Vw%20 zakenreis%2010aw

1,381 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vw%20 zakenreis%2010aw

  1. 1. Zakenreisverzekering D-ZJP10aw REISVERZEKERING PROCEDURES HOE TE HANDELEN BIJ SCHADES • In geval van schade op reisbagage; altijd aangifte doen en een verklaring opvragen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. • Laat uw baggage nimmer in een auto achter. • In geval van diefstal; altijd politie-aangifte doen en het rapport opvragen. • In geval van schade in het hotel; altijd een verklaring opvragen van het desbetreffende hotel. • In geval van ziekte; originele nota’s en doktersverklaring opvragen en aan ons overleggen. • In geval van E.H.B.O. behandeling of hospitaalopname, direct (voorafgaande aan de behandeling/opname) contact opnemen met ELVIRA Assistance Nederland Tel: +31 (20) 592 98 48 • Medische kosten zijn alleen gedekt bij plotseling optredende spoedeisende hulp, bijvoorbeeld een auto-ongeluk of plotselinge onvoorziene gezondheidsproblemen. Er is geen dekking voor behandelingen die voortvloeien uit bestaande aandoeningen en/of ziektes.************************************************************************ SEGURO DI VIAHE PROCEDURA ENCUANTO CLAIMS • Den caso di a sufri daño na ekipahe di viaha (maleta), semper mester avisa e compania di avion mesora y suplica pa un declarashon. • Nunca laga bo ekipahe atras den un auto • Den caso di ladronisia, semper haci denuncia na polis y suplica pa un declarashon. • Den caso di daño den un hotel, semper pone gerencia na altura y alavez suplica pa un declarashon di e hotel concerni. • Den caso di malesa, semper entrega cuentanan original acompaña cu un declarashon di dokter. • Den caso di emergencia E.H.B.O. of ora tin cu wordo interna den hospital yama Elvira Assistance na Hulanda di biaha (prome cu e tratamento/wordo interna) na Tel: +31 (20) 592 98 48 • Tratamento medico tin cobertura solamente si e persona mester ayudo inmediato, por ejempel accidente di auto of problema di salud imprevisto. No tin cobertura pa tratamento medico cu ta resultado di un malesa existente.
  2. 2. DEKKINGSOVERZICHT ZAKENREISVERZEKERING D-ZJP10aw Behorende bij en één geheel uitmakend met de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden Zakenreisverzekering en de polis van ELVIRA Reisverzekering Maatschappij gevestigd te Aruba. Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden, terugroeping naar Aruba en vervangend verblijf dient u onmiddellijk contact op te nemen met: ELVIRA Assistance, +31 (0)20 - 592 98 48, dag en nacht bereikbaar; fax +31 (0)20 – 561 88 18Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN Verzekerde bedragenDe Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze kosten noodzakelijk zijn in verband (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)met:a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde Extra verblijfkosten Kostende Prijs Extra terugreiskosten naar Aruba Kostende Prijs Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig Kostende Prijs Kosten van ziekenhuisbezoek Afl. 140,- per polis per reis Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: Reiskosten (max. 2 familieleden) Kostende Prijs Verblijfkosten (max. 2 familieleden/max. 10 dagen) Afl. 140,- p.p. per dag Kosten van opsporings- en reddingacties Kostende Prijsb. Overlijden van verzekerde Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs Kosten van begrafenis of crematie in het buitenland incl. overkomst van 2 familieleden Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar Aruba Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijsc. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde Extra terugreiskosten naar Aruba Kostende Prijs Extra kosten van terugkeer naar de reisbestemming (max. 2 personen) Kostende Prijsd. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 familielid) Kostende Prijs Verblijfkosten (max. 1 familielid/max. 10 dagen) Afl. 180,- p.p. per dage. Schade aan eigendommen van verzekerde op Aruba Extra terugreiskosten naar Aruba Kostende Prijsf. Schade aan het bedrijf waar verzekerde werkzaam is Extra terugreiskosten naar Aruba Kostende Prijsg. Gedwongen oponthoud Extra terugreiskosten naar Aruba Kostende Prijs Extra verblijfkosten Kostende Prijsh. Uitvallen van het verblijf Huurkosten vervangend verblijf bij uitval binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum van de geboekte reis Afl. 70,- p.p. per dag voor max. 3 weken Huurkosten vervangend verblijf bij uitval tijdens de dekkingsperiode van de verzekering Afl. 70,- p.p. per dag tot max. de voorgenomen verblijfsduuri. Annulering, af- en onderbreking van zakenreizen Kosten van annulering, af- en onderbreking Afl. 2.730,- per reisEXTRA DEKKING, indien bij de Maatschappij tevens een annuleringsverzekering van kracht is met dekking voor af- en onderbreking op grond van:j. Waarnemers-, extra persoon of zorgplichtclausule Extra terugreiskosten naar Aruba Kostende Prijs Voorts vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:k. Telecommunicatiekosten Afl. 230,- per gebeurtenisl. Kosten van toezending medicijnen, kunst- of hulpmiddelen Kostende Prijsm. Kosten van overkomst zakelijk vervanger Kostende Prijsn. Extra kosten i.v.m. elders verzekerde reisgenoot Volgens de voor deze rubriek geldende maxima Verzekerde bedragen (p.p. per reis, tenzij anders wordtRubriek II. REISBAGAGE (Premier Risque) vermeld) Comb. A Comb. BDiefstal, vermissing of beschadiging van Reisbagage, verzekerd bedrag Afl. 5.450,- Afl. 9.080,-Eigen risico per persoon per reis Afl. 90,- Afl. 90,-Waaronder:• Foto-, film- en video/dvd-apparatuur Afl. 2.720,- Afl. 3.630,-• Computerapparatuur Afl. 2.720,- Afl. 3.630,-• Kostbaarheden Afl. 460,- Afl. 910,-• Telecommunicatie-apparatuur Afl. 910,- Afl. 1.820,-• Contactlenzen en brillen Afl. 460,- Afl. 680,-• Muziekinstrumenten (franchise Afl. 68,-- per gebeurtenis) Afl. 910,- Afl. 910,-• Reisdocumenten Kostende Prijs Kostende Prijs• (Tand)prothesen/gehoorapparatuur Afl. 460,- Afl. 680,-• Gereedschappen genoemd in artikel 1.9 Afl. 680,- Afl. 680,-• Fietsen en overige artikelen genoemd in artikel 1.10 (franchise Afl. 68,- per gebeurtenis) Afl. 680,- Afl. 680,-• Geld en reischeques Afl 