudnia została także uruchomiona strona internetowa programu www.dilettante.pl, która przeznaczona jest dla instruktorów pracujących z amatorskimi grupami teatralnymi. Małopolska Wielu Kultur. Edycja 3: Węgrzy W realizacji edycji 3 wzięły udział cztery ośrodki z terenu całej Małopolski: ZS nr 2 w Brodach k. Kalwarii Zebrzydowskiej, Publiczne Gimnazjum w Wojniczu, Gimnazjum w Zubrzycy Górnej, MDK im. Gałczyńskiego w Krakowie. W I kwartale 2008 zostały zrealizowane 2 sesje dla nauczycieli: 22 lutego – sesja 3: literacko-językowa, którą poprowadziła dr Noémi Petneki – językoznawca oraz filolog polski, węgierski i klasyczny; 13 marca – sesja 4: muzyczno-taneczna, którą poprowadził 6
 7. 7. Tamás Józsa – instruktor tańca ludowego. Podczas sesji 4 rozpoczęto przygotowania organizacyjne do forum szkół uczestniczących w projekcie. W II kwartale realizowano ostatni etap edycji węgierskiej. 9 maja odbyła się ostatnia sesja dla nauczycieli uczestniczących w projekcie, tym razem zatytułowana „Zarys sztuki węgierskiej w odniesieniu do Małopolski” prowadzona przez Zoltana Gyalókay, historyka sztuki od lat mieszkającego w Małopolsce. W dniach 13-15 czerwca w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyło się forum szkół – uczestników projektu. Gośćmi honorowymi tego spotkania byli Ákos Engelmayer, były ambasador Węgier w Polsce i Áron Petneki, hungarysta i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem spotkania był także Robert Makłowicz, który snując opowieść o węgierskich korzeniach swojej rodziny przygotował dla uczestników forum tradycyjny węgierski gulasz. Dzięki realizacjom scenariuszy przygotowanych przez młodzież można było natomiast poznać historię małopolskich uzdrowisk założonych przez Węgrów, zobaczyć taneczną opowieść o życiu królowej Jadwigi, wybrać się na wyprawę szlakiem solnym, poczuć siłę męskiej przyjaźni bohaterów „Chłopców z Placu Broni” oraz posłuchać czardasza. Prezentacje uczniów przeplatały się z warsztatami węgierskich tańców ludowych prowadzonymi przez Tamása Józsę, a oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół grający tradycyjną muzykę węgierską, specjalnie na tę okazję przybyły z Węgier. Małopolska Wielu Kultur. Zwierciadła W III kwartale 2008 roku rozpoczęto akcję informacyjną, która miała na celu pozyskanie uczestników do projektu: ulotka promująca działania edukacyjne skierowane do szkół, baza mailingowa, w której znalazły się adresy mailowe wszystkich szkół ponadpodstawowych w Małopolsce. Opracowano graficznie materiały edukacyjne nt. Węgrów, oraz zredagowano materiały nt. Słowaków (ekspert słowacki: Robert Schmidt). W IV kwartale 2008 została zrealizowana sesja psychologiczna (2-dniowa, wyjazdowa) dla uczestników nt. rozpoznawania i walki ze stereotypem oraz sesja praktyczna, której celem było ułatwienie uczestnikom przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na język pracy z uczniem. Po zakończeniu zajęć warsztatowych nauczyciele przygotowali scenariusze lekcji nt. Romów, Słowaków i Węgrów, które zostały wydane w ramach publikacji zbiorczej, która będzie rozesłana do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Małopolsce. Małopolska Wielu Kultur. Cygańskie Theatrum Mundi W III kwartale 2008 roku rozpoczął się nabór chętnych do projektu przy współpracy ze Świetlicą Integracyjną dla dzieci prowadzoną przez Krystynę Gil (Stowarzyszenie Kobiet Romskich), a także z Zenonem Bołdyzerem (Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha") oraz z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 105 w Nowej Hucie, gdzie odbywają się zajęcia. We wrześniu zostały zrealizowane dwa dwudniowe warsztaty cyrkowe, które przeprowadził Piotr Idziak (Teatr Figur Kraków). W IV kwartale 2008 aktorzy Teatru Figur Kraków prowadzili warsztaty sceniczno-ruchowe, baśniowe i lalkowe, których efektem było przygotowanie spektaklu finałowego - happeningu wędrownego, który zosał zaprezentowany w dn. 21 grudnia 2008 w Teatrze Łaźnia Nowa. Realizacja projektu została udokumentowana w postaci filmu dokumentalnego. Zadziałaj dla siebie Program adresowany do lokalnych oświatowych instytucji kultury. Odbyły się trzy szkolenia, w których wzięli udział pracownicy małopolskich gminnych i miejskich domów i ośrodków kultury: 22 lutego – Zarządzanie czasem i komunikacja wewnętrzna. Planowanie działań. Obieg informacji w instytucji; 28 marca – Tworzenie warunków dla współpracy partnerskiej. Komunikacja zewnętrzna (negocjacje, rozwiązywanie konfliktów); 18 kwietnia – Niezwykły potencjał festynu i konkursu. Zrealizowano projekt pilotażowy „Babice. Młodzież” – badanie potrzeb i aspiracji kulturalnych i edukacyjnych gimnazjalistów z gminy Babice, realizowane przez MIK na zamówienie wójta gminy Babice: w kwietniu odbyły się spotkania z nauczycielami, pracownikami lokalnych instytucji kultury, klubów sportowych i stowarzyszeń na temat ich postrzegania potrzeb młodzieży, a w maju i 7
