Tema 5

747 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
235
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 5

 1. 1. TEMA 5LACTIVITAT ECONÒMICA
 2. 2. QUÈ ÉS LECONOMIA? Leconomia socupa de ladministració o lús del recursos existents a fi de satisfer les necessitats que tenen les persones i el grups humansLeconomia és la ciència que estudia la conductahumana com una relació entre finalitats i mitjans limitats que tenen diversa aplicació Lionnel Robbins
 3. 3. ELS BÉNS ECONÒMICS● Les persones produeixen béns econòmics (productes o serveis): ● El productes són objectes materials o tangibles ● Els serveis són tasques que es presenten a persones o grups)● Els bens econòmics: ● Són limitats i es poden esgotar ● Es compren i es venen
 4. 4. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES● Les activitats econòmiques són aquelles que produeixen béns econòmics mitjançant diferents tipus de recursos, que es denominen factors de producció. ● Recursos naturals: Proporcionats per la natura ● Recursos Humans. Persones que aproten la seua faena. Capital humà o treball ● Capital: Sovint sidentifica amb els diners, però en realitat és un factor de producció (edificis, maquinària...) – Capital fix (edificis, maquinària...) – Circulant, diners i les matèries primeres (recursos que són transformats en productes a través de lactivitat industrial)● Les activitats econòmiques sagrupen en sectors: primari, secundari i terciar
 5. 5. TIPUS DE SISTEMES ECONÒNOMICSLa forma dorganitzar les economies de les diferentssocietats pot ser de formes diferents: - Sistema econòmic planificat o socialista: LEstat es elpropietari de la major part dels factors de producció idecideix per tant, com ha de funcionar leconomia. Sónmodels intervencionistes o centralitzats. Sadopten mesuresi apliquen lleis que afecten la producció, les activatseconòmiques... - El sistema més generalitzat és el sistema econòmic demercat. Oferta i demanda.
 6. 6. LECONOMIA DE MERCAT. LOFERTA I LA DEMANDA● Leconomia de mercat és el sistema en què les persones i lesempreses produeixen, compren i venen béns i serveis lliurement. Essuposa que no intervé lestat● El factors de producció com el recursos naturals i el capital siguen depropietat privada (empreses o individus) i no pertanyen a lestat.● Les polítiques econòmiques són un conjunt dactuacions dels governsen relació amb leconomia●El mercat és el medi on sintercavien béns i serveis i sen determinenels preus (físic o virtual). Per a que funcione es necessari: ● Oferta: Conjunt de béns i serveis que es posen a la venda (comportament dels venedors). Influeixen factors com recursos (salaris, matèries primeres...) ● Demanda: Conjunt de béns i serveis que els consumidors estan disposats a comprar per un preu determinat. Influeixen els ingressos, publicitat.●El preu ve determinat per loferta i la demanda
 7. 7. ELS AGENTS ECONÒMICS: LES FAMÍLIES Agent econòmic (no ha de ser un grup familiar). Es coneix com a habitatge o economia domèstica ECONOMICAMENT➔Són consumidor de béns i serveis: Incideixen en la demanda i enel preus. El consum obliga a les famílies a fer una despesa. La seuaactuació es reflecteix en els indicadors econòmics (IPC= cost de lavida)➔Proporcionen factors de producció: Proporcionen treballadors a lesempreses. El recursos naturals i el capital pertanyen també apersones o famílies, per açò obtenen ingressos que empren peradquirir béns i serveis. El conjunt dingressos i despeses de lafamília en constitueix el pressupost.
