Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Training m&c overseas dp

811 views

Published on

training team building and more

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Training m&c overseas dp

 1. 1. 1.A. MANAGEMENT & LEADERSHIPAbilități de ComunicareCurs de 1 zi ce cuprinde Teoriile Esentiale și Metode Eficiente de îmbunătățire a ComunicăriiInclude Exerciții Interactive și Ghidul TraineruluiDescriereAcest curs se adresează către două categorii posibile de participanți – el beneficiind de un conținutopțional care permite adaptarea sa funcție de profilul cursanților. O parte a cursului este potrivităpentru situația în care participanții se cunosc între ei, formează chiar o echipă și doresc să-șiîmbunătățească comunicarea interpersonală. O altă parte de conținut se adresează cu precăderecursanților care nu se cunosc între ei și doresc să-și îmbunătățească abilitățile generale decomunicare cu managerii, colegii, clienții sau angajații lor. Cursul este pigmentat cu o varietate deexerciții de grup de natură să îi provoace pe participanți să pună în practică cele învățate în modrepetat, în contexte diferite. În acest fel, abilitățile nou dobândite vor fi asimilate și integrate naturalîn comportamentul lor, pentru a fi folosite ori de câte ori este nevoie.Mai multe detalii despre Inovarea în ComunicareLa finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să folosească stiluri de comunicare diferite atunci când este nevoie, adaptându-le funcție decircumstanțe;· Să își exprime ideile în mod asertiv, cu încredere și precizie;· Să adreseze întrebările potrivite pentru motivele potrivite;· Să se cunoască pe ei înșiși și cum să afle cum sunt percepuți de ceilalți;· Să evite neînțelegerile și să depășească barierele în comunicare;· Să empatizeze pentru a stabili relații de încredere și a comunica eficient;· Să transmită mesaje cu potențial negativ și să obțină o reacție bună;· Să citească și să interpreteze limbajul corpului și gesturile celorlalți în timp ce comunică.
 2. 2. 2. Leaderships SkillsCurs de 2 zile cu un conținut cuprinzător pe tema Managementului și Leadership-uluiDescriereAcest curs lung și intensiv de management îi pregătește pe participanți pentru rolul solicitant de lider,atât de important în mediul competitiv de azi. Cursul pune accent pe multe dintre abilitățile necesareunui lider: capacitatea de a-și forma o viziune, de a ști cum să gestioneze așteptările partenerilor, dea susține moralul echipei, de a gestiona riscuri, a exploata oportunități, a detecta tendințe și aconstrui un mediu creativ și motivant în care echipa să lucreze. Acest curs conține multe exerciții careîi încurajează pe participanți să practice abilitățile de leadership și îi învață cum să gestioneze ovarietate de situații tipice pe care le întâlnim atunci când îi coordonăm pe alții.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să își conducă echipa și să obțină rezultate;· Să înțeleagă relația dintre acționari, clienți, membri ai echipei și ei înșiși;· Să influențeze oamenii în direcția corectă;· Să comunice eficient cu membrii echipei;· Să ofere coaching și să își dezvolte echipa astfel încât aceasta să opereze la potențial maxim;· Să gândească strategic și să-și alinieze echipa la misiunea companiei;· Să atingă rezultate prin ceilalți.
 3. 3. 3. Project ManagementCurs de 2 zile care include tot ce vă este necesar pentru a conduce un proiectDescriereAcest curs de management îi învață pe participanți arta de a se afla în mijlocul evenimentelor: de aconduce oameni, a gestiona așteptările partenerilor, resursele, bugetele, asistenți, chestiuni tehniceetc. Un manager de proiect trebuie să fie capabil să gestioneze toate etapele dezvoltării unui proiectși să vadă lucrurile în perspectivă. Acest curs extensiv îi învață pe participanți tehnici standardprecum: planificarea aspectelor critice, grafice Gantt, planificare și organizare etc, ca și tehnici demanagement al echipei, conducere a echipei, construire a echipei și alte abilități interpersonalenecesare unui manager de proiect de succes. Cursul conține multe exerciții practice interactiveconcepute pentru a facilita transferul de abilități către cursanți.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să gestioneze resursele unui proiect;· Să monitorize progresul unui proiect versus target;· Să folosească Work Break Down Structures (WBS) pentru a planifica eficient un proiect;· Să gestioneze relația cu membrii echipei și să își motiveze echipa;· Să crească creativitatea echipei în mod sistematic;· Să faciliteze eficient ședințele pentru a crește eficiența acestora;· Să mențină relația cu cei din jur;· Să gestioneze schimbarea cerințelor de proiect.
 4. 4. 4. Team BuildingCurs de 2 zile care include Metode și Concepte eficiente de Team BuildingUn curs ideal pentru a încuraja legătura dintre membrii echipei și a crește eficiența grupuluiDescriereAcest curs puternic interactiv îi familiarizează pe participanți cu principiile construirii unei echipe șiregulile muncii în echipă, incluzând între subiectele tratate: abilități de comunicare eficiente, abilitățide rezolvare a problemelor, valoarea cooperării în cadrul echipei și multe alte aspecte. Cursul deTeam Building oferit de Sfera Business este atât distractiv cât și educativ și are avantajul de a folosimetode de predare eficiente pentru a maximiza transferul de cunoștințe și abilități. Pachetul de cursconține un număr mare de exerciții pe care le puteți selecta în funcție de nevoile dvs. specifice.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să identifice felul în care echipele evoluează în timp și maniera în care acest lucru are impactasupra membrilor echipei și asupra stilului de leadership;· Să evalueze echilibrul existent în cadrul unei echipe pornind pe rolurile adoptate în echipă de cătremembrii acesteia și folosind sistematic metode pentru a crește eficiența comunicării în cadrulechipei;· Să folosească comunicarea empatică și să aprofundeze înțelegerea propriilor abilitățiinterpersonale;· Să furnizeze feedback constructiv și să recunoască meritele oamenilor din echipă, folosind în acelașitimp o comunicare verbală și non-verbală eficientă;· Să se cunoască pe ei înșiși și să afle cum îi percep ceilalți;· Să ofere coaching în mod sistematic pentru a-i ajuta pe ceilalți să-și îmbunătățească performanțeleși să devină în acest fel un coleg pe care ei se pot baza.
 5. 5. 5. Cum oferim și primim feedbackCurs de 1 zi despre Cum oferim și primim feedbackUn curs ideal pentru întărirea relațiilor în cadrul echipei și îmbunătățirea abilităților de comunicareDescriereAcest curs îi ajută pe participanți să ofere feedback în mod eficient și să primească feedback într-omanieră care încurajează transferul de informație. Este un curs ideal de management. Participanțiivor învăța aceste tehnici explorând atât exemple pozitive cât și negative și vor înțelege cum să îșiformuleze afirmațiile în așa fel încât să obțină cele mai bune rezultate. Acesta este un curs interactivcare conține o varietate de exerciții și cuprinde toate resursele de training necesare pentru a derulacursul.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să înțeleagă natura și scopul oferirii de feedback și felul în care se produc neînțelegerile;Să știe când ar trebui să ofere feedback altora și când să reflecteze și să își asumeresponsabilitatea ei înșiși;Să ofere feedback constructiv care conține un mesaj cu potențial negativ și să obțină în acelașitimp o reacție pozitivă și un angajament către schimbare;Să se folosească de puterea încredibilă a recunoașterii meritelor celorlalți, urmând căteva bunepractici generale și arătând recunoștință autentică;Să folosească pas cu pas o tehnică de recunoaștere meritelor pentru a întări comportamentelepozitive ale celorlalți;Să critice o persoană aflată într-o poziție superioară fără a-și prejudicia propria poziție;Să primescă feedback într-un fel care încurajează cealaltă persoană să ofere cât mai multăinformație, fiind în același timp capabili să gestioneze critica agresivă.
