Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZESPÓŁ TARNOWSKICH WODOCIĄGÓW (quiz)

985 views

Published on

Quiz dla dzieci przygotowany w ramach XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2014).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ZESPÓŁ TARNOWSKICH WODOCIĄGÓW (quiz)

  1. 1. 17–18 MAJA 2014 ZESPÓŁ TARNOWSKICH WODOCIĄGÓW Witaj Młody Odkrywco! Pierwsze wodociągi na terenie Polski zaczęły powstawać w średniowieczu. Nad ich budową i funkcjonowaniem czuwali RURMISTRZOWIE. Budowali oni drewniane rurociągi, którymi woda dostawała się do studni miejskich oraz domów najbogatszych mieszkańców. Na przestrzeni wieków ulepszano rury i maszyny wchodzące w skład sieci wodociągowej, jednak w 2. połowie XIX wieku nastąpił przełom budowlany – świeża woda miała zostać doprowa- dzona do wszystkich domów. Nowy projekt budowy wodociągu powstał także w Tarnowie. Obecnie pod Tarnowem, jak pod każdym miastem, pętlą się kilometry rur tworzących sieć wodociągową i kanalizacyjną. ZNAJDŹ 1 jest główną siedzibą Tarnowskich Wodociągów, które rozpoczęły swą działalność w 1910 roku. Uroczystego otwarcia nowoczesnego przedsiębiorstwa dokonał burmistrz miasta Tadeusz Tertil. W ROKU URUCHOMIENIA URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE SKŁADAŁY SIĘ Z 10 STUDNI GŁĘBINOWYCH, BUDYNKÓW, W KTÓRYCH OCZYSZCZANO WODĘ I ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, CZYLI SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH, W ŚWIERCZKOWIE I W KRZYŻU. Od tego czasu Wodociągi wciąż się rozbudowują, a ich pracownicy codziennie czuwają nad jakością wody. Każdego miesiąca wykonują kilka tysięcy badań, sprawdzając, czy jest czysta i gotowa do użycia. B D MŁ A Y O I wyjście z labiryntu, a po drodze zbieraj litery. Jeśli poprawnie wykonasz zadanie, dowiesz się, jak tarnowianie nazywają budynek, przed którym stoisz.
  2. 2. CZY WIESZ, ŻE : zadaniem wodociągów – poza dystrybucją wody – jest odbiór i oczyszczanie ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Tarnowskie Wodociągi to 800 km! Opracowanie: Agata Tyrała Redakcja merytoryczna: Joanna Nowostawska-Gyalókay Opracowanie graficzne: Karolina Myćka MIK, 2014 MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ Zanim woda trafia do naszych kranów, przebywa bardzo długą drogę. UPORZĄDKUJ poniższe zdania w odpowiedniej kolejności.2 Woda jest niezbędna do istnienia życia na Ziemi. Potrzebują jej ludzie, zwierzęta i rośliny. Do czego Ty ją wykorzystujesz?3 ZAPAMIĘTAJ!JE ŻELI W TWOIM DOMU ZADZWOŃPOD NU M ER ALARMOWY W YST ĄPI AWARIA WODOCIĄGOWA, 994 Woda jest czerpana z rzek i jezior, sztucznych zbiorników oraz wód głębinowych. Żeby nadawała się do codziennego użytku, trzeba ją UZDATNIĆ – czyli oczyścić – w specjalnych maszynach. Ta czynność odbywa się w tzw. stacjach uzdatniania wody, w których woda jest filtrowana i dezynfekowana. Dopiero wówczas jest wprowadzana do sieci wodociągowej i Twojego kranu.

×