 8. 8. ELS AGENTS ECONÒMICS: LES EMPRESES És una organització o entitat el fi de la qual és produir béns i serveis per a obtenir un benefici econòmic ECONOMICAMENT ✗ Les empreses poden pertànyer a un individu o a diversos individus en aquest cas les anomenem societats ✗ Les societats estan formades per accionistes, perquè posseeixen una part de lorganització (acció) ✗ Les empreses obtenen ingressos de la venda de béns i serveis, però també té una sèrie de despeses o costos de producció ( salaris, imports destinat a adquirir recursos i béns per produir o prestar serveis).Quan els ingressos són majors que els costos es diu que lempresa obté beneficis
 9. 9. TREBALLADORS I RECURSOS HUMANSEls recursos humans constitueixen un factor de producció essencialEL MÓN DEL TREBALL o món laboral són les relacions deltreballador amb lempresa, la manera de treballar...La majoria dels treballadors estan sotmesos a les lleis de mercat( oferta i demanda)Importancia del treball per a les families, per els ingressos deleconomia domèstica SEGURETAT SOCIAL Conjunt dorganismes dependendents de ladministració la finalitat del qual és protegir els ciutadans en situacions de necesseitat. Els ingressos de la Seguretat Social procedeixen de les cotitzacions ( aportacions qu fan obligatòriament els treballadors i les empreses)
 10. 10. ELS CANVIS EN EL MÓN DEL TREBALL● Ha augmentat el nombre de persones que busquen ocupacio (incorporació de dones i joves menors de 30 anys)● Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha revolucionat la producció en les empreses i en conseqüència les tasques que exerceix el treballador.● Els treballador estan cada vegada més qualificats (personal format i especialitzat)● Les empreses tenen més facilitats per a acomiadar el empleats i contractar-ne daltres. Reivindicacions laborals● Les condicions de trebals han millorat, tant en horaris com en seguretat.● Hi ha més homes empeats que dones. Obstacles en el món laboral per a les dones (marginació laboral...)
 11. 11. EL AGENTS SOCIALSSón el representants dels treballadors i dels empresaris.●● La seua funció és negociar les condicions que afectenals empleats.● Totes les condicions i acords queden reflectix en undocument denominat conveni colectiu, que han decomplir treballadors i empresaris.
 12. 12. LA GLOBALITZACIÓ DE LECONOMIA QUÈ ÉS LA GLOBALITZACIÓ?La globalització és un procés econòmic, tecnològic, social i cultural a gran escala,que consisteix en la creixent comunicació i interdependència entre els diferentspaïsos del món unificant els seus mercats, societats i cultures, a través duna sèriede transformacions socials, econòmiques i polítiques que els donen un caràcterglobal. CARACTERÍSTIQUES ELS MITJANTS DE COMUNICACIÓ: Especialment Internet. Mercat MundiaL● MULTINACIONALS: Model de producció de les empreses.● CREACIÓ DE BLOCS DINTGRECIO ECONÒMICA: ● ÀREES DE LLIURE COMERÇ: Es suprimeixen els aranzels (TLC o NAFTA; AELC O EFTA) ● MERCATS COMUNS: Suprimeixen aranzels, circulació de persones i capitals. Política comuna respecte a altres estats. UE i MERCOSUR. ORGANISMES INTERNACIONALS: OMC ( lliure mercat entre els membres); ONU(institucions com Banc Mundial o FMI) INTERDEPENDÈNCIA DE LES ECONOMIES: Dependència entre les economiesmundials, el canvis afecten als diferents països
 13. 13. Les finalitats dels éssers humans són nombrosíssimes i en contínua expansió: van des de la satisfacció de les més elementals necessitats biològiques al gaudir dels actes culturals o espirituals. Com les ànsies de satisfer aquestes necessitats  són insaciables, els mitjans per obtenir­los ­el temps dedicat al treball, les  fàbriques, les mines o els pous de petroli, per exemple­ són i seran sempre  insuficients. Aquests mitjans poden ser dedicats a produir diferents coses i els  seus productes poden ser destinats a diferents persones. Lésser humà ha de  triar entre aquests usos alternatius, les diverses aplicacions daquests mitjans. Està contínuament prenent decisions daquest tipus. Els criteris per a aquesta  elecció, els mètodes per valorar les diferents alternatives i els efectes de les  decisions adoptades seran lobjecte del nostre estudi
 14. 14. LESTAT I LECONOMIA A aquests agents econòmics (família iempresa) cal sumar lestat. Lestat intervé através de diversos procediments: laplicació delleis que regulen el mercat, la prestació deserveis (sanitat, educació, transports públics...)i cobrament dimpostos.
