Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Week Zonder Klok

300 views

Published on

We staan op als we wakker worden, eten als we honger krijgen, gaan slapen als we moe zijn... We ontmoeten elkaar en werken met elkaar (zonder klokafspraken) rondom het thema \'tijd\'..

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Week Zonder Klok

 1. 1. Week zonder klokEen experiment in een zee van tijd -van zaterdagavond tot donderdagavond - Initiatiefnemers: Mieke Koldewee & Cyriel Kortleven
 2. 2. Zaterdagavond 18u18 …Een groep mensen verzamelt zich. Klokken gaan van de muur, horloges, wekkers, mobiele telefoons, laptops en andere technologische middelen worden afgegeven. Het contact met de buitenwereld wordt voor een week verbroken en het experiment start. Een experiment vanloslaten, nieuwe vormen van tijd ontdekken,ontmoeting, zingeving, stilte en bovenal een persoonlijke ontdekkingstocht naar jouw beleving van tijd … Zaterdagavond 18u19 de klok stopt …
 3. 3. Gedurende de week We staan op als we wakker worden, eten als we honger krijgen, gaan slapen als we moe zijn…. We ontmoeten elkaar (zonder klokafspraken) rondom het thema ‘tijd’. Onder afwisselende leiding van deindividuele deelnemers gaan we het thema ‘exploreren’, er is podium voor alle deelnemers en werkvormen om zo alle hoeken van het thema te kunnenverkennen. Daarnaast trekken we ons terugen ervaren aan den lijve wat er gebeurt als we het fenomeen ‘kloktijd’ uitschakelen.
 4. 4. Wat is het wel?• het is één week zonder kloktijd• het is een persoonlijke en gezamenlijke zoektocht• het is een filosofisch experiment• het is een exploratie van tijd in al haar vormen• het is een week afgesloten van de buitenwereld• het is deelnemen in een groep en leiding nemen• het is samen werken, leven en organiseren zonder klokafspraken• het is ruimte geven aan synchroniciteit• het is een intense ervaring waarmee je je visie op tijd vernieuwt Wat is het niet? Het is geen cursus Het is geen stilte-retraite Het is niet vrijblijvend Het is geen vakantie Het is niet de waarheid …..
 5. 5. Voor wie?• Voor leiders, ondernemers, begeleiders enkunstenaars• Voor mensen die hun manier van met tijdomgaan wensen te onderzoeken en misschienwel veranderen en die een experiment nietschuwen• Voor mensen die de waarde enwaardeloosheid van de klok willen onderzoeken• Voor mensen die overtuigd zijn dat de manierwaarop we nu met de klok (in organisaties enonze westerse maatschappij) omgaan zijn bestetijd wel heeft gehad• Voor mensen die behalve hun kwaliteit vanleiden, sturen en controleren de kracht vanovergave, wachten, vervelen en loslaten willenoefenen• Voor mensen op een volwassen manier eigenverantwoordelijkheid kunnen dragen
 6. 6. Resultaten?De resultaten zijn sterk afhankelijk van de deelnemer en het huidige patroon van omgaan met tijd. Enkele resultaten uit Week zonder Klok 2009: steviger van binnenuit sturen (ipv je laten leiden door externe factoren), authentieker communiceren en een nieuw gevoel en visie op tijd, organiseren en veranderen. tijd en doelen realistischer inschatten, het loslaten van de lijstjes.
 7. 7. Enkele inspirerende boektitels
 8. 8. Het initiatief en initiatiefnemers: Mieke Koldewee & Cyriel KortlevenMieke en Cyriel zijn zelfstandige ondernemers die mensen en organisaties ondersteunen ophun ontwikkelingspad . Mieke’s werkveld gaat van persoonlijke coaching tot een geïntegreerdorganisatiebreed cultuur of leiderschapstraject. Cyriel is gespecialiseerd in creatie en vernieuwingskrachtbinnen teams en organisaties. Mieke en Cyriel  vinden elkaar in hun passie voor het onderwerp tijd.Met de Week zonder Klok willen Mieke en Cyriel bewustwording creëren op het vlak van tijd enaandacht. In hun werk zien zij