460,- Afl. 460,-• Aanvullende gelddekking (uitsluitend indien de toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit de invulling van de polis) per Afl. 910,- Afl. 910,- polis per jaar Maximale vergoeding geld en reischeques, per polis per jaar voor alle verzekerden tezamen Afl. 2.720,- Afl. 2.720,-• Zakelijke goederen Afl. 910,- Afl. 1.360,-• Medische apparatuur Afl. 1.820,- Afl. 1.820,-• Goederen die tijdens de reis zijn aangeschaft Afl. 460,- Afl. 680,-• Giften voor derden Afl. 460,- Afl. 680,-• Uitrusting die gebruikt wordt bij de beoefening van bijzondere (winter)sporten Afl. 680,- Afl. 910,-Vermissing/vertraagde aankomst reisbagage• Vervangende kleding en/of toiletartikelen Afl. 1.140,- Afl. 1.820,-• Eigen risico Geen GeenDoor verzekerde toegebrachte schade aan logiesverblijven• Maximale vergoeding voor schade toegebracht aan hotel-/bungalowinventaris of –opstallen Afl. 680,- Afl. 910,-• franchise per gebeurtenis Afl. 46,- Afl. 46,- Pagina 1 van 2
  3. 3. Uitvallen computerapparatuur: • Gevolgschade: reconstructiekosten Afl. 1.130,- Afl. 1.820,- • Gevolgschade: reparatiekosten Afl. 1.130,- Afl. 1.820,- • Eigen risico Geen Geen Rubriek III. REISONGEVALLEN Comb. A Comb. B A. Uitkering in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval maximaal Afl. 46.000,- Afl. 92.000,- Door motor-/scooterrijden Afl. 11.400,- Afl. 11.400,- Voor verzekerden tot 16 jaar Afl. 9.200,- Afl. 9.200,- Voor verzekerden van 70 jaar en ouder Afl. 9.200,- Afl. 9.200,- B. Uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval maximaal Afl. 140.000,- Afl. 182.000,- Door motor-/scooterrijden Afl. 46.000,- Afl. 46.000,- Voor verzekerden van 70 jaar en ouder Afl. 9.200,- Afl. 9.200,- Verzekerde bedragen Rubriek IV. MEDISCHE KOSTEN (p.p. per reis, tenzij anders wordt vermeld) Ziekte of ongeval van verzekerde, vergoeding voor medische kosten: • In het buitenland: • medisch noodzakelijke dokters- en ziekenhuiskosten Afl. 50.000,- • aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel Afl. 180,- • prothesen medisch noodzakelijk ten gevolge van een ongeval Afl. 1.360,- • tandartskosten ten gevolge van een ongeval Afl. 910,- • tandartskosten bij overige medisch noodzakelijke hulp Afl. 460,- • Op Aruba Tot max. het nog openstaande eigen risico van • dokters- en ziekenhuiskosten verzekerde bij de ziektekostenverzekeraar • aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel Afl. 180,- • nabehandelingskosten Afl. 1.820,- • tandartskosten ten gevolge van een ongeval Afl. 910,- • tandartskosten bij overige spoedeisende hulp Afl. 460,- Eigen risico GeenDeze verzekering is voor privéreizen uit te breiden met: DOORLOPENDE (DUBBEL-ZEKER) ANNULERINGSVERZEKERING VOOR PRIVÉ REIZEN (P-AVD08AW) Volgens de Bijzondere Voorwaarden Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering Maximale vergoeding per verzekerde per reis voor annuleringskosten, kosten van af- of onderbreking en/of • vertreksvertraging Afl. 2.730,- • Tot maximaal per polis per jaar voor alle verzekerden samen Afl. 13.620,- WAARSCHUWING: Neem altijd de normale voorzichtigheid in acht, laat nimmer bagage onbeheerd achter, ook niet in auto´s (zie de rubrieksvoorwaarden Reisbagage). Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Voorwaarden en de rubrieksvoorwaarden Reisbagage. Pagina 2 van 2
  4. 4. ALGEMENE VOORWAARDEN ALG10aw INHOUD omstandigheden verzwegen werden, die van dien aard zijn, dat de verzekering(en)Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 1 niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou(den) zijn gesloten, indien de Maatschappij daarvan kennis had gedragen.Artikel 2. Grondslag 1 2.5. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om betaalde vergoedingen (geheel ofArtikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 gedeeltelijk) te verhalen op derden. Het gaat hierbij o.a. om kosten waarvoorArtikel 4. Hulp van ELVIRA Assistance 1 verzekerde ook op grond van een andere verzekering, wet of voorziening recht heeftArtikel 5. Algemene verplichtingen in geval van schade 1 op vergoeding.Artikel 6. Termijn waarbinnen schade gemeld moet worden 2 2.6. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn op de afgesloten verzekering(en) van toepassing de Bijzondere Voorwaarden. Bij strijdigheid van de voorwaarden gaan deArtikel 7. Algemene uitsluitingen – Verval van recht op vergoeding/uitkering 2 Bijzondere Voorwaarden voor deze Algemene Voorwaarden.Artikel 8. Vliegrisico 2Artikel 9. Meer dan één verzekering voor hetzelfde risico 2 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerdenArtikel 10. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten 2 3.1. De Maatschappij verzekert alleen personen die tijdens de geldigheidsduur van deArtikel 11. Betaling van de vergoedingen 2 afgesloten verzekering(en) ingeschreven staan in het Arubaanse bevolkingsregister enArtikel 12. Verval van rechten 2 daadwerkelijk op Aruba woonachtig zijn.Artikel 13. Terugvordering van niet-verzekerde diensten en/of kosten 2 3.2. De afgesloten verzekering(en) is (zijn) niet geldig als de Maatschappij verzekerde alArtikel 14. Persoonsgegevens 2 eens heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval betaalt de Maatschappij de eventueel al betaalde premie terug zodra verzekerde hierom vraagt.Artikel 15. Toepasselijk recht 2Artikel 16. Geschillen 2 Artikel 4. Hulp van ELVIRA Assistance 4.1. In geval van een onder een afgesloten reisverzekering verzekerde gebeurtenis heeftArtikel 1. Begripsomschrijvingen. verzekerde recht op hulp van ELVIRA Assistance. Deze hulp bestaat onder andereIn de voorwaarden van de Maatschappij wordt verstaan onder: uit:“Maatschappij” : ELVIRA Reisverzekering Maatschappij, gevestigd aan de a. de organisatie van het (medische noodzakelijke) vervoer; Paardenbaaistraat 8, Oranjestad Aruba. b. het verzorgen van de noodzakelijke (medische) begeleiding tijdens de (terug)reis;“ELVIRA Assistance” : Mondial Assistance B.V. c. het geven van adviezen en alle hulp, die ELVIRA Assistance nuttig en noodzakelijk“Verzekeringnemer” : degene, die de verzekeringsovereenkomst met de vindt. Maatschappij is aangegaan. 