Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalendarz K27 na 2010

1,575 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kalendarz K27 na 2010

 1. 1. M AR C I N KL AG Dzień Wegetarian
 2. 2. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A LUTY 1 2 3 NO WY R O K 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DZIEŃ W E GETARIAN 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUTY GRUDZIEŃ 2009 LUTY 2010 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 2010 STYCZEŃ
 3. 3. AGATA D Ę B I C KA Światowy Dzień Kota
 4. 4. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 STYCZEŃ 2010 MARZEC 2010 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 2010 LUTY
 5. 5. M ARTA B O Ż Y K Dzień Kobiet
 6. 6. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D Z I EŃ KO BIET 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUTY 2010 KWIECIEŃ 2010 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2010 MARZEC
 7. 7. S AB I NA FR ANC UZ Międzynarodowy Dzień Sekretarki
 8. 8. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P O NIEDZIAŁ EK W I EL K ANO CNY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M I Ę D ZY NAR O D O WY D ZI E Ń S E KR E TAR KI 26 27 28 29 30 31 MARZEC 2010 MAJ 2010 1 2 3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 31 2010 KWIECIEŃ
 9. 9. KU B A W O Y N A R O W S K I Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń
 10. 10. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 Ś WI Ę TO PR AC Y 3 4 5 6 7 8 9 ŚWIĘTO KONST Y TUCJI 3 MA JA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MIĘDZYN AR O D O WY DZIEŃ PŁY NÓ W DO MYCIA NAC ZY Ń 24 25 26 27 28 29 30 31 KWIECIEŃ 2010 CZERWIEC 2010 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 28 29 30 2010 MAJ
 11. 11. AL E KS AND E R D UR A J Dzień Chemika
 12. 12. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 B OŻ E C I AŁO 7 8 9 10 11 12 13 D Z I EŃ CHEMIK A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MAJ 2010 LIPIEC 2010 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 31 2010 CZERWIEC
 13. 13. J A KU B S KO C Z E K Dzień UFO
 14. 14. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 D Z I E Ń UFO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CZERWIEC 2010 SIERPIEŃ 2010 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2010 LIPIEC
 15. 15. M ANTO ANE TA S I TAR Z Święto Matki Boskiej Zielnej
 16. 16. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ś W I Ę TO M AT K I B O S K I E J ZI E L NE J 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LIPIEC 2010 WRZESIEŃ 2010 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 2010 SIERPIEŃ
 17. 17. ANNA Z AB D Y R S KA Święto Śliwki
 18. 18. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ś WI Ę TO Ś L I WKI 27 28 29 30 31 SIERPIEŃ 2010 PAŹDZIERNIK 2010 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 30 31 2010 WRZESIEŃ
 19. 19. TO M AS Z B UD ZY Ń Światowy Dzień Osób Jąkających się
 20. 20. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ś W I ATO W Y DZIEŃ OSÓB J ĄKA J ĄC YC H S I Ę 25 26 27 28 29 30 31 WRZESIEŃ 2010 LISTOPAD 2010 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 29 30 2010 PAŹDZIERNIK
 21. 21. I R E NA C ZUS Z Dzień Pluszowego Misia