 6. 6. 6. Coaching SkillsCurs puternic interactiv care cuprinde numeroase sesiuni practice de coachingA fi folosit ca și curs de 1 sau 1.5 zileDescriereAcest curs de management tratează o gamă de subiecte privind principiile coaching-ului modern șiacoperă arii de discuție ca: structura unei conversații de coaching, strategie și mentalitate încoaching, tehnici de ascultare activă, numeroase metode de adresare a întrebărilor, modelul GROW,comportamentul uman, conversații cu rol motivațional, oferirea de feedback și recunoaștereameritelor și multe alte subiecte relevante. Cursul este încărcat de exerciții, scenarii și studii de caz cumodele de discuții de coaching. Participanții vor parcurge numeroase exerciții de grup pentru adobândi arta adresării întrebărilor potrivite și de a-i ghida pe ceilalți atunci când le oferă coaching.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să aplice principiile de coaching în mediul de lucru și să maximizeze eficiența celorlalți;· Să folosească modelul GROW pentru a antrena, a adresa întrebări și a ghida un coachee;· Să pună întrebările potrivite pentru a maximiza eficiența sesiunilor de coaching, să crească gradulde conștientizare al coachee-ului și să-i deschidă perspectiva către noi oportunități;· Să îi influențeze pe ceilalți mulțumită abilităților lor de a înțelege nevoile umane de bază;· Să ofere feedback eficient coachee-ilor și să depășescă orice formă posibilă de rezistență.
 7. 7. 7. Motivare, Persuasiune & CreativitateCurs de 1 zi în care cele 3 subiecte sunt însoțite de indicații pas cu pasDescriereAșa cum sugerează și titlul, acest curs acoperă trei arii distincte de studiu. Participanții au șansa de ase auto-evalua în mod sistematic pentru a-și clarifica și defini ceea ce își doresc să obțină în viață șiastfel să devină mai motivați în demersul lor. De asemenea, ei învață cum să devină mai inventivi șisă folosească instrumente inedite pentru a-și stimula latura creativă. Această abilitate este utilă înmulte aspecte ale vieții de zi cu zi, dar îi ajută și să devină mai imaginativi atunci când este vorbadespre ceea ce își doresc să realizeze în viață, lucru care sporește impactul motivațional al cursului.Cursul cuprinde, de asemenea, tehnici de persuasiune, exerciții de stimulare a încrederii în sine șibazele NLP (Programare Neuro-Lingvistică), totul însoțit de activități interactive.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să își schițeze o misiune proprie și să își definească ceea ce vor să obțină în viață;Să evite să mai amâne sarcinile și să le ducă la bun sfârșit!Să folosească metode și instrumente pentru a deveni mai creativi;Să-și mențină o atitudine corectă bazată pe o gândire strategică pe termen lung atunci cândinteracționează cu ceilalți;Să îi convingă pe ceilalți de ideile sau produsele lor într-o manieră confortabilă și sistematică.
 8. 8. 8. DelegareaCurs de 1 zi despre Cum deleagăm sarcinile pentru a deveni mai eficiențiDescriereÎn acest curs, participanții învață cum să delege sarcini către alții, în condițiile în care cei mai mulțidintre oameni găsesc delegarea dificilă. Acest lucru se întâmplă fie pentru că se tem să nu piardăcontrolul, fie pentru că nu sunt siguri cum se deleagă corect sau pur și simplu cred că ei pot facetreaba mai bine. Participanții la curs vor învăța cum să depășescă aceste bariere folosing o abordaresistematică în materie de delegare. Ei vor lua cunoștință despre diferite strategii și vor învăța cum săprocedeze pentru a obține cele mai bune rezultate. De asemenea, cursul cuprinde un set de exercițiivariate, cu grad diferit de dificultate, care îi vor ajuta pe participanți să își construiască abilitățilefolosind scenarii realiste. Materialele de training includ aceste exerciții, precum și alte resurse detraining necesare pentru a derula cursul.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să aprecieze importanța delegării ca o modalitate de a se degreva de anumite sarcini și a realizalucruri de o mai mare importanță strategică;· Să-și confrunte teama de a delega și să gândească pozitiv vis-à-vis de acest instrument managerial;· Să adopte o strategie adecvată de a delega sarcina potrivită către persoana potrivită la momentulpotrivit și în maniera potrivită;· Să folosească o abordare sistematică, pe pași, pentru a explica oamenilor sarcinile pe care dorescsă le delege;· Să folosească o serie de linii directoare importante pentru a monitoriza performanța celor cătrecare au delegat dar și propria performanță atunci când deleagă;· Să ofere coaching și să-i încurajeze pe ceilalți să performeze la potențial maxim și, totodată, să-iajute să evolueze profesional atunci când îndeplinesc sarcina delegată.
 9. 9. 9. B. DEZVOLTARE PERSONALĂInteligența EmoționalăCurs de 1 zi despre Inteligență Emoțională, Empatie, Abilități sociale, Managementul relațiilor,Managementul propriilor emoții & alteleDescriereAcest curs pe tema Inteligenței emoționale (IE) îi familiarizează pe participanți cu un set de abilitățiesențiale pentru a deveni mai capabili să își gestioneze atât emoțiile proprii, cât și pe ale celorlalți.Inteligența Emoțională poate avea un impact remarcabil în a ajuta un individ să aibă o viață plină desatisfacții și succes. Acest curs acoperă toate competențele fundamentale ale IE și, prin folosirea unorexerciții ample și elaborate, îi pregătește pe participanți să facă față situațiilor de viață înarmați cuabilități interpersonale noi și foarte practice.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să identifice principalele competențe IE și să realizeze în ce fel fiecare dintre ele contribuie lapropria stare emoțională, dar la felul în care interacționează cu ceilalți;Să își recunoască și să înțeleagă stările și emoțiile, precum și impactul acestora asupra celorlalți;Să-și gestioneze și ajusteze stările emoționale pentru a se asigura că acestea nu ajung să leafecteze negativ comportamentul;Să își controleze și ghideze pozitiv emoțiile astfel încât să poată realiza mai multe lucruri, să-și sedezvolte și să își crescă remarcabil productivitatea;Să stabilească relații de comunicare autentică cu ceilalți și să îmbunătățească eficiența acesteia;Să înțeleagă sentimentele celorlalți atunci când interacționează cu ei și să devină un partener deîncredere;Să înțeleagă nevoile celorlalți în mod sistematic și să răspundă în mod adecvat pentru a obținemaximum de rezultate în interacțiunea cu ei.
 10. 10. 10. Inteligența Emoțională – Abilități avansateCurs de 1 zi care se concentrează pe Competențele Inteligenței Emoționale ca: Conștientizarea, Auto-motivarea, Managementul propriilor emoții, Managementul fricii și alteleDescriereAcest curs vine în continuarea cursului de Inteligență Emoțională concentrându-se pe abilitățilepersonale și competențele de tipul conștientizării, auto-motivarii și managementului propriiloremoții. Participanții parcurg studii de caz și modele de discuții, devenind astfel conștienți de unnumăr important de trăsături comportamentale care îi ajută să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși, darși pe ceilalți. Cursul este foarte interactiv și este conceput în așa fel încât să încurajeze discuțiile întreparticipanți. Aceste discuții au rolul de a-i ajuta să experimenteze și înțeleagă și alte puncte devedere; de asemenea, ei află care sunt implicațiile anumitor comportamente și tipare de gândirenegative care îi împiedică să evolueze.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să înțeleagă modul în care competențele EI le pot îmbunătăți semnificativ viața și îi pot ajuta săprogreseze și să își atingă scopurile importante;Să-și analizeze comportamentul, să gestioneze reacțiile celorlați și să-și creeze un echilibru alrolurilor pe care le adoptă în viață;Să adopte strategii de prevenire a “furtului emoțional” și să învețe cum să înlocuiască gânduriledistructive cu gânduri pozitive puternice;Să-și transforme gândirea negativă și mentalitatea într-o atitudine și gândire pozitivă;Să realizeze ce înseamnă să crezi în tine însuți și să învețe cu să se auto-motiveze;Să-și confrunte temerile și să le facă față pentru a-și crește stima de sine și încrederea;Să îi ajute pe alții să evolueze minimizând conflictele emoționale și gestionând schimbările;Să devină conștienți de beneficiile fizice și legate de sănătate ale IE.
