Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja wyników badań ankietowych

8,966 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prezentacja wyników badań ankietowych

 1. 1. ASPIRACJE I POTRZEBY KULTUROWE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z GMINY BABICE. JAK IM SPROSTAĆ? Raport z badań społecznych Załącznik nr 1: prezentacja wyników badań ankietowych Kraków 2008
 2. 2. Badania ankietowe i kwestionariuszowe 2. Metody badawcze Informacje zawarte w załączniku zostały zebrane podczas 1. Wprowadzenie dwóch rodzajów badań: Prezentowane poniżej wyniki badań ankietowych i rozmów – samodzielnie wypełnianej przez uczniów ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza powinny być traktowane (około 200 ankiet – klasy I i II gimnazjum), wyłącznie jako uzupełnienie głównej części raportu. Składają – rozmowy z wykorzystaniem kwestionariusza się one na obraz edukacji i kultury widziany oczyma (około 80 uczniów – klasy I i II gimnazjum). gimnazjalistów. Są to informacje niepełne, często nieprecyzyjne. Nie zostały one potwierdzone wynikami innych badań (na przykład przeprowadzonych na dorosłych: nauczycielach, osobach pracujących z młodzieżą poza szkołą i rodzicach). Badania ankietowe i kwestionariuszowe pozwalają zebrać informacje o zainteresowaniach babickich gimnazjalistów, ich relacjach z lokalną społecznością, odbiorze oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej, a także oczekiwaniach młodzieży dotyczących tej oferty. Znajdziemy tu także informacje o tym, jak uczniowie oceniają swoją wieś i gminę i jak widzą swoje dorosłe życie. Część wykresów opatrzyliśmy krótką analizą i dodatkowym komentarzem. Do opracowania dołączyliśmy wzory ankiet (kwestionariusz z wywiadem i ankieta do samodzielnego wypełnienia) oraz tabele z ich wynikami.
 3. 3. 3. Prezentacja wyników 3.1. Zainteresowania, hobby Jak respondenci spędzają czas wolny 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kino inne ja VD t o ia ki ry o rt y i y ne sport ek ne telewizfilmy DVD Interne gry wideospotkania książki spacery festyny dyskoteki imprezy yn ez de n o ąż iz an ce ki in sp ot D r ew st pr vi te i a tk t ks sk fe y sp im ja in y o l m te dy gr sp fil Wyk. 1 Uczniowie wybierali sposoby spędzania wolnego czasu z zamkniętej listy przykładów. Widać duże zainteresowanie sportem, spotkaniami z rówieśnikami, a zwłaszcza korzystaniem z Internetu (co warto wykorzystać jako narzędzie komunikacji z gimnazjalistami).
 4. 4. Wyk. 2 liczba wskazań ef akt ek or 0 5 10 15 20 25 30 35 40 gr ty stw a św o na i in ek etln st on e ru om m ia przy planowaniu działań. en ta f gr ch fot ilmy af o ik mu gra a z ko yc fia gr m zny y p k o u te c h m ro gr put wa in y e fo pl row rm an at sz e yk ow a / e his e le tor k ia ję tron zy ik m k a ec p ha ko jęz ols ni le yk k ka ks kcj i ob i /m ią o n c żk e e ot i / rst or l w yz m iter o ac a atu ja tem ra /e a le tyk m ktro a in is nik tra a nt ur a pl m as od ty m a Hobby, zainteresowania respondentów ka uz / r yk ys a u p pr nek se szc zyr ria ze od le la a kr rst ym w in o al st sp n e ra ac ż po ery ża rn a śp w te iew le yc ie wo wiz cz lo ja ki nt / t ar ur iat ys zw tyk ie a rz ęt a stworzyć listę możliwych zainteresowań gimnazjalistów (również w oparciu o ten wykres) – można ją wykorzystywać Respondenci sami określali swoje zainteresowania. Najwięcej wskazań na informatykę, mechanikę (elektronikę) i muzykę. Warto
 5. 5. 3.2. Sposoby spędzania wolnego czasu Jak często używają komputera? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej niż raz w tygodniu Wyk. 3 Gimnazjaliści często i powszechnie używają komputera. Tam rozmawiają ze sobą, oglądają zdjęcia, używają go do odrabiania lekcji i zabawy.
