Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprawozdanie Uszy na Małopolskę

878 views

Published on

 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sprawozdanie Uszy na Małopolskę

 1. 1. Sprawozdanie z projektu „Uszy na Małopolskę. Podróż uchofonów 2009”: 1. Założenia i cele projektu 2. Opis projektu, etapy, terminy i miejsca realizacji poszczególnych etapów, liczba odbiorców 3. Opis działań promocyjnych, w tym nazwy wykorzystanych mediów, liczba plakatów/spotów w poszczególnych miastach, liczba rozdanych ulotek itp. 4. Zestawienie relacji medialnych 5. Projekty plakatów, ulotek, spoty radiowe, wersja off-line strony WWW projektu 6. Dokumentacja fotograficzna 7. Statystyki strony WWW projektu oraz wykorzystanej technologii bluetooth 8. Szczegółowy kosztorys projektu 9. Uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje związane z projektem, sugestie na przyszłość Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 2
 2. 2. 1. Założenia i cele projektu Głównym celem projektu była promocja Krakowa i Małopolski jako regionu o dużej różnorodności i bogatych zasobach kulturalnych za pomocą nowoczesnych i interaktywnych narzędzi. Projekt adresowany był do zagranicznych i krajowych turystów oraz mieszkańców miasta i regionu. W grupie odbiorców znaleźli się pasażerowie linii lotniczych, podróżujący w celach biznesowych i turystycznych. Założeniem projektu było wykorzystanie nieszablonowych działań promocyjnych, mających na celu wywołanie zaciekawienia i zachęcenie turystów do odwiedzenia regionu. W przypadku mieszkańców Krakowa i Małopolski chodziło również o utożsamienie się z miejscem lub odkrycie jego dotąd nieznanych czy niedocenianych walorów. Punktem wyjścia była wystawa plenerowa składająca się z trzech dźwiękowych rzeźb nazwanych uchofonami, zaprezentowana w ramach Dni Małopolski w Brukseli (11-14 września 2008r.). Wystawa, odwołująca się do dźwiękowego dziedzictwa regionu, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony mediów, jak i opinii publicznej. Obie grupy dopytywały o możliwość obejrzenia ekspozycji w Polsce. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 3
 3. 3. Na potrzeby projektu „Uszy na Małopolskę. Podróż uchofonów 2009”, rzeźby zostały poddane gruntownej modernizacji (technologicznej i wizualnej). Ekspozycja została także rozbudowana o narzędzia interaktywne, umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych technologii w prezentacji i promocji przedsięwzięcia. 2. Opis projektu, etapy, terminy i miejsca realizacji poszczególnych etapów, liczba odbiorców 2.1 Opis projektu Trzon projektu stanowiła ekspozycja składająca się z trzech rzeźb w kształcie ludzkich uszu – uchofonów, prezentowana w Krakowie oraz na największych polskich lotniskach. Nietypowa forma rzeźb nie była przypadkowa. Została wybrana, aby zwracać uwagę odbiorców na samą czynność słuchania i tym samym zachęcać ich do aktywnego poznawania fonosfery Małopolski. Uchofony to rzeźby nie tylko do oglądania. Naturalna forma muszli sprawia, że każdy z uchofonów emituje dźwięk o niewielkim natężeniu słyszalny w promieniu około 40 centymetrów. Aby rozróżnić poszczególne dźwięki, odbiorca musi podejść blisko rzeźby i przyłożyć ucho do ucha. Uchofony nie zakłócają ciszy, wymagają natomiast skoncentrowania uwagi przez odbiorcę, by mógł przekonać się o tym, „co słychać” w Małopolsce. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 4