 11. 11. 11. Managementul timpuluiCurs de 1 zi care explorează Principiile esențiale și Tehnicile de Management al timpuluiDescriereAcest curs le prezintă participanților toate aspectele legate de managementul timpului,productivitate și planificare pentru a obține maximum din tot ceea ce fac. Cursul folosește ultimelemetodologii și noutăți din domeniul tehnic, prezintă sisteme și procese cu o eficiență dovedită, carepot fi folosite atât în viața personală cât și profesională. Folosirea tehnicilor discutate în curs este denatură să sporească imediat productivitatea celor care le aplică. Participanții vor învăța cum săutilizeze corect calendarul electronic, cum să apeleze la delegare, cum să planifice, cum sărevizuiască și să se elibereze rapid de sarcini mărunte pentru a reduce presiunea asupraproductivității lor mentale.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să-și controleze gândurile cu ajutorul unei atitudini corecte în așa fel încât să-și eficientizezefolosirea timpului;· Să planifice eficient pentru a-și atinge scopurile și misiunea;· Să-și organizeze viața eficient și să-și elibereze mintea de sarcini mărunte;· Să reacționeze ferm în fața unei întreruperi și să obțină maximum de rezultate;· Să spună Nu și să fie apreciați pentru asta!· Să delege sarcini către persoanele potrivite pentru a-și maximiza eficiența.
 12. 12. 12. Presentation SkillsCum să concepem și să livrăm o prezentare elegantă și memorabilă?Cuprinde material de training pentru 1 sau 2 zile de cursDescriereMulți dintre noi învață arta livrării unei prezentări de la alții și nu într-un mod sistematic și temeinic.Rezultatul este “moartea prin powerpoint” pe care o întâlnim în multe din prezentările de businesssau de vânzări la care asistăm. Acest curs conține numeroase îndrumări și exemple de design bun saugreșit de pagini powerpoint. Pe lângă un design corect al prezentării, un vorbitor are nevoie și să știecum să capteze atenția audienței. De aceea, materialele cursului includ numeroase exerciții prin careparticipanții învață arta vorbitului în public.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să identifice parametrii fundamentali ai unei prezentări bune;· Să-și antreneze auditoriul în subiect și să îi capteze atenția;· Să-și pregătească “povestea”, să înțeleagă ceea ce doresc să transmită și să o înregistreze;· Să conceapă prezentări powerpoint de impact, care să transmită mesajul eficient;· Să susțină prezentarea cu încredere și să creeze o experiență pozitivă și memorabilă pentruauditoriu;· Să controleze detaliile cadrului de prezentare pentru a obține impact maxim.
 13. 13. 13. Luarea deciziilorCurs de 1 zi care cuprinde Instrumente și Tehnici de impact pentru a facilita procesul de rezolvare aproblemelor și luare a deciziilor, individual sau în grupDescriereAcest curs conține o mare diversitate de tehnici și instrumente utile și practice pe care participanții lepot folosi pentru a stăpâni arta luării deciziilor. El acoperă subiecte de tipul: selectarea alternativelor,analiza implicațiilor pe care fiecare dintre aceste alternative le are și luarea de decizii în grup. Este uncurs ideal de management. Mai mult decât atât, participanții sunt familiarizați cu principiileprocesului de luare a deciziilor, ca și cu implicațiile filozofice care derivă din aceste principii. În acestfel, sporesc șansele ca ei să folosească în mod corect instrumentele prezentate în curs. Fiecare dintretehnici este însoțită de exemple și exerciții care vor facilita transferul de cunoștințe.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să folosească procese eficiente de luare a deciziilor pentru a obține maximum din hotărârile pecare le iau;· Să aleagă cea mai bună alternativă posibilă bazându-se pe un număr de criterii de decizie;· Să folosească o serie de comparații sistematice pentru a identifica soluția optimă;· Să ia o decizie bazându-se pe aspectele pro și contra pentru a evalua impactul acesteia;· Să analizeze în mod sistematic implicațiile unei acțiuni pentru a decide dacă este cazul să meargămai departe sau nu;· Să analizeze problema și să ia decizia folosind criterii standard și un calcul al beneficiilor nete;· Să-și documenteze grafic deciziile și posibilele rezultate pentru a decide, inclusiv vizual, care estecel mai bun mod de a acționa;· Să ia decizii în grup într-o manieră ideală folosind părerea tuturor și evitând ca procesul de luare adeciziei să fie dominat de unul sau doi indivizi.
 14. 14. 14. Limbajul corpului Partea 1Curs de 1 zi care include un Ghid complex de interpretare și înțelegere a limbajului corpului și asemnalelelor non-verbaleDescriereAcest curs puternic vizual conține un număr mare de ilustrații care prezintă numeroase indicii desprelimbajul corpului. Tipologiile de gesturi sunt organizate într-o serie de sesiuni logice care acoperădiferite aspecte ale comunicării. Materialele de training includ o serie de exerciții practice pentru a-iajuta pe participanți să stăpânească limbajul corpului.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să folosească principiile limbajului corpului pentru a citi indicii în comunicare;· Să facă distincția între poziții corporale deschise și închise și să le interpreteze corect în context;· Să remarce lipsa de încredere a altor persoane prin interpretarea limbajului corpului și săfolosească aceste informații pentru a-și corecta și afirma propria poziție;· Să îi “citească” pe ceilalți cu privirea și să învețe să lase o impresie puternică adoptând expresiispecifice;· Să identifice minciunile și să “citescă” gesturile de evaluare înainte ca deciziile finale să fieexprimate.
 15. 15. 15. Limbajul corpului Partea 2Curs de 1 zi despre Abilități avansate de înțelegere a limbajului corpului și semnalelelor non-verbaleSubiecte incluse: Politica la birou (Office politics), Exprimarea în public, Intimidarea etc.DescriereAcest curs vine în continuarea cursului Limbajul corpului Partea 1, fiind conceput în aceeași manieră –participanții vor parcurge o serie de cartonașe descriptive ale gesturilor care explică diferite semnaleale limbajului corpului. Cursul se concentrează pe subiecte ca: puterea, politica, intimidarea,gestionarea personalităților dificile, întâlniri în grup, prezentări, vorbitul în public și alte subiectesimilare. Seminarul vine însoțit de ilustrații elaborate care explică clar limbajul corpului și îi ajută peparticipanți să practice aceste gesturi. De asemenea, în curs sunt incluse exerciții de natură săcrească rata de retenție a cunoștințelor.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să folosească principiile limbajului corpului pentru a citi indicii în comunicare;· Să identifice gesturi de putere de natură să le submineze status-ul sau să-i intimideze și sărăspundă în mod corespunzător;· Să recunoască și contracareze gesturi și comportamente de intimidare;· Să “citească” și să răspundă grupurilor de oameni și să le înțeleagă gândurile intime mulțumităgesturilor lor și limbajului corpului adoptat;· Să folosească un limbaj adecvat al corpului pentru a-și spori eficiența și a-și crește încrederea atuncicând vorbesc în public.
