<ul><li>Liesbeth Cael </li></ul><ul><li>Marianne De Vriendt </li></ul><ul><li>Dominique Berrier </li></ul><ul><li>Willem V...
RAAD VAN BESTUUR Competentiecentra Provinciale Directies Lokale Competentiecentra Arbeidsmarktbeheer Regionale Directies L...
<ul><ul><li>Internationaal/Europees niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Federaal niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaams ni...
<ul><ul><li>1997: Europese top in Luxemburg </li></ul></ul><ul><ul><li>2004: Lissabonstrategie </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Europees niveau
Europees werkgelegenheidsbeleid Beleid EU Federaal werkgelegenheidsbeleid Vlaams arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid B...
Europees werkgelegenheidsbeleid Beleid EU Federaal arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid Vlaams arbeidsmarkt- en werkgel...
<ul><li>De participatiegraad van de bevolking in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar van de huidige 69% om hoog brengen tot t...
<ul><li>Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen </li></ul><ul><li>...
<ul><ul><li>Bevoegdheden op verschillende bestuursniveaus: </li></ul></ul><ul><ul><li>De federale overheid </li></ul></ul>...
<ul><ul><li>Bevoegdheden op verschillende bestuursniveaus: </li></ul></ul><ul><ul><li>De gemeenschappen </li></ul></ul><ul...
2003: kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 2004: de VDAB wordt een extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Gemeenschap Vlaam...
Vlaanderen in actie (VIA)
<ul><li>werkzaamheid : </li></ul><ul><li>de globale werkzaamheidsgraad stijgt tot minstens 70% in 2020, dankzij een gemidd...
Vlaams niveau <ul><li>SERV </li></ul><ul><ul><ul><li>overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties </...
<ul><li>SERR </li></ul><ul><li>RESOC </li></ul>Subregionaal niveau
Sectoraal Beleid <ul><ul><ul><li>De sectoren: paritaire comités </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking Overheid:...
Directiefora VDAB <ul><li>Raad van Bestuur </li></ul><ul><ul><li>Technische werkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep...
RAAD van BESTUUR Voorzitter Regeringsafgevaardigden Sociale Partners Gedelegeerd Bestuurder VDAB Deskundigen VDAB Secretar...
Voorzitter Raad van Bestuur Leden die werkgevers vertegenwoordigen VOKA Confederatie Bouw FEDERGON COMEOS (FEDIS) UNIZO Fe...
Beleidsfora VDAB: Raad van Bestuur <ul><li>Frequentie:  1 x maand  </li></ul><ul><li>Bevoegdheden: Hoogste Beslissingso...
Beleidsfora VDAB: Stakeholders-forum <ul><li>Frequentie: 3 x jaar  </li></ul><ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><...
Beleidsfora VDAB: Auditcomité <ul><li>Frequentie: 4 x jaar  </li></ul><ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><ul><li>V...
Beleidsfora VDAB: Directiecomité <ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><li>de gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul><u...
Beleidsfora VDAB: Centrale Staf <ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><li>de gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul><ul...
Beleidsfora VDAB: Directieforum <ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><li>de gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul><ul...
Beleidsfora VDAB: Directieforum Frequentie:  1 x maand Bevoegdheden: overlegorgaan
Externe beleidsfora <ul><li>CLA (College Leidend Ambtenaren) </li></ul><ul><li>CAG (College Ambtenaren-Generaal) </li></ul...
Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 KUL Jef Roos Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Jos Wouters VOKA Sonja...
Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 x x x KUL Jef Roos x Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Jos Wouters x ...
Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 x x x x Algemeen directeur CC Mireille Gillebeert x Federatie Bouw Marc ...
Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 x Minderhedenforum Siham Benmamar x Regeringsafgevaardigde Helga Coppen ...