 8. 8. czerwcu badania socjologiczne (ankiety, warsztaty, panele, wywiady) uczniów z gimnazjów gminnych. Przebadano około 100 osób bezpośrednio i około 200 za pomocą ankiet. Wyniki badań przedstawiono Radzie Gminy, nauczycielom i innym osobom pracującym z młodzieżą. Twa projekt pilotażowy „Budowanie strategii rozwoju lokalnej instytucji kultury na najbliższe 5 lat” dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, gdzie pracownicy MIK pełnią funkcję wspomagającą i stymulującą proces tworzenia strategii. Efektem prac będzie metoda budowania strategii rozwoju lokalnej instytucji kultury, którą MIK będzie mógł proponować kolejnym ośrodkom kultury w województwie. W III kwartal 2008 roku przeprowadzono dwa spotkania warsztatowe ,których celem było wypracowanie strategii rozwoju Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta. Sformułowanie gotowej strategii przewidziano na grudzień 2008. Poza tym wzięto udział w szkoleniach: 3-4 czerwca, Zegrze: „Facylitowanie współpracy ponadlokalnej”, warsztaty organizowane przez Centrum Aktywności Lokalnej; 25-27 czerwca, Hucisko: Forum Aktywności Lokalnej, CAL; szkolenie „Facylitowanie współpracy ponadlokalnej”,9- 10 października, część 2, warsztaty organizowane przez Centrum Aktywności Lokalnej, Długosiodło, woj. Mazowieckie; 21,22 października odbyły się ostatnie warsztaty z pracownikami OK. Kraków - Nowa huta wspierające budowanie strategii rozwoju tego ośrodka. Powstanie dokumentu strategii planowane jest na styczeń 2009. Opracowano także raport „Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?” Prezentacja raportu Radzie Gminy Babice – 17 października 2008, spotkanie z nauczycielami i animatorami kultury na temat zastosowania raportu - 17 grudnia 2008. Raport dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Babice. Autoportret. Debaty Program „Autoportret. Debaty” wspiera partycypację społeczną w dziedzinie kształtowania przestrzeni publicznej. Debata „Co dalej?”, poświęcona terenowi zielonemu między Nowohuckim Centrum Kultury a osiedlem Centrum E w Nowej Hucie, była pilotażem programu. Celem tego przedsięwzięcia było zarówno przetestowanie metody otwartej debaty społecznej, jak i stworzenie raportu będącego wyrazem opinii mieszkańców i ich oczekiwań związanych z przyszłością tego ważnego dla wizerunku Nowej Huty terenu. W dniach 25 stycznia–15 lutego 2008 miała miejsce wystawa projektów wypracowanych przez mieszkańców Nowej Huty i architektów, połączona z otwartą debatą mieszkańców. W II kwartale opracowano raport z debaty „Co dalej”; podjęto się opieki merytorycznej nad studentami z Sardynii (pobyt naukowy w ramach Erazmusa); ustalono – na spotkaniu z Radą Dzielnicy XIII i Stowarzyszeniem podgorze.pl – teren następnej edycji debat: teren zielony w okolicy ulicy Lipskiej oraz – we współpracy z Urzędem Gminy Mszana Dolna – duży teren przykościelny w Mszanie Dolnej, przeznaczony na park; podjęto prace przygotowawcze do stworzenia grupy partnerskiej przyszłorocznej edycji Grundtviga (LLP), z którą chcemy w złożyć wniosek do programu LLP (chęć udziału już potwierdzili partnerzy z Rumunii i Niemiec, czekamy na odpowiedź Włochów i Holendrów); przeprowadzono spotkanie z instytucją partnerską Institut für Industriekultur (Wrocław, 15 maja), a także przeprowadzono wizytę w instytucji partnerskiej „Brama Grodzka” w Lublinie (19-20 czerwca). W III kwartale zaplanowano i ustalono terminy 2 debat realizowanych we współpracy z lokalnym samorządem: w gminie Mszana Dolna i w dzielnicy XIII w Krakowie. Termin obu debat: listopad 2008 – luty 2009. Ustaliło się również partnerstwo instytucji z 4 krajów, które wspólnie będą aplikować do programu Grundtvig przedstawiając projekt promujący działania partycypacyjne. Spotkanie partnerów w MIK zaplanowano na koniec listopada. W IV kwarale przeprowadzono prace przygotowawcze do projektu partnerskiego programu Grundtvig: 28-29 listopada odbyło się spotkanie organizacji, które planują wspólne aplikowanie go programu z projektem pod nazwą CALLS (Citizens At Local Life Space).Są to Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH (Niemcy), Bureau Severijn (Holandia), Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (Rumunia). 8
