Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä diabeetikot toivoisivat diabetesalan yrityksiltä?

354 views

Published on

Joukkoistin vastauksia otsikon kysymykseen Facebookin Ykköstyypin diabetes aikuiset -keskusteluryhmästä.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä diabeetikot toivoisivat diabetesalan yrityksiltä?

 1. 1. DIABETEKSESTA EI SAA LOMAA Mitä toivoisin diabetesalan yrityksiltä?
 2. 2. Miika Rautiainen Ykköstyypin diabeetikko Viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen Nokkos.fi Suunnittelija Tampereen ammattikorkeakoulu Varapuheenjohtaja Akaan Seudun Diabetesyhdistys ry Perustajajäsen & aktiivi Diabetesseura Plasma ry Yhteyshenkilö Pirkanmaan diabetesyhdistysten sote-verkosto Lisäksi aiemmin Ykkösklubin kummi Somevastaava Nuorten Diabetesyhdistyksessä Yhteisömanageri Deeblogissa Twitter, Instagram: @miikarautiainen
 3. 3. @miikarautiainen 2017 3 Crowdsourcing Mitä toivoisin diabetesalan yrityksiltä x 92 Ykköstyypin diabetes aikuiset -Facebook-ryhmässä on 1750 jäsentä. Kysyin heiltä, mitä he toivoisivat diabetesalan yrityksiltä. Sain hyvin lyhyessä ajassa 92 vastausta.
 4. 4. 4@miikarautiainen Tasainen ikäjakauma, mutta sukupuolijakaumassa painotus Vastaajat olivat melko tasaisesti eri ikäjakaumista, mutta vastaajista 82 henkilöä oli naisia.
 5. 5. 5 @miikarautiainen Suurin osa ykköstyyppejä Vastaajista 86 ilmoitti sairastavansa tyypin 1 diabetesta ja lisäksi kolme ilmoitti sairastavansa myös metabolista oireyhtymää. Kolmella oli LADA. Vastaajista 56 oli monipistoshoidolla ja 36 insuliinipumppuhoidolla.
 6. 6. 6 @miikarautiainen 2017 Sensor oi n n is ta Libre helpottaa elämää 15 vastaajaa ei sensoroi ollenkaan 32 vastaajaa käyttää Freestyle Libreä 14 käyttää Medtronicin Enliteä 5 käyttää Animas/Dexcomia Libren käyttäjistä 30 on monipistoshoitoisia. Loput vastaajista ei tarkentanut sensorin merkkiä. 85 vastaajasta 10 kustantaa sensorointinsa osittain tai kokonaan itse. Suurin osa omakustanteisista sensoreista olivat Librejä. Useampi mainitsi tilanneensa Librensä Saksasta.
 7. 7. 7 @miikarautiainen Sovellusta käyttäneistä 66% ei ollut tyytyväinen ohjelmistoon.
 8. 8. 8 @miikarautiainen 2017 Arvojen manuaalinen kirjaaminen on liian työlästä (8 kpl) ”Pitäisi olla helpompi käyttöliittymä sekä saada vs-mittarin tai sensorin datan appiin suoraan.” ”Applen puhelimeen ja iPadiin ei ole sopivaa ohjelmaa librelle ja pumppu ja libre ei keskustele. Haluan pumpun ja libren purun kännykkään.” ”Olisi helpompaa jos mittaus menisi automaattisesti sovellukseen. Motivaatio loppuu aina siihen, kun kaikki pitää muutenkin kontrolloida ja ottaa huomioon sekä sitten vielä erikseen merkata sovellukseen.” Käyttöliittymä on vaikea (16 kpl) Arvojen kirjaaminen on vaikeaa tai työlästä. ”Liian hitaita käyttää, liikaa vaativat näppäilyjä ja jotenkin jäykkiä. Vaatisi 100 % sitoutumisen ja käytön, jotta niistä olisi hyötyä. En käytä enää.” “Hankalia ja liian monta asiaa laitettavaksi. Jotain helppoa ja yksinkertaista kaipaisin.” ”Liian monimutkaisia ja aikaa vieviä. Ohjelmat pitäisi saada yhtä vaivattomiksi kuin kynällä kirjoitus, ei rekisteröitymistä ja nopeaa toimintaa” ”Olen vanhanaikainen ja käytän vielä seurantaan kynää ja vihkoa. Olen kyllä avoin seurantappseille.” Ohjelmistoihin oltiin tyytymättömiä? 35 vastausta Miksi
 9. 9. 9 @miikarautiainen 2017 Tekniset ongelmat, toimimattomuus, vanha softa (5 kpl) ”Nfc tunnistus ohjelmassa heikko jolla appsi ottaa libren sensorista verensokerin” ”ohjelmisto on 10v vanha ja täysin epäluotettava. Toimii jos kuun asento on sopiva. Hyödyntää ohjelmistoteknologiaa joka on ollut historiaa jo pitkään.” ”Kehitystyön ja virheenkorjausten "hitaus" turhauttaa.” Sovellus ei ole suomenkielinen (5 kpl) ”Ulkomainen sovellus joka ei soveltunut yksiköiltä ja ominaisuuksilta Suomen hoitoon” ”hankalia käyttää, suurin osa englanninkielisiä” Vihko on parempi (3 kpl) ”Olen vanhanaikainen ja käytän vielä seurantaan kynää ja vihkoa. Olen kyllä avoin seurantappseille.”
