Bentuk Bentuk Ujian Kpn

6,458 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

Bentuk Bentuk Ujian Kpn

  1. 1. <ul><li>BALAGANESH </li></ul><ul><li>AZRI AMATAN </li></ul><ul><li>NOOR AMILAH BT MOHD RUSDI </li></ul><ul><li>(D20071030306) </li></ul><ul><li>NORHAYATI BT MAMAT </li></ul><ul><li>(D20071030305) </li></ul><ul><li>SITI ROKIAH BT BAHARUDIN </li></ul><ul><li>(D20071030304) </li></ul>
  2. 2. Bentuk-bentuk ujian <ul><li>Ujian piawai (UP) </li></ul><ul><li>- dibina oleh oleh orang yang pakar </li></ul><ul><li>- ditadbir secara seragam di semua pusat peperiksaan dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>Cth: UPSR, SPM, STPM dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Ujian Kloz (Cloze Test) </li></ul><ul><li>Pelajar mengisikan tempat kosong-soalan paragraf/berstruktur. </li></ul><ul><li>Ujian Aptitud (UA) </li></ul><ul><li>Digunakan untuk menguji potensi seseorang dalam sesuatu kursus/mata pelajaran. </li></ul><ul><li>UA yang sering digunakan dinamakan sebagai scholastic aptitude test, ujian IQ/ujian kebolehan mental. </li></ul>
  3. 3. Sambungan… <ul><li>Ujian Diagnostik </li></ul><ul><li>Ujian pencapaian yang mempunyai beberapa ciri khas seperti skornya yang berbilang. </li></ul><ul><li>Tujuan- menegenalpasti kelemahan yang spesifik dalam sesuatu mata pelajaran. </li></ul><ul><li>Ujian Pencapaian </li></ul><ul><li>Untuk menaksir status semua pelajar dalam kelas/ tingkatan. </li></ul><ul><li>Status seorang pelajar dinilai dengan merujuk kepada pelajar lain (rujukan norma)/ rujukan kepada sesuatu aras (rujukan kriteria). </li></ul><ul><li>Atribut diukur dalam ujian pencapaian-pencapaian akademik, aptitud, siasah, minat, sikap dll. </li></ul>
  4. 4. Perbezaan Antara Ujian Rujukan Kriteria Dan Ujian Rujukan Norma. -kandungan jelas dengan objektif spesifik. -sebaliknya. -semua objektif mesti diuji dengan item. -boleh dijelaskan dengan objektif umum. -kandungan ujian tidak semestinya dipadankan dengan objektif pengajaran. -item ujian biasanya sampel daripada larger pool. kandungan -Kaedah menentukan prestasi individu berhubung denagn kriteria/objektif yang spesifik. -satu sekatan untuk tentukan sama ada individu mendapat cukup pengetahuan/kemahiran. -membuat kepurtusan tentang ketepatan sesuatu program-kriteria/objektif telah dipenuhi. -kaedah membandingkan prestasi individu dengan individu lain terhadap tugasan yang nyata. -alat pemilihan untuk memilih individu mendapatkan hadiah yang terhad -Membuat keputusan yang tepat tentang program yang sesuai. Kegunaan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Ujian rujukan Norma (URN) Aspek
  5. 5. -gred tidak tepat-kecuali lulus/gagal. -penskoran dijelaskan agar dapat menunjukkan prestasi berbanding kriteria yang ditetapkan. -kriteria untuk lulus ditetapkan secara arbitari. -perubahan dalam penskoran membenarkan pemberian gred. -penskoran dikaitkan dengan kepada prestasi kumpulan yang besar, memberikan data normatif. -kriteria yang berbeza untuk lulus adalah sesuai. Gred dan kriteria kelulusan -perubahan dalam penskoran tidak sesuai. -mengenalpasti prestasi cemerlang tidak tepat. -perubahan dalam penskoran diperlukan. -penskoran yang tingi-prestasi pelajar yang cemerlang. Skor ujian -item sepadan denagn objektif .item diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang boleh atau tidak boleh pelajar lakukan. -Memerlukan perbandingan bagi setiap pelajar dari segi prestasi. Jenis soalan
  6. 6. -terikat antara objektif dan item, keberubahan minimum. -perlukan serakan skor yang lebih luas. keberubahan -dalam-lebih 3 item. -cetek-2@3 item bagi setiap objektif. Kedalaman cakupan kandungan yang disampel -sempit. -luas dan meliputi banyak objek. Keluasan kandungan diuji -dengan satu standard yang menunjukkan penguasaan pelajar. -dengan pelajar-pelajar lain. Perbandingan prestasi pelajar -80% -purata bilangan pelajar yang dapat menjawab item dengan betul-50%. perbezaan -teori-teori pengujian masih belum dapat membentuk prosedur statistik yang kemas. -Terdapat tenik yang kemas. Kebolehpercaya-an dan kesahan
  7. 7. -bilangan yang berjaya/gagal atau julat prestasi yang boleh diterima. -pangkat persentil dan kedudukan relatif. Pertimbangan pelaporan dan interpretasi -item yang dipilih dapat menggambarkan kriterion perlakuan yang dikehendaki penekanan dibuat pada mengenalpasti domain respons yang bertetapan. -item pilihan untuk mendiskriminat pelajar. Pembinaan ujian
  8. 8. SEKIAN TERIMA KASIH

×