Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gra Domino Dynastyczne (Plansza)

1,156 views

Published on

  • Login to see the comments

Gra Domino Dynastyczne (Plansza)

  1. 1. DYNASTYCZNE LINIA ARPADÓW LINIA PIASTÓW ZWIERZCHNICHDOMINO Kinga i Bolesław. Sprawdź, jaki to układ? Arpadowie – władcy Węgier i polscy Piastowie prawie zawsze się wspierali. Konflikty były rzadkie, zaś interesy zbieżne. Warto pamiętać, że wspólna granica w Karpatach przez punkty 1000 lat nie zmieniała swojego karne przebiegu! Efektem tej wspólnoty były polsko-węgierskie związki dynastyczne. Poznaj historię obu rodów i zbuduj ich drzewo genealogiczne. Kinga Bolesław Arpadówna Wstydliwy 1 2 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego edykt książęcej pary www.mik.krakow.pl gra uliczna DOMINO DYNASTYCZNE jest częścią projektu „Pierścień św. Kingi” Małopolskiego Instytutu Kultury

×