Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
16–17 maja 2015
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP
w Krakowie
Witaj Młody Odkrywco!
Znajdujemy się w cerkwi prawosławne...
Opracowanie: O. Purchla, K. Fidyk
©MIK, 2015
Miejsce na pieczątkę
krzyżówka
POZIOMO
1) Jak nazywa się klasztor prawosławny...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE (quiz)

1,290 views

Published on

Quiz dla dzieci przygotowany w ramach XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2015).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE (quiz)

  1. 1. 16–17 maja 2015 Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie Witaj Młody Odkrywco! Znajdujemy się w cerkwi prawosławnej przy ulicy Szpitalnej 24. Rozglądając się po wnętrzu świątyni, zwróć uwagę na pięknie malowane, wielobarwne ściany znajdujące się w refektarzu cerkwi, przedstawiające interesujące postacie. Malowidła takie nazywamy polichromią. Ponadto możemy zobaczyć ikony - sakralne (związane z kultem religijnym) obrazy charakterystyczne dla chrześcijańskiego Kościoła wschodniego - i ikonostas, czyli pokrytą ikonami ścianę oddzielającą prezbiterium od nawy. w cerkwi i w kościele Rozejrzyj się. Znajdujesz się w cerkwi prawosławnej, co oznacza, że jest to świątynia ortodoksyjnego Kościoła chrześcijańskiego, zwanego także chrześcijańskim Kościołem wschodnim. Przyjrzyj się krzyżowi prawosławnemu, ołtarzowi, przestrzeni zajmowanej przez wiernych. A teraz zastanów się, jak to wygląda w kościele katolickim (możesz odwiedzić kościół pw. św. Marka w Krakowie – drugi krakowski obiekt, w którym odbywają się Dni Dziedzictwa). Jakie zauważasz różnice we wspomnianych elementach między cerkwią prawosławną a kościołem katolickim? Wypisz trzy. kalendarz juliański i kalendarz gregoriański Oba kalendarze są kalendarzami słonecznymi, czyli ich podstawą jest rok słoneczny. Liczone są w dobach – rok kalendarzowy ma 365 dni. A czas obiegu Ziemi wokół Słońca to dokładnie 365,2422 dnia. Zatem bez korekt różnica między rokiem słonecznym a kalendarzowym w kolejnych latach będzie narastać! Kalendarz juliański został wprowadzony przez Juliusza Cezara w 45 roku p.n.e. jako obowiązujący z państwie rzymskim. Ważną innowacją w kalendarzu było wprowadzenie do niego korekt w celu utrzymania stałych pór roku. Aby to osiągnąć, w kalendarzu juliańskim co cztery lata występował rok przestępny (co 4 lata rok miał o jeden dzień więcej), aby niwelować różnicę pomiędzy astronomicznym rokiem słonecznym a długością 365 dni. Niestety kalendarz juliański i tak spóźniał się o 1 dzień co 128 lat. Czyli po 1000 lat spóźnienie wynosiło już więcej niż tydzień! Dlatego w roku 1582 papież Grzegorz XIII mocą bulli Inter gravissimas ustanowił kalendarz gregoriański. Po 5 października nastąpił od razu 14 października. W kalendarzu gregoriańskim zmieniły się też zasady wyznaczania lat przestępnych – lata o numerach podzielnych przez 100, ale niepodzielnych przez 400, nie są przestępne. Dzięki temu opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na 3322 lata. ILE DNI LICZYŁ PAŹDZIERNIK 1582 ROKU? …………………………..
  2. 2. Opracowanie: O. Purchla, K. Fidyk ©MIK, 2015 Miejsce na pieczątkę krzyżówka POZIOMO 1) Jak nazywa się klasztor prawosławny? 2) Jaką nazwę nosi obraz przedstawiający świętych? 3) Przed kalendarzem gregoriańskim obowiązywał kalendarz … PIONOWO 1) Jak nazywa się malowidło figuralne (przedstawiające postacie) znajdujące się na ścianach świątyni? 2) Jak nazywa się jedno z głównych wyznań w chrześcijaństwie, któremu poświęcona jest ta świątynia? 3) Podaj nazwę ulicy, przy której znajduje się krakowska cerkiew prawosławna (ta, gdzie teraz przebywasz). 4) Jak nazywa się świątynia prawosławna? 5) Jak nazywa się ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym a nawą przeznaczoną dla wiernych? 6) Który z miesięcy był najkrótszym w 1582 roku? Rozwiązanie to nazwisko artysty, wykonawcy polichromii i ikonostasu zdobiących miejsce, w którym się znajdujemy. 3. 9 2. 4. 6. 1. 7 5. 1. 5 8 2 2. 1 11 3 4 3. 6 10 ROZWIĄZANIE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

×