 6. 6. Najczęściej wskazywane portale: Wnioski: – Nasza-klasa.pl – gimnazjaliści mają potrzebę tworzenia własnego – Wikipedia „wizerunku” w Internecie (własne profile na różnych – Gry (Plemiona, Travian) portalach), – Fotka.pl – poprzez umieszczanie dużej liczby zdjęć i relacji – Fotoblog.pl ze spotkań, imprez lub wyjazdów dzielą się swoimi – Portale sportowe doświadczeniami, – Portale muzyczne – Internet staje się miejscem poszukiwań niszowych – Youtube.com informacji związanych z ich zainteresowaniami. – Wrzuta.pl – Blogi i fora internetowe Warto wykorzystać tę modę i zaaranżować miejsce w Internecie (np. portal „nasza gmina”), które sami by tworzyli i które byłoby ich lokalną witryną.
 7. 7. 3.3. Dom i rodzina W jakim domu mieszkają respondenci? 7% jednorodzinny wielorodzinny 93% Wyk. 4
 8. 8. Z kim mieszkają w pokoju? 23% sam/a z rodzeństwem 77% Wyk. 5
 9. 9. Czy mieszkają z dziadkiem i babcią? 35% tak nie 65% Wyk. 6
 10. 10. Czy rodzina posiada samochód? 14% tak nie 86% Wyk. 7
 11. 11. Czy posiadają komputer? 1% tak nie 99% Wyk. 8
 12. 12. Jak respondenci spędzają czas z rodzicami? 180 160 140 120 liczba wskazań 100 80 60 40 20 0 pomoc w domu pomoc w pomoc w pracy oglądanie wspólne wyjazdy rozmowy gospodarstwie telewizji Wyk. 9
 13. 13. Jak często wyjeżdżają z rodzicami poza swoją miejscowość i Babice? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% raz w tygodniu kilka razy w raz w miesiącu rzadziej niż raz w brak odpowiedzi miesiącu miesiącu Wyk. 10
 14. 14. Najczęstsze powody wyjazdów 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% na zakupy do rodziny turystyka rozrywka i kultura Wyk. 11
 15. 15. 3.4. Zajęcia pozalekcyjne Czy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych? 30% tak nie 70% Wyk. 12
 16. 16. Czy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych (Babice)? 40% tak nie 60% Wyk. 13 Sytuacja z gimnazjum w Babicach
 17. 17. Czy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych (Zagórze)? 37% tak nie 63% Wyk. 14 Sytuacja w gimnazjum w Zagórzu Duże szkoły zdecydowanie lepiej wypadają pod tym względem. Może to wynikać z ich lepszej sytuacji infrastrukturalnej (sala gimnastyczna) i liczniejszej kadry nauczycielskiej.
 18. 18. Czy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych (Mętków)? 6% tak nie 94% Wyk. 15 Sytuacja w gimnazjum w Mętkowie
 19. 19. Czy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych (Jankowice)? 16% tak nie 84% Wyk. 16 Sytuacja w Gimnazjum w Jankowicach Warto zastanowić się, jak rozwiązać problem różnic w ofercie edukacyjnej, aby mniejsze gimnazja mogły dorównać większym.
 20. 20. Udział w zajęciach pozalekcyjnych 30 25 20 liczba wskazań 15 10 5 0 zajęcia sportowe kółka lekcje języka wolontariat zespół inne zainteresowań obcego Małopolanie (Babice) Wyk. 17 Oferta zajęć to przede wszystkim dodatkowe zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Warto zwrócić uwagę na zespół „Małopolanie”. Gimnazjaliści często o nim wspominali – to może wskazywać na lepszy odbiór wyrazistej oferty. Być może inne zajęcia mogłyby mieć jakieś pomysłowe cechy wizerunkowe, które przyciągnęłyby na uczniów.
 21. 21. Ocena zajęć pozalekcyjnych 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% są interesujące i lubię nie interesują mnie, bo nie są interesujące chciałbym / chciałabym brać w nich udział lubię spędzać czas w inny brać w nich udział, ale sposób interesują mnie inne tematy Wyk. 18 Większość uczniów bardzo docenia ofertę pozalekcyjną i jest zainteresowana jej poszerzeniem.
 22. 22. Czy skorzystałby z dodatkowych zajęć w szkole? 5% 20% tak nie brak odpowiedzi 75% Wyk. 19 Gimnazjaliści oczekują zajęć pozalekcyjnych. Ważnym wyzwaniem jest stworzenie takiej oferty, by zajęcia stały się pozytywnym „zaskoczeniem”. Istotnym elementem jest jej dobra organizacja i promocja.
 23. 23. Z kim powinny odbywać się dodatkowe zajęcia w szkole? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% z nauczycielami ze szkoły z innymi osobami obojętne brak odpowiedzi Wyk. 20 Warto zastanowić się nad łączeniem zajęć prowadzonych przez nauczycieli z prowadzonymi przez osoby z zewnątrz (trenerzy, warsztatowcy, znawcy tematów).
