100320 mw karl marx hovo

817 views

Published on

De powerpoint over kalr Marx die ik heb gebruikt voor de Hovo Cursus Filosofie "Grote denkers over aandachtig denken"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100320 mw karl marx hovo

 1. 1. Karl Marx Marx: “… ben ik geen Marxist.”
 2. 2. Opzet college <ul><li>Inleiding thema </li></ul><ul><li>Biografie, historische & filosofische context </li></ul><ul><li>Historisch Materialisme </li></ul><ul><li>Vervreemding en techniek </li></ul><ul><li>Inleiding en vragen Close Reading </li></ul>
 3. 3. Inleiding: Marx en mijn expertise <ul><li>Human Technology </li></ul><ul><li>relatie tussen mens en techniek </li></ul>
 4. 4. Inleiding: Thema macht <ul><li>Historisch materialisme </li></ul><ul><ul><li>Wie/wat bepaalt richting van de geschiedenis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Machteloosheid van de mensheid </li></ul></ul><ul><li>Vervreemding door techniek </li></ul><ul><ul><li>Machteloosheid van de mens </li></ul></ul><ul><li>Vragen </li></ul><ul><ul><li>Huidige relatie Macht/Vervreemding/Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandachtig denken over analyse Marx </li></ul></ul>
 5. 5. Marx’ leven <ul><li>Lijstje </li></ul>
 6. 6. Marx’ tijd <ul><li>Historische context </li></ul><ul><ul><li>Industriele revolutie </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke revolutie </li></ul></ul><ul><ul><li>Roerige tijden Europa, opkomst Amerika </li></ul></ul><ul><li>Filosofische context </li></ul><ul><ul><li>Jong-Hegelianen </li></ul></ul><ul><ul><li>Traditie van debat, reageren op elkaar </li></ul></ul>
 7. 7. Historisch materialisme <ul><li>(Reactie op) Hegel: </li></ul><ul><ul><li>(menselijke) “Geest” is de drijvende kracht van de geschiedenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling van “De Geest” tot steeds hoger bewustzijn is onvermijdelijk doel van de geschiedenis </li></ul></ul><ul><li>Jong-Hegelianen. </li></ul><ul><ul><li>Tot heden is te beperkt, lijn doortrekken naar toekomst. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bauer, Feuerbach, Marx e.a. </li></ul></ul><ul><li>Historisch Materialisme van Marx: </li></ul><ul><ul><li>Voortgang van de menselijke productiekrachten zijn drijvende kracht geschiedenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel van de geschiedenis voor de mens is onafhankelijk zijn van de natuur en het zelf modelleren van de wereld. </li></ul></ul>
 8. 8. Opbouw van Marx <ul><li>Bovenlaag </li></ul><ul><li>Structuur </li></ul><ul><li>Fundament </li></ul>Productiekrachten Arbeidskracht, grondstoffen, machines Bovenbouw Politiek/juridisch systeem, religie, moraal Productieverhoudingen Eigendomsverhoudingen, arbeidsverhoudingen
 9. 9. Historische lijn volgens Marx <ul><li>Vroeger: </li></ul><ul><li>Feodale samenleving </li></ul><ul><li>Koning </li></ul><ul><li>Leenheren </li></ul><ul><li>Horigen </li></ul><ul><li>Nu (Marx): </li></ul><ul><li>Burgerlijke samenleving </li></ul><ul><li>Aristocratie </li></ul><ul><li>Bourgeosie </li></ul><ul><li>Middenklasse </li></ul><ul><li>Onderklasse </li></ul><ul><li>Toekomst: </li></ul><ul><li>Bourgeosie </li></ul><ul><li>Proletariaat </li></ul>Overwinning proletariaat
 10. 10. Macht, Techniek, Vervreemding <ul><li>Mens-Techniek verhouding is complex </li></ul><ul><ul><li>Verschillende niveau’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijheid en onvrijheid </li></ul></ul><ul><li>Marx lijkt ambivalent </li></ul><ul><ul><li>Voorspelt vernietiging van productiemiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorspelt toeeigening en verbetering ervan </li></ul></ul><ul><li>Onderwerp moderne filosofen, bijv. Arendt </li></ul><ul><ul><li>Conceptuele verdieping begrippen arbeid, werken, handelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol technisch hulpmidel werkt verwarrend bij onderscheid arbeid/werk </li></ul></ul>
 11. 11. Macht, Techniek, Vervreemding <ul><li>Vervreemding in Communistisch Manifest </li></ul><ul><ul><li>Technische vervreemding: mens wordt verlengstuk van de machine ipv andersom </li></ul></ul><ul><ul><li>Economische vervreemding; arbeids-waarde en meerwaarde; Marx’ grote thema </li></ul></ul><ul><li>Vragen voor Close Reading </li></ul><ul><ul><li>Historische materialisme: productiemidelen bepalen de geschiedenis; legt Marx de macht bij de techniek of bij de eigenaar van de techniek? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan vervreemding tegengegaan worden? (macht van het individu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Marx’ voorspellingen zijn niet uitgekomen. Zijn er delen van zijn analyse die nu toch nog waarde hebben? </li></ul></ul>
 12. 12. Communistisch manifest <ul><li>Inleiding: “Er waart een spook door Europa’ </li></ul><ul><li>Bourgeois en Proletariers, tekst in de syllabus </li></ul><ul><li>Proletariers en Communisten </li></ul><ul><ul><li>Nadere uitleg, argumenten tegen Bourgeois </li></ul></ul><ul><li>Socialistische en Communistische literatuur </li></ul><ul><ul><li>Verhelderen positie t.o.v. delen van de beweging </li></ul></ul><ul><li>De plaats van de communisten ten op zichte van de verschillende oppositiepartijen. </li></ul><ul><ul><li>Hoe samen te werken met andere stromingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afsluiting: “Proletariers uit alle landen, verenigt u!” </li></ul></ul>
 13. 13. Verder lezen <ul><li>www.xtimeline.com zoek op Karl Marx voor een uitgebreide tijdlijn van zijn leven </li></ul><ul><li>“ Er waart een spook door Europa”. </li></ul><ul><li>Bart Tromp </li></ul>
 14. 14. De analyses van Marx: voorbeeld <ul><li>Het mechanisme: “Je hebt geld nodig om geld te verdienen” versterkt de kloof tussen arm en rijk. </li></ul><ul><ul><li>Dit mechanisme is bekend, er worden oplossingen voor bedacht zoals microkredieten. </li></ul></ul>

×