Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cas clínic

1,778 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cas clínic

 1. 1. Cas clínic Dr. Jordi Argimon. Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. Dra. Rosaura Figueras. ABS 17 de setembre. El Prat de Llobregat. Dra. Núria Plana. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 2. 2. PresentacióDona de 59 anys hipertensa controlada amb mesures higièniques i dietètiques i amb dislipèmia severa d’anys d’evolució tractada amb simvastatina 40mg 
 3. 3. Motiu de consultaLa pacient ens porta l’informe d’alta hospitalària. Acaba de patir un infart cerebral i ha quedat amb una lleugera hemiparèsia esquerra.El tractament recomanat a l’hospital és enalapril10mg, àcid acetilsalicílic 300mg i atorvastatina 80mg.
 4. 4. Exploració durant l’ingrésPA 133/61 mm Hg  FC 84 x’Auscultació cardiorespiratòria normalParàlisi facial dreta, parèsia braquio‐crural esquerra 3/6. 
 5. 5. Anàlisi del primer dia de l’ingrésHemograma, glucosa, funció hepàtica i renal normalPerfil lipídic:    colesterol total (CT)  312 mg/dL c‐LDL 232  mg/dL c‐HDL 52 mg/dL TG 139 mg/dL
 6. 6. Història familiarEl pare va morir als 47 anys d’un infart agut de miocardiTé 3 germans i un d’ells té també una dislipèmia severa (refereix CT al voltant dels 400mg/dL)Té 2 fills amb dislipèmia severa i un nét de 7 anys amb un CT de 287mg/dL
 7. 7. Cal fer el càlcul del risc coronari?No, ja que es tracta d’un cas de  prevenció secundària
 8. 8. Quin és el diagnòstic d’aquesta dislipèmia? 
 9. 9. Hiperlipèmies primàries més freqüents Hipercolesterolèmia  Hipercolesterolèmia  poligènica Hiperlipèmia fami‐ familiar heterozigòtica liar combinadaPrevalença 0.2% (1/500) 3‐4% 1‐2 % 5% hiperlipèmies 85% hiperlipèmies 15% hiperlipèmiesEdat inici Naixement Edat adulta  Pubertat CT 250 ‐ 400Colesterolèmia (mg/dl) 300‐600 CT 280‐320   Fenotip variableLipoproteïnes LDL LDL  LDL, VLDLXantomes tendinosos Si No NoEdat 1ª manifestació 30 ‐ 50 anys 50 ‐60 anys >40 anysaterosclerosi coronàriaHiperlipèmies en familiars  50% 10‐20% 50%de 1r grau (%)Associació amb obesitat,  No No SiDM, HTADefecte molecular Mutacions gen    Poligènica No sha trobat receptor LDL
 10. 10. Criteris diagnòstics d’hipercolesterolèmia  familiar heterozigòticaHistòria Familiar:                                               Puntuació si afirmatiu                                                I.‐ Familiar de primer grau amb malaltia coronària    i/o vascular precoç SI    NO     1II.‐ Familiar de primer grau amb c‐LDL ≥ 210 mg/dLIII.‐ Familiar de primer grau amb xantomes i/o arc  corneal SI    NO     2IV.‐ Nen menor de 18 anys amb c‐LDL ≥ 150 mg/dLHistòria Personal:I.‐ Antecedent  de malaltia coronària precoç SI    NO    2II.‐ Antecedent de malaltia vascular perifèrica o cerebral precoç SI    NO     1 (precoç= < 55 anys en homes i  < 60 anys en dones)
 11. 11. Criteris diagnòstics d’hipercolesterolèmia  familiar heterozigòticaExamen FísicI.‐ Xantomes tendinosos  SI NO 6   II.‐ Arc corneal abans dels 45 anys SI NO 4Analítica en dejú, amb triglicèrids < 200 mg/dLI.‐ c‐LDL ≥ 330 mg/dL SI NO 8II.‐ c‐LDL 250 ‐ 329 mg/dL SI NO 5III.‐c‐LDL 190 ‐ 249 mg/dL SI NO 3IV.‐c‐LDL 155 ‐ 189 mg/dL SI NO 1TOTAL DE PUNTS: Diagnòstic  clínic  d’Hipercolesterolèmia Familiar: Cert: ≥ 8 punts Probable :  6 ‐ 7 punts
 12. 12. Quines recomanacions se li faran inicialment? Li recomanarem una dieta baixa en greixos  saturats i l’enviarem a rehabilitació per  intentar que millori de les seqüeles de l’infart cerebral. 
 13. 13. Quin és el grup farmacològic d’elecció per  tractar la dislipèmia d’aquesta pacient?El grup farmacològic d’elecció per a tractar aquesta pacient són les estatines ja que existeix una major evidència en l’eficàcia en la reducció de la morbimortalitat coronària i perquè són els fàrmacs més potents per a baixar el c‐LDL.
 14. 14. Està indicat el tractament farmacològic  hipolipemiant indicat a l’hospital?En  aquest  cas,  la  pacient  estava  prenent  simvastatina 40 amb molt mal control (c‐LDL 232) i l’objectiu terapèutic és aconseguir un c‐LDL < 70mg/dl.  Simvastatina 40mg  redueix  el  c‐LDL al  voltant  d’un  41%;  Atorvastatina 80mg  té el potencial de reduir‐lo un 55%, i Rosuvastatina 40 mg el 63%
 15. 15. Cal fer algun control analític? Quan?Després d’un esdeveniment cardiovascular major han de passar un mínim de 3 mesos per poder valorar el perfil lipídic . De tota manera, seria bo fer una anàlisi de seguretat amb funció hepàtica a les 4 setmanes del canvi de tractament. A l’anàlisi feta a les 4 setmanes de l’AVC , les transaminases eren normals.Se li fa una nova anàlisi als 3 mesos i tenia el següent perfil lipídic: Colesterol total 280 mg/dl; c‐LDL 196 mg/dl; c‐HDL 58 mg/dl i TG 140 mg/dl.
 16. 16. Quina seria l’actitud terapèutica?Insistir en els canvis d’estil de vida  Assegurar‐se que hi ha un bon acompliment terapèutic  En aquest cas, una pacient d’alt risc amb HF, estaria indicat afegir ezetimiba, un fàrmac que potència l’acció de les estatines i pot aconseguir disminuir el c‐LDL un 20% addicional.
 17. 17. Convindria derivar aquesta pacient a una  Unitat de Lípids?Un pacient de prevenció secundària s’hauria de derivar a una Unitat de Lípids quan no s’aconsegueix un bon control de la dislipèmia o si se sospita que hi pot haver algun altre factor (que nosaltres no podem estudiar des de l’Atenció Primària) que pugui estar incrementant el risc del pacient.En el cas de la pacient,  a més d’haver patit un AVC, li hem diagnosticat clínicament una hipercolesterolèmia familiar. Seria convenient derivar‐la a una Unitat de Lípids per confirmar el diagnòstic i, si és així, emetre el certificat d’aportació reduïda en la prescripció d’estatines i ezetimiba.
 18. 18. També és molt important estudiar la resta de la família ja que la hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica s’hereta de forma autosòmica dominant de forma que el 50% de familiars estaran afectats. Això ens permetria fer el diagnòstic en cascada.

×