Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vizita Finlanda diseminare

401 views

Published on

Vizita de studiu Finlanda

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vizita Finlanda diseminare

 1. 1. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PEPROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢIITOT PARCURSUL VIEŢII Formarea continuă a personalului dinFormarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitarînvăţământul preuniversitar în cadrul programului sectorial Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educatiei
 2. 2. • Denumirea: Developing inclusion in vocational education and training • Instituţia gazdă: JAMK UNIVERSITY OF Applied SciencesJAMK UNIVERSITY OF Applied Sciences • Locaţia: JYVASKYLAJYVASKYLA,, FINLANDAFINLANDA • Perioada: 10 - 14 oct.201110 - 14 oct.2011 • Beneficiar: GEAMAN ELENA - SCOALA CU CLASELE I-VIIIGEAMAN ELENA - SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA MOLDOVEI, SUCEAVAVALEA MOLDOVEI, SUCEAVA Date desDate despre vizită de studiupre vizită de studiu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - http://www.anpcdefp.ro/ Programul sectorial Comenius - http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html Mobilităţi individuale Comenius - http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#mobi
 3. 3. PARTICIPANTIPARTICIPANTI • FINLANDA • ISLANDA • TURCIA • POLONIA • LITUANIA • GERMANIA • ANGLIA • CEHIA • UNGARIA • ROMANIA
 4. 4. ObiectiveObiective • Facilitarea schimbului de informa iiț şi de experien ăț între factorii de decizie şi speciali tii din domeniulș educa ional pentru interesele comune aleț ţărilor participante, în special în domeniile educa iei pre-ț primare, primare, generale, tehnice şi voca ionaleț secundare (în unele cazuri - în func ie de temele de studiuț alese - şi în domeniul educa iei superioare)ț . • Sprijinirea participan ilorț în cunoa terea masurilor dejaș adoptate în domeniul educa iei la nivel europeanț . • Furnizarea informa iilor de ultima orț ă legate de educa iaț in Europa
 5. 5. SCOALA FINLANDEZĂSCOALA FINLANDEZĂ 14 Park End Street, Oxford14 Park End Street, Oxford The Bue RoomThe Bue Room
 6. 6. Profesorii. ColegiiProfesorii. Colegii
 7. 7. LaboratoareLaboratoare
 8. 8. Activităţi practice ale elvilor
 9. 9. La încheierea cursuluiLa încheierea cursului

×