Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)

2,063 views

Published on

Mapa przygotowana w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2014).

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)

  1. 1. Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy sobota, 25 maja 2012, godz. 11.45 Trasa o długości ok. 5 km (czas przejścia ok. 2 godz.) prowadzi z Wapiennika przez Źrebce, Starą Wodą do centrum Pła- zy. Dojazd do punktu wyjścia autobusem nr 17 z przystanku Płaza Kościół w kierunku Chrzanowa (odjazd 12.01, należy wysiąść na przystanku Płaza Wapiennik II). Cena biletu normalnego: u kierowcy 2,80 zł, w kiosku 2,50 zł. Po drodze zapoznamy się z historią wydobycia i przetwarzania wapieni na tym terenie, wykorzystaniem kamienia wapiennego w budownictwie, wpływem górnictwa na ukształtowanie powierzchni terenu. Zobaczymy jaskinie, które tak naprawdę jaskiniami nie są, oraz osobliwości geologiczne okolic Płazy: wapienno-dolomitową formację wapienia muszlowego (środkowy trias, 237–242 mln lat), z najmłodszymi skałami na tym terenie – z piaskami i lessami (czwarto- rzęd, mniej niż 200 tys. lat), uskoki i zręby, które powstały pod wpływem wypiętrzających się Karpat, osobliwy potok Stara Woda, który nigdzie nie dopływa, wreszcie kilka zabytków przeszłości, w tym wapienniczy piec kręgowy z końca XIX wieku. Punkty zaznaczone na szkicu trasy: Brama d. Zakładów Wapienniczych1. (piec kręgowy, zwany Hoffmanem, zaznaczony jako H, obok piece szybowe – S) Kamieniołom z lochami, czyli jaskinie2. Wydmy piaszczyste3. Skraj bloku Płazy, wzgórza4. o założeniach uskokowo-zrębowych i dolina Starej Wody Stara zabudowa w Źrebcach5. – budynki z kamienia wapiennego Wąwóz lessowy6. Panorama kamieniołomu7. południowego Cmentarz w Płazie8. Plebania – powrót do punktu,9. z którego wyjechaliśmy uskok Źrebce – Libiąż Płaza kościół 1 3 2 4 5 6 7 9 Wejdź na szlak! 25–26 maja 2013 Inicjator: Organizator: Współorganizatorzy: Gospodarze: Partnerzy Dom Pomocy Społecznej w Płazie Urząd Miejski w Chrzanowie Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Zespół Szkół w Płazie Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie Sołtys i Rada sołecka w Płazie Ochotnicza Straż Pożarna w Płazie Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 8 dnidziedzictwa.pl linia kolejowa Chrzanów – Piła Kościelecka

×