 4. 4. Rzeźby zaprojektowane przez absolwentów krakowskiej ASP, emitują trzy kategorie dźwięków: 1) dźwięki miejsko-industrialne: hejnał mariacki, dźwięk nowohuckiego zgniatacza stali, zapalania lampy naftowej, odbijania szpuntu; 2) dźwięki nawiązujące do kultury ludowej regionu: dźwięk trombity, brzmienia góralskich, żydowskich i cygańskich kapeli; 3) dźwięki związane z naturą: odgłosy hali z owcami, Jaskini Wierzchowskiej, Puszczy Niepołomickiej, Pustyni Błędowskiej. Jedna z rzeźb została wyposażona w nadajnik bluetooth, umożliwiający pobranie emitowanych przez uchofony dźwięków w postaci dzwonków mp3 do telefonu. Elementem ekspozycji był multimedialny kiosk, umożliwiający połączenie ze stroną internetową www.malopolskiedzwieki.pl. Strona, dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej, przedstawia dźwiękową mapę regionu z zaznaczonymi miejscami, z których pochodzą nagrania emitowane przez uchofony. Prezentowanym dźwiękom towarzyszą opisy i fotografie z miejsc gdzie nagrywane były dźwięki. Dla użytkowników ceniących rozwiązania interaktywne przygotowano strefę doładowania (download zone), z której można pobrać grafikę (tapety, wygaszacze) oraz wspomniane dzwonki (w formacie MP3) do telefonów komórkowych. Ponadto dzięki stoisku internetowemu użytkownicy mogli wysyłać elektroniczne pocztówki z pozdrowieniami z Małopolski. Multimedialny kiosk pozwalał także na połączenie ze stroną promującą walory turystyczne regionu www.visit.malopolska.pl oraz stronami internetowymi partnerów projektu. 2.2 Etapy, terminy i miejsca realizacji poszczególnych etapów, liczba odbiorców Uchofony rozpoczęły swą podróż od majowej prezentacji w Galerii Krakowskiej i na lotnisku w Balicach. W czerwcu zawitały do Poznania, w lipcu dotarły do Gdańska, a w sierpniu okazję do wysłuchania małopolskich brzmień mieli warszawianie i goście przylatujący do stolicy. We wrześniu rzeźby ponownie zawitały do Krakowa, tym razem można je było oglądać m.in. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Port Lotniczy we Wrocławiu, który gościł ekspozycję w październiku, był ostatnim przystankiem w podróży uchofonów przed ich powrotem do Krakowa i listopadową prezentacją w Operze Krakowskiej. Miejsca i terminy realizacji: 1) Kraków • 4-14 maja 2009 – Galeria Krakowska • 14-29 maja 2009 – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II „Kraków Airport” Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 5
 5. 5. 2) Poznań • 1-30 czerwca 2009 – Międzynarodowy Port Lotniczy Poznań-Ławica 3) Gdańsk • 1-31 lipca 2009 – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy 4) Warszawa • 1-31 sierpnia 2009 – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina 5) Kraków • 1-14 września 2009 – Małopolski Urząd Wojewódzki • 14-30 września 2009 – Opera Krakowska 6) Wrocław • 1-31 października 2009 – Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław S.A. 7) Kraków • 1-30 listopada 2009 – Opera Krakowska Terminy ekspozycji w portach lotniczych, za wyjątkiem Krakowa, zostały wybrane pod kątem ważnych wydarzeń kulturalnych odbywających się w poszczególnych miastach: Poznań – Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta (22-27 czerwca), Gdańsk – Heineken Open’er Festival (2- Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 6