 22. 22. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 WSZYSTKICH ŚW IĘT YCH 8 9 10 11 12 13 14 NA R O D O W E Ś WI Ę TO N IEPODL E GŁO Ś C I 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DZIEŃ PLUS Z O W E G O MISIA 29 30 31 PAŹDZIERNIK 2010 GRUDZIEŃ 2010 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 2010 LISTOPAD
 23. 23. AGNI E S Z KA B UŁAWA-O R ŁO WS KA Dzień Ryby
 24. 24. P ON I ED Z IAŁ EK W TO REK ŚR ODA CZWARTEK PI ĄTE K S O B OTA NI E D Z I E L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DZIEŃ RYBY B O ŻE NAR O D ZE NI E 27 28 29 30 31 LISTOPAD 2010 STYCZEŃ 2011 1 2 3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 29 30 24 25 26 27 28 29 30 31 2010 GRUDZIEŃ
 25. 25. Styczeń Marcin Klag 11 stycznia / Dzień Wegetarian Chciałem zwrócić uwagę na to, że mamy ładne polskie słowo „jarosz” na określenie człowieka, który nie je mięsa. My nie gęsi i mamy również słowo „ruszt” zamiast „grill”. Nie jestem jaroszem, ale nigdy nie jadłem przysłowiowej gęsiny (z przysłowia: „Na Świętego Marcina najlepsza gęsina”). Nieprzysłowiowej zresztą też nie. Luty Agata Dębicka 17 lutego / Światowy Dzień Kota Światowy Dzień Kota wybrałam z przekory – bo przecież jak można tylko jeden dzień w roku celebrować święto, które warto czcić codziennie. Ale też codziennie warto narysować kota. Marzec Marta B ożyk 8 marca / Dzień Kobiet Dzień Kobiet… i Dzień Mężczyzn, czyli równouprawnienie. Byłoby miło, gdyby te święta były obchodzone razem. A na razie niech się święcą za sprawą litografii – prawdziwie ręcznej roboty. Kwiecień Sabina Francuz 25 kwietnia / Międzynarodowy Dzie ń S ekr et a r ki To okazja do oddania szacunku należnego sekretarkom, czyli osobom, które potrzebne są do wielu więcej zadań niż tylko: „Pani Agnieszko, prosimy o kawę”. Ikoniczne sekretarki są też bardzo znaczące w kulturze popularnej – za ich sprawą nawet witryna internetowa może stać się fetyszem. Maj Kuba Woynarowski 20 maja / Międzynarodowy Dzień Pł yn ó w d o M yc ia Na c zyń Impulsem do stworzenia niniejszej historii stał się dla mnie motyw zaczerpnięty bezpo- średnio z codzienności, a zarazem – na swój sposób – surrealistyczny. Wykorzystany w prezentowanym mikrokomiksie język – charakterystyczny dla reklamy i „technicznej” instrukcji obsługi – poddany został lekkiej deformacji, dzięki temu banalna metafora nabrała niepokojącego rysu. Czerwiec Aleksander Duraj 7 czerwca / Dzień Chemika Czy współczesna chemia jest bezpieczna? Według „Journal of the American Medical Association” z 15 kwietnia 1998 r., efekty uboczne zażywania farmaceutyków są czwartą przyczyną śmierci w uprzemysłowionym świecie. Sprawdźcie sami, co wiecie na temat przemysłu chemicznego. Na początek proponuję wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło „IG Farbenindustrie”. Zwróćcie uwagę na Fritza ter Meer, twórcę Codex Alimentarius.
 26. 26. Lipiec Jakub Skoczek 2 lipca / Dzień U FO Zdecydowałem się wybrać Dzień UFO ze względu na największy potencjał „dziwności” projektu. UFO jako temat obecny głównie w kinie klasy B, prasie brukowej i wszelkiego typu lubujących się w sensacyjnych doniesieniach portalach internetowych narzucił krzykliwo- -śmietnikową estetykę, która zblazowanemu i znudzonemu „dizajnerskością” wszechrzeczy projektantowi wyjątkowo zasmakowała. Sierpień Manto Aneta Sitarz 15 sierpnia / Święto Matki B oskiej Z ieln ej Madonna versus Madonna 15 sierpnia 2009 r. odbyła się największa bitwa tego roku, święta wojna: Królowa Polski kon- tra królowa popu... Forma: plakat