Bedankt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie opleiding beleid 08122011 marie

819 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Beleidsadviezen, voorstellen en rapportering via beleidsnota’s Dit is eigenlijk simplistische voorstelling – continu crosslinks ook tussen AMB, CC, FO &amp; SD
 • VDAB geen eiland is, maar in nauw verband staat met de verschillende overheden. In dit hoofdstuk proberen we te schetsen welke instanties voor welke beleidsthema’s bevoegd zijn en vanwaar VDAB beleidslijnen en financiële middelen haalt geografisch en sectoraal niveau zoals we die ook terugvinden op de site van www.werk.be
 • De Europese werkgelegenheidsstrategie ging in november 1997 van start op de Europese top in Luxemburg. Bedoeling van deze top was om op middellange termijn een strategie uit te denken inzake werkgelegenheid. Er werd beslist dat de Europese Raad [1] op voorstel van de Commissie [2] jaarlijks nieuwe werkgelegenheidsrichtsnoeren zou voorstellen om zo het Europese werkgelegenheidbeleid van de lidstaten te stroomlijnen en te verbeteren. De lidstaten rapporteerden elk jaar over hun beleidsrealisaties in nationale actieplannen (NAP); een grondige evaluatie van deze jaarlijkse actieplannen in het zogenaamde Joint Employment Report [1] De Europese Raad (ook wel Europese top genoemd) is een instelling van de Europese Unie . De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie . De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. De Europese Raad vergadert ten minste vier keer per jaar, meestal in het Justus Lipsius gebouw in Brussel Joint Employment Report vormde vervolgens de basis voor landenspecifieke aanbevelingen en de nieuwe richtsnoeren. Het aantreden van de nieuwe Europese Commissie zorgde in 2004 voor een nieuwe koerswijziging: de Commissie koos voor een vereenvoudiging van de verschillende Europese deelprocessen en vroeg de lidstaten voortaan over hun beleid te rapporteren in een geïntegreerd Lissabonplan . De Commissie geeft in de Lissabonstrategie voorrang aan groei en werkgelegenheid; de sociale en milieupijler van de strategie lijken daarmee wat op de achtergrond te komen. Inhoudelijk liggen de werkgelegenheidsrichtsnoeren echter grotendeels in de lijn van de vorige generatie werkgelegenheidsrichtsnoeren, met aandacht voor onder andere de preventieve en actieve aanpak van de werkloosheid, actief ouder worden, levenslang leren, gelijke kansen en anti-discriminatie . De strategie ‘Europa 2020’ is de nieuwe sociaaleconomische strategie van de Europese Unie voor de komende tien jaar. De Commissie stelde deze strategie voor in een dubbele context. Ten eerste lag de Lissabonstrategie van de EU zwaar onder vuur. En ten tweede wordt Europa ondergedompeld in een economische en financiële crisis. In haar mededeling van 3 maart 2010 stelde de Europese Commissie de prioriteiten van de nieuwe strategie en de vijf streefcijfers voor. Om deze doelstellingen te bereiken, zullen op Europees niveau zeven kerninitiatieven worden gelanceerd. De lidstaten van hun kant moeten ieder jaar hun hervormingsprogramma voorstellen. Die zijn gebaseerd op de geïntegreerde richtsnoeren die zijn voorgesteld door de Commissie en goedgekeurd door de Raad. De essentiële parameters van de nieuwe strategie werden vastgelegd op de Europese Raad van juni 2010. Bedoeling van het Belgische voorzitterschap is om de nieuwe strategie ten uitvoer te leggen. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de centrale doelstellingen van de strategie Europa 2020. [2] D e Europese Commissie is een instelling van de Europese Unie . Ze belichaamt en behartigt het algemeen belang van de EU. De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement . De Commissie zetelt in het Berlaymontgebouw in Brussel . De huidige Commissie wordt voorgezeten door Barroso .
 • Verdeling budgetten Totale begroting 2009: 133,8 miljard EUR Tewerkstelling 45%
 • Voor meer info over het federaal werkgelegenheidsbeleid: zie website FOD WASO ( http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=15592).
 • De lidstaten van hun kant moeten ieder jaar hun hervormingsprogramma voorstellen. Die zijn gebaseerd op de geïntegreerde richtsnoeren die zijn voorgesteld door de Commissie en goedgekeurd door de Raad.