 6. 6. 5 lipca), Warszawa – Festiwal Filmów Krótkometrażowych (18-22 sierpnia), Wrocław – Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog (10-17 października). Analiza statystyk ruchu pasażerskiego w poszczególnych portach lotniczych pozwala oszacować orientacyjną liczbę odbiorców wystawy: Kraków – 119 tys. osób, Poznań – 131 tys. osób, Gdańsk – 163 tys. osób, Warszawa – 876 tys. osób, Wrocław – 124 tys. osób. Podczas prezentacji w Operze Krakowskiej ekspozycję zobaczyło ponad 9 tys. osób (zarówno widzów organizowanych przez Operę spektakli, jak i innych odwiedzających nowy gmach Opery). Z kolei podczas prezentacji w Galerii Krakowskiej ekspozycję mogło zobaczyć ponad milion osób (mieszkańców regionu oraz podróżnych, korzystających z usług sąsiadującego z Galerią Dworca Głównego PKP i Regionalnego Dworca Autobusowego) – na podstawie danych ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. Tym samym, przez cały okres realizacji projektu ekspozycję miało szansę zobaczyć blisko 2,5 mln osób. 3. Opis działań promocyjnych, w tym nazwy wykorzystanych mediów, liczba plakatów/spotów w poszczególnych miastach, liczba rozdanych ulotek itp. Działania promocyjne podjęte w projekcie skupiały się na komunikacji za pośrednictwem Internetu, radia i reklamy outdoorowej – plakatowania na słupach w miastach prezentacji ekspozycji. Wśród narzędzi reklamowych wykorzystanych w projekcie znalazła się także dystrybucja ulotek, realizowana za pośrednictwem ekspozytorów Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 7
 7. 7. stanowiących wyposażenie wystawy. Taka forma kolportażu była podyktowana ograniczeniami narzuconymi przez gospodarzy obiektów, w których odbywała się ekspozycja. Jedynie w Krakowie ulotki trafiły do szerszego obiegu za pośrednictwem punktów informacji turystycznej, lokali gastronomicznych, instytucji kultury oraz środków transportu publicznego – dystrybucja w wagonach pociągu Balice Ekspres. Głównym kanałem komunikacji z odbiorcami był Internet. Na potrzeby realizacji projektu zmodernizowano stronę WWW projektu, na której znalazła się interaktywna mapa regionu z zaznaczonymi miejscami, z których pochodzą nagrania emitowane przez uchofony. Z myślą o bardziej aktywnych i wymagających internautach, serwis został rozbudowany o moduły umożliwiające wysyłanie e-pocztówek oraz samodzielne dodawanie dźwięków i zdjęć, tym samym realizując cele z zakresu marketingu interaktywnego. W tym kontekście istotne było także zaistnienie projektu w serwisach społecznościowych m.in. Flickr i YouTube. Działania web 2.0 zostały wzmocnione o kampanię wizerunkową w lokalnych serwisach Gazeta.pl oraz na stronie internetowej partnera projektu – MPL Kraków Balice. Kampania radiowa była realizowana w oparciu o stację Roxy FM, której target stanowią osoby w wieku 20–35 lat, z zainteresowaniami w obszarze kultury. W strukturze słuchaczy dominują (ok. 60%): właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów, urzędnicy, dyrektorzy, prezesi oraz pracownicy handlu i usług. Pozostałe osoby to głównie uczniowie szkół. Silna obecność stacji na lokalnym rynku (za wyjątkiem Trójmiasta – brak regionalnego przyłącza), gwarantowała dobrą słuchalność (skuteczne dotarcie do adresatów kampanii), a zarazem pozwalała zoptymalizować koszty. Szczegółowe zestawienie działań reklamowych: 1) Internet – łącznie 165 tys. odsłon • Gazeta.pl serwis Trójmiasto: 30 tys. odsłon baner śródtekstowy • Gazeta.pl Co Jest Grane Warszawa: 40 tys. odsłon baner śródtekstowy • Gazeta.pl Co Jest Grane Wrocław: 20 tys. odsłon baner śródtekstowy • Gazeta.pl serwis Kraków: 75 tys. odsłon baner śródtekstowy • Strona MPL Kraków Balice: 150 tys. odsłon baner. 2) Radio – łącznie 225 emisji spotu • Złote Przeboje Trójmiasto: 37 spotów w terminie 10-16.07.2009 • Roxy FM Warszawa: 37 spotów w terminie 7-13.08.2009 • Roxy FM Wrocław: 37 spotów w terminie 9-15.10.2009 • Roxy FM Kraków: 57 spotów w terminie 5-29.11.2009 (koncentracja spotów w weekendy i dni poprzedzające) Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 8