dat de kloktijd de tijdsbeleving van mensen in organisaties grotendeelsbeheerst. De klok is één van de belangrijkste sturings- en controle-instrumenten en heeft daarin eengrote waarde maar lijkt inmiddels ook doorgeschoten; managers die in een volgeproptevergaderagenda niet meer toekomen aan rustig nadenken of een goed gesprek, teams dieplichtsgetrouw in vergaderingen hun tijd ‘uitzitten’, medewerkers die langdurig uitgeput raken en in deziektewet belanden, klanten die afhaken omdat ze zo moeten voegen in de haast- en tijdssysteem vande organisatie dat hun wens niet meer gehoord wordt…De klok geeft structuur, helderheid, veiligheid, maar lijkt mensen ook uit het huidige moment/ontmoeting te halen. En wat is de waarde van de andere kant voor organisaties? Van loslaten, vanspontane ontmoetingen en initiatieven, van vertrouwen, van in het nu zijn (in plaats van bij het volgendedat moet of het vorige dat was)… van synchroniciteit. Door andere vormen van tijd toe te laten inorganisaties ontstaan mogelijkheden om onze tijd op een zinvolle en duurzame manier in te vullen en ruimte te geven aan de kracht van natuurlijke synchroniciteit. Maar: hoe organiseer je dat? De Week zonder Klok biedt leiders, adviseurs, begeleiders en ondernemers de kans hiervan te proeven en door een intense ervaring in contact te komen met een eigen vernieuwende visie op het omgaan met tijd; zowel persoonlijk als voor de organisatie.
 9. 9. Praktische zakenDatum: start zaterdagavond om 18u18 en einde voorzien op donderdagavond om17u17Locatie: Een grote, prachtige plek dichtbij de natuur.Deelname:Op voorhand zal er een intakegesprek plaatsvinden + een oproep ter voorbereidingvan de Week zonder Klok.PraktischDe organisatie is met 1 telefoonnummer permanent bereikbaar voor noodgevallen.Onze kok Raul zal voor ons koken (zonder klokafspraken).Prijs: € 1.490, excl. BTW, incl. verblijf en eten
 10. 10. Alle foto’s zijn van Hans Stockmanshttp://www.stockmansvision.com
 11. 11. Enkele reacties na de ‘eerste editie’“Het mooiste dat ik meeneem uit de ‘week zonder klok’ is de energie, het diepe gevoel vansynchroniciteit en eigenwaarde. Ik verlies me minder in de kloktijd. De gevoelens in deze week hebben mijeen ankerpunt gegeven. Dit roep ik op als ik mezelf weer dreig te verliezen in verplichtingen en agenda’s.Ik stuur mijn gedachten dan naar de goede ervaringen en de mensen die ik heb ontmoet in deze week. Ikvind sneller mijzelf en de rust terug.” - Ron Van Gils – Creative Directions - Brand and Identity coach“Mijn mooiste inzicht is dat er heel veel overblijft als ik geen adviseur of veranderkundige meer ben. Ik ben inde week zonder klok een paar laagjes kwijtgeraakt op mijn weg naar wie ik ben. Dus het inzicht is: geenkloktijd = geen moeten. En dat draagt bij aan authenticiteit.”Shirine Moerkerken - Strange (Strategy and Change) - Veranderkundige“Wat mij betreft een zeer prima ervaring. Zeer aan te bevelen aan diegene die vraagstukken hebbenover hoe met het thema tijd om te gaan. Door de ruimte voor reflectie, de gesprekken met de anderedeelnemers en het niet moeten kan ik anders met tijd omgaan.” - Jo Bos – Oprichter Phaos en adviseur“Mijn grootste inzicht is dat de kloktijd mij meer in zijn greep heeft dan andersom en dat betekent dat ikvooral bezig ben met straks in plaats van met nu (en met lijsten van dingen die allemaal nog ‘moeten’). Endat ik mezelf daarom nauwelijks de tijd gun om uit te ademen en maar bezig blijf want er zijn altijd nogmeer dingen die ook nog moeten. Ook een scherper inzicht in waar ik zoal mijn tijd aan besteed en devraag of dat wel in balans is. Ik gun mezelf vaker ‘uitademtijd’ en schat wat er nog moet gebeurenrealistischer in” – Madelon Kasteel – oprichter Phaos en adviseur

×