 • De Europese werkgelegenheidsstrategie ging in november 1997 van start op de Europese top in Luxemburg . Bedoeling van deze top was om op middellange termijn een strategie uit te denken inzake werkgelegenheid. Er werd beslist dat de Europese Raad [1] op voorstel van de Commissie [2] jaarlijks nieuwe werkgelegenheidsrichtsnoeren zou voorstellen om zo het Europese werkgelegenheidbeleid van de lidstaten te stroomlijnen en te verbeteren. De lidstaten rapporteerden elk jaar over hun beleidsrealisaties in nationale actieplannen (NAP); een grondige evaluatie van deze jaarlijkse actieplannen in het zogenaamde Joint Employment Report 2004 nieuwe Europese Commissie &gt; vereenvoudiging &gt; Lissabonplan &gt; Europa= concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld. Strategie 2020 &gt; strategie komende 10 jaar&gt; Lissabondoelstellingen onder vuur, rekening houden met de financiële crisis. 3 pijlers: Slimme (kennis en innovatie), duurzame (groener en competitievere economie) en inclusieve groei (veel werkgelegenheid, economische, sociale cohesie) Op basis 3 pijlers &gt; 5 streefcijfers Lidstaten stellen elk jaar hervormingsplan voor gebaseerd op geïntegreerde richtsnoeren.
 • De Federale overheid is bevoegd voor: Arbeidsrecht Sociale Zekerheid (met inbegrip van de werkloosheidsreglementering) De gemeenschapsbevoegdheden zijn gerelateerd aan vorming, opleiding en bijstand aan personen, zoals: Bevoegd voor personele materies (uitgenomen de organisatie van de Erediensten) de sociale promotie; de beroepsomscholing, de beroepsbijscholing en de beroepsopleiding; het beleid inzake mindervaliden, met inbegrip van de beroepsopleiding, de omscholing en de herscholing. Onder de gewestbevoegdheden valt het eigenlijke tewerkstellingsbeleid. Het betreft hier meer bepaald: Bevoegd voor plaatsgebonden materies (ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer (gedeeltelijk), buitenlandse handel, gemeente-en provinciewet) de arbeidsbemiddeling (met inbegrip van de erkenning van de uitzendkantoren); de tewerkstellingsprogramma’s (zowel de klassieke tewerkstellingsprogramma’s en werkervaringsprogramma’s als de maatregelen die gericht zijn op doelgroepen); de toepassing van de normen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.
 • Regionale Regeringen Vlaamse regering (bevoegd voor zowel gewestelijke als gemeenschapsmateries) Waalse regering (enkel bevoegd voor gewestelijke materies) Brusselse Hoofdstedelijke Regering (enkel bevoegd voor gewestelijke materies) Regering van de Franse Gemeenschap (enkel bevoegd voor gemeenschapsmateries) Regering van de Duitstalige Gemeenschap (enkel bevoegd voor gemeenschapsmateries) De Franse Gemeenschapsregering is in België de regering van de Franse Gemeenschap , met zetel in Brussel . Het is één van de zes regeringen in België en niet te verwarren met de Waalse regering , die in Namen zetelt. Aan Franstalige kant zijn de regeringen van de gemeenschap en het gewest niet samengevoegd (zoals dat met de Vlaamse regering wel het geval is). De Franse gemeenschapsregering en de Waalse regering hebben elk hun specifieke bevoegdheden, respectievelijk deze van het Parlement van de Franse Gemeenschap en deze van het Waals Parlement . Sommige ministers zitten wel in de beide regeringen; de minister van Financiën van de beide regeringen is traditioneel dezelfde persoon. De Federale overheid is bevoegd voor: Arbeidsrecht Sociale Zekerheid (met inbegrip van de werkloosheidsreglementering) De gemeenschapsbevoegdheden zijn gerelateerd aan vorming, opleiding en bijstand aan personen, zoals: Bevoegd voor personele materies (uitgenomen de organisatie van de Erediensten) de sociale promotie; de beroepsomscholing, de beroepsbijscholing en de beroepsopleiding; het beleid inzake mindervaliden, met inbegrip van de beroepsopleiding, de omscholing en de herscholing. Onder