 8. 8. • Złote Przeboje Kraków: 57 spotów w terminie 5-29.11.2009 (koncentracja spotów w weekendy i dni poprzedzające) 3) Outdoor – łącznie 700 nośników • Trójmiasto: 250 nośników, 1 tydzień ekspozycji w terminie 6-12.07.2009 • Warszawa: 300 nośników, 1 tydzień ekspozycji w terminie 3-10.08.2009 • Wrocław: 150 nośników, 1 tydzień ekspozycji w terminie 5-11.10.2009 4) Dystrybucja ulotek – łącznie 10 tys. egz. Ponadto realizowano liczne działania z zakresu PR, w tym media relations, których efektem były publikacje w lokalnych i krajowych mediach tradycyjnych i elektronicznych. 4. Zestawienie relacji medialnych Internet – ok. 60 odniesień do projektu (artykuły, zapowiedzi, relacje), m.in.: • publikacje w największych portalach (Interia, Wirtualna Polska) • w mediach (Gazeta.pl, Polska The Times, PAP, RMF) • przedsięwzięcie opisywane także przez branżę transportu publicznego, w tym lotniczego, i turystyczną (m.in. Lataj z nami, Line4you, Pasażer, Spedycje.pl, Trans Info, Tur Info, WP Turystyka, WP Wakacje) • zainteresowanie ze strony branży ekonomiczno-gospodarczej (Money.pl, Gospodarka, Pomorski Biznes) • media i serwisy lokalne (Trójmiasto.pl, TIK Trójmiejski Informator Kulturalny, Moje Miasto Kraków, KULTURAtka, Gazeta Wyborcza Poznań) Radio i TV • TVP Kraków • TVP1 (Teleexpress) • Krak TV • Radio RMF • Radio RMF MAXXX • Radio ESKA • Radio Roxy FM • Radio Złote Przeboje – listopadowy cykl audycji poświęconych dźwiękom emitowanym przez rzeźby Prasa • Polska The Times kraj Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 9
 9. 9. • Polska The Times Gazeta Krakowska • Gazeta Wyborcza Kraków • Gazeta Wyborcza Poznań • Press • Media i Marketing 5. Projekty plakatów, ulotek, spoty radiowe, wersja off-line strony WWW projektu Komunikacja wizualna opierała się na głównym motywie identyfikującym projekt – wyobrażeniu ludzkiego ucha oraz nazwie projektu stanowiącej jednocześnie hasło promocyjne: „Uszy na Małopolskę”. Pliki graficzne prezentujące przyjęty layout zostały zarchiwizowane na płycie CD, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. 6. Dokumentacja fotograficzna Dokumentacja fotograficzna projektu zawierająca zdjęcia z miejsc ekspozycji oraz kampanię reklamową na słupach plakatowych, została zarchiwizowana na płycie CD, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. 7. Statystyki strony WWW projektu oraz wykorzystanej technologii bluetooth 7.1. Strona WWW W związku z realizacją projektu modernizacji została poddana istniejąca od września 2008 roku strona www.malopolskiedzwieki.pl. Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu 4.05-30.11.2009: • 4 008 odwiedzin (liczba odwiedzin to liczba pojedynczych sesji rozpoczętych przez wszystkich użytkowników witryny) • 21 926 odsłon stron (odsłona strony to jednokrotne załadowanie strony przez przeglądarkę) Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 10
