Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resumen roma

2,047 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Resumen roma

 1. 1. L’IMPERI ROMÀ (753 a.C-476 d.C) 1. Presentació 2. Temps d’estudi 3. Medi natural: Territori 4. Evolució històrica: Fets i etapes 5. Economia 6. Societat 7. Religió 8. Lletres I ciències 9. Art 10. Invasions del pobles bàrbars: La fi de l’Imperi romà1.PRESENTACIÓ En aquest tema anem a estudiar l’Imperi romà, que va arribar a ocupar gran part delsterritoris d’Europa i la Mediterrània. La importància d’aquest Imperi és l’herència cultural iartística que va deixar als territoris on es va assentar. Per exemple, hui en dia, moltes llengües d’Europa com el castellà, valencià, anglès, francèso Italià provenen del llatí, que era la llengua dels romans, i per això les anomenem comllengües romàniques. A més, per tot arreu trobem innumerables monuments d’origen romà,com ara aqüeductes, temples, estàtues… I també ens va aportar diversos coneixements, tantde matemàtiques, medicina, literatura… Per tot això, podem dir que gran part de la nostra cultura té el seu origen en elsconeixements aportats per l’Imperi romà, que es van desenvolupar en els territoris d’Europa ipart d’Àfrica. En el cas de la península Ibèrica, els romans la van ocupar i la van anomenarHispania. Per altra banda, per estudiar l’evolució històrica d’Europa, i en aquest cas, el temari de 2nd’ESO, es imprescindible conèixer què va ocórrer amb els territoris de l’Imperi romà, en elsquals, posteriorment amb la fi de l’Imperi romà, es desenvoluparen l’Imperi carolingi i l’Imperibizantí.2. TEMPS D’ESTUDI L’Imperi Romà va sobreviure durant més de 1.100 anys, des de la fundació de la ciutat deRoma, l’any 753 a.C, fins la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident, al 476 d.C . Per tant, aquestacivilització es va desenvolupar en l’etapa de la història de l’Edat Antiga. I la seua fí, al 476 d.Cdona pas a l’Edat Mitjana. 1Roma
 2. 2. 3. MEDI NATURAL: TERRITORI Els territoris originaris de l’Imperi romà és situen en l’actual Itàlia (península itàlica), mésconcretament a la ciutat de Roma, i des d’ací van expandir-se fins ocupar gran part delsterritoris d’Europa i la Mediterrània. Anem a vore on està situada Itàlia i quines són les seues característiques geogràfiques, aixícom els pobles que l’habitaven abans de la fundació de la ciutat de Roma al 753 a.C. La ciutat de Roma està situada a la vora del riu Tíber, al centre de la península italiana, quees localitza a la zona central de la Mediterrània. Aquesta península té un relleu muntanyós,recorreguda de nord a sud per les muntanyes dels Apenins.Nord: serralada dels Alps.Est: Mar AdriàticaOest: Mar Tirrènica.Sud: Mar Mediterrània.De nord a sud: Muntanyes dels ApeninsAl s.VIII a.C, època en la qual es va fundar la ciutat de Roma, la península italiana estavahabitada per diversos pobles preromans: etruscos, llatins i grecs. 2Roma
 3. 3. 4. Evolució històrica: Fets i etapes La història de l’antiga Roma es pot dividir en tres etapes, cadascuna d’elles ambcaracterístiques diferents: Monarquia ( 753-509 a.C) República (509-27 a.C) Imperi (27 a.C-476d.C)Monarquia (753-509 a.C) : • La llegenda conta que Roma va ser fundada per Ròmul a l’any 753 a.C, un dels bessons que van ser llançats al riu Tiber quan eren xiquets i van ser criats per una lloba. • Els etruscos van ocupar Roma i van instaurar una monarquia ( governat per reis) • Els reis governaven de manera autoritària o despòtica, i van ser expulsats a l’any 509 a.C, finalitzant-se la monarquia.República (509-27 a.C): • El model adoptat va ser la República ( no hi havia reis, sinó que els ciutadans votaven els governants ) • El poder es repartia en: assemblees populars ( formades pels ciutadans, que decidien i votaven les lleis), els magistrats (que exercien els càrrecs polítics durant un any) i el Senat ( format pels antics magistrats, i tenia funció consultiva) • Fets importants: o Gran expansió territorial i control de la Mediterrània. Es van fer amb el poder vencent als cartaginesos en les anomenades guerres púniques. o Van ocupar tota la península ibèrica (la conquesta va durar del 218 al 19 a.C) • Poc a poc alguns magistrats es van apropiar del poder, com Juli Cèsar, la qual cosa va posar fi a la República. 3Roma