 15. 15. QUÈ ÉS LA DEMANDA?La demanda dun bé determina la quantitat de dita bé que els compradors desitgen comprar per a cada nivell de preu. La demanda ve determinada per una sèrie de variables:a) Preu del ben: La quantitat demandada es mou de forma inversa al preu: si el preu dun ben puja es demanda menys, mentre que si baixa la seva demanda augmenta.b)  Renda:  Normalment  si  augmenta  la  renda  del  consumidor  augmenta  també  la  quantitat demandada dun ben. Aquest és el comportament que presenta la majoria dels béns, als quals es  denomina  "béns  normals".  Però  cap  la  possibilitat  que  en  augmentar  la  renda  del consumidor  disminueixi  el  seu  consum  dun  determinat  bé;  són  els  anomenats  "béns inferiors". El major poder adquisitiu del consumidor li permet substituir­los per uns altres de major qualitat.c) Preu dels béns relacionats: distingirem entre béns substitutius i béns complementaris. ● Ben  substitutiu  és  aquell  que  pot  satisfer  la  necessitat  del  consumidor  pràcticament  igual que el bé en qüestió (per ex. la margarina és un ben substitutiu de la mantega).Si  puja el preu del ben substitutiu augmenta la demanda del ben (i el contrari si baixa). ● Ben complementari és aquell que es consumeix conjuntament amb el bé en qüestió (per  exemple,  raqueta  de  tennis  i  pilota  de  tennis).  En  canvi,  si  puja  el  preu  dun  ben  complementari baixa la demanda del ben (i el contrari si baixa). d)  Els  gustos.  Si  un  producte  es  posa  de  moda  augmentarà  la  seva  demanda,  mentre  que  si perd popularitat disminuirà la seva demanda. 
 16. 16. LA CORBA DE LA DEMANDALa corba de la demanda és el resultat de  la  decisió  de  milions  de  potencials consumidors. Representa la quantitat demandada  daquest  ben  para  cada nivell de preu.Té pendent negativa ja que a mesura que  puja  el  preu  disminueix  la quantitat  demandada,  mentre  que  si baixa el preu augmenta. Variacions  en  el  preu  del  bé produeixen  moviments  al  llarg  de  la corba,  mentre  que  variacions  en  les altres  variables  assenyalades produeixen  desplaçaments  de  la corba.
 17. 17. QUÈ ÉS LOFERTA?Loferta  determina  la  quantitat  dun  ben  que  els  venedors  ofereixen  al  mercat  en funció del nivell de preu. Loferta ve determinada per les següents variables: a)  Preu  del  ben.  Quantitat  oferta  i  preu  es  mouen  en  la  mateixa  adreça.  Si  el preu puja els venedors augmentaran la seva oferta, en canvi si el preu baixa loferta també disminuirà. Quan baixa el preu dun bé disminueix la rendibilitat que obté el venedor el que li portarà a orientar la seva activitat cap a altres tipus de béns. b)  Preus  dels  factors  (recursos  utilitzats  en  la  seva  fabricació).  Si  puja  el  preu dels factors  augmenta el  cost  de  fabricació  amb  el  que  la rendibilitat obtinguda  pel venedor es redueix. Per tant la relació daquesta variable amb loferta és inversa: Si puja el preu dels factors disminueix la quantitat oferta i si baixa el preu augmenta. c)  Tecnologia:  tecnologia  i  quantitat  oferta  es  mouen  de  forma  paral∙lela.  Una millora tecnològica comportarà una disminució del cost de fabricació, augmentant la rendibilitat del producte. Això impulsarà al venedor a augmentar la seva oferta. d) Les expectatives: la seva influència en loferta és similar a la qual es va veure en  analitzar  la  demanda.  Les  expectatives,  segons  com  siguin  (pujada  o  baixada prevista del preu del bé, canvis de gustos, tendència a lalça o a la baixa del cost dels factors, etc.), poden afavorir o perjudicar la quantitat oferta.
 18. 18. LA CORBA DE LA DEMANDA

×