Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kasutajakeskne veebidisain: õppevahendi loomine ja kasutajakesksuse testimine Magistritöö
Eesmärgid <ul><li>Selgitada kirjanduse põhjal kasutajakesksuse olemust ja anda ülevaade hindamismeetoditest; </li></ul><ul...
Aktuaalsus <ul><li>Suur võõrkeelse erialakirjanduse hulk; </li></ul><ul><li>Teemat on käsitlenud mitmed erialaselt tuntud ...
Olulisus <ul><li>Kasutajakesksuse reeglite rakendamine ja testimine tõstab esile järgnevaid majanduslikult kaalukaid fakto...
Uudsus <ul><li>Puudub põhjalik eestikeelne õppematerjal jm erialane kirjandus; </li></ul><ul><li>Üksikud veebikujunduse õp...
Tööpakkumise näide <ul><li>Tegevusvaldkond: Infotehnoloogia </li></ul><ul><li>Töö sisu: Veebirakenduste disainimine ning ...
Meetodid <ul><li>Kirjanduse analüüs ja süntees; </li></ul><ul><li>Eksperiment; </li></ul><ul><li>Ankeetküsitlus; </li></ul...
Kasutajakesksus ja testimine <ul><li>Kasutajakesksuse mõiste – tuleb arvestada eelnevalt kindlaks määratud kasutaja eesmär...
Disainiprotsess <ul><li>Kasutajakeskne disain on protsess, mille igas etapis pööratakse põhjalikku tähelepanu disainitava ...
Õppevahend (96 A4 lk, koos piltidega 200lk)
Testimise eesmärgid <ul><li>Kontrollida: </li></ul><ul><li>Kas kasutaja suudab leida vajaliku sisu menüüdest iseseisvalt v...
Testimine <ul><li>4 testkasutajat </li></ul><ul><li>30-40 minutilised testsessioonid </li></ul><ul><li>Toimingute sooritam...
Testimistulemused <ul><li>Sisukaardipõhine navigeerimine avalehel – sisu haaratavus; </li></ul><ul><li>Vasakmenüüs korraga...
Avalehe alternatiiv
Soovitused <ul><li>Testkasutaja kommentaarid – häälega kommenteerimine; </li></ul><ul><li>Vältida jah/ei tüüpi ja suunavai...
Töö tulemus ja edasiarendamise võimalused <ul><li>Töö tulemusena valmis: </li></ul><ul><li>Kasutajakeskse disainiprotsessi...
Tänan kuulamast!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kaitsekõne