4.2. ELVIRA Assistance verleent haar diensten:“Verzekerde” : de op het verzekeringsbewijs als zodanig vermelde a. binnen redelijke termijnen, in goed overleg met verzekerde of diens zaakwaarnemers; persoon. b. voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dit niet“Partner” : echtgenoot/echtgenote van verzekerde of degene met wie onmogelijk maken. verzekerde duurzaam samenwoont (tenminste 1 jaar teruggerekend vanaf het moment dat de reis 4.3. ELVIRA Assistance zal zich inspannen en die acties ondernemen die in redelijkheid aanvangt). van haar verlangd mogen worden om gemaakte afspraken na te komen. Voor verbintenissen die door verzekerde zelf worden aangegaan, met name in het geval“Inwonende kinderen” : inwonende kinderen tot 27 jaar van verzekerde, van het huren van een vervangend vervoermiddel, rust de verantwoordelijkheid voor waaronder wordt verstaan: het nakomen van de uit die verbintenissen voortvloeiende verplichtingen bij minderjarige kinderen (waaronder pleeg- en verzekerde. stiefkinderen); 4.4. Indien kosten die uit de hulpverlening voortvloeien niet onder de dekking van de meerderjarige inwonende ongehuwde kinderen afgesloten verzekering vallen, heeft ELVIRA Assistance het recht de nodige financiële (waaronder pleeg- en stiefkinderen); garanties te verlangen. meerderjarige, i.v.m. studie uitwonende, ongehuwde 4.5. ELVIRA Assistance is, behalve voor eigen fouten en tekortkomingen, niet kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen). aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden die voor de hulpverlening zijn ingeschakeld. Dit beperkt de eigen aansprakelijkheid van“Gezinsleden” : partner en/of inwonende kinderen van verzekerde. deze derden niet.“Familieleden 1e graad” : partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg- en/of stiefouders en –kinderen. e“Familieleden 2 graad” : broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van schade en -zusters, grootouders en kleinkinderen. In geval van schade moet(en) verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) het volgende doen:“Reisgenoot” : een met verzekerde samenreizend persoon. 5.1. Het schadeformulier volledig en naar waarheid invullen, ondertekenen en samen met het verzekeringsbewijs opsturen naar de Maatschappij. Het schadeformulier is“Wintersport” : elke van sneeuw en/of ijs afhankelijke sport. verkrijgbaar bij de Maatschappij (of) de agent waar de verzekering is afgesloten of via“Bijzondere sporten” : sporten die een meer dan normaal risico met zich www.boogaard-assurantien.com. meebrengen, waaronder bergbeklimmen, klettern, abseilen, 5.2. Al het mogelijke om de schade te beperken, alle aanwijzingen opvolgen van en alle speleologie, bungee-jumping, parachutespringen, medewerking verlenen aan de Maatschappij en ELVIRA Assistance en verder niets paragliding, hanggliding, ultralight vliegen en zweefvliegen. doen dat de belangen van de Maatschappij en die van ELVIRA Assistance zou“Bijzondere wintersporten”: wintersporten die een meer dan normaal risico met zich kunnen schaden. meebrengen, waaronder ijsklimmen, skeleton, 5.3. Alle aanspraken op vergoeding/uitkering (tot ten hoogste het bedrag van de bobslederijden, ijshockey, speedskiën, speedraces, skijöring, vergoeding/uitkering) overdragen aan de Maatschappij. Dit is alleen nodig als de skispringen, skivliegen, figuurspringen bij freestyle-skiën, ski- Maatschappij niet door betaling van de vergoeding/uitkering in de rechten van alpinisme, paraskiën en heliskiën. verzekerde is getreden. Verzekerde moet alle bewijsstukken van bovengenoemde“Privé-reizen” : reizen en/of verblijf die geen verband houden met het aanspraken aan de Maatschappij overleggen. beroep of bedrijf van verzekerde, maar een recreatief 5.4. Om onder een afgesloten reisverzekering gemaakte kosten vergoed te krijgen is het in karakter hebben. bepaalde gevallen noodzakelijk van de Maatschappij en/of ELVIRA Assistance“Zakenreizen” : reizen en/of verblijf verband houdende met het vooraf toestemming te krijgen voor het maken van deze kosten. Het gaat hierbij o.a. beroep of bedrijf van verzekerde. om: Bovenstaande begrippen worden in de voorwaarden vetgedrukt weergegeven. vervoer per ambulance, taxi, ambulance-vliegtuig of een ander, niet openbaar vervoermiddel; het uitvallen en/of huren van een vervoermiddel;Artikel 2. Grondslag2.1. De Maatschappij verleent uitsluitend dekking voor de afgesloten verzekering(en) en/of extra terugreiskosten naar Aruba; rubrieken indien dit blijkt uit het verzekeringsbewijs en/of het dekkingsoverzicht. De vervangend verblijf; dekkingen gelden tot maximaal de bedragen zoals die in de bijzondere voorwaarden een ernstig ongeval; en/of het dekkingsoverzicht worden vermeld met inachtneming van de eventueel ziekenhuisopname langer dan 24 uur; daarbij vermelde maximale periode, voor maximaal het vermelde aantal personen en tot maximaal de vermelde klasse. poliklinische behandeling door een medisch specialist;2.2. Er zijn evenveel verzekeringen afgesloten als er verzekerden op het overlijden. verzekeringsbewijs staan. Een verzekering geldt alleen voor degene op wiens naam ze In deze gevallen moet direct ELVIRA Assistance gebeld worden, onder opgave van staat: verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet overdraagbaar. Wat specifiek voor de de verzekeringsgegevens. ene verzekerde is bepaald, geldt niet voor de andere verzekerde, tenzij dat 5.5. Verzekerde moet aan de Maatschappij overleggen de originele rekeningen inzake de uitdrukkelijk vermeld is. medische kosten, de kosten van autohuur, de vervoer- en transportkosten en de extra2.3. Het aanvraagformulier met de daarin door verzekeringnemer of verzekerde gedane, reis- en/of verblijfkosten, de originele rekeningen van de buitenlandse al dan niet eigenhandig geschreven mededelingen, alsmede eventuele schriftelijke begrafenisonderneming en alle andere papieren waarover de Maatschappij wenst te gegevens, daarbij afzonderlijk door verzekeringnemer of verzekerde verstrekt, maken beschikken. onderdeel uit van de afgesloten verzekering(en) en worden geacht één geheel uit te maken met het verzekeringsbewijs. 5.6. Verzekerde moet zijn uiterste best doen van de vervoersonderneming geld terug te krijgen voor zijn niet gebruikte biljetten. Verder moet hij de Maatschappij met bewijsstukken kunnen aantonen dat de gemaakte extra terugreis- en/of verblijfkosten noodzakelijk waren. Zulke bewijsstukken zijn bijvoorbeeld de rouwcirculaire, een ondertekende verklaring van de in het buitenland behandelend arts.2.4. De Maatschappij is geen vergoeding van kosten verschuldigd en is bevoegd de Als verzekerde bovengenoemde verplichtingen niet nakomt zal de Maatschappij niet tot afgesloten verzekering(en) zonder inachtneming van een opzegtermijn op een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen, indien het aanvraagformulier en de vergoeding/uitkering overgaan. mededelingen, dan wel de afzonderlijke gegevens in strijd met de waarheid waren, of Pagina 1 van 2
