Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Update2012 presentacio

2,276 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Update2012 presentacio

 1. 1. Actualització en farmacologia J-R Laporte, R Llop, M Bosch
 2. 2. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 3. 3. A l’article també hi teniu• Nous anticoagulants: apixaban• Antagonistes de l’angiotensina sols i combinats: IAM, nefrotoxicitat• Interacció entre ACO, AAP i ISRS• Hipomagnesèmia per IBP• Ús prolongat de b os o ats p o o gat bifosfonats• Riscos del nou sistema d’inhalació de tiotropi• Ingressos per RAM a serveis d urgències als EEUU d’urgències• Noves indicacions descobertes per casualitat
 4. 4. Nous anticoagulants Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
 5. 5. • Assaig de no inferioritat• 18.113 pacients amb fibril·lació auricular p – Dabigatran 110 mg dues vegades al dia – Dabigatran 150 mg dues vegades al dia – Warfarina a dosi ajustada• Seguiment promig de 2 anys• Variable principal: ictus + embòlia sistèmica
 6. 6. Warfarina Dabigatran Dabigatran 110 150AVC o embòlia 1,69% 1,53% 1,11%Hemorràgia greu 3,36% 3 36% 2,70% 2 70% 3,11% 3 11%AVC hemorràgic 0,38% 0,12% 0,10%Mortalitat 4,13% 4 13% 3,75% 3 75% 3,64% 3 64%
 7. 7. • Es van excloure els pacients amb insuficiència renal o hepàtica p• Els antiàcids poden inhibir l’absorció de dabigatran• Inhibidors glucoproteïna P (verapamil, amiodarona, quinidina): ↑ C d bi t i d i idi ) Cp dabigatran• Risc hepàtic a llarg termini? p g
 8. 8. • No se sap quant cal esperar per intervenir quirúrgicament amb seguretat (fitxa tècnica recomana 1 a 4 dies segons la funció renal)• En cas d’hemorràgia no hi ha antídot disponible d hemorràgia
 9. 9. RE-LY Pràctica habitual 71 anys 60% >80 anys 83 kg 50% <60 kg 6/49 pacients amb IR greu Clcr mitjà = 68 mL/min >50% dels >80 anys tenen IR<20% amb Clcr<50 mL/min moderada
 10. 10. • Els cumarínics són d’elecció en el tractament inicial de la FA• Dabigatran pot estar indicat quan: o INR<2 o bé INR>3 en més de 60% dels controls malgrat bon compliment o Dificultats per desplaçar-se o Al·lèrgia o intolerància als cumarínics
 11. 11. Warfarina Dabigatran Dabigatran 110 150IAM 0,53% 0,72% 0,74%Dispèpsia 5,8% 5 8% 11,8% 11 8% 11,3% 11 3%Retirades 2 anys 17% 21% 21%
 12. 12. 9 de gener
 13. 13. 9 de gener
 14. 14. 9 de gener
 15. 15. Nous anticoagulants Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
 16. 16. Rivaroxaban• Inhibidor del factor Xa• Administrable per via oral• Una dosi al dia (20 mg al dia en FA)• Aprovat en prevenció MTE• S’elimina per metabolització hepàtica S elimina (CYP3A4) – Risc incert d’interaccions
 17. 17. • A i clínic de no inferioritat, doble cec Assaig lí i d i f i i d bl• 14.264 pacients amb FA no valvular, 65-78 anys• Rivaroxaban (20 mg al dia) comparat amb warfarina• Variables: o Eficàcia – ictus o embòlia sistèmica o Toxicitat – hemorràgia clínicament rellevant
 18. 18. ROCKET AF – ictus i embòlia 2,4% per any 2,1% 2 1% per any
 19. 19. ROCKET AF – Hemorràgies
 20. 20. Nous anticoagulants Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
 21. 21. De moment només estaria justificat substituir elscumarínics pels nous fàrmacs, si el pacient notolera el tractament i té valors d’INR inestables(>60% dels( 60% d l controls), malgrat un bon compliment l) l b li Cal usar-los amb precaució o poden estar usar los contraindicats en els més grans, i els que tenen insuficiència hepàtica o renalIncertesa sobre les interaccions farmacològiquesI b l i i f lò i
 22. 22. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 23. 23. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 24. 24. • AC d dronedarona (400 mg cada 12 h) vs placebo d d l b• 3.236 pacients amb FA permanent i factors de risc CV p p• Vble principal: ictus, IAM, embòlia sistèmica, mort CV• Aturat per doble de morts cardiovasculars i ictus amb dronedarona
 25. 25. 8,2% p any , per y3,6% per any
 26. 26. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 27. 27. Incidència IC95% (n/100.000 i any)Drospirenona 30,8 25,6-36,8Levonorgestrel 12,5 9,6-15,9
 28. 28. Incidència IC95% (n/100.000 i any)Drospirenona 23,0 13,4-36,9LevonorgestrelL t l 9,1 91 6,6-12,2 6 6 12 2
 29. 29. • Israel, cohort• 10 anys de seguiment• 820.000 anys-dona d’exposició• 431.000 episodis d’ús