6,695 views

Published on

 • Be the first to like this

kaitsekõne

 1. 1. Kasutajakeskne veebidisain: õppevahendi loomine ja kasutajakesksuse testimine Magistritöö
 2. 2. Eesmärgid <ul><li>Selgitada kirjanduse põhjal kasutajakesksuse olemust ja anda ülevaade hindamismeetoditest; </li></ul><ul><li>Tutvustada kasutajakeskset disainiprotsessi; </li></ul><ul><li>Koostada kasutajakeskse disainiprotsessi põhimõtteid järgides õppematerjal; </li></ul><ul><li>Viia läbi õppevahendi kasutajakesksuse testimine ning saadud tulemuste põhjal koostada soovitused õpivahendi edasiarendamiseks. </li></ul>
 3. 3. Aktuaalsus <ul><li>Suur võõrkeelse erialakirjanduse hulk; </li></ul><ul><li>Teemat on käsitlenud mitmed erialaselt tuntud ja tunnustatud veebidisaini teoreetikud ja praktikud nagu Nielsen, Barnum, Krug, Lazar, Wood, Brinck, Kuniavsky, Bias, Rosenfeld ja Morville. </li></ul><ul><li>Maailma suurfirmade aastakümnete pikkune praktika kasutajakesksuse testimises - Apple, Microsoft, IBM, HP jt kogemused - näitab, et kasutajatega arvestamine on oluline. </li></ul>
 4. 4. Olulisus <ul><li>Kasutajakesksuse reeglite rakendamine ja testimine tõstab esile järgnevaid majanduslikult kaalukaid faktoreid: </li></ul><ul><li>vähenenud koolituskulud ja kasutajatoe vajadus; </li></ul><ul><li>vähenenud eksimuste arv; </li></ul><ul><li>suurenenud kokkuhoid, mis tuleneb muudatuste tegemisest disainiprotsessi algfaasis; </li></ul><ul><li>vähenenud hoolduskulud; </li></ul><ul><li>suurenenud edukalt sooritatud toimingute arv; </li></ul><ul><li>turuosa suurenemine ja kliendisuhete hoidmine. </li></ul>
 5. 5. Uudsus <ul><li>Puudub põhjalik eestikeelne õppematerjal jm erialane kirjandus; </li></ul><ul><li>Üksikud veebikujunduse õpetused Internetis, mõningane teave IT-kirjanduses ja üliõpilastöödes viitab erialase info nappusele; </li></ul><ul><li>Eesti keeles on erialane terminoloogia välja arenemata; </li></ul><ul><li>Viimase ~6-9 kuu jooksul on hakanud üha enam IT-firmasid otsima antud teadmistega spetsialiste. </li></ul>
 6. 6. Tööpakkumise näide <ul><li>Tegevusvaldkond: Infotehnoloogia </li></ul><ul><li>Töö sisu: Veebirakenduste disainimine ning usability testimine </li></ul><ul><li>Kandidaadile esitatavad nõudmised: HTML ja CSS, Graafikaprogrammid (Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Macromedia Flash) </li></ul><ul><li>Erialaspetsialiste otsivad nii suur- kui väikefirmad, nt Skype (vt CV Online) </li></ul>
 7. 7. Meetodid <ul><li>Kirjanduse analüüs ja süntees; </li></ul><ul><li>Eksperiment; </li></ul><ul><li>Ankeetküsitlus; </li></ul><ul><li>Klassifitseerimine; </li></ul><ul><li>Võrdlus ja üldistamine. </li></ul><ul><li>Tulemused on esitatud teksti, tabelite ja joonistena. </li></ul>
 8. 8. Kasutajakesksus ja testimine <ul><li>Kasutajakesksuse mõiste – tuleb arvestada eelnevalt kindlaks määratud kasutaja eesmärkide ning põhikriteeriumitega, millele eesmärgipõhiste toimingute sooritamine peab vastama; </li></ul><ul><li>Kasutajakesksuse hindamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid; </li></ul><ul><li>Levinumad on kasutajakesksuse testimine, heuristiline hindamine, kognitiivne protsessi läbimine, fookusgrupid, intervjuud ja küsitlused ning kaartide sorteerimine; </li></ul><ul><li>Edukamaks meetodiks peetakse kasutajakesksuse testimist, sest rõhk on reaalsetel kasutajatel ja reaalsel kasutamiskeskkonnal. </li></ul>
 9. 9. Disainiprotsess <ul><li>Kasutajakeskne disain on protsess, mille igas etapis pööratakse põhjalikku tähelepanu disainitava kasutajaliidese kasutaja vajadustele, soovidele ja piirangutele. </li></ul><ul><li>Kasutatud meetod - 4 etappi: </li></ul><ul><li>Analüüs - kasutajate eesmärgid, hindamisviisid, sihtgrupid ja toimingud; </li></ul><ul><li>Disain - disainikontseptsioonid, sh eri detailsusega prototüübid, mida testitakse; </li></ul><ul><li>Rakendamine - töötav lahendus, mida testitakse; </li></ul><ul><li>Juurutamine – tagasiside kogumine ja saavutatud eesmärkide kontroll. </li></ul>
 10. 10. Õppevahend (96 A4 lk, koos piltidega 200lk)
 11. 11. Testimise eesmärgid <ul><li>Kontrollida: </li></ul><ul><li>Kas kasutaja suudab leida vajaliku sisu menüüdest iseseisvalt või vajab selle leidmiseks abi? </li></ul><ul><li>Kas sisu on kasutaja jaoks mõistetav? </li></ul><ul><li>Kas sisu on kasutaja arvates loogiliselt liigendatud? </li></ul>
 12. 12. Testimine <ul><li>4 testkasutajat </li></ul><ul><li>30-40 minutilised testsessioonid </li></ul><ul><li>Toimingute sooritamine </li></ul><ul><li>Kontroll- ja rahuloluküsimused </li></ul><ul><li>Ekraanipildi salvestamine </li></ul><ul><li>Moderaator </li></ul>
 13. 13. Testimistulemused <ul><li>Sisukaardipõhine navigeerimine avalehel – sisu haaratavus; </li></ul><ul><li>Vasakmenüüs korraga vaid valitud teema alapeatükkide kuvamine – infomüra vähenemine ja süvenemisvõime suurendamine; </li></ul><ul><li>Tagasihoidlikum kujundus – eemaldatud üleliigsed kujunduselemendid; </li></ul><ul><li>Lingi “Avalehele” parem esitlusviis; </li></ul><ul><li>Kokkuvõtlike sisuviidete lisamine peatükkide juurde; </li></ul><ul><li>Mõnede menüüpealkirjade ümber struktureerimine. </li></ul>
 14. 14. Avalehe alternatiiv
 15. 15. Soovitused <ul><li>Testkasutaja kommentaarid – häälega kommenteerimine; </li></ul><ul><li>Vältida jah/ei tüüpi ja suunavaid küsimusi; </li></ul><ul><li>Testkasutaja abistamine – toimingu sooritamise venimine; </li></ul><ul><li>Kasutada LCD-monitore – parem videokvaliteet; </li></ul><ul><li>Vältida sõnu nagu “väga hea”, “tubli”, “ok”; </li></ul><ul><li>Mobiiltelefon välja lülitada. </li></ul>
 16. 16. Töö tulemus ja edasiarendamise võimalused <ul><li>Töö tulemusena valmis: </li></ul><ul><li>Kasutajakeskse disainiprotsessi ja kasutajakesksuse hindamismeetodite käsitlus; </li></ul><ul><li>Õppevahendi prototüüp, mille testimisel saadud tagasiside põhjal koostati soovitused selle edasiarendamiseks. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Erinevate hindamisviiside koosmõju kasutajakeskses disainiprotsessis loodava rakenduse kasutusmugavusele. </li></ul><ul><li>Fookusgrupi uuringute kasutatavus disainiprotsessis. </li></ul>
 17. 17. Tänan kuulamast!

×