de gewestbevoegdheden valt het eigenlijke tewerkstellingsbeleid. Het betreft hier meer bepaald: Bevoegd voor plaatsgebonden materies (ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer (gedeeltelijk), buitenlandse handel, gemeente-en provinciewet) de arbeidsbemiddeling (met inbegrip van de erkenning van de uitzendkantoren); de tewerkstellingsprogramma’s (zowel de klassieke tewerkstellingsprogramma’s en werkervaringsprogramma’s als de maatregelen die gericht zijn op doelgroepen); de toepassing van de normen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Vzw Synerjob VDAB, Le FOREM, ACTIRIS, ADG en Bruxelles Formation richtten de vzw Synerjob op. De publieke bemiddelings- en tewerkstellingsdiensten willen via deze vzw de knelpunten op de verschillende arbeidsmarkten beter aanpakken. Wallonië en Brussel kampen met hoge werkloosheidscijfers, terwijl veel bedrijven in Vlaanderen moeite hebben om kandidaten te vinden. Gewestoverschrijdende initiatieven kunnen soelaas brengen. Concreet Er werden concrete doelstellingen afgesproken. VDAB zal op jaarbasis vacatures zoeken voor 6.000 jobs bij Vlaamse bedrijven: 5.000 voor werkzoekenden uit Wallonië en 1.000 voor werkzoekenden uit Brussel. De Waalse arbeidsdienst Le FOREM engageert zich om jaarlijks 50.000 Waalse werklozen &apos;klaar te stomen&apos; voor een sollicitatie naar 5.000 van die Vlaamse jobaanbiedingen. Dit onder meer via taalopleidingen Nederlands. De Brusselse arbeidsdienst ACTIRIS engageert zich om jaarlijks 6.000 Brusselse werkzoekenden door te verwijzen naar 1.000 Vlaamse vacatures in de Vlaamse rand rond de hoofdstad. In Brussel krijgen de werklozen sinds vorig jaar al een selectie aangeboden van vacatures uit de twee andere regio&apos;s.
 • ViA (Vlaanderen in Actie) is het toekomstproject van Vlaanderen. Het doel van ViA is om Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van Europese regio&apos;s te leiden. Vlaanderen moet excelleren op elk maatschappelijk domein: wetenschappelijk, economisch, ecologisch, onderwijskundig, sociaal, internationaal en bestuursmatig. Dat is een ambitieuze doelstelling. Om die te bereiken hebben we meer nodig dan enkele kleine stapjes voorwaarts. We hebben nood aan enkele grote doorbraken, dat zijn fundamentele omwentelingen die een grote stap voorwaarts betekenen voor Vlaanderen. Voor meer info over Vlaanderen in Actie: zie http://ikdoe.vlaandereninactie.be/
 • Vlaanderen in Actie is meer dan een vrijblijvend plan. Om de uitvoering van de doorbraken te verzekeren, lanceert ViA het Pact 2020. Het Pact van Vlaanderen bevat doelstellingen met concrete streefcijfers. Het Pact wil onder andere meer mensen aan de slag krijgen, een betere levenskwaliteit creëren en een efficiënt en doeltreffend bestuur verzekeren. Alle maatschappelijke partners ondertekenen het Pact en engageren zich om die doelstellingen na te streven: de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties van de SERV) en het georganiseerde middenveld van de Verenigde Verenigingen met onder meer de milieubeweging, de allochtonenorganisaties en verenigingen voor het gezin, de armen en de solidariteit met het Zuiden.
 • De verschillende streken in Vlaanderen kennen een eigen sociaaleconomische dynamiek en staan voor specifieke uitdagingen op vlak van werkgelegenheid. Op streekniveau spelen de sociale partners en de lokale overheden in onderling overleg in op die dynamiek en die uitdagingen. De  Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV)  zijn door Vlaanderen erkende vzw’s . Zij organiseren en ondersteunen het sociaaleconomische overleg tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio ( SERR ) en het overleg tussen de sociale partners en de lokale overheden (steden, gemeenten en provincies) in één of meerdere Regionaal Economisch en Sociale Overlegcomités van de Regio (RESOC) . 