 9. 9. Odbyła się także Debata „Co dalej” dotycząca zagospodarowania terenu zielonego w centrum Mszany dolnej. Spotkania warsztatowe: 19.10.2008 i 08.11.2008 Opracowano społeczne kryteria zagospodarowania oraz konkretne pomysły. Uczestnicy: 30 mieszkańców oraz architekci. Zrealizowane również debatę „Co dalej” dotycząca zagospodarowania terenu zielonego przy osiedlu Lipska w Krakowie. Spotkania warsztatowe: 20.11.2008, 27.11.2008, 04.12.2008. Opracowano społeczne kryteria zagospodarowania oraz konkretne pomysły. Uczestnicy: 20 mieszkańców osiedla Lipska i okolic oraz studenci architektury –wolontariusze. Trwa przygotowanie plansz na wystawy będące zarazem debatami otwartymi. Obie wystawy – zarówno w Mszanie Dolnej jak i na osiedlu Lipska – będą odbywać się w styczniu i lutym. Ankiety wypełniane przez osoby oglądające wypracowane na warsztatach koncepcje staną się podstawą dla raportu na temat oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania terenu. Raport planowany jest na koniec marca. Autoportret. Warsztaty W I kwartale 2008 roku w ramach projektu „Oswoić przestrzeń” odbywały się regularne, comiesięczne warsztaty dla dzieci z Krakowa (Przedszkole Samorządowe nr 51), Niepołomic (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego) i Dębna (Zespół Szkolno-Przedszkolny). Ponadto przeprowadzono trzy prezentacje dla rodziców podsumowujące pierwszy semestr spotkań. Jednocześnie przeprowadzono spotkania organizacyjne i warsztaty wewnętrzne dla wolontariuszy. W II kwartale kontynuowano warsztaty w przedszkolu w Krakowie i szkołach podstawowych w Niepołomicach i Dębnie. Ponadto przeprowadzono warsztaty weekendowe dla gimnazjalistów w Lanckoronie i Nowym Sączu. W czasie X MDDK przeprowadzono dwa warsztaty: dla gimnazjalistów w Lanckoronie i dla przedszkolaków w Pałacu Jerzmanowskich. Zwieńczeniem projektu były warsztaty wakacyjne, które odbyły się w Krakowie, Niepołomicach i Dębnie. W ramach zajęć, dzieci z pomocą studentów architektury, zrealizowały wybrane elementy projektu zagospodarowania terenu wokół przedszkola, szkoły. Były to: „Ścieżka bosych stóp” w Krakowie, „Układ planetarny” w Niepołomiach i „Wiklinowe klocki” w Dębnie. W III kwartale został podsumowany roczny projekt „Oswoić przestrzeń”, szkoły otrzymały podziękowania i raporty z przeprowadzonych spotkań. Przygotowano również i wydrukowano publikację podsumowującą projekt. We wrześniu rozpoczęła się rekrutacja szkół do kolejnej edycji programu, w tym roku zatytułowanej „Umiejscowienie”. Do udziału zgłosiło się 9 szkół. W październiku i listopadzie zostały przeprowadzone 3 szkolenia dla nauczycieli i animatorów kultury. Udział w nich wzięło 16 osób z 9 szkół. W ramach szkolenia nauczyciele mieli przygotować scenariusze zajęć z zakresu edukacji przestrzennej, które następnie zrealizują ze swoimi uczniami na początku 2009 roku. Nadesłano 7 scenariuszy zajęć. W grudniu trwały prace nad przygotowaniem instrukcji dla wolontariuszy, którzy będą współpracować z programem przy tworzeniu bazy danych o edukacji przestrzennej w innych krajach. Rozpoczęła się również rekrutacja wolontariuszy do tego zadania. Skarbiec W 2008 roku program Skarbiec objął pomocą merytoryczną następujące ośrodki w regionie: Krościenko nad Dunajcem (Gminne Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny”), Miechów (Galeria „U Jaksy”), Wygiełzów (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny),Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Urząd Miasta Skała, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury w Gołczy oraz organizacje i instytucje krakowskie: Towarzystwo Polsko- Rumuńskie, Stowarzyszenie MINA, Fundacja Imago Mundi, Klub Lokator, Fundacja WyspArt, Fundacja Ośrodka KARTA, Muzeum Etnograficzne, Teatr Figur Kraków, Towarzystwo Śpiewacze „Echo”, Fundacja TONE. Muzyka – Nowe formy sztuki, Grupa KinoFlo, Informator Sp. z o.o. W lutym 2008 wspólnie z Punktem Kontaktowym ds. Kultury zostały przeprowadzone warsztaty dla wydawnictw zainteresowanych projektami tłumaczeniowymi w Programie Kultura 2007–2013. Twórcy indywidualni korzystali z konsultacji nt. dostępnych stypendiów artystycznych. Informacje 9
