Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PRANDOCINIE: "Śladami Powstania Styczniowego - wycieczka rowerowa" (mapa)

442 views

Published on

Mapa przygotowana w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PRANDOCINIE: "Śladami Powstania Styczniowego - wycieczka rowerowa" (mapa)

  1. 1. Inicjator: Organizator: Gospodarz: Współorganizatorzy: Patroni medialni: Partnerzy: dnidziedzictwa.pl Wejdź na szlak! 18–19 maja 2013 XVMAŁOPOLSKIEDNIDZIEDZICTWAKULTUROWEGO Trasa wycieczki START Zespół Szkół, Prandocin 64a 1. Mogiła powstańców stycznio- wych 2. Mogiły powstańców stycznio- wych usytuowane na zboczu jaru, przez który przebiegały szlaki powstańcze w kierunku Goszczy, Miechowa i Sosnówki 3. Kapliczka w Sosnówce upa- miętniająca przysięgę złożoną 12 marca 1863 roku przez od- działy powstańcze na wierność gen. Marianowi Langiewiczowi 4. Kucowy krzyż i mogiła po- wstańców poległych w bitwie pod Miechowem 17 lutego 1863 roku 5. Grób ks. Romualda Wiadrow- skiego (1845–1937), uczestnika powstania styczniowego KONIEC Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Prandocin 54 Szlak Małopolska Romańska Śladem powstania styczniowego Partnerzy trasy: 7 7 Prandocin Sosnówka START KONIEC Prandocin-Wysiołek Wężerów Muniakowice Obrażejowice 1 Słomniki 2 4 5 2 3 Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Prandocinie Sołtys i Rada sołecka w Prandocinie KGW Prandocin KGW Prandocin Wysiołek Ochotnicza Straż Pożarna w Prandocinie

×