 • Situering sectoraal beleid sectorconvenants: doel en ontstaan Jaarlijkse opvolgingsrapporten
 • Raad van bestuur neemt de strategische beslissingen. Voorzitter= Jef Roos Niet hele verhaal – ook zeer grote groep: Technische Werkgroep, Stakeholdersforum, … Kleinere groepen afhankelijk van onderwerp. Sociale Partners: 8 x WN, 8 x WG Regeringsafgevaardigden: soms kabinetchef, lang niet altijd. Deskundigen VDAB: Algemeen directeurs AMB, CC, FO Secretaris=SBO
 • Raad van bestuur neemt de strategische beslissingen. Voorzitter= Danny Pieters Niet hele verhaal – ook zeer grote groep: Technische Werkgroep, Stakeholdersforum, … Kleinere groepen afhankelijk van onderwerp. Sociale Partners: 8 x WN, 8 x WG Regeringsafgevaardigden: soms kabinetchef, lang niet altijd. Deskundigen VDAB: Algemeen directeurs AMB, CC, FO Secretaris=SBO
 • Raad van bestuur neemt de strategische beslissingen. Voorzitter= Danny Pieters Niet hele verhaal – ook zeer grote groep: Technische Werkgroep, Stakeholdersforum, … Kleinere groepen afhankelijk van onderwerp. Sociale Partners: 8 x WN, 8 x WG Regeringsafgevaardigden: soms kabinetchef, lang niet altijd. Deskundigen VDAB: Algemeen directeurs AMB, CC, FO Secretaris=SBO
 • CLA: Het College van Leidend Ambtenaren &gt; overleg van leidend ambtenaren van RVA, VDAB, le FOREM, ADG, Actiris en Bruxelles Formation CAG: Het college van ambtenaren-generaal (CAG) is een permanent ambtelijk forum, gericht op politiek-ambtelijke dialoog en afstemming met betrekking tot belangrijke organisatiebrede krachtlijnen inzake bestuurlijk beleid. De regering of de minister(s) bevoegd voor organisatiebrede aangelegenheden betrekken het CAG bij het bepalen van (de krachtlijnen van) het organisatiebreed beleid, tenminste voor de aspecten die een essentiële impact hebben op de bestuurlijke organisatie of werking. Het CAG kan ook op eigen initiatief standpunten innemen en deze bezorgen aan de bevoegde ministers of regering. Deze betrokkenheid laat toe voeling te houden met het management van de departementen en agentschappen, en een zo breed mogelijk draagvlag te verwerven voor de diverse elementen van bestuurlijk beleid in brede zin. Deze betrokkenheid bij de beleidsondersteuning kan diverse vormen aannemen: Het geven van een advies dat deel kan vormen van een nota aan de Vlaamse Regering; Het plegen van overleg over de beleidsvoornemens of ontwerpen van generieke uitvoeringsmaatregelen; Betrokkenheid bij besluitvorming (bijvoorbeeld in het kader van voorbereiding CAO); Het leveren van een bijdrage tot een regeerakkoord ten behoeve van de aantredende regering. EOC: entiteitoverlegcomité (overleg met vakbonden, voorgezeten door Mevr. Katrien Vereecken)
 • Presentatie opleiding beleid 08122011 marie

  1. 1. <ul><li>Liesbeth Cael </li></ul><ul><li>Marianne De Vriendt </li></ul><ul><li>Dominique Berrier </li></ul><ul><li>Willem Vansina </li></ul><ul><li>Marie Histas </li></ul>VDAB en het beleid Wetstraat 08 december 2011
  2. 2. RAAD VAN BESTUUR Competentiecentra Provinciale Directies Lokale Competentiecentra Arbeidsmarktbeheer Regionale Directies Lokale Werkwinkels Functionele Ondersteuning Stafdiensten EU Federale Overheid Sociale Partners Vlaamse Regering Departementen Intro: Het beleid van VDAB Intro: Het beleid van VDAB
  3. 3. <ul><ul><li>Internationaal/Europees niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Federaal niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaams niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Subregionaal niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectoraal beleid </li></ul></ul>Politieke context
  4. 4. <ul><ul><li>1997: Europese top in Luxemburg </li></ul></ul><ul><ul><li>2004: Lissabonstrategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa 2020 </li></ul></ul>Europees niveau
  5. 5. Europees niveau