 10. 10. o aktualnych konkursach grantowych zostały umieszczone na nowej stronie internetowej www.mik.krakow.pl. Działania wewnętrzne: przygotowano i złożono w zewnętrznych konkursach grantowych następujące projekty: „Dziedzictwo w obiegu – nowe szanse uczestnictwa w kulturze” – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Urząd Marszałkowski, obejmujący finansowanie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Pierścienia św. Kingi i Muzeobrania (projekt dofinansowano w wysokości 200 tys. zł); Dilettante. Teatr w ruchu – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt dofinansowano w wysokości 40 tys. zł); „Śmierć w Europie Środkowej” – do Funduszu Wyszehradzkiego na finansowanie jednego numeru kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” (projekt dofinansowano w wysokości 4 tys. euro); Biblioteka Sztuki. Nowe Terytoria: „Wstąp do liberatury” – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Promocji Czytelnictwa (projekt dofinansowano w wysokości 15 822 zł); „Cygańskie Theatrum Mundi” – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu Małopolska Wielu Kultur (projekt dofinansowano w wysokości 21 500 zł); Działalność wydawnicza. Obieg informacji o kulturze Wydawnictwo – wydano następujące pozycje: „Powietrznicy w Lanckoronie. Historia letniska”, autorstwa Kazimierza Wiśniaka; „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Edycja 2008”; zestaw druków promocyjnych i merytorycznych związanych z MDDK 2008; katalog do wystawy konkursu plastycznego i stron www „Skarby Małopolski”; numer kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” poświęcony przestrzeniom władzy; numer kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” poświęcony przestrzeniom niczyim; zestaw druków promocyjnych i merytorycznych związanych z Pierścieniem św. Kingi 2008; zestaw druków promocyjnych oraz merytorycznych związanych z Muzeobraniem 2008; „Węgrzy” i „Słowacy” oraz „Scenariusze zajęć”, publikacje towarzyszące programowi Małopolska Wielu Kultur. Zwierciadła „Czytelnia liberatury. Krótki przewodnik po zbiorach” autorstwa Zenona Fajfera. MIK uczestniczył także w przygotowywaniu materiałów, redagowaniu i opracował do druku "Księgę odnalezionej pamięci o Księdzu Infułacie Teofilu Skalskim" wydaną przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka. Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” W I kwartale 2008 roku dystrybuowano numer poświęcony przestrzeniom prywatnym, który spotkał się z dużym zainteresowaniem (m.in. entuzjastyczna recenzja w portalu Witryna Czasopism). Ukończono prace redakcyjne nad kolejnym numerem kwartalnika, poświęconemu przestrzeniom władzy. Materiały zostały przygotowane do składu. Równolegle uzupełniana była strona internetowa, nawiązywana współpraca z portalami internetowymi i planowana strategia promocji czasopisma. W II kwartale przygotowano do druku i wydrukowano numer poświęcony przestrzeniom władzy, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Przeprowadzono działania promocyjne czasopisma – rozwieszono plakaty, rozdystrybuowano ulotki i rozesłano newsletter. Zintensyfikowano działania 10
 11. 11. mające na celu pozyskanie nowych prenumeratorów. Ukończono prace redakcyjne nad kolejnym numerem kwartalnika poświęconym przestrzeniom niczyim. Materiały zostały przygotowane do składu. Trwają intensywne prace nad stworzeniem nowej szaty graficznej kwartalnika. W III kwartale przygotowano do druku i wydrukowano numer poświęcony przestrzeniom niczyim i rozpoczęto jego dystrybucję i promocję (którą ukończono w październiku). Ta edycja była wyjątkowa, jako że w projektowaniu poszczególnych artykułów wzięło udział pięcioro projektantów. Nowe rozwiązania graficzne wzbudziły duże zainteresowanie wśród czytelników. W okresie VII-VIII kontynuowano promocję przestrzeni władzy (m.in. 20 sierpnia godzinna audycja w cyklu „To się czyta” w Radiu Kraków – rozmowa Jolanty Drużyńskiej z Dorotą Leśniak-Rychlak, ponadto nawiązano kontakt z radiową Trójką). Ukończono prace redakcyjne nad numerem „Śmierć w Europie Środkowej”, edycją wspieraną finansowo przez International Visegrad Fund. „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” W IV kwartale 2008 roku „Autoportret” był po raz pierwszy obecny na Targach Książki w Krakowie, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem (zarówno najnowszy numer, jak i pozycje archiwalne). Dystrybuowano numer poświęcony przestrzeniom niczyim, który wywołał bardzo pozytywne reakcje (m.in. dwie entuzjastyczne recenzje w portalu Witryna Czasopism). Przeprowadzono działania promocyjne tego numeru: rozwieszono plakaty, rozdystrybuowano ulotki i rozesłano newsletter. Czasopismo promowano także w mediach: w Trzecim Programie Polskiego Radia odbyła się godzinna audycja, w przedpołudniowym paśmie radia RMF FM przestrzenie niczyje były tematem przewodnim – trzykrotnie pojawiła się wzmianka o numerze „Autoportretu” podczas serwisu informacyjnego. Ponadto w Bunkrze Sztuki w Krakowie zorganizowano spotkanie promocyjne z udziałem autorów. Intensywne działania promocyjne przeprowadzone na tak różnych polach przyniosły już rezultaty – wzrosła liczba prenumeratorów, pojawiły się osoby zainteresowane współpracą z „Autoportretem”, do redakcji dotarły entuzjastyczne opinie czytelników, którzy wcześniej nie znali pisma. Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP zwróciła się do „Autoportretu” z prośbą o merytoryczne wsparcie cyklu wykładów o tzw. crossprogrammingu. W IV kwartale 2008 roku przygotowano również do druku i wydrukowano kolejny numer – „Śmierć w Europie Środkowej”. Przeprowadzono działania promocyjne: rozdystrybuowano ulotki i rozesłano newsletter. Przygotowywano elektroniczną wersję tego numeru w języku angielskim. W celu pozyskania nowych prenumeratorów przygotowano specjalną ofertę dla bibliotek. Ostatni numer „Autoportetu”, którego nie udało się wydać w 2008 roku, zostanie przygotowany do druku jako numer łączony z pierwszym numerem wydanym w 2009 roku. @mok Program polega na przesyłaniu informacji e-mailowych o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w małopolskich i ogólnopolskich instytucjach kultury. Odbiorcami @moku są: krakowskie i regionalne ośrodki kultury, instytucje samorządowe województwa małopolskiego, Urzędy Gminy oraz osoby prywatne, które wyraziły chęć otrzymywania informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ośrodki kultury. Informacje rozsyłane były na bieżąco, zarówno w I, jak i w II kwartale 2008. Refleksji poddawany jest obecny sposób funkcjonowania @moku: z jednej strony użytkownicy przyzwyczaili się do jego formuły i chętnie z niej korzystają, z drugiej strony @mok staje się powoli narzędziem przestarzałym. Prace ewaluacyjne zostaną przeprowadzone w miesiącach XI-XII. Informator „Kultura Małopolski” Drukowany informator „Kultura Małopolski” w planach na 2008 rok miał zostać przetworzony na informator internetowy, którego zaletami miały być: możliwość aktualizowania oraz wprowadzania informacji o wydarzeniu nawet kilka dni przed jego realizacją; możliwość dodawania zdjęć, a nawet filmów z imprezy; podpięcie miejsca wydarzenia do mapy; łatwość wyszukiwania informacji. Został przygotowany internetowy panel do obsługi informatora i zaczęto przeprowadzać testy z udziałem instytucji kultury w regionie. Okazało się jednak, że instytucje nie są zainteresowane 11
 12. 12. upowszechnianiem informacji o przygotowywanych przez nie wydarzeniach (!) i nie chcą wprowadzać danych do panelu. W tej sytuacji, po przeprowadzeniu dodatkowej konsultacji z Piotrem Jaworskim-Grzanką z Urzędu Marszałkowskiego, który potwierdził istnienie podobnych trudności w prowadzeniu obsługi analogicznego narzędzia na Wrotach Małopolski, MIK odstąpił od realizacji zadania w takiej jego formie. Panel, stworzony do obsługi informatora, zostanie zaadaptowany dla potrzeb innych programów MIK. Natomiast przygotowany zostanie blog kulturamalopolski.pl, dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Blog ten, według opinii Piotra Jaworskiego-Grzanki, ma szansę stać się elementem nowej wersji portalu Wrota Małopolski. Skarabeusz. Internetowa bibliografia zabytków MDDK W I kwartale 2008 roku zajmowano się: uzupełnianiem bibliografii, przeprowadzeniem pilotażowej konsultacji nowej formuły programu Skarabeusz w wybranych bibliotekach na terenie Małopolski oraz przeprowadzeniem w wybranych bibliotekach, archiwach i muzeach na terenie Małopolski wstępnego rozpoznania zainteresowania tych instytucji udziałem w Wieloletnim Programie Rządowym „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” – propozycja współpracy ze strony Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. W ramach programu Skarabeusz opracowano także zasady prezentacji tzw. Białych Kruków: archiwaliów związanych z obiektem, przechowywanych na miejscu, na co dzień niedostępnych dla potrzeb X edycji MDDK (Lanckorona, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Lachowice, Grybów). W II kwartale rozbudowano koncepcję programu pod kątem rozwijania tematów bazy bibliograficznej, inspirowania do twórczych działań i ochrony archiwaliów (nowe zakładki: m.in. Białe Kruki, programy ochrony