 4. 4. Imperi (27 a.C-476 d.C) • S’inicia al 27 a.C quan el senat va otorgar a Octavi, fill adoptiu de Juli Cèsar tot el poder, convertint-se en emperador. • Fets destacats: o Període d’estabilitat i pau fins el s.II d.C, anomenat la pax romana o Conquistes territorials i màxima extensió territorial. o Crisi del s.III,degut a diversos factors com: les invasions del pobles bàrbars (com anomenaven els romans als estrangers o pobles fora de les fronteres romanes), o la dificultad de mantenir la gran extensió de l’Imperi. o Divisió de l’Imperi. Per fer front a la crisi, l’emperador Teodosi, l’any 395 d.C va dividir l’Imperi en dues parts, l’Imperi romà d’Occident, amb capital a Roma pel seu fill Honori, i l’Imperi romà d’Orient, amb capital a Constantinoble, pel seu fill Arcadi. o Fi de l’Imperi. L’Imperi romà d’occident va ser ocupat pels pobles germànics a l’any 476 d.C, donant fi a l’Imperi romà. L’Imperi romà d’Orient va poder frenar als pobles bàrbars, i es va desenvolupar un nou Imperi, el bizantí.Expansió de l’Imperi romà: 4Roma
 5. 5. Divisió de l’Imperi romà (395 d.C):5. ECONOMIA La producció i intercanvi de productes va ser molt intensa en l’Imperi romà, a causa de lagran extensió de terres. • Agricultura: o En cada territori de l’Imperi romà es cultivaven diferents productes. o Van aplicar noves tècniques com l’ús d’adobs, el regadiu o el guaret (sistema de cultiu en el qual, es deixava descansar una part de la terra) o Utilització de ferramentes com l’aladre de ferro i els animals de tir. • Comerç: o Roma va dominar el comerç de tota la Mediterrània. o Es va incrementar l’ús de la moneda i les rutes comercials terrestres i marítimes, organitzant una xarxa de carreteres (calçades) 5Roma
 6. 6. 6.SOCIETAT En Roma, les persones no eren iguals i no tenien els mateixos drets. La seua situaciódepenia dels diners o propietats que posseïen. Podem diferenciar entre persones lliures iesclaus. • Persones lliures: o Patricis: Eren la noblesa, posseïen terres i diners, i constituïen una minoria de població. Tenien tots els drets polítics i econòmics, i eren qui podien exercir els càrrecs polítics. o Plebeus: Eren la major part de la població. Tenien cert drets polítics, però no intervenien en el poder i no tenien els mateixos privilegis que els patricis. o Lliberts: Esclaus alliberats. • Esclaus: No eren considerats persones i no tenien cap dret. Eren propietat de l’amo. Generalment eren presoners de guerra o fills d’esclaus. • Les dones: No tenien dret a votar i sempre estaven baix les ordres del seu marit o pare.7. RELIGIÓ Els romans eren politeistes, és a dir, creien en nombrosos déus, molts d’ells eren d’origengrec. La casa dels déus eren els temples, on es feien sacrificis en cerimònies religioses. A méstambé creien en els àugurs o endevinacions del futur, mitjançant l’observació del vol delsocells o en les entranyes dels animals.Déu Romà Déu Grec CaracterístiquesJúpiter Zeus Déu del cel i dels fenòmens atmosfèricsJuno Hera Deesa protectora de les dones i el matrimoniMinerva Atenea Deesa de la saviesa, les arts i les ciènciesMercuri Hermes Déu del comerçNeptú Posidó Déu de l’aigua i de la marMart Ares Déu de la guerraVenus Afrodita Deesa de l’amor i la bellesa 6Roma
 7. 7. En els primers temps de l’Imperi va sorgir una nova religió monoteista, el Cristianisme. Enun principi aquesta religió van ser prohibida i els seus seguidors perseguits i morts, però ambl’augment del nombre de cristians, l’any 313 d.C, l’emperador Constantí va establir mitjançantl’Edicte de Milà, la llibertat religiosa, i ell mateixa es va convertir al cristianisme. L’any 380 d.C,Teodosi estableix el Cristianisme com religió oficial.8. LLETRES I CIÈNCIES Els romans van destacar en diversos àmbits de la cultura, deixant en tots els territorisd’Europa una gran herència. • Van desenvolupar el dret i les lleis, que posteriorment es van transmetre a la cultura d’Europa • La filosofia destaca en les qüestions del pensament • Es va cultivar la poesia, el teatre, la història i la Medicina. • Es va establir el calendari que coneixem actualment de 365 dies i cada quatre anys un dia més a Febrer. (Va ser al 45 a.C per Juli César, i per això es coneix com calendari Julià) 7Roma