 24. 24. 3.5. Zajęcia pozaszkolne (w tym GOKiS) Czy biorą udział w zajęciach pozaszkolnych? 48% tak 52% nie Wyk. 21
 25. 25. Czy biorą udział w zajęciach pozaszkolnych (Babice)? tak 50% 50% nie Wyk. 22 Sytuacja w gimnazjum w Babicach
 26. 26. Czy biorą udział w zajęciach pozaszkolnych (Zagórze)? 47% tak 53% nie Wyk. 23 Sytuacja w gimnazjum w Zagórzu
 27. 27. Czy biorą udział w zajęciach pozaszkolnych (Mętków)? 35% tak nie 65% Wyk. 24 Sytuacja w gimnazjum w Mętkowie. W tej miejscowości oferta dla gimnazjalistów jest najmniejsza.
 28. 28. Czy biorą udział w zajęciach pozaszkolnych (Jankowice)? 44% tak nie 56% Wyk. 25 Sytuacja w gimnazjum w Jankowicach
 29. 29. Udział w zajęciach pozaszkolnych 60 50 40 liczba wskazań 30 20 10 0 zajęcia sportowe w zajęcia zajęcia w GOKiSie w zajęcia w lokalnych zajęcia w świetlicach zajęcia poza gminą Ochotnicza Straż klubach organizowane w Babicach stowarzyszeniach Babice Pożarna parafiach Wyk. 26
 30. 30. Oferta pozaszkolna (wskazania gimnazjalistów, – tylko sport, na podstawie wywiadów): – dom kultury: ping pong, siłownia, – dom kultury: boisko, – świetlica Zameczek, piłkarzyki, zawody, – dom kultury, – Fundacja (pomoc w lekcjach), – KS Zagórze, ministranci, – świetlica, – KS, siatkówka, treningi dla ministrantów, – klub „Pięterko”: rysowanie, wakacje, ferie, kuligi, – KS, świetlica, kościół, – klub „Pięterko”: zajęcia plastyczne i teatralne, – świetlica, oaza w Babicach, – kluby sportowe, – SKS, oaza Babice, – świetlica, fundacja, – świetlica w Jankowicach, – Młodzieżowa Rada Gminy, – oaza, schola, – K.S. Zagórzanka, – boisko koło kościoła.
 31. 31. Czy są zainteresowani ofertą GOKiSu 23% tak nie 77% Wyk. 27 W obecnej sytuacji gimnazjaliści nie poszukują oferty w GOKIS-ie. Znają to miejsce (w Babicach), ale oferta ich nie interesuje (marka miejsca, rodzaj oferty).
 32. 32. 3.6. Dojazdy (w tym organizacja przewozów szkolnych) Czy wieczorem lub w weekendy mozna dostać się z jednej do drugiej miejscowości w gminie? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% bez trudności dojazd kłopotliwy dojazd utrudniony nie wie brak odpowiedzi wieczorami Wyk. 28 Część uczniów porusza się już samodzielnie busami (na terenie gminy, czasem wyjazdy do sąsiednich miejscowości). Można to wykorzystać przy tworzeniu oferty edukacyjnej (np. szkoły wyspecjalizowane w konkretnej ofercie, organizacja rozkładu jazdy dopasowana do potrzeb gimnazjalistów). Szczególnie zainteresowane są klasy II i III.
 33. 33. 3.7. Sport Czy uprawiają sport poza lekcjami wychowania fizycznego? 22% tak nie 78% Wyk. 29
 34. 34. Gdzie uprawiają sport? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% klub sportowy SKS samoorganizacja poza gminą brak odpowiedzi Wyk. 30
 35. 35. Uczestnictwo w klubie sportowym 19% tak nie 81% Wyk. 31
 36. 36. Czy są zainteresowani dodatkowymi zajęciami sportowymi? 7% 29% tak nie brak odpowiedzi 64% Wyk. 32 Aż 60% uczniów chciałoby uczestniczyć w różnorodnych zajęciach sportowych (SKS-y, lokalne kluby sportowe). Obecnie około 30% uczniów ma taką możliwość, a więc oferta nie pokrywa potrzeb.