promujący wydarzenie, na wzór dj’s/mc’s battle, połączenie pop kiczu z kiczem odpustowym, dewocjonalnym. Oto jak w obrębie jednego dynamicznego systemu kultury mieszają się kody znaczeniowe, prowadząc do swego rodzaju współzawodnictwa różnych poziomów życia społecznego. Wrzesień Anna Zabdyrska 24 września / Święto Śliwki Święto śliwki tak naprawdę nie istnieje. Jest wprawdzie w kalendarzu, ale poza nim ciężko znaleźć jakąkolwiek wzmiankę o takim dniu. Czyli święto-zjawa. Upiorna, eteryczna wizja, południca śliwowych sadów. Październik Tomasz B udzyń 22 października / Światowy Dzień Osó b J ą ka ją c yc h się Będąc jąkającym się grafikiem, zastanawiałem się, jak na papierze przedstawić to zaburzenie mowy. Najlepszym chyba jego odwzorowaniem jest ligatura, czyli specjalnie zaprojektowany znak, który składa się z co najmniej dwóch liter. Stosowane są one w piśmie w miejscach, w któ- rych kształty sąsiadujących liter kolidują ze sobą, obniżając ich czytelność. Ligatury porządkują te problematyczne miejsca, pozwalając na płynne czytanie tekstu. Kluczową wartością ligatur jest dla mnie właśnie ich dyskrecja, tak jak w przypadku jąkania najważniejsze dla osoby jąkającej się jest niezauważanie problemu. Osobie jąkającej się należy pozwolić wyjąkać się w spokoju, czas nie gra roli. Listopad Irena Czusz 25 listopada / Dzień Pluszowego Misia Miś pluszowy najlepszym przyjacielem każdego jest. Miałam przyjemność zilustrować jego zasłużone święto. Grudzień Agnieszka B uława-Orłowska 20 grudnia / Dzień R yby Dlaczego Dzień Ryby? Lubię ryby. Smażone, wędzone, pieczone... Bo słowo „ryby” kojarzy mi się z hasłem czasów niedawnych, dziś niepoprawnym politycznie: „Dzieci i ryby głosu nie mają”... Może coś jest na rzeczy? Ryby wciąż nie mówią...
 27. 27. „ Ś c i e n n y t y g o d n i k u li c z ny K2 7” to wakacyjny projekt M a ł o p o l s k i e g o I n s t y t u t u Kultury, zrealizowany w c i ą g u k i lku n a s t u le t n ic h tygo d ni 2 009 ro ku . J e g o e f e kt e m j e s t ko l e kcja dwunastu prac młodych p r o j e kt a n t ó w z w i ą z a n y ch z Krakowem i Małopolską. K a ż d y p r o j e kt j e s t a u t o nomiczną, autorską w y p o w i e d z i ą , d la kt ó r e j pu nktem w yjśc ia stało się w y b r a n e p r z e z a r t y s t ę święto. Prace prezentowane b y ł y w g a b l o c i e p r z y u l i cy Karmelickiej 27 w Krakowie (a d r e s s i e d z i b y M I K ), n a w yso ko śc i o c zu przec h o d nia. Ty m s a m y m g a b l o t a s t a ła się elementem życia p u b li c z n e g o , p o le m d o z amanifesto w ania pryw atnyc h p r z e ko n a ń , a l t e r n a t y w ą dla wystaw sklepowych, a p r z e d e w s z y s t k i m – g rą z przec h o d niem. Tygo d nik u l i c z n y ż y ł p o n a d t o w przestrzeni wirtualnej. Fa c e b o o ko w a w i t r y n a K 27 pozwoliła na prowadzenie d i a l o g u z o d b i o r c a m i , p rezentację innych prac a r t y s t ó w, a t a k ż e a r c h i wizowanie wernisaży. D o c h ó d z e s p r z e d a ż y k alendarza K27 zostanie p r z e z n a c z o n y w c a ł o ś c i na ko ntynu ac ję pro jektu . Wy daw ca: Małopolski Instytut Kultury ul. Karmelicka 27, Kraków tel.: +4812 422 18 84 | www.mik.krakow.pl instytucja kultury Województwa Małopolskiego Kurat ork a K 2 7: Ł ucj a P i ek arsk a -Du ra j O pracowani e g rafi cz ne: A g ni eszka Bu ła wa-Orłowska P at ron medi alny: © by MIK, Kraków 2009

×