archiwaliów, ustalenie w Kurii Metropolitalnej zasad publikowania archiwaliów parafialnych na stronie Skarabeusza i in.) oraz nawiązano współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną (Programy Fidkar i Małopolska Biblioteka Cyfrowa) w celu stworzenia warunków do wzajemnej wymiany danych bibliograficznych (System MARC 21, format PDF). W III kwartale gromadzono informacje do bazy bibliograficznej „Skarabeusza”, przygotowano też koncepcją II części programu internetowego, obejmującą bibliografię i informację o zasobach etnograficznych Małopolski. Skarabeusz prowadził także konsultacje, prace bibliograficzne i badawcze na zapotrzebowanie innych programów. Tematy: „dożynki” (dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie, organizatora Dożynek Krakowskich 2008); „zdobnictwo strojów flisaków pienińskich” (dla Biura Promocji Urzędu Marszałkowskiego organizatora gry miejskiej). Podjęto również współpracę merytoryczną z Zarządem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Krakowie, zrzeszającym artystów ludowych z różnych miejscowości regionu krakowskiego. W IV kwartale gromadzono i uzupełniano na stronie internetowej programu informacje bibliograficzne dotyczące zabytków MDK. Program współpracował z Kliniką Papieru Biblioteki Jagiellońskiej w przygotowaniu warsztatów dla muzealników, bibliotekarzy i archiwistów, pt. „Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach”, które odbyły się w dniu 3 XII w BJ. Udział w warsztatach wzięło 65 przedstawicieli instytucji, głównie z województwa małopolskiego, posiadających zagrożone kwasową degradacją zasoby biblioteczne i archiwalne, stanowiące cenny zasób dziedzictwa Małopolski. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000 – 2008. Skarabeusz prowadził też kwerendy archiwalne i konsultacje merytoryczne. Tematy: aspekty symboliczne, historyczne i użytkowe męskiego stroju krakowskiego (dla potrzeb warsztatów dla nauczycieli z woj. małopolskiego biorących udział w programie „Plastyk +”); baza merytoryczna i adresowa grup kolędniczych woj. małopolskiego (na zapotrzebowanie GOK w Zielonkach, organizatora Przeglądu Zespołów Kolędniczych w r. 2009). Wspólnie z programem „Zadziałaj dla Siebie” kontynuowano współpracę z Zarządem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, której celem ma być m. in. określenie potencjału Stowarzyszenia i pomoc w wypracowaniu strategii rozwoju. Odbyły się 4 spotkania z Zarządem. Na 12
 13. 13. ostatnim spotkaniu w Wiśniowej (11. XII.) analiza zasobów Stowarzyszenia, oczekiwań i motywacji twórców wskazała na potrzebę podjęcia działań promocyjnych. Biblioteka Sztuki. Wypożyczalnia W pierwszym półroczu 2008 roku zakupiono 264 książki za kwotę 4 387 złotych 66 groszy. Wpisano dary w ilości 140 woluminów wycenionych na kwotę 3 772 złote i 29 groszy. Oddano do oprawy introligatorskiej 21 pozycji. Wysłano 263 upomnienia do czytelników przetrzymujących książki. Napisano 1003 karty katalogowe do katalogu alfabetycznego, rzeczowego i zagadnieniowego. Ubytkowano 93 woluminy na kwotę 351 złotych 93 groszy. Mamy zarejestrowanych 386 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 1820 razy i wypożyczyli 4 475 woluminy. Z księgozbioru podręcznego na miejscu skorzystało 59 czytelników ze 184 książek. Poszukującym udzielono 672 informacje biblioteczno-bibliograficzne i rzeczowe. Biblioteka Sztuki do końca czerwca 2008 roku może się pochwalić liczbą 22 584 książek. Współpraca zagraniczna. Sztuka Biblioteka Sztuki. Nowe Terytoria W 2008 roku program rozpoczął nową, bardzo intensywną działalność. W I kwartale 2008 roku odbyło się osiem wykładów. Dwa pierwsze („Obrazy z romskiego świata baśni” oraz „Rodem z Węgier. Romowie w Polsce”) rozpoczęły cykl poświęcony Romom, nawiązujący do programu Małopolska Wielu Kultur. Kolejne trzy spotkania odbyły się w cyklu „Stare Chiny. Nowe metafory” i były to: „Estetyka pisma chińskiego”, „Chińskie Supermiasta” oraz „Kobieta w Chinach – wymykając się z uścisku Konfucjusza”. Rozpoczął się również cykl dotyczący sztuki współczesnej na Węgrzech, w jego ramach miał miejsce wykład „Wszystko, co zakazane, jest sztuką – bądź zakazany”. Poza tym odbyły się dwa spotkania: „Tańce siedmiogrodzkie”, spotkanie towarzyszące warsztatom dla nauczycieli, organizowanym w ramach programu Małopolska Wielu Kultur oraz „Karlsbad, lato 1785”, wykład na temat spotkania Goethego i Herdera ze Stanisławem Kostką Potockim i Janem Potockim, towarzyszący współorganizowanej przez MIK