 37. 37. liczba wskazań 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 sp Wyk. 33 or t bi eg ja i z da ko nn ko a sz yk ów ka na rty pi łk a no żn pi a łk a rę pi cz łk na a si at ko w a pł ja ro yw z da lk an na i /d ie ro es w ko er ro ze lk /k a ol Sportowe zainteresowania respondentów ar st w o ta n ie te c ni s st o ło w w y ęd ka rs tw o
 38. 38. 3.8. Obraz gminy Czy gmina Babice zmienia się pozytywnie? 33% tak nie 67% Wyk. 34
 39. 39. Czy gmina Babice zmienia się pozytywnie? 80% 70% 60% 50% tak 40% nie 30% 20% 10% 0% pierwsza klasa druga klasa Wyk. 35 Warto zwrócić uwagę, że w II klasie spada odsetek osób uważających, że gmina zmienia się pozytywnie.
 40. 40. Opinie respondentów na temat zmian w gminie Babice: – jest więcej zabaw, – nie ma nic ciekawego, nie wszędzie jest kanalizacja, – odnowienie szkoły, sołtys jest zły, – plany powstania „Orlika” w Babicach, – jest chodnik, buduje się kanalizację, – nie widać żadnej poprawy, – dużo ciekawych imprez, festynów, zadbana szkoła, – nie zauważam zmian, – modernizacja dróg i chodników, – budują chodniki w Mętkowie, – bo nic nie dofinansowują i nic nie zauważyłem, jestem na NIE, – powstaje wiele nowych miejsc w naszej gminie, inne gminy dofinansowują ważne rzeczy, a nasza nie, – gmina bardziej interesuje się szkołami, – często organizowane są imprezy historyczne, – nic nie zauważyłem, – jest coraz więcej wydarzeń, są ciekawe miejsca, – w szkole są nowe podłogi, łazienki, – organizują imprezę szachową, to jedyna, która jest fajna, – nowa droga, – czynią postępy, – nie powstają ośrodki sportowe, – stara się zdobywać pieniądze z Unii i stowarzyszeń w celu – wały wiślane, pięknieje nasza wieś, rozwoju młodzieży i modernizacji gminy, – ponieważ jest klub KS Zagórzanka Zagórze, w którym – było dużo obietnic, a nic nie zostało wypełnione, trenuję, a w Mętkowie nie ma trampkarzy, nie podoba mi się ta organizacja, – bo jest taka sama, – nie ma miejsc dla młodzieży, – nowa droga – odcinek z Babic do Jankowic, – nie zauważyłem zmian, – ponieważ nie organizuje się nic ciekawego, – nie obchodzi mnie to, bo w przyszłości będę nie mamy co robić i gdzie chodzić po szkole, mieszkał gdzie indziej, – stworzono Młodzieżową Radę Gminy, – bo nie robią nic konkretnego, zrobią 2 przystanki i rządzą, – ktoś zainteresował się nami i zrobili nam chodnik – a co, zrobili przystanek?! Nic nie robią, i kanalizację, – bo więcej robią imprez dla młodzieży, – mili pracownicy, – bo nic nie zauważyłam – nadal to „wiocha”,
 41. 41. – nie wiem – nie mój interes, – zespół Małopolanie, rozbudowa boiska. Myślę, że w tej gminie – nic się nie dzieje nowego, mogłoby się wiele zmienić – przy szkole jest straszny chodnik, – bo nic nie robią pozytywnego dla młodzieży, – beznadziejne drogi, nie ma świateł na skrzyżowaniu przy barze, – bo wszystko jest takie samo od lat, – założenie zespołu Małopolanie, odnowienie drogi i chodników. – dożynki powiatowe, zlot czarownic, pokazy rycerskie, budowa chodników w Olszynach i Jankowicach,
 42. 42. Czy respondenci chcą pozostać w gminie Babice? 4% 47% tak nie nie wiem 49% Wyk. 36
 43. 43. Czy chciałbyś/chciałabyś zostać w gminie Babice, kiedy będziesz dorosły/a? 70% 60% 50% 40% tak nie 30% 20% 10% 0% pierwsza klasa druga klasa Wyk. 37 W II klasie gimnazjum można zauważyć zmianę postawy (większa chęć opuszczenia gminy w dorosłym wieku).