 16. 16. 16. AsertivitateaAcoperă 1 sau 2 zile de curs, include sesiuni practice, lecturi recomandate și exerciții detaliateDescriereAcest curs îi ajută pe participanți să înțeleagă cum se pot exprima în mod asertiv în așa fel încât săpoată obține ceea ce își doresc. Ei vor învăța, în mod special, diferențele dintre comportamentulagresiv și cel asertiv, un limbaj corporal adecvat, ce să spună pentru a obține rezultate, cum săsolicite ceea ce doresc, cum să critice și cum să-și crească încrederea în ei înșiși. Materialele de curscuprind un număr mare de exerciții practice, concepute pentru a spori gradul de retenție acunoștințelor și abilităților predate în curs.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să facă distincția între comportamente asertive, agresive și pasive;· Să se exprime în mod asertiv folosind tehnici verbale și non-verbale specifice pentru a obținemaximum de rezultate;· Să ceară ceea ce își doresc în mod asertiv și să obțină ce au cerut;· Să critice și să modifice comportamente păstrând în același timp calitatea relațiilor;· Să folosească o tehnică simplă de a întări comportamentul pozitiv al celorlalți;· Să-și exprime dezacordul față de opiniile altora în așa fel încât să îi ajute să le înțeleagă punctul devedere fără să fie afectați personal;· Să spună Nu și să fie apreciați pentru acest lucru!
 17. 17. 17. Abilități esențiale de NLP (Programare Neuro-Lingvistică)Curs de 1 zi despre Programarea Neuro-lingvisticăPotrivit ca și introducere în NLPDescriereAcest curs introductiv de NLP (Programare Neuro-lingvistică) acoperă principiile fundamentale șitehnicile folosite de practicienii în domeniu și îi ajută pe participanți să înțeleagă rapid despre ce estevorba în NLP. Conține multe exerciții, experimente cognitive și exerciții de grup care îi sprijină pecursanți să stăpânească abilitățile prezentate. Toate exercițiile din manual sunt descrise în detaliu,așa încât participanții pot continua să le practice oricând doresc. Acest modul este urmat de unmodul intermediar și unul avansat care se adresează celor interesați să afle mai multe despre acestdomeniu.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să folosească perspectiva NLP pentru a se auto-evalua și și a înțelege în profunzime principiileacestui domeniu;Să își modifice reprezentarea personală a unor evenimente din trecut și să le transforme înexperiențe pozitive;Să folosească un număr de abilități NLP pentru a se reprograma mental, a-și crește încrederea,a-i cunoaște mai bine pe ceilalți și a-și îmbunătăți memoria;Să își stabilească în mod sistematic scopuri și să își crească încrederea folosind programarea NLP,atunci când se gândesc la planuri de viitor;Să stabilească o comunicare autentică cu ceilalți folosing tehnici NLP și să foloseascăcomunicarea empatică pentru a obține maximum din interacțiunile lor;Să îi convingă pe ceilalți folosing tipare de limbaj & meta-programarea NLP;Să își sporească încrederea în ei înșiși folosind tehnicile NLP pentru a-și reprograma voceainterioară.
 18. 18. 18. Redactarea de rapoarte și alte documente de businessCurs de 1 zi despre Abilitatea de a scrie în mediul de business, de a redacta documente tehnice și de ascrie clar pentru a obține impact maximDescriereAcest curs tratează ciclul complet al redactării de documente scrise de genul rapoarte, texte tehnice,documente de business, mesaje prin email și ale texte similare. În curs sunt incluse diferite aspecteale redactării de rapoarte de tipul: pregătirea materialelor, structurare, prezentare, folosirea unuilimbaj clar, tehnici de persuasiune și așa mai departe. De asemenea, sunt incluse exemple de textebine, respectiv incorect redactate, pentru a facilita procesul de învățare și derularea cursului. Toateregulile de redactare de documente sunt însoțite de exerciții care îi ajută pe cursanți să deprindăabilitățile predate în curs.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să-și stabilească o strategie de redactare a documentelor bazată pe pricipii consacrate, pecaracteristicile celor cărora se adresează și, desigur, pe propriul stil;· Să-și structureze în mod sistematic rapoartele folosing un format prestabilit și eficient;· Să se adreseze cititorilor cu o abordare fie directă, fie indirectă, și să îi convingă de punctul lor devedere;· Să folosească instrumente de impact pentru a-și spori semnificativ creativitatea atunci cândînglobează elementele unui raport;· Să adopte stilul potrivit pentru un raport pentru a obține impact maxim fără a distrage atenția de laaspectele esențiale;· Să scrie folosind un limbaj clar și eficient care face textul ușor de citit, înțeles și de pus în practică;· Să folosească un stil de a scrie clar și de impact care transmite mesajul esențial cât mai simplu șirapid posibil;· Să redacteze un sumar condensat și, în același timp eficient, al raportului, care să subliniezeimportanța raportului și să stârnească interesul cititorului;· Să aleagă titluri care provoacă curiozitatea cititorului și îl încurajează să citească conținutul.
 19. 19. 19. Managementul furieiCurs de 1 zi despre Cum să comunici cu ceilalți păstrându-ți în același timp controlul emoțiilorDescriereAcest curs de management al emoțiilor negative nu se adreseză exclusiv celor care obișnuiesc săadopte frecvent un comportament agresiv. Cu toate acestea, putem spune cu siguranță că aceștiavor culege multe beneficii în urma cursului. Scopul principal al cursului este să îi ajute pe oameni să îșiîmbunătățească abilitățile de comunicare, să gestioneze situațiile dificile, să practice exprimareaasertivă, să-și gestioneze sentimentele de frustrare sau temperamentul excesiv și să-și controlezeemoțiile mai ușor. El poate funcționa la fel de bine ca un curs de Management al temperamentului.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să înțeleagă sursa mâniei, ce anume o declanșează și cum să spargă acest tipar negativ decomportament;Să întrerupă ciclul de evoluție a furiei pentru a o împiedica să escaladeze către forme maiagresive și, în acest fel, să rămână echilibrați emoțional;Să reducă din intensitatea mâniei folosind o varietate de strategii, atât de moment, cât și denatură să prevină accesele de mânie;Să folosească asertivitatea pentru a-și maximiza eficiența comunicării cu ceilalți fără a deveniprea emoțional sau a-i enerva pe cei din jur;Să folosească tehnici consacrate bazate pe Terapia Cognitiv-comportamentală pentru a-șigestiona răspunsul emoțional în fața evenimentelor negative;Să răspundă în fața conflictelor folosind o formulă simplă dar puternică prin care își pot exprimapunctul de vedere fără să deterioreze relația;Să reacționeze rapid și eficient în fața unei confruntări menținându-și în același timp echilibrulemotional;Să-și ceară scuze într-un mod sincer și, de asemenea, să învețe să îi ierte pe ceilalți pentru a seelibera de ruminația interioară și a se simți mai bine în propria piele.
 20. 20. 20. Cum să creezi impact personalCurs de 1 zi despre Cum îți poți spori impactul personal și poți deveni un expert în comunicareDescriereAcest curs îi ajută pe participanți să își crească prezența personală și îi învață cum să proiecteze înexterior o personalitate cu impact puternic. Impactul personal nu implică o singură abilitate; elcuprinde un set de abilități care trebuie stăpânite simultan cu o atitudine în aceeași linie. Acest cursconține o multitudine de exerciții care abordează fiecare dintre aceste abilități, mai întâi individual,apoi în combinații plasate în contexte mai dificile. Ca de obicei, materialele de curs includ notițecomplexe pentru trainer, manuale, exerciții, ghiduri și alte materiale conexe.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să-și definească propriul brand și felul în care vor să fie percepuți de către ceilalți;Să își sporească încrederea și să înceteze a mai fi timizi atunci când se confruntă cu situații noi;Să aplice tehnici de îmbunătățire a prezenței personale și să își crească impactul personal;Să adopte o personalitate extrovertă care le reprezintă cel mai bine imaginea impresionându-i peceilalți cu propria prezență și carismă;Să discute subiecte mărunte și să se prezinte cu cu scurte intervenții atât formale, cât șiinformale în fața celorlalți;Să folosească un limbaj, o atitudine și o mentalitate cu impact puternic pentru a proiecta înexterior o imagine puternică;Să conceapă și să relateze povestioare care îi antrenează pe ceilalți și care le cresc impactul înochii celorlalți și îi fac să își amintească de EI.