 8. 8. 9. ART Els romans van destacar en l’arquitectura, mostra d’això es que hui en dia podem trobar-nemonuments per tota Europa i part d’Àfrica. També destacaren en l’escultura, la pintura i elsmosaics (dibuixos fets amb peces menudes de pedra, marbre o altres materials...)Amfiteatre: Tenien lloc lluites de gladiadors i combats navals. Aqüeducte:Servia per transportar l’aigua a les ciutats.Arc de triomf: per commemorar victòries o fets importants. Temples: eren considerats la casa dels déus. 8Roma
 9. 9. 10. INVASIONS DELS POBLES BÀRBARS: LA FI DE L’IMPERI ROMÀ A partir del s.III d.C Roma va entrar en una crisi, degut sobretot a les invasions dels poblesbàrbars (així anomenaven els romans a tots els pobles que estaven fora de les fronteres del’Imperi). Van ser els pobles germànics com els saxons, angles, francs, sueus, vàndals, visigots iostrogots els que van començar a conquerir els territoris de l’Imperi. Teodosi va intentar reforçar l’Imperi, dividint-lo en dues part a l’any 395 d.C, per frenarl’avanç d’aquest pobles, l’Imperi romà d’Occident amb capital a Roma pel seu fill Honori il’Imperi romà d’Orient, amb capital a Constantinoble per Arcadi. L’Imperi Romà d’Orient va poder resistir les invasions, però l’Imperi Romà d’Occident va serocupat pels pobles bàrbars, i va caure definitivament a l’any 476 d.C amb l’enderrocament del’últim emperador de l’Imperi romà d’occident Ròmul August. Aquesta data marca la fi del’Edat antiga i l’inici de l’Edat mitjana. L’Imperi romà d’Orient va canviar el seu nom pel d’Imperi bizantí, i va sobreviure fins al segleXV d.C. 9Roma
 10. 10. EXERCICIS1. Per què és important estudiar la civilització romana?2. Quan s’inicia i finalitza la civilització romana? A quina Edat de la història es va desenvolupar?3. Pinta de verd la península itàlica:4. Sitúa en aquests mapa: Apenins, Alps, Tiber, Po, Mar Mediterrània, Mar Tirrènica, Mar Adriàtica, Sicília, Llatins, Grecs i Etruscos. 10Roma
 11. 11. 5. Escriu quines són les tres etapes de la història de Roma amb la seua cronologia.6. Busca la llegenda de Ròmul i Rem i fes un resum.7. Explica amb les teus paraules cada etapa de la història de Roma:8. Fes un esquema amb els grups socials de Roma i les seues funcions o característiques.9. Com era la religió romana? Explica com va ser substituïda pel cristianisme.10. Busca monuments d’origen Romà a la Comunitat Valenciana i a Espanya. Escriu on estan i com es diuen. Pots utilitzar fotos per afegir a l’informe.11. Assenyala quines afirmacions corresponen a l’Imperi romà d’Occident o d’Orient. Imperi Imperi Occident OrientEn aquesta zona més occidental, lImperi Romà va desaparèixer aconseqüència de les invasions dels pobles bàrbars.Aquesta zona va sobreviure a les invasions.Va sofrir guerres i invasions, però els emperadors van poder pararlavanç dels bàrbars.Els pobles bàrbars van vèncer a lúltim emperador en el 476 d.C.Aquesta part de lImperi es va dividir en molts regnes: visigots,ostrogots, saxons, francs...Aquesta zona no va canviar la seua organització política nieconòmica, però sí el seu nom.A aquesta part de lImperi es va conèixer amb el nom dImperiBizantí, i es va mantindre durant quasi 1000 anys més. 11Roma
 12. 12. 12. Assenyala quines dues situacions van originar la caiguda de lImperi Romà: La crisi que shavia originat en el segle III. Lemperador va voler repartir lImperi entre els seus fills perque es troba sense forces per governar-lo. Diversos pobles bàrbars van començar a introduir-se en els territoris de lImperi Romà. L’exèrcit romà estava cansat de protegir els seus territoris.13. ¿Quina va ser la vertadera causa per la qual lemperador Teodosi va repartir lImperi entre els seus dos fills?14. Explica què va passar amb cadascuna de les parts de l’Imperi quan es va dividir. 12Roma
 13. 13. TÈNIQUES DE TREBALL: COMENTARI DE MAPES HISTÒRICS 13Roma

×