Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 3 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa) (20)

Advertisement

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)

  1. 1. Widok Czchowa od strony południowej na początku XIX w., rys. A. Garczyński, fot. P. Kasprzycka ARCHIWUM NARODOWE w KRAKOWIE Malowniczo położony Czchów, jedno z najstarszych miast Małopolski, może poszczycić się bogatą historią i wspaniałymi zabytkami, które świadczą o jego dawnej pozycji i bogactwie. Znany z pierwszych dokumentów pod nazwą Schov, Alba Ecclesia czy Wyskirche rozwijał się od przełomu XII i XIII wieku głównie dzięki prowadzącemu tędy han- dlowemu szlakowi na Węgry. Biegnący Doliną Dunajca trakt odgrywał także ważna rolę militarną, co z pewno- ścią przyczyniło się do wybudowania tutaj zamku, który początkowo pełnił przede wszystkim funkcję strażnicy i komory celnej. Wiemy, że jeszcze w 1288 roku Czchów wchodził w zasób dóbr należących do benedyktynów z Tyńca, a w pierwszej połowie XIV wieku przeszedł w ręce królewskie, co zapew- niło miastu dalszy dynamiczny rozwój. Zabudowa miasta była niemal całkowicie drewniana, na rynku wznosił się ratusz z kramami, waga i postrzygalnia. W XVI wieku Czchów zasłynął dzięki Franciszkowi Lisma- ninowi, franciszkaninowi i spowiednikowi królowej Bony, który zagarnął bogate probostwo czchowskie i został zwolennikiem reformacji. Czchów podupadł w czasie najazdu szwedzkiego i rozbiorów, a także wskutek nęka- jących go pożarów, powodzi i zaraz, które dziesiątkowa- ły ludność. Prawa miejskie ostatecznie utracił w okresie międzywojennym. Niedługo potem, w wyniku budowy zapory na Dunajcu (1938–1949) powstało Jezioro Czchow- skie, czyniąc z Czchowa przede wszystkim miejscowość wypoczynkową. 1 stycznia 2000 roku Czchów ponownie stał się miastem. Procesja z okazji Bożego Ciała na czchowskim rynku w latach 20. XX w. POLONA, domena publiczna Rysunek planu Czchowa z 1915 r. wykonany przez arch. Józefa Gałęzowskiego w ramach programu „Odbudowy mniejszych i najmniejszych miasteczek”, skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK III-r.a.-4674/63
  2. 2. Przy jednej z narożnych uliczek biegnących od czchowskiego rynku wznosi się kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Powstał on w miejscu kamiennej romańskiej świątyni. Jej nieliczne elementy w postaci fragmentów gzymsu i kamiennych ciosów wmurowano we wschodnią ścia- nę oraz gotyckie szkarpy prezbiterium. Romańską rzeźbę lwa wmurowano natomiast w cokół figury św. Floriana na czchowskim rynku, a płaskorzeźba z wyobrażeniem gryfa od 1913 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Narodo- wego w Krakowie. Obecną kamienną, jednonawową świątynię zbudowano ok. połowy XIV wieku, a powiększono ok. 1430 roku, w XVII i XVIII wieku dobu- dowano boczne kaplice. Znany dziś wygląd świątyni ukształtował się w wieku XIX – to wówczas rozebrano cebulastą kopułę wieży, samą wieżę obniżono do poziomu wysokości ścian korpusu, a od frontu wzniesiono neogotycką fasadę, ponadto rozebrano zniszczoną południową kaplicę, a na dachu ułożono czer- woną dachówkę (obecnie pokryty jest miedzianą blachą). Każdy wiek i każdy styl pozostawiły także swoje trwałe ślady w wystroju kościoła. Elementami gotyckiej kamieniarki są trzy portale, ścienne taberna- kulum i chrzcielnica, a na ścianach sklepionego krzyżowo-żebrowo prezbite- rium zachowały się niezwykle cenne XIV-wieczne malowane sceny z życia Marii i Chrystusa. W przestrzeni kościoła zobaczymy także renesansowe nagrobki Kaspra Wielogłowskiego i jego żony Magdaleny, których autorstwo przypisu- je się Hieronimowi Canavesiemu. W bocznej kaplicy pw. św. Józefa obejrzymy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem datowany na XVII wiek, a w nawie neogo- tyckie ołtarze boczne z początku XX stulecia. W bliskim sąsiedztwie kościoła posadowiona jest drewniana dzwonnica z 1933 roku. Jest to już druga budowla w tym miejscu. Jej powstanie i usytuowanie wiążą się z XIX-wieczną przebudo- wą kościoła i obniżeniem wieży, po czym konieczne było znalezienie nowego miejsca dla kościelnych dzwonów. Widokówka z Czcho- wa, na pierwszym planie gotycki kościół i drewniana dzwonnica, w głębi zachowana baszta z czchowskiego zamku, l. 20. XX w. ZE ZBIORÓW MOKSIR W CZCHOWIE Widok na ołtarze boczne i prezbiterium kościoła w Czchowie w latach 20. XX w. POLONA, domena publiczna Gotycka chrzcielnica w kościele w Czchowie, początek XX w., skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK XX-k-1049
  3. 3. Wyjątkowym i najcenniejszym elementem wyposażenia czchowskiej świątyni są gotyckie malowidła w prezbiterium. Odkryto je podczas prac restauracyjnych wnętrza kościoła rozpoczętych przez ks. ­Józefa Stopę jeszcze pod koniec XIX wieku. Ówczesne plany proboszcza zakładały powiększenie kościoła oraz rekonstrukcję wieży i budowę południowej kaplicy bocznej, jednak w trakcie odbijania tynku w pre- zbiterium natrafiono na gotyckie malowidła. Przebudowa, najpierw wg projektu Adolfa Zajączkowskiego, później wg planów architekta Zygmunta Hendla, została wstrzymana. Niestety wskutek prowadzo- nych wówczas prac wewnętrznych wraz z tynkiem bezpowrotnie usunięto malowidła z nawy. Ocalałe w prezbiterium dzieła poddano konserwacji dopiero w 1913 roku. Kolejne konserwacje odbyły się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, a ostania w 2008 roku. Bogactwo treści czchowskich malowideł koncentruje się wokół kilku wątków. Na dwóch ścianach prezbiterium znajdują się sceny zwią- zane z życiem Matki Boskiej – m.in. Narodzenie, Zwiastowanie czy Koronacja NMP przez Chrystusa w obecności Aniołów. Zobaczymy tam również rząd Apostołów, sceny Męki Pańskiej i przedstawienia wyda- rzeń podczas Zmartwychwstania. Kolejne partie malowideł powstawały bezpośrednio po wzniesie- niu kościoła (około połowy XIV wieku), w drugiej połowie XIV wieku i pierwszej ćwierci wieku XV. Plansze powstały w ramach XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem Opracowanie tekstów i dobór ilustracji: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Maciej Grochot Korekta: Ewelina Korostyńska dnidziedzictwa.plOrganizator: Gmina Czchów Parafia pw. Narodzenia NMP w Czchowie Gospodarze: Współorganizator: Partnerzy: Niezrealizowany projekt przebudowy kościoła w Czchowie. Przekrój poprzeczny kościoła oraz kaplicy krytej kopułą, 1896 r., rys. Z. Hendel, skan Pracownia Fotogra- ficzna Muzeum Narodo- wego w Krakowie MUZEUM NARODOWE w KRAKOWIE, MNK III-Pl-425 Gotyckie malowidła w prezbiterium kościoła w Czchowie, fot. K. Schubert, MIK 2019 ©

×