 21. 21. 21. C. ABILITĂȚI INTERPERSONALEInteligența emoțională – Abilități avansateCurs de 1 zi despre Inteligența socială, cu focus pe competențele IE (Inteligență emoțională)DescriereAcest curs vine în continuarea cursului de Inteligență emoțională și se concentrează pe abilitățiinterpersonale și competențe din aria: conștientizării relațiilor sociale, creării de relații autentice,empatiei, înțelegerii celorlalți, influențării, deciziei de a acționa etc. Dată fiind natura inteligențeisociale, cursul se bazează mult pe exerciții cu caracter participativ, care îi încurajează pe cursanți săexploreze diferite tehnici atunci când interacționează cu ceilalți. Participanții pot beneficia cu succesde pe urma acestui seminar fie că provin din aceeași organizație, fie că abia s-au cunoscut. Cursulconține și exerciții opționale pe care trainerii le pot folosi pentru a răspunde unor nevoi specifice alegrupului.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să identifice competențele și emoțiile inteligenței sociale;· Să înțeleagă importanța unei interacțiuni pozitive și care sunt lucrurile necesare pentru a crearelații de comunicare autentică cu ceilalți;· Să-și mențină focus-ul și să arate că își concentrează atenția;· Să comunice empatic și să își consolideze relațiile;· Să recunoască meritele celorlalți și să îi înțeleagă mai bine;· Să folosească tehnici de reflectare în oglindă pentru a stabili o comunicare autentică cu ceilalțiapelând la semnale indirecte, care se adreseză subconștientului;· Să acționeze urmându-și scopul și își demonstreze prezența și apariția carismatică;· Să îi influenteze pe ceilalți și să gestioneze emoțiile scăpate de sub control din timpulinteracțiunilor sociale; să ghideze aceste interacțiuni către direcția dorită de ei;· Să-și monitorizeze relațiile cu ceilalți și să devină conștienți de posibilele motive de îngrijorare.
 22. 22. 22. Cum gestionăm relația cu oamenii dificiliCurs de 1 zi despre Cum relaționăm cu personalitățile dificileDescriereAcesta este un curs care tratează gestionarea relațiilor cu persoanele dificile, precum și felul în careabordăm situațiile provocatoare și confruntările. Participanții învață despre caracteristicilepersonalităților dificile, despre cauza comportamentului lor și despre cum este cel mai bine să leabordeze pe fiecare în parte. Cursanților le sunt prezentate o varietate de reacții eficiente ca răspunsla aceste comportamente dificile; ei învață cum să reacționeze în fața unor exprimări toxice, cum sărezolve o confruntare, cum să evite să intre în cercul vicios al blamării celorlalți și multe alte lucrurisimilare. Materialele de curs includ exemple practice, studii de caz, exerciții, jocuri și role-play-uri cuconținut suplimentar opțional pe care trainerii îl pot insera funcție de ritmul de derulare al cursului.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să aibă atitudinea mentală potrivită atunci când se confruntă cu ceilalți pentru a minimizaefectul negativ al întâlnirilor dificile;Să adopte stilul potrivit de a răspunde atunci când discută cu alții;Să poarte conversații constructive păstrându-și concentrarea pe subiect și controlul;Să aleagă o rezolvare adecvată a conflictului pentru a obține rezultate maxime;Să reacționeze rapid și eficient la confruntări păstrându-și în același timp echilibrul emoțional;Să identifice cuvintele toxice și să le trateze adecvat menținând în același timp eficiențaconversației;Să identifice tipurile de oameni dificili cu care se confruntă și să reacționeze corespunzător.
 23. 23. 23. Cum să îi influențezi pe ceilalțiCurs de 1 zi care cuprinde numeroase exerciții interactiveDescriereÎn acest curs participanții vor deprinde arta influențării celorlalți. Capacitatea de a influența oameniieste o abilitate interactivă care necesită multă practică pentru a putea fi stăpânită și folosită natural.De aceea cursul este presărat cu exerciții și indicații bazate pe ultimele descoperiri ale psihologieiumane și teorii academice despre arta influențării. Participanții vor putea folosi abilitatea înnumeroase contexte din domeniul vânzărilor, managementului, resurselor umane, muncii în echipă,serviciilor către clienți și așa mai departe, toate de natură a maximiza eficiența cursului.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să își structureze afirmațiile eficient, așa încât să își maximizeze șansa de a-și atinge obiectivulpropus;· Să demonstreze înțelegere atunci când comunică cu ceilalți și să se arate deschiși în conversație;· Să folosească cele 6 principii universale ale influențării și să învețe și cum să le contracareze;· Să transmită mesajele cu potențial negativ obținând în același timp o reacție bună;· Să încurajeze sau descurajeze pe oricine în sensul dorit de ei;· Să folosească o tehnică simplă de întărire a comportamentelor pozitive ale colegilor de echipă;· Să spună Nu hotărât și politicos;· Să folosească o frazare eficientă atunci când încearcă să vândă o idee sau un produs.
 24. 24. 24. Managementul ConflictelorCurs de zi care prezintă Principiile de bază ale Managementului conflictelorDescriereÎn acest curs de management, participanții învață cum să rezolve conflicte și cum să previnătransformarea unor discuții tensionate în adevărate conflicte. De asemenea, ei află cum să identificetacticile psihologice pe care alții le folosesc asupra lor și cum să găsească modalitatea optimă de arăspunde la ele, cum să negocieze și cum să își gestioneze emoțiile. Materialele de training abundă înexemple, exerciții, activități și mini module de curs. Acest seminar îi ajută pe participanți să deprindăarta gestionării conflictelor.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să recunoască conflictele și să evite escaladarea lor în timp așa încât să reușească rezolvarea lorcât mai eficient;· Să selecteze un stil adecvat de rezolvare a conflictelor bazat pe nevoia lor de a obține anumiterezultate;· Să își gestioneze emoțiile și să îi influențeze pe ceilalți emoțional atunci când se află în conflict;· Să recunoască abordările tactice folosite de alții, abordări care ar putea să conducă la tensiuni, șisă ia măsurile necesare pentru a evita dezvoltarea unui conflict;· Să negocieze ceea ce își doresc și să urmărească un rezultat câștig-câștig;· Să prevină conflictele distructive în mediul de lucru.
 25. 25. 25. Facilitarea întâlnirilorCurs de 1 zi despre Cum se conduc eficient întâlnirile cu cliențiiInclude numeroase exerciții de grup și are un conținut interactivDescriereAcesta este un curs condensat care îi învață pe participanți cum să relaționeze cu clienții în contexteprofesionale, cum ar fi: întâlnirile de vânzări, ședințele de evaluare intermediară a proiectelor, deconsultanță, de customer service, întâlnirile de management și alte întâlniri similare. Acest cursinteractiv unic îi învață pe participanți cum să stăpânească arta comunicării profesionale, acoperindsubiecte precum limbajul corporal, negocierea, discuțiile agresive, menținerea unor relații de calitateși așa mai departe.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să își construiască relații puternice cu clienții lor;· Să citească limbajul corporal și să îl folosească în avantajul lor;· Să conducă și să ia parte la întâlniri eficiente pentru a obține maximum de rezultate;· Să adreseze întrebări specifice pentru a obține mai multă informație;· Să negocieze eficient pentru a încheia afaceri corecte;· Să participe la exerciții instructive și distractive pentru a dobândi rapid abilitățile.