  6. 6. Europees werkgelegenheidsbeleid Beleid EU Federaal werkgelegenheidsbeleid Vlaams arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid Beleidsuitvoering in Vlaanderen Beleid België Beleid Vlaanderen Strategie Europa 2020 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid Vlaanderen in Actie & Pact 2020 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Beleidsnota Werk 2009-2014 Beheerscyclus VDAB Cascade van beleidsteksten en bevoegdheden
  7. 7. Europees werkgelegenheidsbeleid Beleid EU Federaal arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid Vlaams arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid Beleidsuitvoering in Vlaanderen Beleid België Beleid Vlaanderen Nationaal Hervormingsprogramma Vlaams Hervormingsprogramma Beheersovereenkomst 2011-2015 Afspraken tussen beleidsniveaus
  8. 8. <ul><li>De participatiegraad van de bevolking in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar van de huidige 69% om hoog brengen tot ten minste 75% </li></ul><ul><li>Percentage vroegtijdige schoolverlaters van 15% terugbrengen op 10% </li></ul><ul><li>Percentage 30-34-jarigen met diploma doen stijgen van 31% naar ten minste 40% </li></ul><ul><li>Aantal Europeanen dat onder de nationale armoedegrens leeft met 25% verminderen. </li></ul>Strategie Europa 2020 Strategie Europa 2020
  9. 9. <ul><li>Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen </li></ul><ul><li>Richtsnoer 8: Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, arbeidsvoorwaarden verbeteren en een leven lang leren bevorderen </li></ul><ul><li>Richtsnoer 9: De prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair onderwijs vergroten </li></ul><ul><li>Richtsnoer 10: Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden </li></ul>Richtsnoeren voor het werkgelegen-heidsbeleid
  10. 10. <ul><ul><li>Bevoegdheden op verschillende bestuursniveaus: </li></ul></ul><ul><ul><li>De federale overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale zekerheid (werkloosheidsreglementering) </li></ul></ul>Federaal niveau
  11. 11. <ul><ul><li>Bevoegdheden op verschillende bestuursniveaus: </li></ul></ul><ul><ul><li>De gemeenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vorming, opleiding, bijstand aan personen </li></ul></ul><ul><ul><li>De gewesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigenlijke tewerkstellingsbeleid </li></ul></ul>Vlaams niveau
  12. 12. 2003: kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 2004: de VDAB wordt een extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Regering Vlaams Parlement departement WSE bepaalt het beleid bereidt het beleid voor en volgt de uitvoering ervan op voert het beleid uit Vlaams niveau VDAB geeft verantwoordelijkheden aan legt verantwoording af aan
  13. 13. Vlaanderen in actie (VIA)
  14. 14. <ul><li>werkzaamheid : </li></ul><ul><li>de globale werkzaamheidsgraad stijgt tot minstens 70% in 2020, dankzij een gemiddelde jaarlijkse groei van minstens een 0,5 procentpunt </li></ul><ul><li>de werkzaamheidsgraad van vrouwen blijft verder stijgen </li></ul><ul><li>voor kansengroepen (allochtonen, personen met een arbeidshandicap en 50+) verdubbelt de gemiddelde jaarlijkse groei tot minstens 1 procentpunt </li></ul><ul><li>de Europese doelstelling voor 55+ (werkzaamheidsgraad van 50%) komt in zicht </li></ul><ul><li>Werkbaarheid </li></ul><ul><li>talent : </li></ul><ul><li>meer mensen nemen deel aan levenslang en levensbreed leren (stijging tot 15% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd) </li></ul><ul><li>in 2020 zullen meer bedrijven en sectoren een strategisch competentiebeleid voeren </li></ul><ul><li>een lerende samenleving in 2020 erkent competenties, waar en hoe ze ook verworven zijn </li></ul>Doelstelling-en Pact 2020
  15. 15. Vlaams niveau <ul><li>SERV </li></ul><ul><ul><ul><li>overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>functioneert ook als strategische adviesraad (SAR) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>materies die nauw verband houden met het sociaaleconomisch overleg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>samenstelling </li></ul></ul></ul><ul><li>VESOC </li></ul><ul><ul><ul><li>SERV + Vlaamse Regering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sociaaleconomische thema’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bij consensus voert Regering dit uit </li></ul></ul></ul>