  5. 5. Artikel 6. Termijn waarbinnen schade gemeld moet wordenWanneer er iets gebeurt waarvoor men onder een afgesloten reisverzekering verzekerd is, moetdeze gebeurtenis binnen de volgende termijn door verzekerde of diens rechtverkrijgende(n) bijde Maatschappij gemeld worden: REISBAGAGE Afl. 20.000,-6.1. Als verzekerde overlijdt: binnen 24 uur (per telefoon, fax of e-mail). Kostbaarheden Afl. 3.000,-6.2. Als verzekerde langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worden opgenomen of Foto-, film- en video-apparatuur Afl. 10.000,- poliklinisch moet worden behandeld door een medisch specialist: Voorafgaand aan de opname / behandeling telefonisch bij ELVIRA ASSISTANCE. Indien de Computerapparatuur Afl. 10.000,- omstandigheden voorafgaand melden niet mogelijk maken uiterlijk 12 uur na aanvang Geld en reischeques Afl. 3.000,- opname of behandeling.6.3. In alle andere gevallen: binnen 28 dagen na de eerste terugkeer op Aruba (schriftelijk REISONGEVALLEN (post, fax of e-mail) melden). Uitkering bij overlijden:6.4. Als de schade niet op tijd bij de Maatschappij is aangemeld, keert de Maatschappij niet uit, tenzij verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen aantonen dat zij er in 16 t/m 69 jaar Afl. 250.000,- redelijkheid niets aan konden doen dat te laat werd gemeld. In ieder geval vervalt het door motor- en/of scooterrijden Afl. 15.000,- recht op vergoeding/uitkering onherroepelijk, indien de schademelding niet binnen 0 t/m 15 jaar Afl. 10.000,- uiterlijk 180 dagen na de gebeurtenis door de Maatschappij is ontvangen. 70 jaar en ouder Afl. 10.000,- als gevolg van een wintersport- of onderwatersport-Artikel 7. Algemene uitsluitingen – Verval van recht op vergoeding/uitkering ongeval, 16 t/m 69 jaar Afl. 100.000,-7.1. Niet verzekerd is schade: als gevolg van een ongeval tijdensa. die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend de beoefening van een bijzondere (winter)sport Afl. 20.000,- conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel Uitkering bij blijvende invaliditeit: van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage is gedeponeerd. Wanneer 0 t/m 69 jaar Afl. 250.000,- verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee geen door motor- en/of scooterrijden Afl. 200.000,- enkel verband houdt, keert de Maatschappij slechts uit wanneer verzekerde kan 70 jaar en ouder Afl. 10.000,- bewijzen dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken had; als gevolg van een wintersport- of onderwatersport-b. die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzekerde ongeval, 0 t/m 69 jaar Afl. 200.000,- deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur; als gevolg van een ongeval tijdensc. die direct of indirect verband houdt met epidemieën en/of pandemieën. de beoefening van een bijzondere (winter)sport Afl. 50.000,-d. die direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of verbeurdverklaren;e. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan; Artikel 10. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten Indien onder de afgesloten verzekering dekking bestaat voor “extra reiskosten” en/of “extraf. ten gevolge van het deelnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het doen van verblijfkosten” geldt: pogingen daartoe. 10.1. Onder “verblijfkosten” wordt verstaan: de kosten van logies en maaltijden. Van de7.2. Het recht op vergoeding vervalt indien bij de aanvang van de reis zodanige vergoeding voor extra verblijfkosten worden kosten die verzekerde onder normale omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het maken van de kosten redelijkerwijs omstandigheden ook gemaakt zou hebben voor noodzakelijke maaltijden, afgetrokken. te verwachten viel. Deze aftrek wordt gesteld op 20% van deze in redelijkheid gemaakte kosten.7.3. Het recht op vergoeding/uitkering vervalt ten aanzien van de gehele claim als door 10.2. Met betrekking tot “extra reiskosten”: indien verzekerde bij het maken van deze kosten verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt. gebruik maakt van het privé-motorrijtuig wordt een vergoeding verleend van Afl. 0,307.4. Het recht op vergoeding vervalt alleen ten aanzien van dat gedeelte van de per kilometer. schadeclaim indien door de Maatschappij opgevraagde voorwerpen en/of bescheiden niet binnen 180 dagen na datum van opvragen zijn ontvangen.Verder biedt de Maatschappij geen dekking in de volgende gevallen c.q. indien de kosten Artikel 11. Betaling van de vergoedingenhet gevolg zijn van: De Maatschappij betaalt de vergoedingen aan verzekerde, tenzij hij de Maatschappij heeft7.5. Een ziekte of aandoening die reeds voor de aanvangsdatum van de dekkingsperiode laten weten dat deze aan iemand anders moeten worden betaald. Als verzekerde is overleden bestond of klachten veroorzaakte waarvoor verzekerde in de zes maanden worden de vergoedingen aan de wettige erfgenamen betaald. Voor betaling van de uitkering bij voorafgaande aan de aanvang van de dekkingsperiode is behandeld of is vastgesteld. overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, zie de rubrieksvoorwaarden Reisongevallen.7.6. Een geestelijke of psychische afwijking of aandoening, zelfmoord of een poging daartoe.7.7. Zwangerschap en alle daarmee verband houdende kosten, met uitzondering van de Artikel 12. Verval van rechten kosten die het gevolg zijn van complicaties. Als bij de Maatschappij door verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) een