 26. 26. 26. Abilități de ascultare activăCurs de 1 zi despre Cum putem stăpâni arta ascultării, cum putem stabili relații autentice și cumputem câștiga încrederea oamenilorDescriereAcest curs îi ajută pe participanți să stăpânească arta ascultării active atât în contexte profesionale,cât și personale. Cursul conține o multitudine de exemple (pozitive, respectiv negative) de discuțiicare le permit participanților să înțeleagă impactul diferitelor metode. De asemenea, exercițiileinteractive îi ajută pe participanți să aplice tehnicile învățate și să practice ascultarea activă chiar întimpul cursului. Materialele de training conțin toate cele necesare ca, de exemplu: notițe de curs,manual, prezentări powerpoint și exerciții pentru buna derulare a cursului.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să aprecieze la justa valoare importanța critică a ascultării active și să afle secretul unei bunecomunicări;· Să folosească tehnici de ascultare activă pentru a stabili relații de comunicare autentică și a lăsa oimpresie bună;· Să își îmbunătățească capacitatea de a înțelege stilul de a comunica al unor personalități diversepentru a-și îmbunătăți propriul stil de comunicare;· Să evite să adopte obiceiuri greșite atunci când îi ascultă pe ceilalți și să folosească practiciconsacrate de a-i face pe ceilalți să se simtă confortabil când discută cu ei;· Să adreseze întrebări eficiente pentru a-i încuraja pe ceilalți să ofere mai multe informații și săevite să limiteze conversația în mod inutil;· Să înlăture din vocabularul lor cuvintele care antrenează răspunsuri emoționale negative;·Să răspundă oamenilor dificili clasificându-i în tipologii abstracte și să folosească cele mai bunestrategii pentru a face față fiecărui tip de personalitate.
 27. 27. 27. Adresarea întrebărilorCurs de 1 sau 1.5 zile despre Cum adresăm întrebări eficiente pentru a obține rezultatele doriteDescriereAcest curs îi învață pe participanți cum să adreseze întrebările corecte. El oferă o serie de tipuri deîntrebări, fiecare cu un anumit scop, însoțite de numeroase exemple. De asemenea, materialulinclude exemple de conversații presărate cu întrebări pentru a evidenția și mai bine folosirea înpractică a tipurilor de întrebări prezentate. În plus, cursul conține o varietate de exerciții care îi ajutăpe participanți să deprindă abilitatea de a adresa întrebări în timp ce parcurg activităti amuzante,dar cu puternic impact asupra învățării.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să folosească strategii eficiente atunci când adresează întrebări și să evite abordărilecontraproductive;· Să adreseze întrebări practice atunci când oferă coaching altor persoane pentru a-i ajuta peaceștia și a-și întări relația cu ei;· Să pună întrebări bine formulate pentru a maximiza transferul de informație;· Să adreseze sistematic o serie de întrebări pe un anumit subiect pentru a afla mai multe informații;· Să pună întrebări empatice pentru a stabili relații de comunicare autentică și a-i încuraja pe ceilalțisă se exprime mai mult;· Să-i inspire și să-i motiveze pe cei din jur adresând întrebări bine formulate;· Să adreseze întrebări eficiente unui grup de persoane pentru a le menține antrenate în discuție și astimula participarea;· Să înțeleagă natura întrebărilor cu răspuns indus, să le evalueze corect efectul și să răspundăadecvat atunci când le sunt adresate;· Să adreseze în mod sistematic întrebări pentru a-și vinde ideile, produsele sau serviciile cât maieficient.
 28. 28. 28. Arta persuasiuniiCurs de 1 sau 1.5 zile despre Arta de a-i influența pe ceilalți și de a avea un discurs persuasivCum poți deprinde metode consacrate de a-i convinge pe alții de cauza ta în cadrul unei discuțiiDescriereAcest curs conține o bogăție de informații despre cum îți poți îmbogăți abilitățile de persuasiune. Încurs sunt incluse subiecte de genul: cum poți aborda atitudinea și mentalitatea potrivite, cum săfolosești tehnici verbale și non-verbale eficiente, cum să relatezi povestioare amuzante și antrenante,cum să te pregătești pentru un eveniment unde vei avea nevoie de putere de convingere, cum săcompui un text scris sau un discurs persuasiv. Toate aceste subiecte sunt însoțite de exemplecomplexe și exerciții interactive care îi ajută pe participanți să practice fiecare dintre aceste abilitățichiar în timpul cursului. Materialele includ, de asemenea, exerciții opționale care permit traineruluisă extindă cursul atât cât consideră necesar.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să se folosească de un număr de strategii de persuasiune pentru a-i ghida pe ceilalți în direcțiadorită de ei;· Să relateze o povestioară antrenantă și persuasivă pentru a-și inspira și convinge audiența decauza lor;· Să folosească un număr de tehnici psihologice pentru a-și crește succesul atunci când încearcă să-iinfluențeze pe alții;· Să folosească persuasiunea emoțională și tehnici verbale pentru a-l ajuta pe interlocutor să vadălucrurile dintr-un unghi diferit, să să simtă inspirat și să își schimbe opinia cu ușurință;· Să folosească o abordare pas-cu-pas pentru a-și pregăti pledoaria atunci când doresc să-i convingăpe alții de ceva;· Să folosească bune practici în domeniu pentru a-și îmbunătăți capacitatea de persuasiune și de alivra un mesaj cu impact.
 29. 29. 29. D. VÂNZĂRI & NEGOCIERI & CUSTOMER SERVICEAbilități de negociereCurs de 1 zi despre Arta de a negocia, de a face afaceri în câștig și de a obține discount-uriDescriereAcest curs le prezintă participanților arta negocierii. El acoperă principiile de bază ale negocierii într-ovarietate de situații ca: negocieri business to business, negocieri de vânzări, prezentări de produse,negocieri interne etc. Este un curs ideal de management. Resursele de training cuprind instrucțiunipas-cu-pas, exerciții, role-play-uri și studii de caz, alături de notițe complexe și cuprinzătoare pentrutrainer, așa încât acesta din urmă poate prelua rapid cursul pentru a-l preda. Conținutul arborescental cursului, precum și exercițiile opționale puse la dispoziție, le permit trainerilor să extindă cursul la1.5 zile dacă doresc acest lucru.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să înțeleagă principiile care stau la baza negocierii și ce anume pot face pentru a obține cele maibune rezultate;· Să folosească o strategie de negociere care să îi apropie mai mult de un rezultat câștig-câștig;· Să se pregătească pentru negociere urmând o abordare pas-cu-pas și trasând câteva limite critice;· Să folosească un set de tactici psihologice pentru a explora motivațiile celeilalte părți și a învățacum să răspundă acestor tactici;· Să identifice marja de negociere bazându-se pe parametrii variabili ai acesteia și să îi foloseascăpentru a negocia sistematic în cadrul limitelor propuse;· Să formuleze un rezultat final al negocierii care reflectă exact ceea ce și-au propus să obțină.
 30. 30. 30. Abilități de Lucru cu CliențiiCurs de 1 zi despre Principiile furnizării de servicii excepționale către cliențiInclude numeroase scenarii și role-play-uriDescriereAcest curs acoperă numeroase aspecte ale furnizării de servicii către clienți. El vine însoțit de oabundență de studii de caz, scenarii și modele de conversații care îi ajută pe participanți să înțeleagăce trebuie să spună și cum trebuie să vorbească cu clienții pentru a obține cele mai bune rezultate.Exemplele negative oferite sunt, în mod special, de natură să le arate cursanților ce anume trebuieevitat în relațiile cu clienții. În timpul cursului, participanții învață cum să gestioneze reclamații și cumsă facă față, într-o manieră profesională și neemoțională, clienților agresivi, clienților foartepretențioși și multor altor situații pe care le pot întâlni.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să aplice principiile esențiale ale furnizării de servicii către toți cei care se bazează pe contribuția lor(clienți, colegi etc);· Să adreseze clienților întrebări eficiente pentru a putea obține rezultate;· Să folosească empatia pentru a menține relații de comunicare autentică cu clienții;· Să răspundă profesional cerințelor și presiunilor clienților menținând în același timp o relație bunăcu aceștia;· Să-și structureze exprimarea în mod eficient pentru a obține maximum de rezultate;· Să poarte conversații telefonice în mod profesional;· Să observe și să interpreteze semnale ale limbajului corpului și să le folosească pentru a-șiîmbunătăți abilitatea de comunicare;· Să detensioneze interacțiunile cu încărcătură negativă în care sunt implicați clienții și să răspundăîn mod profesional oricăror situații care apar.
