Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maciej Rawluk, Jedynka

536 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maciej Rawluk, Jedynka

  1. 1. „Jedynka” to projekt fotograficzny o jed- nym z głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Tak popularnie nazywana jest droga krajowa numer 1 biegnąca z Cieszyna do Gdań- ska. Jedynka z powodu budowy autostrady A1 zmienia swoją nazwę na 91, ale – co ważniejsze – zmienia się jej znaczenie. Ruch tranzytowy zanika, biznesmeni, wczasowicze i inni zmu- szeni do podróży z północy na południe (bądź odwrotnie) wybierają autostradę. Powoduje to wiele zjawisk interesujących również dla fotografa. „Plan zdjęciowy” jest ciekawy i zna- czący, biegnie bowiem wzdłuż całego kraju. Droga zaczyna się w porcie gdańskim przy przeprawie promowej, kilka kilometrów dalej przebiega obok stoczni, a kończy się po ponad 600 kilometrach w Cieszynie na przejściu granicznym z Czechami. Najbardziej interesują mnie obszary poza dużymi miastami. W miastach droga się wta- pia, jest tylko elementem całości. W terenie podmiejskim czy wiejskim droga ma inną ka- tegorię, jest kręgosłupem, osią świata. Obrazy, jakie towarzyszyły mi w podróżach po jedynce, to często upadłe i porzucone obiekty gastro- nomiczne, stacje paliw, niezliczone szyldy i reklamy, bardzo duża liczba krzyży upamięt- niających tragedie na drodze, czasem motywy industrialne oraz zmieniający się krajobraz. Maciej Rawluk Jedynka

×