vordering wordt7.8. Opzet, grove schuld of nalatigheid van verzekerde of van degene die bij de ingediend, zal de Maatschappij reageren met een (aanbod tot) betaling ter definitieve regeling vergoeding/uitkering belang heeft. of met een afwijzing. De vordering van verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) vervalt 180 dagen nadat de Maatschappij haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft duidelijk gemaakt,7.9. Het deelnemen aan wandaden, ruzies, vechtpartijen, het uitvoeren van waagstukken, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt. het deelnemen aan expedities.7.10. Het gebruik van alcohol of andere verdovende of opwekkende middelen, waartoe ook soft- en harddrugs gerekend worden. Artikel 13. Terugvordering van niet-verzekerde diensten en/of kosten7.11. Het overtreden van de veiligheidsvoorschriften van (vervoer)bedrijven. Indien de Maatschappij een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die door7.12. De kosten van abortus provocatus. haar of door ELVIRA Assistance gemaakt/verleend zijn en die niet onder de dekking van de afgesloten reisverzekering vallen (zoals met name de kosten van de buitenkist), dan heeft de7.13. Indien verzekerde naar het buitenland is gegaan o.a. om zich daar medisch te laten Maatschappij het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met behandelen. nog te verlenen vergoedingen. Verzekerden zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn verplicht7.14. Het tijdens de reis: binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving de vordering(en) te voldoen. Bij ingebreke blijvena. deelnemen aan ballonvaarten en onderwatertochten per onderzeeër; zal de Maatschappij tot incasso overgaan.b. beoefenen van de volgende sporten: boksen, worstelen, karate en andere gevechtssporten, jiu jitsu en rugby; Artikel 14. Persoonsgegevensc. deelnemen aan wedstrijden en de voorbereidingen daartoe, zoals training; 14.1. Bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering worden persoonsgegevensd. deelnemen aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met gevraagd. Deze worden door de Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan motorrijtuigen of motorvaartuigen; en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren vane. gebruik maken van vaartuigen buiten de binnenwateren, tenzij hieraan geen bijzondere marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële gevaren zijn verbonden. instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.7.15. Indien het ongeval mede wordt veroorzaakt door een ziekelijke of gebrekkige toestand 14.2. ELVIRA Assistance verleent in opdracht van de Maatschappij directe hulp bij van verzekerde voor of op het tijdstip van het ongeval. ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden. Indien ELVIRA Assistance dit in het kader van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij verzekerde, bij diens familieleden, bij hulpverleners ter plaatse en/of bij de behandelend arts gegevensArtikel 8. Vliegrisico opvragen en deze zonodig aan direct bij de hulpverlening betrokken personenAls verzekerde per vliegtuig reist, is hij slechts verzekerd als passagier en niet als verstrekken. Het opvragen en verstrekken van medische gegevens geschiedtbemanningslid, vlieginstructeur, leerling-vlieger of parachutist. Om verzekerd te zijn moet uitsluitend door, of in opdracht van de medisch adviseur van ELVIRA Assistance.gereisd worden met vliegtuigen van een erkende luchtvaartmaatschappij. Deze vliegtuigenmoeten ingericht zijn voor personenvervoer en gebruik maken van erkende luchthavens. Artikel 15. Toepasselijk recht Op alle bij de Maatschappij afgesloten verzekeringen is het Arubaans recht van toepassing.Artikel 9. Meer dan één verzekering voor hetzelfde risicoAls voor een verzekerde bij de Maatschappij meerdere reisverzekeringen zijn afgesloten, dankan hij ten hoogste de volgende bedragen uitgekeerd krijgen: Artikel 16. Geschillen Geschillen, die uit een verzekeringsovereenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om het conflict op te lossen. Voor klachten naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst kan verzekerde zich schriftelijk wenden tot de directie van de Maatschappij. Pagina 2 van 2
  6. 6. Bijzondere Voorwaarden Zakenreisverzekering P-ZJP10aw Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden in de Algemene Voorwaarden of in de rubrieksvoorwaarden nader omschreven. Raadpleeg het dekkingsoverzicht behorend bij de afgesloten verzekering voor: • de maximum verzekerde bedragen • de hoogte van eventuele eigen risico´s en franchises • de maximale vergoedingstermijnen • het aantal personen waarvoor de vergoedingen gelden • de vergoedingsklasse (van bijvoorbeeld het openbaar vervoer) INHOUDALGEMENE BEPALINGEN ZAKENREISVERZEKERING .............. 1 RUBRIEK III. REISONGEVALLEN ........................................... 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen ..........................................................................1 Artikel 1. Aard en omvang......................................................................................4 Artikel 2. Aanvang, geldigheidsduur en einde van de verzekering ..............1 Artikel 2. Definitie van het begrip "ongeval" .......................................................4 Artikel 3. Geldigheid naar aard van de reis........................................................1 Artikel 3. Uitkering bij overlijden van verzekerde ten gevolge van een Artikel 4. Dekkingsperiode .....................................................................................1 ongeval......................................................................................................4 Artikel 5. Geldigheidsgebied..................................................................................1 Artikel 4. Uitkering bij blijvende invaliditeit van verzekerde ten gevolge Artikel 6. Wintersport/Bijzondere (winter)sporten en onderwatersport ........2 van een ongeval......................................................................................4 Artikel 7. Het betalen of terugkrijgen van premie .............................................2 Artikel 5. Berekening van de blijvende invaliditeit ............................................5 Artikel 8. Herziening van premie en voorwaarden ...........................................2 Artikel 6. Betaling van de uitkeringen ..................................................................5 Artikel 9. Samenloop van verzekeringen ............................................................2 Artikel 7. Normalisatieclausule ..............................................................................5 Artikel 8. Bijzondere verplichtingen in geval van overlijden of invaliditeitRUBRIEKSVOORWAARDEN ..................................................... 