Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unirea

510 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unirea

 1. 1. UNIREA PRINCIPATELOR Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuităla 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stăla baza României moderne şi a formării naţiuniiromâne. Împrejurările istorice nu au permis unireasimultană a celor trei ţări române - Moldova,Transilvania, Ţara Românească. Statul naţionalromân s-a format treptat, începând cu Unirea din1859 şi încheindu-se în 1918, când lupta deeliberare naţională a poporului român va fiîncununată de victorie.
 2. 2. ARTIZANII UNIRII Generaţia care aînfăptuit marele ideal alUnirii din 1859 şi careînfăptuise revoluţia de la1848 avea în frunteînflăcăraţi patrioţi, ca:Mihail Kogălniceanu, VasileAlecsandri, Costache Negri,Alexandru Ioan-Cuza alesca domn al ţărilor unite.
 3. 3. Domnul Unirii ALEXANDRU IOAN-CUZA Alexandru Cuza setrăgea dintr-o vechefamilie moldoveană dinpărţile Fălciului, ţinutde dealuri acoperite depăduri, vii şi fâneţe,care se întindea, însecolele XVI – XVIIIde o parte şi de alta aPrutului, spre sud-estde ţinutul Iaşilor.
 4. 4. ROLUL ISTORIC AL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA Domnia lui Cuza a reprezentat, în esenţă, un şirde reforme introduse în ritm accelerat, într-unrăstimp scurt al istoriei (1859-1866), în scopul dea racorda ţara şi oamenii ei la normele şi cerinţeleEuropei de atunci. La moartea lui Cuza (1873) Mihail Kogălniceanu şi-a încheiat discursul cu aceste cuvinte: “Şi cât va avea ţara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Cuza ...”
 5. 5. În 24 ianuarie (5 februarie pe stil vechi) poporulromân sărbătoreşte în fiecare an UnireaPrincipatelor. La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan-Cuza este votat, unanim, Domn al Moldovei şi Domnal Ţării Româneşti, de cele două camere dedeputaţi, mai întâi de cea de la Iaşi, apoi şi de ceade la Bucureşti. * Care este provincia românească cu capitala laIasi? “Spunea Alecsandri în versul lui Despre-o Unire a românului;” * Cu cine s-au unit românii din Moldova?
 6. 6. De–a lungul istoriei ţara noastră a trecut prin sute derăzboaie şi din această cauză românii au ajuns să fieîmparţiţi în trei provincii: Ţara Românească, Moldova şiTransilvania. Chiar dacă traiau în trei state diferite,vorbeau aceeaşi limbă – LIMBA ROMÂNĂ - aveau aceleaşiobiceiuri şi aceeaşi credinţă ortodoxă. Şi tocmai de aceeavisul lor a fost să se unească şi să fie conduşi de un singurdomnitor. În anul 1914 a început un război mare, numitPrimul Război Mondial, la care au participat mai multe ţări,printre care Franţa, Anglia şi Rusia. Românii din ŢaraRomânească şi Moldova intră în război tocmai din dorinţa dea-şi urma visul şi de a se unii cu cei din Transilvania.
 7. 7. Mii de ostaşi au luptat pentru fiecare palmăde pământ românesc. După război mai multe ţăridevin libere, printre care şi Transilvania, careacum se putea unii cu Ţara Românească şiMoldova. Astfel, românii şi-au câştigat pe câmpulde luptă, cu vitejie şi sacrificiu dreptul de a seunii într-un singur stat. În decursul anului 1918 Moldovei şi ŢăriiRomâneşti i se adaugă Transilvania şi alte teritoriimai mici, desprinse din trupul ţării în decursulistoriei: Basarabia şi Bucovina. La 1 Decembrie 1918, sute de mii de românicare cereau unirea, s-au adunat la Alba-Iulia peCâmpul lui Horea. Mulţimea striga într-un glas:“VREM UNIREA!” şi cânta cele mai înflăcăratecântece patriotice: “Pe-al nostru steag“ şi“Deşteaptă-te, române! “.
 8. 8. TRANSILVANIA
 9. 9. HARTA ROMÂNIEI MARI

×