konferencji, poświęconej Janowi Potockiemu. W II kwartale w programie Biblioteka Sztuki. Nowe Terytoria odbyło się jedenaście spotkań. Pierwsze spotkanie „Nieznane życie Jana Potockiego” zostało zorganizowane we współpracy z wydawnictwem WAB. Rozpoczął się także nowy cykl rumuński („Malowane monastyry Bukowiny południowej w kulturze rumuńskiej”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wschodnia Perspektywa), z cyklu romskiego zaś odbyły się kolejne dwa spotkania: „Od półświatka do wielkiego świata. Zawrotna kariera flamenco” oraz „Obecność Romów we Francji: zarys historii” (spotkanie współorganizowane przez Instytut Francuski w Warszawie). Z nowego cyklu poświęconego zagadnieniu kiczu w kulturze współczesnej odbyły się trzy spotkania: „Spisek i sakro biznes”, „Skąd się bierze zła poezja nastoletnia?”, „Prywatność – przytulność – kicz". W związku z Małopolskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego odbyło się jedno spotkanie pt. „Gdzie Wschód spotyka Zachód. Zbiory sztuki w Muzeum Parafialnym w Grybowie”. Cykl o współczesnej sztuce węgierskiej miał swój ciąg dalszy w postaci dwóch spotkań: „Konstruktywizm węgierski. Wiedeń – Berlin – Dessau” oraz „Małe co nieco o realiach węgierskiej sztuki współczesnej”. Działalność BSNT przed letnią przerwą zakończyło spotkanie z reaktywowanego cyklu Liberatura pt. „Nieszczęśni B. S. Johnsona”. Trzeci kwartał roku 2008 w programie Biblioteka Sztuki. Nowe Terytoria został poświęcony ewaluacji oraz przygotowaniu do spotkań, które odbędą się jesienią 2008 i na przestrzeni 2009 roku. Podjęto decyzję o uporządkowaniu struktury spotkań w BS – tematyka spotkań zostanie ograniczona wyłącznie do zagadnień związanych ze sztuką, co roku odbędą się 2-4 cykle, szeroko analizujące temat określony w tytule danego cyklu. Ustalono zakres działań na rok 2009: odbędą się 4 cykle spotkań, poświęcone sztuce przestrzeni kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (dwa z tych cykli nawiązują do tematyki innego programu MIK – Małopolska Wielu Kultur). Program Biblioteka Sztuki. Nowe Terytoria uzyskał wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury 13
 14. 14. i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa dla projektu „Wstąp do liberatury!”– otrzymaliśmy 100 % wnioskowanej dotacji. We wrześniu rozpoczęto działania w ramach tego właśnie projektu. W ostatnim kwartale 2008 roku zrealizowany został w Bibliotece Sztuki projekt „Wstąp do liberatury!”, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań poświęconych zagadnieniu liberatury (Spotkanie inauguracyjne; Spokanie o poemacie Stefane’a Mallarmego - Rzut kośćmi nigdy nie zastapi księgi, B. S. Johnson: prawda w formie książki; Queneau: ontalgia i żartyzm; Księgę swą widzę ogromną – o twórczości S. Wyspiańskiego; W teatrze książki – o postmodernistach amerykańskich). Przygotowane również zostały: seria prezentacji multimedialnych w formie krótkich filmów, przewodnik po zbiorach Czytelni Liberatury – w polskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej, oraz mini-publikacja „Czytelnia Liberatury. Krótki przewodnik po zbiorach”. W ramach projektu zbiory Czytelni Liberatury zostały wzbogacone o 7 egzemplarzy unikalnych książek liberackich. Laboratorium W I kwartale 2008 roku w ramach programu Laboratorium opracowano koncepcję Dni Małopolski w Brukseli, które zaplanowano na wrzesień 2008. W efekcie ostatecznych ustaleń z Urzędem Marszałkowskim rozwinięto projekt instalacji „Pejzaż dźwiękowy Małopolski”, która będzie wystawiona w Brukseli w formie wielkogabarytowych rzeźb interaktywnych oraz ogólnodostępna w formie serwisu www. Nawiązano też kontakt z niemiecką Fundacją Hertie inwestującą w wymianę międzyregionalną. Rozpoczęły się także prace nad realizacją wydarzenia inicjującego projekt wystawy „miasto.oko”, będącego kontynuacją zrealizowanego w ramach Programu Kultura 2000 projektu „nowa_huta.rtf”. W II kwartale program Laboratorium intensywnie współpracował z programem Dynamika Ekspozycji, zwłaszcza przy inwentaryzacji aktualnej i opracowywaniu przyszłej wystawy romskiej w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, wstępnych pracach koncepcyjnych nad wystawą w Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu oraz przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Równolegle trwały prace nad projektem „Pejzaż dźwiękowy Małopolski”, realizowanym na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego: powstał projekt i prototyp rzeźb, rozpoczęła się praca nad