 10. 10. 10 @miikarautiainen 2017 Arvojen analysointimahdollisuudet (4 kpl) ”Liikunnan, vs-arvojen ja hh-määrien yhteisnäkymä, raportit ja analysointi –mahdollisuudet” Trendikäyrä (5 kpl) ”Mittaustulosten perusteella piirtyvä käyrä ja hba1c-arvio” ”Librelinkssä käyränäkymä+statistiikat. Kätevä tapa mitata sokerit.” mikä oli toimivaa? 17 vastausta Entä HbA1C-arvio/ennuste (4 kpl) ”Se, että appiin saa pituuden, painon, pistospaikat, kanyylinpaikat, se laskee hban” Muut Vaivattomuus Hiilaritaulukko ja boluslaskin Vapaamuotoiset muistiinpanot ja suhdelukujen seuranta.
 11. 11. 11 @miikarautiainen 2017 Minua ei kuunnella tai kohdata. ”Tuntuu, että lääkäri ei ole kiinnostunut minusta ihmisenä vaan vain diabeetikkona. Sairaus on kuitenkin hyvin kokonaisvaltainen asia.” 17 ääntä Hoitohenkilökunnan tietämyksessä puutteita ”Diabeteslääkärin puutteellinen osaaminen. Elää 10 vuotta jäljessä” Ajan puute ”Vastaanottoajan lyhyys siihen nähden, että lääkärille pääsee vain kerran vuoteen” . 17 ääntä 13 ääntä On suurin ongelma d-vastaanotolla? 82 vastausta Mikä
 12. 12. 12 @miikarautiainen 2017 11 ääntä 8 ääntä ääntä 6 Ei ongelmia! “Minulla on käynyt hyvä onni, etten koe ongelmia vastaanotolla olevan.” Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus ”Hoitaja ja lääkäri vaihtuu lähes aina.” Kokonaisvaltaise n hoidon puute ”Pitäisi ottaa huomioon kokonaisuus, kun on muitakin vaivoja, kuin diabetes.”
 13. 13. 13 @miikarautiainen 2017 Hoitoväsymyksen karkoittaa Vertaistuki ja sensorointi 74 vastaajaa vastasi kysymykseen “mikä voisi auttaa sinua hoitoväsymyksen vähentämisessä”. Kaksi asiaa nousi ylitse muiden, vertaistuki ja sensorointi. Jatkuvan verensokeriseurannan lisäksi kaivattiin myös yleisemmin teknologian apua diabeteksen hoitoon. Myös hoitohenkilökunnan positiivista palautetta kaivattiin.
 14. 14. 14 @miikarautiainen 2017 Suurin ongelmani diabeteksen hoidossa Ongelmien kirjo laaja 86 vastaajaa kertoi, mikä on heidän suurin ongelmansa diabeteksen hoidossa. Verensokerin heittelyt koettiin ylivoimaisesti suurimmaksi ongelmaksi (18). Ongelmien kirjo oli laaja, erilaisia asioita tuotiin esiin kymmenittäin. Yleisesti ottaen useimmiten esiin nousivat lisäksi hoitoväsymys, riittämätön välineiden saanti, liikunnan yhteensovitus ja aamunkoittoilmiö. Ratkaisuksi ongelmiin toivottiin apua sensoroinnista ja muista teknisistä avuista, henkisestä tuesta, paremmasta hoidonohjauksesta.
 15. 15. 15 @miikarautiainen Kyllä-vastanneet toivoivat, että yritykset olisivat läsnä hyvän käyttäjätuen päässä, tuottaisivat kiinnostavia sisältöjä, kyselisivät asioita, ottaisivat vastaan tuotekehitysideoita ja kouluttaisivat diabeetikoita.
 16. 16. 16 @miikarautiainen
 17. 17. 17 @miikarautiainen
 18. 18. @miikarautiainen 2017 18 Mitä toivoisit diabetesalan Yrityksiltä? V i i m e i n e n k y s y m y s 1 Kuunnelkaa meitä Olkaa yhteydessä meihin. Lisää ruohonjuuritason vuorovaikutusta käyttäjiin. Diabeetikot keskiöön. 2 Tuotekehitystä! Kehittäkää parempia apuvälineitä. Ottakaa meidät mukaan tuotekehitykseen. Testauttakaa tuotteita meillä. 3 Markkinoikaa tehokkaammin Näkykää enemmän. Markkinoikaa myös diabeetikoille, ei vain päättäjille. Näkykää arjessamme! 4 Olkaa eettisiä Tehkää yhteistyötä keskenänne. Älkää tehkö bisnestä sairaudellamme. Tehkää laadukkaita välineitä. Olkaa edullisia. 5 Luentoja! Lisää informaatiota! Kaipaamme luentoja uusista tuotteista. 6 p.s. Parannuskeino olisi kiva Vähintään tekohaima. Pliis.

×