 31. 31. 31. Abilități de vânzarePrincipiile fundamentale ale Vânzării și Loializării cliențilorCurs de 2 zile care discută abordările tradiționale și moderne în vânzări.DescriereAcest curs de vânzări este un curs complex adresat nu numai oamenilor de vânzări, dar și celorlaltepersoane implicate în procesul de vânzare. Această listă include: producători, furnizori șicumpărători. Cursul se concentrează pe psihologia din spatele activității de comerț, pe importanțacomunicării eficiente pentru a avea succes în vânzări, pe generarea loialității clienților, pe retențiaclienților, pe tehnicile tradiționale dar și moderne ale vânzării, pe o structură de vânzări și distribuțiede succes, pe manevrarea obiecțiilor, pe arta persuasiunii și pe importanța vânzării etice. Pe lângăexercițiile specifice asociate fiecărei secțiuni a cursului, au fost incluse în curs activități de trainingcare stimulează un proces optim de învățare.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să vândă folosind un cadru structurat și să aibe mentalitatea corectă pentru a maximiza eficiențadiscuțiilor de vânzări;· Să se folosească de tehnici moderne de vânzări înțelegând diferența dintre acestea și tehniciletradiționale;· Să se concentreze pe nevoile clienților și să abordeze vânzarea din cel mai bun unghi pentru aobține maximum de rezultate;· Să-și frazeze exprimarea într-un mod eficient atunci când vând un produs sau o idee;· Să facă vânzarea concentrându-se pe client și folosind structuri de vânzare moderne și eficiente;· Să-și folosească puterea minții pentru a-și optimiza activitățile de vânzări;· Să interpreteze și să folosească limbajul corpului în mod eficient pentru a-și îmbunătățicomunicarea.
 32. 32. 32. Abilități de comunicare la telefonCurs de 1 zi despre Cum poate fi stăpânită arta conversației la telefonDescriereÎn acest curs, participanții află despre aspectele esențiale ale artei conversației la telefon, ei învațăcum pot dialoga eficient și profesional cu clienții sau colegii la telefon. Cursul oferă participanțilorsoluții reale și sugestii practice despre cum pot face față conversațiilor dificile cu clienții la telefon.Cursul se adresează oricui folosește telefonul ca parte din job-ul cotidian, incluzând personalul carelucrează într-un helpdesk sau call centre. Materialele de training includ numeroase exemple, scenarii,modele negative de conversații și exerciții, care îi vor ajuta pe participanți să înțeleagă rapid acesteconcepte. De asemenea, trainerii vor primi indicații cuprinzătoare și note de curs pentru a puteaprelua cursul rapid.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să înțeleagă mentalitatea celor care îi apelează și să adopte strategii eficiente pentru a se simțimai confortabil atunci când gestionează o conversație telefonică, indiferent cât de dificilă ar fi;· Să facă față conversațiilor telefonice cu puternică încărcătură emoțională și să rămână în control;· Să pună întrebările optime pentru a maximiza transferul de informație de la cei care apelează;· Să poarte conversații telefonice în mod profesionist și să lase o impresie pozitivă interlocutorului;· Să abordeze discuțiile telefonice în funcție de tipul de persoană cu care comunică;· Să furnizeze informații clar și eficient verificând înțelegerea interlocutorului și maximizând șanseleca informația să fie reținută;· Să își controleze tonul și vocea, să adopte atitudinea potrivită și să-și aleagă cuvintele cu grijăpentru a-și reprezenta bine propria imagine și compania;· Să facă față unor scenarii dificile și unor situații tipice atunci când interacționează la telefon;· Să asculte activ și să arate că înțeleg nevoile celor care îi apelează.
 33. 33. 33. Rezolvarea reclamațiilorCurs de 1 zi despre Cum putem răspunde și rezolva plângerile cliențilorDescriereAcest curs le permite participanților să rezolve mai eficient reclamațiile care le parvin, indiferent căeste vorba despre plângeri venite din partea clienților sau din partea furnizorilor, colegilor și așa maideparte. Cursanții învață aceste lucruri prin intermediul a numeroase exemple despre cum potgestiona situații diverse; ei explorează metode și tehnici care funcționează în orice tip de situație. Înacelași timp, participanții la curs învață care sunt metodele mai puțin eficiente de a trata o plângere.Cursul oferă indicații pe subiecte ca: exprimarea asertivă, ascultarea activă, limbajul corporal corectș.a.m.d, asociate cu exerciții care îi ajută pe participanți să deprindă abilitățile rapid și să le poatăpractica în viața reală. Materialele de curs mai includ un ghid cuprinzător al trainerului, exerciții,manual și prezentare powerpoint.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să abordeze o atitudine pozitivă în fața reclamațiilor și să aprecieze corect în ce fel acestea potajuta compania;· Să folosească tehnici de ascultare activă atunci când rezolvă reclamații pentru a stabili ocomunicare autentică și a lăsa o impresie pozitivă;· Să facă față unor scenarii dificile tipice și să gestioneze plângerile într-o manieră eficientă;· Să comunice asertiv cu clienții atunci când rezolvă reclamații pentru a ajunge la un rezultat câștig-câștig;· Să își îmbunătățească comunicarea cu ceilalți folosing un limbaj corporal adecvat.
 34. 34. 34. E. RESURSE UMANEManagementul PerformanțeiCurs de 1 zi despre Evaluarea de Performanță & Creșterea productivității angajaților & Motivare,Coaching și Recompensarea angajațilorDescriereÎn acest curs participanții învață cum să conducă sesiunile de evaluare a performanței pentru a oferifeedback și a susține dezvoltarea angajaților lor. De asemenea, ei învață cum să ofere coaching, cumsă comunice eficient, cum să îi ajute pe ceilalți să își stabilească scopuri în linie cu obiectivelestrategice ale companiei și cum să îi motiveze pentru a performa la maximum de potențial. Acestaeste un curs de management foarte potrivit pentru participanții care au fost numiți recent în rolul demanager și care au nevoie de training sistematic. Cursul cuprinde numeroase exerciții care îi ajută pecursanți să asimileze abilitățile predate.Mai multe detalii despre Managementul PerformanțeiLa finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să pună în practică un sistem de management al performanței bazat pe principii și metodologiimoderne;Să stabilească obiective eficiente care vor genera productivitate și să urmeze un set de liniidirectoare pentru a gestiona în mod continuu performanța angajaților;Să conducă o sesiune de evaluare a performaței constructivă, de natură să-l motiveze peangajat și să maximizeze transferul de informație relevantă;Să folosească un sistem adecvat de notare și recompensare care să crească motivațiaangajaților și să-i ghideze în direcția dorită;Să folosească modelul GROW pentru a oferi coaching, a adresa întrebări și a-l ghida pe coachee;Să îi motiveze pe oameni, să reducă apatia și să le crească încrederea în ei înșiși pentru a-șidepăși performanțele;Să transmită mesaje cu potențial negativ și să obțină o reacție bună;Să folosească o tehnică eficientă de a întări comportamentul pozitiv al altora și a-i ghida îndirecția dorită;Să aplice o metodă puternică care îi ajută pe oameni să afle adevărata opinie a celorlalți despreei.