rejestracją dźwięków i ich merytorycznym opracowaniem jako wizytówki regionu. Laboratorium uczestniczyło także w opracowywaniu projektu wystawy „Uczucia w architekturze”, która ma być wspólnym przedsięwzięciem nsMoon Studio i MIK. Liberat Zenon Fajfer wykonał utwór literacki, odnoszący się do najnowszej historii Polski, a zwłaszcza Nowej Huty i zwrócił się do MIK z propozycją współpracy; prezentacja projektu mogłaby zostać połączona z wystawą „miasto.oko”; realizacja powinna nastąpić na początku roku 2009. W III kwartale odbyła się wystawa plenerowa rzeźb uchofonów, którą zrealizowano w ramach Dni Malopolski w Brukseli, a tym samym zakończył się pierwszy etap projektu „Pejzaż dźwiękowy Małopolski”. Wraz z wystawą ruszył serwis internetowy dostępny w czterech językach (angielski, francuski, flamandzki i polski) oraz kampania medialna, która poruszyła środowiska związane z PR- em i stała się impulsem do refleksji na temat metod promowania regionów. Ponadto Laboratorium uczestniczyło w pracach przygotowawczych do „Księgi odnalezionej pamięci o ks. infułacie Skalskim” w Mszanie Dolnej. W IV kwartale praca w programie Laboratorium była ukierunkowana na finalizację projektu ,,Księga Odnalezionej Pamięci o ks. Infułacie Teofilu Skalskim": aktywizacja lokalnych środowisk młodzieżowych miała na celu zebranie wspomnień i dokumentów związanych z dawną Mszaną, a przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami Mszany stały się później treścią wydawnictwa książkowego przygotowanego i wydrukowanego na początku grudnia. Ponadto w ramach rozwijania (użytej także w Mszanie) metody ,,uwalniania tekstów" przygotowałam warsztaty z interdyscyplinarnej inwentaryzacji obiektów architektonicznych. 14
 15. 15. Żagiel. Międzynarodowa Grupa Partnerska W ramach uczestnictwa w międzynarodowej sieci ekspertów „Żagiel” MIK wziął udział w seminarium dotyczącym kompleksowej rewitalizacji zabytków odbywającym się w Cluny, we Francji. Rozpoczęto także rozmowy o długoterminowej współpracy z Politechniką w Cluny i specjalistami m.in. z Finlandii, która ma polegać na wymianie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w kontekście dziedzictwa kulturowego. W ramach współpracy międzynarodowej MIK wziął udział w spotkaniu międzynarodowej sieci ekspertów ,,Żagiel". Spotkanie miało miejsce Helsinkach i dotyczyło głównie rozwijania potencjału dziedzictwa w kontekście technik cyfrowych, zwłaszcza wirtualizacji muzeów. ACCR. Międzynarodowa Sieć Żywych Zabytków W dniach 18-19 marca odbyło się potkanie rady sterującej sieci ACCR (MIK należy do rady) w Brukseli, w instytucji Les Brigittines, która została przyjęta do sieci. Spotkanie poświęcone było analizie trzech instytucji, które zgłosiły chęć włączenia się do sieci oraz oceniono możliwość złożenia wniosku poświęconego metodom konserwacji zabytków do Interregu IV C (fundusze europejskie). Ze względu na podjętą współpracę z Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie MIK chce zaproponować ACCR przyjęcie Zamku do sieci. MIK mógłby tu zatem odegrać funkcję instytucji wprowadzającej i rekomendującej inne polskie instytucje na forum międzynarodowym. Wykorzystując marcowy pobyt w Brukseli nawiązano kontakt z siecią Culture Action Europe, do które należy ACCR, a która bardzo interesuje się efektami pracy MIK. W dniach 17-19 grudnia 2008 roku w Stuttgarcie odbyła się konferencja „Residencies of artists and cultural professionals in Cultural Centres – Historic Monuments”. Zebrano informacje na temat prowadzenia rezydencji artystów (Akademie Schloss Solitude prowadzi 45 rezydencji, będąc tym samym największą, zajmującą się tym tematem, instytucją kultury w Europie). Rezydencje artystów są jednym z najnowocześniejszych metod zapewnienia przez władze lokalne aktywności regionu na polu sztuki współczesnej. Małopolska, wprowadzając rezydencje artystów u siebie, ma szansę stać się polskim liderem w tym obszarze. MIK jest gotów podjąć się tego zadania, stąd prowadzone rozpoznania i rozmowy, służące zdobyciu informacji na ten temat. Poza tym sekretarz generalny ACCR, Jean-Noel Mathieu poinformował, że na dzień 7 października 2009 r. przygotowywane jest spotkanie członków ACCR (sieci, do której należy MIK i gdzie zasiada w Radzie Sterującej), na które zaproszone zostaną władze samorządowe regionów. Spotkanie będzie przygotowywane przez połączone siły regionów Loire i Centre (region Centre jest regionem partnerskim Małopolski) i ma stać się wydarzeniem o skali europejskiej. 15

×