 10. 10. • 9 741 – liczba unikatowych odsłon stron • najwięcej odsłon: 369 w dniu 19.05.2009 • 00:18:50 – średni czas spędzony w witrynie • 01:08:03 – najdłuższy średni czas spędzony w witrynie w dniu 13.05.2009 • 2 typy użytkowników: nowi – 43,26%, powracający – 56,74% Przez cały okres realizacji projektu strona internetowa www.malopolskiedzwieki.pl cieszyła się porównywalnym zainteresowaniem – wskaźnik odwiedzin utrzymywał się na poziomie 400–600 użytkowników miesięcznie. Średnio dziennie stronę odwiedzało ok. 20 użytkowników, spośród których większość stanowili tzw. użytkownicy powracający (56,74%). Ze szczegółowych danych statystycznych wynika, że strona cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, gdy ekspozycja prezentowana była w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w dniach 1-31.07.2009, bowiem wartości najważniejszych wskaźników dla tego właśnie okresu są najwyższe – liczba odwiedzin strony wyniosła 941 (tj. o 65,6% więcej aniżeli w pierwszym miesiącu realizacji projektu). Ponad połowę wszystkich użytkowników strony w opisywanym okresie stanowiły osoby nowe (54,62%), które wcześniej ze strony nie korzystały. Mogło to być efektem przeprowadzonej w Trójmieście kampanii outdoorowej, w której do komunikacji o projekcie wykorzystano 250 nośników oraz kampanii internetowej w portalu Gazeta.pl serwis Trójmiasto. Nie bez znaczenia było również duże zainteresowanie projektem ze strony mediów w tym właśnie czasie, a także duża liczba krajowych i zagranicznych turystów odwiedzających Gdańsk w związku z odbywającym się w dniach 1-5.07 festiwalem Heineken Open’er Festival. Z kolei w pierwszym okresie realizacji projektu (4-31.05.2009), gdy ekspozycja prezentowana była w Krakowie, w największej wówczas galerii handlowej w regionie oraz w Porcie Lotniczym w Balicach, zaobserwować można najwięcej, bo 5 232 odsłony stron, co oznacza, że choć stronę odwiedziła mniejsza niż w lipcu liczba użytkowników, to jednak przeglądali oni podstrony zdecydowanie bardziej intensywnie. W ciągu całego okresu realizacji projektu najczęściej odwiedzanymi podstronami były te odnoszące się do dźwięków emitowanych przez uchofony (miasto, folklor, natura) oraz podstrona poświęcona samym uchofonom. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 11
 11. 11. Warto wspomnieć, iż skutecznym źródłem odwiedzin, przez cały okres realizacji projektu, była strona główna MIK, bowiem 41,14% odwiedzających stronę projektu trafiło na nią za pośrednictwem strony www.mik.krakow.pl. 19,39% odwiedzających stronę stanowiły osoby korzystające z infokiosku. 13% odwiedzających stronę trafiło na nią za pośrednictwem wyszukiwarki Google, porównywalny odsetek trafił na stronę za pośrednictwem serwisu trojmiasto.pl, 2,42% odwiedzających stronę projektu weszło na nią bezpośrednio z serwisu wrotamalopolski.pl, a 1,27% z serwisu miasta.gazeta.pl. Nie ulega wątpliwości, że na początku 2009 roku (w okresie planowania i przygotowywania projektu – styczeń-kwiecień 2009 r.), gdy strona istniała i była dostępna, choć w zdecydowanie uboższej formie i innej szacie graficznej, zaprezentowane wskaźniki były zdecydowanie niższe: • 109 odwiedzin strony • 360 odsłon stron • 00:01:34 – średni czas spędzony w witrynie Wyraźny wzrost zainteresowania stroną nastąpił w kwietniu, co prawdopodobnie związane było z pojawieniem się w mediach pierwszych informacji dotyczących projektu. Świadczą o tym następujące wartości wskaźników: • 324 odwiedziny strony • 1 931 odsłon stron • 00:08:23 – średni czas spędzony w witrynie Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 12