2 ten gevolge van een ongeval ...............................................................5RUBRIEK I. S.O.S.-KOSTEN................................................... 2 RUBRIEK IV. MEDISCHE KOSTEN ......................................... 5 Artikel 1. Aard en omvang......................................................................................2 Artikel 1. Aard en omvang......................................................................................5 Artikel 2. Vergoeding aan meereizende gezinsleden/reisgenoten ...............2 Artikel 2. Vergoeding van medische kosten in het buitenland .......................5 Artikel 3. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde ................................2 Artikel 3. Vergoeding van medische kosten op Aruba ....................................5 Artikel 4. Overlijden van verzekerde....................................................................2 Artikel 4. Vergoeding van kosten van tandartshulp..........................................5 Artikel 5. Ziekte, ongeval en/of overlijden van niet-meereizende familie Artikel 5. Eigen risico...............................................................................................5 van verzekerde........................................................................................2 Artikel 6. Bijzondere bepalingen ...........................................................................5 Artikel 6. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot ...............................2 Artikel 7. Bijzondere uitsluitingen .........................................................................5 Artikel 7. Schade aan eigendommen van verzekerde op Aruba...................2 Artikel 8. Schade aan het bedrijf waar verzekerde werkzaam is ..................2 Artikel 9. Gedwongen oponthoud .........................................................................3 Artikel 10. Uitvallen van het verblijf ........................................................................3 Artikel 11. Annulering, af- en onderbreking van zakenreizen ..........................3 Artikel 12. Extra vergoedingen ................................................................................3RUBRIEK II. REISBAGAGE .................................................... 3 Artikel 1. Aard en omvang......................................................................................3 Artikel 2. Vermissing/vertraagde aankomst reisbagage tijdens heenreis ...3 Artikel 3. Door verzekerde toegebrachte schade aan hotel-/ bungalowinventaris of –opstallen........................................................3 Artikel 4. Uitvallen computerapparatuur (gevolgschade) ................................3 Artikel 5. Eigen risico...............................................................................................3 Artikel 6. Extra dekking ...........................................................................................3 Artikel 7. Verzekerde waarde ................................................................................4 Artikel 8. Overdracht van verzekerde voorwerpen ...........................................4 Artikel 9. Bijzondere verplichtingen in geval van schade................................4 Artikel 10. Bijzondere uitsluitingen .........................................................................4 Artikel 11. Voorzichtigheidsclausule ......................................................................4 Algemene Bepalingen Zakenreisverzekering eindigen. Verzekeringnemer heeft dan recht op terugbetaling van een evenredig deelArtikel 1. Begripsomschrijvingen van de reeds betaalde premie.In de voorwaarden van deze verzekering wordt verstaan onder: 2.4. Indien de Maatschappij uitkering of schadevergoeding heeft geweigerd omdat door"Verzekerde" : voor zakenreizen, verzekerde of zijn rechtverkrijgende(n) onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt (zie de Algemene Uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden) dan is de Maatschappij a) de op de polis als zodanig genoemde hoofdverzekerde; gerechtigd de verzekering met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. In dat b) de bij hoofdverzekerde inwonende partner, indien geval eindigt de verzekering 14 dagen na de datum van opzegging. meereizend met hoofdverzekerde; 2.5. De verzekering eindigt automatisch zodra verzekerde zich buiten Aruba vestigt. c) de zakelijk administratief assistent, werkzaam bij hetzelfde 2.6. De verzekering eindigt automatisch zodra verzekerde is overleden. bedrijf of dezelfde instelling, indien meereizend met hoofdverzekerde; d) de, wegens uitval van hoofdverzekerde, overgekomen Artikel 3. Geldigheid naar aard van de reis zakelijke vervanger. De verzekering is geldig zowel tijdens zakenreizen als tijdens privé-reizen, tenzij uit de polis blijkt dat verzekerde alleen voor zakenreizen verzekerd is. voor privé-reizen, Voor zakenreizen geldt dekking voor zover deze verband houden met administratieve, a) de op de polis als zodanig genoemde hoofdverzekerde; commerciële en/of toezichthoudende werkzaamheden. Werkzaamheden van andere aard zijn b) de bij hoofdverzekerde inwonende partner, mits op de polis uitsluitend meeverzekerd indien dit uitdrukkelijk op de polis wordt vermeld. genoemd; c) de bij hoofdverzekerde inwonende kinderen, mits op de polis genoemd Artikel 4. Dekkingsperiode Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekkingsperiode telkens aan zodra verzekerde en/of zijn bagage de woning of het verblijf