 35. 35. 35. Managementul DiversitățiiCurs de 1 zi despre Corectitudinea politică și Cum să îți îmbunătățeșți comunicarea cu cei diferiți detineDescriereAcest curs îi ajută pe participanți să aprecieze beneficiile diversității. Cursul acoperă două mari arii deinteres: procesul de conștientizare și dobândirea de abilități. Procesul de conștientizare le permitecursanților să afle lucruri despre oameni diferiți de ei, despre stilul lor de viață și despre cum acestediferențele pot acționa în beneficiul organizației lor. Dobândirea de abilități îi va ajuta să îșiîmbunătățească calitatea interacțiunilor cu ceilalți, să minimizeze confruntările, să facă fațăcomportamentelor nepotrivite și să adopte limbajul corporal adecvat. Materialele de curs includ ovarietate de exerciții, printre care exerciții opționale care permit trainerilor să personalizeze cursulfuncție de nevoile specifice ale participanților.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să aprecieze importanța diversității în cadrul organizațiilor și să învețe cum să aplice cele mai bunestrategii pentru a o exploata în favoarea lor;· Să răspundă atitudinilor și comportamentelor generate de diversitatea culturală și să învețe cum săse exprime mai bine atunci când relaționează cu alții;· Să înțeleagă rădăcinile unor perspective diferite și care sunt fazele integrării culturale pentru a-șicrește eficiența comunicării cu ceilalți;· Să folosească dimensiunile culturale ale lui Hofstede pentru a anticipa comportamentul altornaționalități și să folosească strategii eficiente pentru a relaționa cu aceștia;· Să folosească un limbaj corporal adecvat pentru a-i face pe ceilalți să se simtă relaxați și a-șiîmbunătăți abilitățile de comunicare.
 36. 36. 36. Conducerea de InterviuriCurs de 1 zi despre Cum trebuie conduse interviurile și Cum pot fi recrutați cei mai buni candidațiDescriereAcest curs îi ajută pe participanți să învețe cum se conduce un interviu, cu focus pe interviurile față înfață în mod special. Cursul acoperă mai multe arii printre care: strategia de intervievare, abilități deadresare a întrebărilor, pregătirea întrebărilor, evaluarea CV-urilor, construirea unei legături întrerăspunsurile candidaților și următoarele întrebări, precum și multe alte linii directoare valoroase carevor îmbunătăți eficiența interviurilor. Cursul conține multe role-play-uri și exerciții utile care îi vorajuta pe participanți să practice tehnicile predate, în mod repetat și într-un mediul sigur și controlat.În același timp, participanții vor beneficia de feedback din partea trainerului privind abilitățile lor.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:· Să urmeze o strategie potrivită, bazată pe cerințe specifice, atunci când conduc un interviu;· Să parcurgă etapele anteriorare conducerii unui interviu pentru a-și crește șansele de a obținemaximum din discuția cu aplicantul;· Să aleagă o strategie de interviu și o metodologie de adresare a întrebărilor pentru a selecta celmai bun candidat;· Să intervieveze un candidat corect și profesionist folosind o abordare pas-cu-pas;· Să pună întrebări cu scop pentru a obține maximum de informație de la persoana intervievată și aputea să decidă corect asupra capacității acesteia de a prelua un anumit rol;· Să folosească o varietate de tehnici de soft skills pentru a maximiza eficiența unui interviu;· Să facă legătura între răspunsurile candidatului și următoarele întrebări pentru a se asigura căpăstrează controlul discuției.
 37. 37. 37. F. CURSURI CERTIFICATE CNFPATrain the Trainer: Abilități de predare a unui cursCurs de 3 zile despre Cum îi putem învăța pe ceilalțiSauCurs de 60 ore cu obtinerea unui certificat CNFPATot ce aveți nevoie pentru a-i pregăti pe traineri pentru a livra cursuri cu succesInclude instrumente complexe de evaluareDescriereAcest curs îi pregătește pe participanți să devină niște traineri remarcabili și să livreze cursurieficiente și memorabile. Acest curs de 3 zile îi invită pe trainerii interesați de propria dezvoltare săapeleze la metodologii de training consacrate cum ar fi Învățarea accelerată. Materialele de traininginclud instrucțiuni cuprinzătoare, exerciții, teme de casă, evaluări și demonstrații pentru a-i pregăti înmod eficient pe participanți într-un timp relativ scurt. Mai mult decât atât, acest curs vă ajută sădeveniți familiari cu întreg portofoliul de cursuri oferite de Sfera Business și să identificați cel mai bunmod de a le preda.La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili:Să-și demonstreze abilitățile de training susținând un scurt curs;Să folosească principiile învățării accelerate, precum și alte metode de instruire adecvate pentrua preda cursuri cât mai eficient;Să construiască o structură de curs bazându-se pe cele mai bune practici derivate dinmetodologii de învățare consacrate;Să prezinte în mod eficient conținutul de training aplicând principiile învățării la adulți;Să folosească instrumente de training compatibile cu abilitățile de înțelegere ale participanțilorpentru a maximiza transferul de informație;Să optimizeze învățarea folosindu-se de modelul de training cognitiv, de teorii ale instruiriiadulților și apelând la tipare de memorare ușor de folosit;Să exploateze cât mai multe canale de comunicare, fie că este vorba de mijloace de comunicaredin mediul de lucru, fie că este vorba de limbajul corporal sau de diferite unelte de training;Să folosească tehnici eficiente de adresare a întrebărilor, să stimuleze implicarea participanților,să ofere coaching și să gestioneze situațiile dificile.
 38. 38. 38. Competente antreprenorialeTipul programului: initiere Durata cursului: 7 zile (practica si terorie, inclusiv examenul de absolvire)DescriereAceste competente se refera la capacitatea unui individ de a identifica oportunitati pentru activitatipersonale, de a pune ideile in practica, cuprinzand o fresca a problematicii, care sa arate contextul incare oamenii traiesc si lucreaza, cum ar fi o buna cunoastere a mersului economiei, a oportunitatilorsi provocarilor cu care se confrunta un angajator sau o organizatie. Indivizii trebuie sa fie, deasemenea constienti de latura etica a spiritului intreprinzator si de faptul ca pot fi un exemplu debine, cum ar fi comertul cinstit sau actiunile sociale. Deprinderile se raporteaza la capacitatea de aplanifica, organiza, gestiona, conduce si delega, analiza, comunica, raporta, evalua si inregistra,reprezentare efectiva si negociere, precum si capacitatea de a lucra atat individual cat si in echipa.TEMATICA:Notiuni introductive in antreprenoriat:Debutul afacerii: Ideea afacerii - Resurse necesare pentru initierea afacerii - Abilitatiantreprenoriale:Planificarea si conducerea afacerii: Planul de afaceri - Actionari / asociati si manageri, administratorsi angajati - Rezolvarea de probleme - Organizarea locului de munca - Igienea si securitatea munciiResursele fnanciare ale afacerii: Surse de finantare - Indicator financiar - Fondul de rulment si fluxulde numerar - Alte surse de finantareNotiuni de marketing:Cercetarea pieteti, a consumatorilor si a mediului de marketing: - Dimensiunea pietei - Conditii deintrare pe piata - Caracteristicile consumatorilor si motivele cumpararii - Identificarea concurentilor -Analiza SWOT Mixul de marketing al afacerii: Politica de produs - Politica de pret - Politica dedistributie - Politica de promovareNotiuni introductive in contabilitatea afaceriiEvidenta contabila: Sistemul contabil - Documenta de evidenta contabilaPatrimoniul societatii, inregistrari contabile: Patrimoniul agentilor economici - Planul general deconturi - Operatii financiar contabile.Situatii financiare sau intocmirea situatiilor financiare: Indicatori financiari - Impozitarea activitatii -Balanta si bilantul contabil
 39. 39. Leadership si dezvoltare manageriala:Leadership: Diferenta dintre management si leadership - Tipuri de lideri - Liderul si organizatia -Lidership situationalDezvoltare manageriala: Stiluri manageriale,abilitati de conducere - Managerul si munca în echipa -Dezvoltarea competentelor managerialeComunicare in afaceri:Comunicarea in cadrul firmei - Roluri si ierarhii - Relatia cu partenerii de afaceri - Responsabilitateasociala - Lucrul in echipa si individual - Comunicarea nonverbala - Limbajul timpului, spatiului siculorii - Autodezvoltare profesionala.La sfarsitul cursului participantii vor sustine un examen de absolvire si vor primi certificat decompetente acreditat de CNFPA si Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii.

×