Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompozytowe lustra dla obserwatorium Czerenkowa

932 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kompozytowe lustra dla obserwatorium Czerenkowa

 1. 1. CTA @ CBK_PAN K arczewski Michał, S obolewski Michał, S eweryn Karol, P łatos Łukasz, W iśniewski Łukasz Zjazd CTA Polska - Kraków, 24-25 marca 2011 r.
 2. 2. P lan p rojektu & p rezentacji zrobione newralgiczne koncepcje 23:59 70% 10% 20% / 18
 3. 3. Organizacja p rojektu @ CBK 23:59 4 osoby 4 osoby 4 osoby 2 osoby <ul><li>MECHANIKA </li></ul><ul><ul><li>Łukasz Wiśniewski </li></ul></ul><ul><ul><li>Karol Seweryn </li></ul></ul><ul><ul><li>Michał Sobolewski </li></ul></ul><ul><ul><li>Bartosz Kędziora </li></ul></ul><ul><li>OPTYKA </li></ul><ul><ul><li>Mirosław Rataj </li></ul></ul><ul><ul><li>Łukasz Płatos </li></ul></ul><ul><ul><li>Marta Tokarz </li></ul></ul><ul><ul><li>Piotr Wawer </li></ul></ul><ul><li>TESTOWANIE </li></ul><ul><ul><li>Jerzy Grygorczuk </li></ul></ul><ul><ul><li>Michał Sobolewski </li></ul></ul><ul><ul><li>Roman Wawrzaszek </li></ul></ul><ul><ul><li>Rafał Przybyła </li></ul></ul><ul><li>ORGANIZACJA </li></ul><ul><ul><li>Monika Ciesielska </li></ul></ul><ul><ul><li>Michał Karczewski </li></ul></ul>/18
 4. 4. H armonogram projektu CTA @ CBK P RIMARY D ESIGN R EVIEW C RITICAL D ESIGN R EVIEW Q UALITY D ESIGN R EVIEW … 23:59 /18
 5. 5. Bliska p rzyszłość <ul><li>NDA z producentami kompozytów x2 </li></ul><ul><li>Płaskie próbki w kwietniu x3 </li></ul>23:59 Wyzwania <ul><li>Duże napylarki / Polska </li></ul><ul><li>Przemysł / Czystość </li></ul><ul><li>Co potem ? </li></ul>/18
 6. 6. STRUKTURA Karol Seweryn
 7. 7. Podstawy koncepcji CBK (przypomnienie) Technologia SMC + IMC Analizy MES Pierwsze próbki CBK Siła wiatru Wynik z programu Spigler CBK 23:59 /18 Zawartość włókien węglowych 60% Gęstość 1.42 g/cm^3 Przewodność cieplna wysoka Wsp. rozszerzalności cieplnej 8 (10^-6 m/mK) Moduł Younga 32/40 GPa
 8. 8. Podstawy koncepcji CBK (przypomnienie) Tył zwierciadła z żebrami 23:59 Przednia płaszczyzna zwierciadła /18
 9. 9. Wytwarzanie płaskich próbek SMC IMC Folia zwierciadlana SMC honeycomb Stalowa matryca Niskie ciśnienie ( ~6 bar) IMC SMC honeycomb IMC SMC + żebra 23:59 Stalowa matryca Niskie ciśnienie ( ~6 bar) Stalowa matryca Wysokie ciśnienie ( ~60 bar) Stalowa matryca Wysokie ciśnienie ( ~60 bar) jako osobny kompozyt zamiast żeber wzmocnienia: /18 4 1 2 3
 10. 10. Symulacje rozkładu temperatury 23:59 /18
 11. 11. OPTYKA Łukasz Płatos
 12. 12. Droga do uzyskania powierzchni optycznej próbki kompozytu SMC 23:59 /18
 13. 13. Powierzchnia zwierciadlana kompozytu SMC <ul><li>Próbka z niepolerowanej matrycy </li></ul><ul><li>Próbka z lakierem optycznym </li></ul>Wnioski: Zmniejszyliśmy chropowatość, do poprawy zakres. 23:59 /18
 14. 14. Folia zwierciadlana 23:59 /18
 15. 15. Symulacje optyki zwierciadeł Spiegler 23:59 (w krótce Zemax) /18
 16. 16. TESTY Michał Sobolewski
 17. 17. Trzy koncepcje układu testującego #1 23:59 #2 #3 /18
 18. 18. Dziękujemy <ul><li>MECHANIKA </li></ul><ul><ul><li>Łukasz Wiśniewski : lwisniewski@cbk.waw.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>Karol Seweryn: kseweryn@cbk.waw.pl </li></ul></ul><ul><li>OPTYKA </li></ul><ul><ul><li>Łukasz Płatos : lplatos@cbk.waw.pl </li></ul></ul><ul><li>TESTOWANIE </li></ul><ul><ul><li>Michał Sobolewski : msobolewski@cbk.waw.pl </li></ul></ul><ul><li>ORGANIZACJA </li></ul><ul><ul><li>Michał Karczewski : mkarczewski@cbk.waw.pl tel.504 208 109 </li></ul></ul>

×