Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els metalls

323 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els metalls

  1. 1. Els metallsEls metalls generalment són brillants, tenen densitat ipunt de fusió alts, són dúctils, durs i bons conductors de lescalfor i de lelectricitat. Aquestes propietats es deuen a lenllaç metàl·lic propi dels metalls, on els electrons exteriorsdels metalls estan lligats només lleugerament als àtoms,formant un “mar” delectrons de gran mobilitat que “banya”tots els àtoms.
  2. 2. Com sobtenen els metalls?Alguns metalls es troben en forma delements natius, com lor, la plata i el coure, tot ique no és lestat més usual.Molts metalls es troben en forma dòxids. Loxigen, en estar present en grans quantitatsen latmosfera, es combina molt fàcilment amb els metalls, que són elements reductors,formant compostos com la bauxita (A12O3) i la limonita (Fe2O3).Els sulfurs constitueixen el tipus de mena metàl·lica més freqüent. En aquest grupdestaquen el sulfur de coure (I), Cu2S, el sulfur de mercuri (II), HgS, els sulfur de plom,PbS i el sulfur de bismut (III), Bi2S3.Els metalls alcalins, a més del beril·li i el magnesi, se solen extreure a partir dels clorursdipositats per levaporació de mars i llacs, tot i que també sextreu de laigua del mar.Lexemple més característic és el clorur de sodi, o sal comuna, NaC1.Alguns metalls alcalinoterris, com el calci, lestronci o el bari, sobtenen a partir delscarbonats insolubles en què estan inclosos.Finalment, els lantànids i actínids se solen obtenir a partir dels fosfats, que són unes salsa les que poden estar inclosos.
  3. 3. Com sobtenen els metalls?● Aqui es veuen unes 2 mines.
  4. 4. Quan y com es va formar els metalls?Metalls com lor, la plata i el coure, van ser utilitzats des de la prehistòria.[2] Encara que alprincipi només es feien servir si es trobaven fàcilment en estat metàl·lic pur (en forma delementsnadius), poc a poc es va anar desenvolupant la tecnologia necessària per obtenir nous metalls apartir dels seus minerals, fonent-los en un forn amb carbó de fusta.[3]El primer gran avenç es va produir al poder augmentar la temperatura del forn insuflant-hi aire(oxigen) per mitjà de tubs de canya,[4] aconseguint el descobriment del bronze, fruit de lautilització de mineral de coure amb incursions destany, entre 3500 aC i 2000 aC, en diferentsregions del planeta, sorgint lanomenada Edat de Bronze, que passa a la Edat de Pedra.Un altre fet important en la història va ser el descobriment del ferro, cap a 1400 aC. Els hitites vanser un dels primers pobles en utilitzar-lo per a elaborar armes, com espases, i les civilitzacions queencara estaven en lEdat de Bronze, com els egipcis o els aqueus, van pagar car el seuendarreriment tecnològic.[5]No obstant això, en lantiguitat no se sabia arribar a la temperatura necessària per fondre el ferro,per la qual cosa sobtenia un metall impur que havia de ser modelat a cops de martell. Cap a lany1400 d.C. es van començar a utilitzar els forns proveïts de manxa, que permeten arribar a latemperatura de fusió del ferro, uns 1.535 º C.[6] [7][8]
  5. 5. En el sistema anomenat farga catalana, que permetia obtenir un ferro de gran qualitatsense arribar a la fusió, laire sinjectava mitjançant una trompa daigua.[9]La invenció de lalt forn va permetre obtenir grans quantitats de ferro colat, amb uncontingut de carboni molt alt. Henry Bessemer va descobrir una manera de produir aceren grans quantitats amb un cost raonable. Després de nombrosos intents fallits, va donaramb un nou disseny de forn (el convertidor Thomas-Bessemer) i, a partir de llavors, vamillorar la construcció destructures en edificis i ponts, passant el ferro a un segon pla.Poc després es va utilitzar lalumini i el magnesi, que van permetre desenvolupar aliatgesmolt més lleugers i resistents, molt utilitzats en aviació, transport terrestre i einesportàtils.Els elements metàl·lics, així com la resta delements, es troben ordenats en un sistemaanomenat taula periòdica. La majoria dels elements daquesta taula són metalls.Els metalls es diferencien de la resta de elements, fonamentalment en el tipus de enllaçque constitueixen els seus àtoms. Es tracta dun enllaç metàl·lic i en ell els electronsformen una "núvol" que es mou, envoltant tots els nuclis. Aquest tipus denllaç és el queels confereix les propietats de conducció elèctrica, lluïssor, etc.Hi ha tot tipus de metalls: metalls pesants, metalls preciosos, metalls ferrosos, metalls noferrosos, etc. i el mercat de metalls és molt important en leconomia mundial.El titani, és lúltim dels metalls abundants i estables amb els quals sestà treballant, isespera que, en poc temps, lús de la tecnologia del titani es generalitz i.

×