Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Punkty zaznaczone na szkicu trasy:
1.	 Panorama Kotliny Oświęcimskiej i skraju oro-
genu karpackiego – zapoznamy się z roz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)

1,027 views

Published on

Mapa przygotowana w ramach XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2015).

Trasa o długości ok. 1,5 km prowadzi spod Pomnika Grunwaldzkiego w pobliżu szczytu wzgórza Skała (291 m n.p.m.), przez cmentarz komunalny, ulicami Grunwaldzką i Słowackiego do kamieniołomu Skała, a następnie ulicą Jagiellońską do kapliczki obok posesji nr 57. Dojście do punktu startu z centrum Chełmka ulicami Piastowską i Na Skałce (od punktu MIK obok MOKSiR-u ok. 1,2 km, 20 min). Czas przejścia trasy – ok. 1,5 godziny (wliczając powrót do centrum Chełmka).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)

  1. 1. Punkty zaznaczone na szkicu trasy: 1. Panorama Kotliny Oświęcimskiej i skraju oro- genu karpackiego – zapoznamy się z rozwojem widocznych struktur i elementów krajobrazu podczas neogenu i czwartorzędu. 2. „Kostnica” na cmentarzu komunalnym – obej- rzymy charakterystyczne przykłady skał budu- jących wzgórze Skała. 3. Panorama Obniżenia Chrzanowskiego i skraju Wyżyny Olkuskiej – zapoznamy się z rozwojem widocznych struktur i elementów krajobrazu podczas neogenu i czwartorzędu. 4. Panorama dolnego odcinka doliny Przemszy – jak wyżej. 5. Kamieniołom Skała – zapoznamy się z profilem warstw gogolińskich reprezentujących środko- wy trias. 6. Otoczenie kapliczki przy ul. Jagiellońskiej 57 – obejrzymy pozostałości brzegu morskiego z okresu miocenu. Opracowanie: Marek Szuwarzyński Trasa o długości ok. 1,5 km prowadzi spod Pomnika Grunwaldzkiego w pobliżu szczytu wzgórza Skała (291 m n.p.m.), przez cmentarz komunalny, ulicami Grunwaldzką i Słowackiego do kamieniołomu Skała, a następnie ulicą Jagiellońską do kapliczki obok posesji nr 57. Dojście do punktu startu z centrum Chełmka ulicami Piastowską i Na Skałce (od punktu MIK obok MOKSiR-u ok. 1,2 km, 20 min). Czas przejścia trasy – ok. 1,5 godziny (wliczając powrót do centrum Chełmka). Spacer po wzgórzu Skała 1 2 4 5 6 0 500 m Pomnik Grunwaldzki Kamienio³om Ska³a Piastowska NaSka³ce G dzka runwal 3 S³owackiego Jagielloñska Krasiñskiego Niedziela 17 maja, godz. 15.00 16–17 oraz 23–24 maja 2015 Był sobie czas Geochronologia najnowszej historii Ziemi (fanerozoiku). Podkreślono okresy, które będą przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania. DZISIAJ 0 KENOZOIK czwartorzęd holocen do 11,7 tys. lat plejstocen 2,58 mln lat neogen pliocen 5,33 mln lat miocen 23,03 mln lat paleogen oligocen 33,9 mln lat eocen 56 mln lat paleocen 66 mln lat MEZOZOIK kreda 145 mln lat jura 201 mln lat trias 252 mln lat PALEOZOIK 542 mln lat ERA OKRES EPOKA (czas bezwględny) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Organizator: Patroni medialni:Gospodarz: Współorganizatorzy: Partnerzy: Gmina Chełmek Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „Enwos” Sp. z o.o. Parafia NMP Królowej Polski w Chełmku Powiat Oświęcimski PTTK Koło Miejskie w Chełmku Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku

×