Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.	 Ołtarz główny z ok. 1618 r. z gotyckim krucyfiksem z ok. poł. XV w.
2.	 Nagrobek bł. Michała Giedroycia z 1624 r.
3.	 ...
1.	 Obraz św. Zofii z córkami z przedstawieniem Chrystusa w obłokach,
z członkami Bractwa oraz fundatorką obrazu Salomeą B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)

906 views

Published on

Plan i opis kościoła przygotowany w ramach XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2015).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)

  1. 1. 1. Ołtarz główny z ok. 1618 r. z gotyckim krucyfiksem z ok. poł. XV w. 2. Nagrobek bł. Michała Giedroycia z 1624 r. 3. Obraz z 1624 r., przedstawiający bł. Michała Giedroycia klęczącego przed krzyżem i obrazem Matki Boskiej 4. Obraz z wizerunkami wybitnych przedstawicieli zakonu Kanoni- ków Regularnych od Pokuty, m.in.: św. Kleta, św. Cyriaka, św. Wen- tury, bł. Michała Giedroycia i in., namalowany w 2. poł. XVIII w. 5. Ołtarz św. Michała Archanioła wykonany ok. poł. XVIII w.; w antependium bł. Michał Giedroyć 6. Tablica ufundowana w 1985 r. z okazji 500-lecia śmierci bł. Michała Giedroycia, zaprojektowana przez Wandę Dzielińską 7. Kaplica Madonny Giedroyciowej z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV w., relikwiami bł. Michała Giedroycia i dwiema nastawami ołtarzowymi z początku XVIII w., m.in. z wizerunkiem bł. Michała Giedroycia adorującego krucyfiks i obraz Matki Boskiej 8. Sala Korzeni w sanktuarium bł. Michała Giedroycia z pomnikiem zakonnika wykonanym w 1989 r. przez Macieja Zychowicza 9. Biała Sala z tryptykiem z XVI w., ze skrzydłami gruntownie przemalowanymi w 1. ćwierci XVII w. i obrazem z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem adorowanych przez bł. Michała Giedroycia i św. Kazimierza Jagiellończyka, namalowanym po 1614 r. 10. Obraz z ok. 1624 r. pochodzący z nagrobka bł. Michała Giedroycia. Przedstawia wydarzenia związane z przygotowaniami do pogrzebu świątobliwego zakonnika. Zabytki i pamiątki związane z bł. Michałem Giedroyciem (ok. 1420–1485) Kościół św. Marka w Krakowie 1 2 3 4 5 6 7 8 910
  2. 2. 1. Obraz św. Zofii z córkami z przedstawieniem Chrystusa w obłokach, z członkami Bractwa oraz fundatorką obrazu Salomeą Błońską z mę- żem i dziećmi, namalowany w 1765 r. przez Józefa Kopaczyńskiego 2. Kuta krata do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (do 1. poł. XIX w. pw. św. Zofii); kaplica z 1542 r. 3. Ołtarz wykonany przed 1746 r., z obrazem Matki Boskiej z Dzie- ciątkiem z lat 1647–1650 w srebrnej sukience z 4. ćwierci XVII w., w zwieńczeniu obraz z 1851 r. przedstawiający nauczanie Maryi; tabernakulum z obrazem św. Zofii z córkami; antependium cynowe z 1856 r. z płaskorzeźbą św. Zofii z córkami oraz członkami Bractwa 4. Epitafium Józefa Maliszewskiego, podskarbiego Bractwa w latach 1818–1843, z rodziną; dzwonek spiżowy na murze 5. Ołtarz św. Zofii wykonany w 1751 r. przez Michała Dobkiewicza, z rzeźbami św. Katarzyny i św. Barbary, z Duchem Św. pod postacią gołębicy w zwieńczeniu i obrazem św. Zofii z córkami; antependium drewniane z 1903 r. z symbolami Bractwa: Wiarą, Nadzieją i Miłością 6. Feretron św. Zofii z córkami nad wejściem bocznym kościoła, wykonany w 1926 r. 7. Laski procesyjne Bractwa w kaplicy Matki Boskiej Giedroyciowej, wykonane w 1852 i 1889 r. 8. Feretron św. Zofii z córkami wykonany w 2. ćwierci XVIII w. 9. Gablotka bracka z bieżącymi informacjami w kruchcie kościoła 10. Tablica wmurowana w zachodni portal kościoła na zewnątrz, informująca, że w 1892 r. kapiarnia (miejsce przechowywania kap brackich) została oddana przez ks. biskupa i konsystorz krakowski do użytku Bractwa. Zabytki i pamiątki związane z Bractwem św. Zofii (3 lutego 1410 r. – powstanie Bractwa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

×