Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ (quiz)

896 views

Published on

Quiz dla dzieci przygotowany w ramach XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2016).

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ (quiz)

  1. 1. 1 Dowiedz się, jak nazywa się potok, który płynie nieopodal kościoła pw. Narodzenia NMP w Krużlowej. Zapisz tę nazwę poniżej. Jak brzmi pierwsza sylaba? Udaj się do części kościoła, której nazwa rozpoczyna się od tej samej sylaby. Skorzystaj z planu budowli poniżej. ............................................................................... 2 Narysuj łuk, którym zwieńczony jest portal, czyli ozdobne wejście do kościoła. Hasłem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2016 roku jest sentencja Heraklita z Efezu Wszystko płynie. prezbiterium kaplica zakrystia tęcza chór ambona kruchta wieża 21–22 i 28–29 maja 2016 Kościół pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej 28–29 maja 2016
  2. 2. INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Organizator: Patron: Gospodarz: dnidziedzictwa.plParafia pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej Opracowanie merytoryczne: Barbara Łepkowska, Katarzyna Zarzycka Miejsce na pieczątkę 3 Taki łuk nazywany jest „oślim grzbietem”. Sprawdź, czy w kościele można spotkać inne zwierzęta, ­namalowane lub wyrzeźbione. Dorysuj je do naszego obrazu Arki Noego w zaznaczonych miejscach. 4 W trakcie zwiedzania zwróć uwagę na obiekty w różny sposób związane z wodą. Zaznacz miejsca, w których je znalazłeś, na planie kościoła (na pierwszej stronie). Najważniejszy spośród tych obiektów był po łacinie określany między innymi słowami baptisterium, fons, alveum, labrum, piscina. Chodzi o: a) konfesjonał, b) chrzcielnicę, czy może c) ampułkę? Do jakiego sakramentu służy? ............................................................................... Z jakim ważnym wydarzeniem z historii Polski jest on związany? (W tym roku obchodzimy 1050-lecie tego wydarzenia). ...............................................................................

×