  16. 16. <ul><li>SERR </li></ul><ul><li>RESOC </li></ul>Subregionaal niveau
  17. 17. Sectoraal Beleid <ul><ul><ul><li>De sectoren: paritaire comités </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking Overheid: Sectorconvenants Diversiteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Levenslang leren </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking VDAB: Sectorale plannen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jaarlijkse ondernemingsplannen (JOP) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>knelpuntberoepen </li></ul></ul></ul></ul>
  18. 18. Directiefora VDAB <ul><li>Raad van Bestuur </li></ul><ul><ul><li>Technische werkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep Beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep Competentiecentra </li></ul></ul><ul><ul><li>Stakeholdersforum </li></ul></ul><ul><li>Auditcomité </li></ul><ul><li>Directiecomité </li></ul><ul><li>Centrale Staf </li></ul><ul><li>Directieforum </li></ul>
  19. 19. RAAD van BESTUUR Voorzitter Regeringsafgevaardigden Sociale Partners Gedelegeerd Bestuurder VDAB Deskundigen VDAB Secretaris Beleidsfora VDAB: Raad van Bestuur Samenstelling :
  20. 20. Voorzitter Raad van Bestuur Leden die werkgevers vertegenwoordigen VOKA Confederatie Bouw FEDERGON COMEOS (FEDIS) UNIZO Fedustria Leden die werknemers vertegenwoordigen ABVV ACV ACLVB Regerings-afgevaardigde Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Regerings-afgevaardigde Vlaams minister van Financiën en Begroting Gedelegeerd Bestuurder VDAB Als deskundigen aanwezig: Algemeen Directeur Competentiecentra (CC) Algemeen Directeur Arbeidsmarktbeheer (AMB) Algemeen Directeur Functionele Ondersteuning (FO) Secretaris: Teamleider Strategische Beleidsondersteuning (SBO) Raad van Bestuur : Samenstelling
  21. 21. Beleidsfora VDAB: Raad van Bestuur <ul><li>Frequentie: 1 x maand </li></ul><ul><li>Bevoegdheden: Hoogste Beslissingsorgaan </li></ul><ul><li>Subwerkgroepen: </li></ul><ul><ul><li>Technische werkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep Beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep Competentiecentra </li></ul></ul><ul><ul><li>Stakeholdersforum </li></ul></ul>
  22. 22. Beleidsfora VDAB: Stakeholders-forum <ul><li>Frequentie: 3 x jaar </li></ul><ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><ul><li>Voorzitter Raad van Bestuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gedelegeerd Bestuurder VDAB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging VDAB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging van Etnisch-culturele minderheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging van Kansarmen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging van Personen met een handicap </li></ul></ul></ul><ul><li>Bevoegdheden: adviesorgaan Raad van Bestuur </li></ul><ul><li>Subwerkgroepen (2 x per jaar): </li></ul><ul><ul><ul><li>Etnisch-culturele minderheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kansarmen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personen met een handicap </li></ul></ul></ul>
  23. 23. Beleidsfora VDAB: Auditcomité <ul><li>Frequentie: 4 x jaar </li></ul><ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><ul><li>Voorzitter Raad van Bestuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gedelegeerde Bestuurder VDAB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging Interne Audit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging Werknemers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging Werkgevers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertegenwoordiging onafhankelijke deskundigen </li></ul></ul></ul><ul><li>Bevoegdheden : adviesorgaan Raad van Bestuur </li></ul>