verlaten en eindigt zodra verzekerdeArtikel 2. Aanvang, geldigheidsduur en einde van de verzekering en/of zijn bagage hierin weer terugkeren. De dekkingsperiode eindigt bovendien direct na een2.1. De geldigheidsduur van de verzekering vangt aan op de in de polis genoemde aanééngesloten periode van reizen en/of verblijf van 180 dagen. Verzekerde moet binnen ingangsdatum. De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn. deze termijn zijn teruggekeerd in zijn woning/verblijf op Aruba Van deze termijn wordt2.2. Na verloop van de in de polis genoemde termijn wordt de verzekering geacht uitsluitend afgeweken doordat het openbaar vervoer waarmee verzekerde reist vertraging stilzwijgend, telkens voor een periode van twaalf maanden, te worden voortgezet, krijgt of doordat er iets gebeurt waartegen men verzekerd is (behalve wanneer deze tenzij verzekeringnemer de verzekering uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum gebeurtenis onder de rubriek Reisbagage valt); in dat geval blijft de dekking automatisch schriftelijk aan de Maatschappij heeft opgezegd. geldig tot de eerst mogelijke terugkeer van verzekerde.2.3. De Maatschappij is gerechtigd de verzekering te allen tijde schriftelijk op te zeggen. In dat geval zal de verzekering na 2 maanden, gerekend vanaf de datum van opzegging, Artikel 5. Geldigheidsgebied De verzekering is geldig in de gehele wereld. Pagina 1 van 5
  7. 7. Op Aruba is de verzekering uitsluitend en alleen van kracht indien de reis en/of het verblijf op bepaald wordt in de Algemene Voorwaarden zal de Maatschappij nimmer restitutie vanAruba een direct onderdeel vormen van en één geheel uitmaken met een buitenlandse reis. premie verlenen.Artikel 6. Wintersport/Bijzondere (winter)sporten en onderwatersport Artikel 8. Herziening van premie en voorwaardenDeze verzekering is tevens van kracht tijdens de beoefening van wintersport, inclusief Indien de Maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfdedeelname aan Gästerennen en Wisbiwedstrijden en bijzondere (winter)sporten en soort als deze verzekering herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zijonderwatersport. Bij het beoefenen van bijzondere (winter)sporten zal geen uitkering gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden teplaatsvinden voor overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, zoals verlangen en wel met ingang van de eerste premievervaldatum na de invoering van devermeld in de rubrieksvoorwaarden Reisongevallen. wijziging. De Maatschappij zal van deze aanpassing melding maken aan verzekeringnemer.De uitsluiting "Deelname aan wedstrijden en de voorbereidingen daartoe, zoals training", als Indien verzekeringnemer de aanpassing weigert, dient hij dit schriftelijk binnen 30 dagen navermeld in de Algemene Voorwaarden, blijft onverminderd van kracht. de premievervaldatum aan de Maatschappij bekend te maken. De verzekering eindigt dan op de op het polisblad vermelde premievervaldatum om 00.00 uur.Artikel 7. Het betalen of terugkrijgen van premieVerzekeringnemer is verplicht de premie en kosten bij vooruitbetaling aan de Maatschappij Artikel 9. Samenloop van verzekeringenof aan een door haar aangestelde agent te voldoen zodra deze verschuldigd zijn. Indien deze Als verzekerde naast deze reisverzekering in beginsel aanspraak kan maken op eenniet worden voldaan binnen 30 dagen na de datum waarop zij verschuldigd zijn, zal de vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan nietMaatschappij tot aanmaning overgaan en is de Maatschappij gerechtigd de dekking van de van oudere datum, dan biedt deze reisverzekering voor die kosten geen dekking. In dat gevalverzekering op te schorten; de plicht tot het betalen van premie blijft bestaan. De dekking gaat komt uitsluitend de schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaatweer in op de dag, volgend op die waarop de premie, kosten, assurantiebelasting en waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. Deze bepaling geldt niet vooreventuele wettelijke rente incassokosten door de Maatschappij of haar agent zijn ontvangen. uitkeringen ineens wegens overlijden en/of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.Gedurende de periode dat de dekking van de verzekering is opgeschort kunnen aan de De Maatschappij zal desondanks de in beginsel onder het bereik van deze reisverzekeringverzekering geen rechten ontleend worden. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3, 2.4, 2.5 en vallende schade/kosten vooruitbetalen, echter op voorwaarde dat verzekerde meewerkt aan2.6 en in geval van beëindiging van de verzekering door de Maatschappij conform hetgeen de overdracht van rechten uit een elders lopende verzekering aan de Maatschappij. RUBRIEKSVOORWAARDENRubriek I. S.O.S.-KOSTENArtikel 1. Aard en omvang verzekerde. Deze kosten worden ook vergoed als de bevoegde autoriteiten eenDe Maatschappij vergoedt de met toestemming van ELVIRA Assistance gemaakte extra ongeval vermoeden.reis- en/of verblijf- en/of andere kosten, zoals omschreven in de volgende artikelen, indien ditop het dekkingsoverzicht wordt vermeld. Genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de Artikel 4. Overlijden van verzekerdebedragen zoals die op het dekkingsoverzicht worden vermeld, met inachtneming van de Wanneer verzekerde in het buitenland overlijdt ten gevolge van ziekte of ongeval, vergoedt deeventueel daarbij vermelde maximale periode, voor maximaal het op het dekkingsoverzicht Maatschappij:vermelde aantal personen en tot maximaal de op het dekkingsoverzicht vermelde klasse,wanneer deze het directe gevolg zijn van: 4.1. Aan de rechthebbende(n): de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de laatste woonplaats op a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde (artikel 3). Aruba, waaronder de kosten van de binnenkist en de kosten van de voor het vervoer b. Overlijden van verzekerde (artikel 4). noodzakelijke documenten. c. Ziekte, ongeval en/of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 4.2. Aan de meereizende gezinsleden en één reisgenoot van verzekerde: (artikel 5). De noodzakelijke kosten van de terugreis naar de woon- of verblijfplaats op Aruba met d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot (artikel 6). een openbaar vervoermiddel, voor zover deze kosten hoger zijn dan die van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis. e. Schade aan eigendommen van verzekerde op Aruba (artikel 7). 