 30. 30. • Israel, cohort• 10 anys de seguiment• 820.000 anys-dona d’exposició• 431.000 episodis d’ús
 31. 31. Metanàlisi d’estudis observacionals16 estudis de cohorts i 39 de casos i controls
 32. 32. Metanàlisi d’estudis observacionals16 estudis de cohorts i 39 de casos i controls
 33. 33. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 34. 34. 6,3%6 3%12,3%
 35. 35. ISRS (CatSalut, 2008) 12 10,57% 10 57% 10 119.921 >65 anys reben 8 tractament crònic tgepercentat 6 4 2 0 0-20 21-45 46-65 >65 edat
 36. 36. ISRS i fractura de coll de fèmur Risc atribuïble de 6% en 5 anys 13% són fractures de coll de fèmur: 0,78% NNT 128 NNT=128 119.921 persones de >65 anys reben p y tractament crònic 937 fractures de coll de fèmur addicionals en 5 anys en >65 anys (187 a l’any)
 37. 37. • Estudi de cohorts, 570 CAP a Gran Bretanya cohorts• 60.746 pacients >65 anys amb depressió
 38. 38. • Mortalitat per totes les causes• Suïcidi/autolesions• Infart de miocardi• Ictus i TIA• Caigudes, fractures Riscos relatius en relació a no ús• H Hemorràgia gastrointestinal à i t i t ti l• Epilèpsia, convulsions• Accidents de trànsit• Hiponatrèmia• Altres efectes adversos
 39. 39. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 40. 40. • AC de no inferioritat entre bevacizumab i ranibizumab a b u ab• 1.208 pacients amb DMAE neovascular• Variable principal: canvis de l’agudesa visual a l any l’any
 41. 41. • AC de no inferioritat entre bevacizumab i ranibizumab a b u ab• 1.208 pacients amb DMAE neovascular• Variable principal: canvis de l’agudesa visual a l any l’any
 42. 42. “... Caldrà justificar el cost d’utilitzar ranibizumabi reconsiderar les polítiques sobre la il·legalitatd’utilitzar fàrmacs en indicacions noautoritzades...”. (Rosenfeld, PJ. NEJM 2011;364:1966-67)
 43. 43. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p
 44. 44. Ens cal conèixer millor els efectes dels medicaments en la pràctica real, diferent de l’assaig clínic
 45. 45. Ens cal conèixer millor els efectes dels Millorar la seguretat del pacient• medicaments en la pràctica real, diferent Millorar l’efectivitat i l’eficiència• de l’assaig clínic
 46. 46. Ens cal conèixer millor els efectes dels Millorar la seguretat del pacient • medicaments en la pràctica real, diferent Millorar l’efectivitat i l’eficiència • de l’assaig clínic• Estudis quantitatius i qualitatius de descripció del consum• Farmacovigilància• Estudis observacionals, seguiment de poblacions• Assaigs clínics
 47. 47. Ens cal conèixer millor els efectes dels Millorar la seguretat del pacient • medicaments en la pràctica real, diferent Millorar l’efectivitat i l’eficiència • de l’assaig clínic • Estudis quantitatius i qualitatius de descripció del consum • FarmacovigilànciaLes noves tecnologies, la seguimentelectrònica, l’e-cap, SAP • Estudis observacionals, recepta de poblacions • Assaigs clínics
 48. 48. Ens cal conèixer millor els efectes dels Millorar la seguretat del pacient • medicaments en la pràctica real, diferent Millorar l’efectivitat i l’eficiència • de l’assaig clínic • Estudis quantitatius i qualitatius de descripció del consum • Farmacovigilància Les CFT i altres organismes per millorar laLes noves tecnologies, la seguimentelectrònica, l’e-cap, SAP • Estudis observacionals, recepta de poblacions comunicació i la col·laboració • Assaigs clínics
 49. 49. Actualització en Farmacologia Nous anticoagulants Aliskirèn Ali ki è Dronedarona Drospirenona i malaltia tromboembòlica Precaució amb l’ús de psicofàrmacs Ranibizumab i bevacizumab en la DMAE Informació independent: els condroprotectors p p Petits plaers: acabem amb bon gust de boca
 50. 50. 7 estudis (6 cohorts i un transversal), 114.009 participants di ( h l) i i
 51. 51. • Nurses’ Health Study• 50.739 dones, EEUU• Edat mitjana de 63 anys• Sense símptomes de depressió el 1996• Seguiment fins al 2006• Diagnòstic de depressió per metge + ús ADP• 2 607 casos incidents de “depressió” 2.607 i id d “d ió”
 52. 52. Consum Risc de depressió≤ 1 tassa (referència) 2-3 tasses al dia 0,85 (IC95% 0,75-0,95) ≥ 4 tasses al dia 0,80 ( , (IC95% 0,64-0,99) , , ) Cafè descafeinat No modifica a cap dosi
 53. 53. Moltes gràcies! jrl@icf.uab.cat rl@icf.uab.cat mb@icf.uab.cat b@i f b thttp://www.icf.uab.cathttp://www icf uab cat

×