Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ankieta badania opinii klientow muzeów

4,534 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ankieta badania opinii klientow muzeów

 1. 1. ANKIETA - MUZEA 1. Proszę określić co zadecydowało o tym, że skorzystał/a Pan/Pani z oferty Muzeum? (proszę zakreślić najważniejsze powody) a/ ciekawy sposób spędzania b/ rozwijanie zainteresowań czasu c r c/ zainteresowanie wydarzeniem (np. impreza, spotkanie, wernisaż, w d/ chęć poznania muzeum d warsztaty) e/ inne (jakie?) ………………………………….............................. d/ udział w wycieczce szkolnej .... e . ………………………………….............................. .... 2. Ile razy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego odwiedził/a Pan/Pani to Muzeum? Jestem tu  2-5 wizyt  5-10 wizyt  Więcej niż pierwszy 10 wizyt raz w tym roku 3. Skąd Pan/i dowiedział/a się o ofercie Muzeum? a/ z Internetu b/ z prasy c/ z TV, z radia a b c d/ od znajomych e/ z plakatu (baneru) f/ z ulotki d e f g/ inaczej (jak?) ………………………………… … ………………………………… 2. Proszę, korzystając ze skali (1-6) ocenić tutejsze Muzeum pod następującymi wzglęgami: KRYTERIA OCENY OCENA Dostępność informacji o ofercie Muzeum Dni otwarcia Muzeum Godziny otwarcia Muzeum Wygląd pomieszczeń Utrzymanie pomieszczeń Wyposażenie placówki Oferta sklepiku muzealnego Atrakcyjność programu edukacyjnego Atrakcyjność stałej wystawy Atrakcyjność wystaw czasowych Lokalizacja Muzeum Czas oczekiwania w kasach 4. Proszę - korzystając ze skali (1-6) ocenić personel Muzeum pod względem wyróżnionych w tabelce kryteriów: KRYTERIA OCENY OCENA Uprzejmość personelu Gotowość niesienia pomocy Kompetentność personelu 5. Jakie obiekty z Muzeum Pan/i zapamiętał/a? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
 2. 2. 6. Proszę określić, jakie są słabe strony tego Muzeum: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 7. Proszę określić, jakie są mocne strony tego Muzeum: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. 8. Jakiego rodzaju propozycji brakuje Panu/i w tym Muzeum? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 9. Gdyby Muzeum zaprzestało swej działalności to: a/ Nic wielkiego by b/ Źle by się stało, ale nie c/ Byłaby to duża strata się nie stało odczulibyśmy tego zbyt g dla nas wszystkich d głęboko 10. Jak Pan/i ogólnie ocenia działania Muzeum? a/ Bardzo b/ Raczej c/ Ani dobrze, d/ Raczej d/ Bardzo źle dobrze dobrze d ani źle a źle ź d 11. Czy byłby Pan/i zainteresowany/a współpracą z Muzeum w formie wolontariatu? a/ tak b/ nie 11A. Jeśli nie, proszę podać powód? ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... M1 Proszę podać swój rok urodzenia M2 Płeć kobieta mężczyzna M3 Proszę podać kod pocztowy Pani/a miejsca zamieszkania - M4 Proszę podać jakie Pani/a ma wykształcenie 1. niepełne podstawowe 2. podstawowe 3. zasadnicze zawodowe 4. średnie ogólnokształcące 5. średnie zawodowe 6. pomaturalne 7. niepełne wyższe (licencjat)
 3. 3. 8. wyższe M5 Proszę zaznaczyć rodzaj swojej głównej aktywności Jestem uczniem Jestem studentem Prowadzę gospodarstwo rolne Pracuję w zakładzie państwowym Pracuję w zakładzie prywatnym Jestem na rencie Jestem bezrobotny(a) Inna aktywność M6 Czy Muzeum, z którego Pan/i korzysta jest w miejscowości w której Pan/i mieszka Tak Nie DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

×