 44. 44. Czy imprezy organizowane w gminie Babice są interesujące? 6% tak 36% nie nie wiem 58% Wyk. 39
 45. 45. Opinie respondentów o imprezach w gminie Babice: – są interesujące – to fajna forma spędzenia wolnego czasu, – nie są do końca skoordynowane i nie mają atrakcji dla – można się zabawić, młodzieży, – można tu miło spędzić czas, – są nudne i trzeba za nie płacić, – nie lubię brać udziału w takich zabawach, – nie są interesujące, – można odpocząć od codzienności, – nie ma żadnych ciekawych atrakcji, a przy okazji festynu – można spotkać się i pogadać z kolegami, muzyka puszczana jest przeważnie z radia, – nie interesują mnie, są beznadziejne, – w Zagórzu są lepsze, – bo imprezy w Mętkowie są najlepsze, – bo są nudne i mnie nie interesują, – nic nie przyciąga mojej uwagi, – nie interesują mnie festyny, – zamek jest bardzo ładny i wysoki, – gmina Babice nie organizuje zawodów sportowych, – są różne konkursy, jest wesoło, – można dużo zobaczyć, – bo są niefajne, – można się nauczyć walczyć, gdy na zamku są wojownicy, – jeżeli już coś organizują, to niekiedy są to atrakcyjne imprezy, – można bawić się ze znajomymi, porozmawiać, potańczyć, – zawsze są tam fajne rzeczy, spotykam się z rówieśnikami – że przyjeżdżają różne zespoły, jest sympatyczna zabawa, i poznaję nowe osoby z innych szkół, – ponieważ występy są ciekawe oraz organizowane są konkursy. – można się wyrwać z domu i trochę poszaleć, – są nudne, Najpopularniejsze imprezy w gminie: – nie ma koncertów, dyskotek, – są gry i zabawy dla dzieci, – Zlot Wiedźm i Czarownic na zamku w Lipowcu – nie są interesujące, lecz czasami można się fajnie bawić, – Dożynki powiatowe w Babicach – można potańczyć i jest blisko, – Festyn w Jankowicach – bo panuje fajna atmosfera, – imprezy takie jak zlot czarownic pobudzają moja wyobraźnię,
 46. 46. Rozprawki uczniów z gimnazjum w Jankowicach: – prowadzenie ośrodka dla dzieci, „aby mogły mieć większą Samodzielna odpowiedź uczniów na pytanie: wyobraźnię” „Czy wiążesz swoją przyszłość z miejscowością, w której – studio urody mieszkasz?” – tworzenie gier komputerowych „Czym chciałbyś się zajmować?” – prowadzenie stadniny koni „Jak oceniasz miejsce, w którym mieszkasz” – ślusarz Zadanie zostało wykonane podczas lekcji. – prowadzenie firmy przewozowej Liczba tekstów: 50 2. Uczniowie, którzy nie chcą zostać w Jankowicach: 18. 1. Uczniowie, którzy chcą zostać w Jankowicach: 32. Ich Ich pomysły na przyszła pracę: pomysły na przyszłą pracę: – praca za granicą – prowadzenie sklepu zoologicznego – architekt – strażak – urzędnik – prowadzenie warsztatu mechanicznego – informatyk – wyjazd na kilka lat i „prowadzenie kina, bo dzieci nie mają – „chcę mieć większe możliwości i ciekawą pracę” tu dostępu do kultury” – własny zakład – mała restauracja – gastronomia – policjant – prowadzenie firmy budowlanej – psycholog – projektowanie reklam – nauczycielka – producent filmowy – jazda tirem – piłkarz Lew Olszyny 3. Negatywne spostrzeżenia o miejscowości: – prowadzenie firmy projektowej (wnętrza, ogrody) – brak dostępu do kultury – niskie płace
 47. 47. – w gminie nie ma nic ciekawego Z tekstów, które napisała młodzież, wynikają dwie – brak warunków do rozwijania się podstawowe informacje: – nie ma gdzie wyjść w wolnym czasie – część z nich ceni własny lokalny świat i szuka swojej pozycji – brak ciekawej pracy w jego obrębie (opierając myślenie o własnej karierze na lokalnych – brak rozrywki wzorcach (prowadzenie firm, praca w szkole, konkretne zawody), – część jest bardzo negatywnie nastawiona do „zaściankowości” 4. Pozytywne spostrzeżenia o miejscowości: własnej miejscowości i braku perspektyw (wskazują wyjazd – tu są przyjaciele za granicę, życie w dużym mieście). – piękna okolica – można tu pracować na rzecz dzieci, które tego potrzebują Najbardziej niepokoi ich koncentracja na problemach codzienności. Ważnym wyzwaniem jest stworzenie takiej oferty 5. Braki i proponowane zmiany edukacyjnej, która pomoże młodzieży pozytywnie – więcej możliwości kulturalnych postrzegać swoją miejscowość, a jednocześnie pozwoli – większa pomoc biednym wyobrazić sobie dorosłe życie w szerszej niż zwykła – powstanie ośrodka naukowego codzienność perspektywie. Tego nie poprawią zajęcia typu: – place zabaw i basen siłownia, pingpongowe czy angielski i konkursy plastyczne typu – nauka tańca „Barwy jesieni”. Istnieje realna potrzeba działań bardziej oraz twórczych inspirujących do odważnego myślenia.

×