Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
joanna orlik                                           dorota leśniak-rychlak

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Joanna Orlik, "Występniak/wstępniak", Przestrzenie prywatne

828 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joanna Orlik, "Występniak/wstępniak", Przestrzenie prywatne

 1. 1. joanna orlik dorota leśniak-rychlak Wyczuwany przez wielu Czytelników duch Siedem lat temu Joanna Orlik i Marcin Klag pożegnania, obecny w poprzednim wstępniaku, ma przyszli do redakcji, w której pracowałam. Rozma- swoje uzasadnienie, o którym dziś przychodzi mi wialiśmy o piśmie, które zamierzali stworzyć. Prze- powiedzieć. Wydanie dwudziestu numerów pisma to konani o sensowności uwrażliwiania na przestrzeń, spora praca i wielka nauka. Ewolucja „Autoportretu” pełni entuzjazmu i pomysłów. Nie przypuszczałam została doprowadzona do punktu, na którym bardzo wtedy, że „Autoportret” urośnie do takiej objętości mi zależało. Mamy winietę i grzbiet, a także plany na – zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Tym bar- kilka lat do przodu. Ruszyły debaty dla mieszkańców dziej nie powstała mi w głowie myśl, że przyjdzie Krakowa oraz warsztaty dla dzieci. Coś się udało. mi kiedyś przejmować funkcję redaktor naczelnej. Z radością przekazuję więc „Autoportret” w ręce „Autoportret” wydawał mi się zawsze „przestrzenią – profesjonalne, mądre i rzetelne – nowej redaktor prywatną” Joanny Orlik. Kwartalnik ten to wszak naczelnej, Doroty Leśniak-Rychlak. Niech pismo się realizacja śmiałego marzenia i wyraz osobistego rozwija z nową energią, niech realizuje także nowe przekonania Naczelnej „o tym, że wiele da się cele, niech jeszcze lepiej pracuje na rzecz jakości zrobić”. Zawsze mi ta wiara imponowała. Myślę, naszego otoczenia. że wyrazem tej wiary jest również zamiar podjęcia Ja dziękuję za wspólny czas, przede wszystkim nowego wyzwania – przewodzenia Małopolskiemu Czytelnikom, bez których żadne pismo nie ma sensu, Instytutowi Kultury. ale także Autorom, bez których „Autoportret” by nie Cieszę się na spotkanie z Wami, drodzy powstał. Czytelnicy, w przestrzeni „Autoportretu”, ale czuję również wagę odpowiedzialności. Zapraszając do lektury numeru poświęconego przestrzeniom prywatnym, chciałabym (nawiązując do tego, co mówi o architekturze domu w tym numerze Robert Konieczny) zadeklarować chęć, by „Autoportret”, jak dobra architektura, nadal był ramą, w której toczy się prawdziwe życie. www.autoportret.pl autoportret. pismo o dobrej przestrzeni ISSN 1730-3613 redakcja: dorota leśniak-rychlak (redaktor naczelna), marcin klag (koncepcja graficzna i skład), emiliano ranocchi (sekretarz redakcji), aleksandra wojda (redakcja), ewa ślusarczyk (redakcja, korekta), kwartalnik magdalena petryna (korekta) nakład: 1500 egz. streszczenia: jacek konieczny wydawca: tłumaczenia streszczeń: anna mirosławska-olszewska rys.: katarzyna józefiak; tekst: jacek olczyk okładka: s. 1 fot.: marcin klag; s. 76: A. Baricco, City, przeł. J. Ugnier- ska, „Czytelnik”, Warszawa 2000, s. 49-50 przygotowanie do druku: andrzej karlik druk: drukarnia Leyko sp. z o.o. adres: W sprawie prenumeraty prosimy małopolski instytut kultury o kontakt z wydawcą. ul. karmelicka 27 31-131 kraków Redakcja zastrzega sobie prawo do nadawania tytułów i redagowania tel. (012) 422 18 84 nadesłanych tekstów. e-mail: autoportret@mik.krakow.pl Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

×