 12. 12. 7.2. Technologia bluetooth Wskaźniki dla całego okresu realizacji projektu 04.05-30.11.2009 przekazane przez udostępniającego nadajnik bluetooth: 235 070 telefony w zasięgu1 80 253 odebrane wiadomości2 Kraków – maj 2009 – 13 767 odebrane wiadomości Poznań – czerwiec 2009 – 11 910 odebrane wiadomości Gdańsk – lipiec 2009 – 8 822 odebrane wiadomości Warszawa – sierpień 2009 – 33 338 odebrane wiadomości Kraków – wrzesień 2009 - 910 odebrane wiadomości Wrocław – październik 2009 - 10 482 odebrane wiadomości Kraków – listopad 2009 – 1 024 odebrane wiadomości 8. Szczegółowy kosztorys projektu Szczegółowe rozliczenie finansowe, ze zrealizowanych działań w ramach projektu, zostanie złożone w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 29-go stycznia 2010 r. 9. Uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje związane z projektem, sugestie na przyszłość 1. Z uwagi na specyfikę projektu – niestandardowość realizowanych działań, sugeruje się przeznaczenie większej ilości czasu na pozyskanie partnerów (jest to przede wszystkim istotne w przypadku partnerów zagranicznych), w tym gospodarzy miejsc ekspozycji. Istotne są także odpowiedni dobór i przygotowanie miejsc wystawowych, uwzględniające przeprowadzenie wizji lokalnej oraz świadomość konieczności dostosowania się do wymogów bezpieczeństwa 1 telefony w zasięgu – wszystkie telefony z włączonym Bluetoothem znajdujące się w zasięgu urządzenia Bluebox jak i te które odrzuciły połączenie. Pod uwagę zostały wzięte również telefony, które znalazły się ponownie się w zasięgu urządzenia po okresie 15 minut. 2 odebrane wiadomości – wiadomości dostarczone na telefony komórkowe, co oznacza, że tylu posiadaczy telefonów komórkowych wyraziło chęć otrzymania aplikacji i ją odebrało. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 13
 13. 13. (w przypadku lotnisk są one znacznie bardziej restrykcyjne niż w innych przestrzeniach publicznych). 2. Pozyskanie krajowych i zagranicznych partnerów projektu wymaga nie tylko większej ilości czasu, ale także pewności realizatora projektu co do wielkości budżetu planowanego przedsięwzięcia. Rozmowy z każdym potencjalnym partnerem wymagają bowiem zaprezentowania szczegółowego planu marketingowego, na podstawie którego partner może od razu dostrzec mocne strony projektu oraz możliwości budowania/wzmocnienia swojej marki/wizerunku w oparciu o zaangażowanie/wsparcie dla realizowanego przedsięwzięcia. Brak pewności co do finansów uniemożliwia zaprezentowanie potencjalnemu partnerowi, już na wstępnym etapie rozmów, planów związanych z promocją projektu i tym samym może zniechęcać go do dalszych negocjacji warunków współpracy. 3. Ważnym elementem ekspozycji okazał się zakupiony przez MIK na potrzeby projektu infokiosk, stanowiący dodatkowe źródło informacji o projekcie oraz narzędzie promocji (wg statystyk blisko 20% osób, które odwiedziły stronę projektu to użytkownicy infokiosku), zachęcające oglądających ekspozycję do odwiedzenia strony internetowej projektu także poza miejscem prezentacji rzeźb – za pośrednictwem własnego komputera. W przyszłości sugeruje się przygotowanie specjalnej wersji strony WWW dostępnej bezpośrednio tylko w infokiosku, dostosowanej do typu nawigacji urządzenia i komplementarnej wobec ekspozycji. 4. Projekt cieszył się przychylnością ze strony odbiorców, ale nie brakowało także negatywnych opinii dotyczących zbyt awangardowego podejścia do kwestii dziedzictwa. W odczuciu części odbiorców dźwięki nie stanowią kulturowego dziedzictwa regionu. Zasadne więc wydaje się kontynuowanie działań mających na celu prezentowanie fonosfery Małopolski jako istotnej części kultury i tradycji regionu oraz stworzenie i rozwój cyfrowej bazy zasobów. 5. Zaleca się również zastrzeganie w umowach dotyczących najmu powierzchni pod ekspozycję braku możliwości ingerowania przez najmującego w wygląd ekspozycji w czasie jej trwania. Opracowanie: Małopolski Instytut Kultury 14

×