  24. 24. Beleidsfora VDAB: Directiecomité <ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><li>de gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul><ul><ul><li>3 algemene directeurs (AMB - CC - FO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdelingshoofd Stafdiensten </li></ul></ul><ul><ul><li>(2 provinciale directeurs CC) </li></ul></ul><ul><ul><li>(3 provinciale directeurs AMB) </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdelingshoofd PIT </li></ul></ul><ul><ul><li>Teamleider SBO </li></ul></ul><ul><ul><li>Woordvoerder </li></ul></ul><ul><li>Frequentie : 2 x maand </li></ul><ul><li>Bevoegdheden: hoogste beslissingsorgaan van dagelijks bestuur </li></ul>
  25. 25. Beleidsfora VDAB: Centrale Staf <ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><li>de gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul><ul><ul><li>3 algemene directeurs (AMB – CC- FO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdelingshoofd Stafdiensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeelsdirecteur </li></ul></ul><ul><ul><li>Directeur Financiën </li></ul></ul><ul><li>Frequentie: 1 x maand </li></ul><ul><li>Bevoegdheden : </li></ul><ul><ul><li>beslissingsorgaan voor aangelegenheden Centrale diensten </li></ul></ul>
  26. 26. Beleidsfora VDAB: Directieforum <ul><li>Samenstelling: </li></ul><ul><ul><li>de gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul><ul><ul><li>3 algemene directeurs (AMB – CC- FO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdelingshoofd Stafdiensten </li></ul></ul><ul><ul><li>5 provinciale directeurs AMB </li></ul></ul><ul><ul><li>5 provinciale directeurs CC </li></ul></ul><ul><ul><li>Directeur RDB </li></ul></ul><ul><ul><li>(9 directeurs AMB) </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdelingshoofd PIT </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeelsdirecteur </li></ul></ul><ul><ul><li>(Afdelingshoofd arbeidsbemiddeling) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teamleider SBO </li></ul></ul><ul><ul><li>Woordvoerder </li></ul></ul>
  27. 27. Beleidsfora VDAB: Directieforum Frequentie: 1 x maand Bevoegdheden: overlegorgaan
  28. 28. Externe beleidsfora <ul><li>CLA (College Leidend Ambtenaren) </li></ul><ul><li>CAG (College Ambtenaren-Generaal) </li></ul><ul><li>Managementcomité WSE </li></ul><ul><li>EOC (Entiteitsoverlegcomité) </li></ul>
  29. 29. Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 KUL Jef Roos Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Jos Wouters VOKA Sonja Teugels Provinciaal CC Vlaams-Brabant Luc Borms UNIZO Björn Cuyt Provinciaal directeur AMB Antwerpen Luc Hostens Gedelegeerd Bestuurder VDAB Fons Leroy Directie-forum Directie-comité Centrale Staf Stakeholders-forum Audit-comité Raad van Bestuur Functie
  30. 30. Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 x x x KUL Jef Roos x Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Jos Wouters x x VOKA Sonja Teugels x Provinciaal directeur CC Vlaams-Brabant Luc Borms x UNIZO Björn Cuyt x x Provinciaal directeur AMB Antwerpen Luc Hostens x x x x x x Gedelegeerd Bestuurder VDAB Fons Leroy Directie-forum Directie-comité Centrale Staf Stakeholders-forum Audit-comité Raad van Bestuur Functie
  31. 31. Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 x x x x Algemeen directeur CC Mireille Gillebeert x Federatie Bouw Marc Dillen x x Provinciaal Directeur AMB Oost-Vlaanderen Louis Greif x x x ICT-manager Paul Danneels x ACROSS Peter Hinssen x Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen Samira Castermans x x ACV Peter Van der Hallen x x Personeelsdirecteur VDAB Jan Willems
  32. 32. Oefening Beleidsfora VDAB www.vdab.be 0800.30.700 x Minderhedenforum Siham Benmamar x Regeringsafgevaardigde Helga Coppen x x x Afdelingshoofd stafdiensten Eddy Vercammen x x x x Algemeen directeur AMB Jan van Depoele x x x x Algemeen directeur FO Katrien Vereecken
  33. 33. Bedankt

  ×