Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ketterämmin käytettävää

Presented at KäytettävyysOSY seminar on World Usability day 10.11.2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ketterämmin käytettävää

 1. 1. Ketterämmin käytettävää KäytettävyysOSY 10.11.2011 Mihael Cankar I B M I N T E R A C T I V E
 2. 2. Atlanta • Bangalore • Beijing • Boston • Chicago Hamburg • Helsinki • London • New York • Sydney Toronto • Tokyo • Vancouver • Washington , DC I B M I N T E R A C T I V E
 3. 3. Mikä mättää?
 4. 4. <ul><li>Käyttökokemus < Muut tavoitteet </li></ul><ul><li>Kustannussäästö </li></ul><ul><li>Aikataulu </li></ul><ul><li>Tietoturva </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Menetelmien puute? </li></ul><ul><li>Ei osata käyttää menetelmiä? </li></ul><ul><li>Menetelmät eivät toimi hankintaprojekteissa? </li></ul><ul><li>Ehdotus: mitä paremmin projekti menee kokonaisuutena, sitä todennäköisemmin käytettävyystyökin sujuu </li></ul>
 6. 6. Sprint Proto Beta Ylläpito Backlog
 7. 7. Visuals Interaction Development Sprint
 8. 8. Cycle 0 User research Overall UX Style guide ... can get long Test Review
 9. 9. <ul><li>Käytettävyystestien tulokset tulevat... </li></ul><ul><li>... myöhään sprintin aikana </li></ul><ul><ul><li>Suunnitteluvaiheessa pitää varata aikaa palautteen huomioonottamiseen kehitystyössä </li></ul></ul><ul><li>... vasta sprintin jälkeen </li></ul><ul><ul><li>Pienet ongelmat  käsitellään virheinä </li></ul></ul><ul><ul><li>Isot ongelmat  uusi käyttötarina </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Sprintin kesto </li></ul><ul><li>2 viikkoa </li></ul><ul><ul><li>Mielekkäiden kokonaisuuksien paloittelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Demojen valmistelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Katselmointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Testipalautteen huomioiminen </li></ul></ul><ul><li> 3 viikkoa </li></ul>
 11. 11. Käytettävyystyöläisen rooli Sherpa
 12. 12. <ul><li>Asiakkaan liiketoiminta ja asiantuntemus mukana </li></ul><ul><ul><li>Vaatii asiakkaalta enemmän, uusia taitoja (esim. priorisointi) </li></ul></ul><ul><li>Koko tiimi perillä tavoitteista ja tilanteesta </li></ul><ul><li>Aikainen käytettävyystestaus pienissä osissa </li></ul><ul><ul><li>Ei välttämättä korvaa kokonaisuuden testausta </li></ul></ul><ul><li>Mahdollista korjata suuntaa kesken projektin </li></ul><ul><ul><li>Uudet tarpeet, oivallukset </li></ul></ul><ul><ul><li>... Tarpeeton säätäminen </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Ostamisen vaikeus </li></ul><ul><ul><li>Mitä saan rahallani? </li></ul></ul><ul><ul><li>Koska se on valmis? </li></ul></ul>€ /kk aika Pohjatyö Ketterä
 14. 14. <ul><li>Isot muutokset </li></ul><ul><ul><li>Jakaminen suunnittelu- ja toteutusprojektiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Erillinen kilpailutus? </li></ul></ul><ul><ul><li>Muutokset toteutuksen aikana vs. mittarit? </li></ul></ul>Design Test Review Test WF / proto
 15. 15. Kiitos Mihael Cankar I B M I N T E R A C T I V E

×