Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fenomeno El Niño

461 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Fenomeno El Niño

  1. 1. El Niño é un fenómeno meteorolóxico que se produceEl Niño é un fenómeno meteorolóxico que se produce no Pacífico, a súa orixe está relacionada co nivel dano Pacífico, a súa orixe está relacionada co nivel da superficie do océano e as súas irregularidades nasuperficie do océano e as súas irregularidades na temperatura. Este fenómeno trae secas e inundaciónstemperatura. Este fenómeno trae secas e inundacións de grande magnitude.de grande magnitude.
  2. 2. O termo "El Niño" foi orixinalmente usado por pescadores ao longo das costas do Perú e Ecuador para referirse a unha corrente oceánica quente que aparece ao redor do Nadal e dura varios meses. A pesca é menos abundante durante estes intervalos quente, polo que os pescadores, moitas veces facer unha pausa para arranxar o seu equipo e pasar máis tempo coas súas familias.
  3. 3. O quentamento local do maior océano do mundo, tamén produce efectos sobre a circulación atmosférica global dos ventos e das correntes Este é un fenómeno recorrente ciclos naturais de forma máis ou menos regular (en media cada catro ou cinco anos). El Niño afecta o Pacífico de Perú para a Indonesia.

×