4.3. Aan de rechthebbende(n) c.q. aan familieleden: f. Schade aan het bedrijf waar verzekerde werkzaam is (artikel 8). Als het stoffelijk overschot niet naar de voormalige woonplaats van verzekerde wordt g. Gedwongen oponthoud (artikel 9). gebracht worden vergoed de kosten van begrafenis (of crematie) in het buitenland en h. Uitvallen van het verblijf (artikel 10). de overkomst van familieleden van de overleden verzekerde vanuit Aruba, tot ten i. Annulering, af- en onderbreking van zakenreizen (artikel 11). hoogste het bedrag dat zou zijn vergoed bij het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats waar de overleden verzekerde woonachtig was.Artikel 2. Vergoeding aan meereizende gezinsleden/reisgenoten Artikel 5. Ziekte, ongeval en/of overlijden van niet-meereizende familieVoorwaarde voor vergoeding aan gezinsleden en reisgenoten is dat zij voor dezelfdeperiode bij de Maatschappij een reisverzekering hebben afgesloten. van verzekerde 5.1. Wanneer verzekerde voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats op Aruba, omdat een familielid in de 1e of 2e graad overleden is, (naar het oordeel vanArtikel 3. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde een arts) levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk gewond is geraakt, vergoedt deWanneer verzekerde in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt, vergoedt de Maatschappij:Maatschappij: a. Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot:3.1. Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot op De noodzakelijke terugreiskosten, voor zover die meer of anders zijn dan de kosten voorwaarde dat deze kosten naar het oordeel van de door de Maatschappij van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis. Verzekerde(n) moet(en) met eigen of ingeschakelde arts medisch noodzakelijk zijn en het directe gevolg van de ziekte of het openbaar vervoer reizen. ongeval: b. Aan verzekerde en aan zijn meereizende gezinsleden: - De noodzakelijke extra kosten van verblijf tijdens de dekkingsperiode van de De kosten van terugkeer naar de reisbestemming indien verzekerde(n) recht verzekering; heeft/hebben op de kosten van terugkeer naar Aruba. Verzekerde(n) moet(en) 3 - De noodzakelijke kosten van extra verblijf na het einde van de voorgenomen dagen voor het einde van het oorspronkelijk voorgenomen verblijf zijn teruggekeerd verblijfsduur; naar de reisbestemming. - De noodzakelijke kosten van de terugreis naar de woon- of verblijfplaats op Aruba 5.2. EXTRA DEKKING: Indien bij de Maatschappij tevens een annuleringsverzekering van met een ambulance, taxi of openbaar vervoermiddel, voor zover deze kosten hoger kracht is met zorgplicht-, waarnemers- of extra persoonsclausule en verzekerde op zijn dan die van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis. grond van een in één van deze clausules genoemde gebeurtenis moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats op Aruba vergoedt de Maatschappij: Indien verzekerde in verband met zijn gezondheidstoestand niet per ambulance, Aan verzekerde, alsmede aan zijn meeverzekerde gezinsleden en één reisgenoot: taxi of openbaar vervoermiddel kan reizen worden de kosten van terugreis naar De noodzakelijke terugreiskosten, voor zover die meer of anders zijn dan de kosten Aruba per ambulancevliegtuig vergoed. Deze manier van terugreizen is alleen dan van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis. Verzekerde(n) moet(en) met eigen of verzekerd, wanneer de Maatschappij hiervoor van tevoren toestemming heeft openbaar vervoer reizen. verleend. De medische noodzaak van terugkeer per ambulancevliegtuig wordt bepaald door Artikel 6. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot de door de Maatschappij ingeschakelde arts in overleg met de behandelend arts in Indien verzekerde ten gevolge van het overlijden van zijn medeverzekerde reisgenoot het buitenland. Van medische noodzaak is in elk geval sprake, wanneer terugkeer alleenreizend wordt, vergoedt de Maatschappij: per ambulancevliegtuig het leven van verzekerde kan redden, de kans op invaliditeit vermindert en/of invaliditeit door dit transport voorkomen kan worden. Als Aan familieleden van verzekerde: verzekerde recht heeft op vergoeding van terugkeer met een ambulancevliegtuig, - de kosten van overkomst vanuit Aruba alsmede de terugreis per openbaar vervoer heeft hij geen recht op vergoeding van extra reiskosten zoals hierboven beschreven naar Aruba; staat. Wel worden de kosten vergoed van het vervoer van het buitenlands - de noodzakelijke verblijfkosten. ziekenhuis naar het vliegveld en van het Arubaanse vliegveld naar het ziekenhuis (inclusief medische begeleidingskosten). Als de verzekering is afgesloten en/of is ingegaan terwijl verzekerde buiten Aruba al onder geneeskundige behandeling Artikel 7. Schade aan eigendommen van verzekerde op Aruba was, dan worden deze kosten niet vergoed. Wanneer door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstige schade is aangericht aan eigendommen van verzekerde op Aruba (met name aan onroerend goed,3.2. Aan de meereizende gezinsleden en één reisgenoot van verzekerde: inventaris, inboedel of handelswaar) en verzekerde hiervoor voortijdig moet terugkeren naar Indien verzekerde door de ziekte of het ongeval in het ziekenhuis verblijft: zijn woon- of verblijfplaats op Aruba, vergoedt de Maatschappij: de voor ziekenbezoek noodzakelijke extra kosten van vervoer. Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot:3.3. Aan familieleden van verzekerde: De noodzakelijke terugreiskosten per openbaar vervoer voor zover deze meer of anders zijn Indien verzekerde door de ziekte of het ongeval, volgens de plaatselijke behandelend dan de kosten van de oorspronkelijk voorgenomen terugreis. arts, in levensgevaar verkeert en terugkeer naar Aruba niet mogelijk is; - de kosten van overkomst vanuit Aruba alsmede de terugreis per openbaar vervoer naar Aruba; Artikel 8. Schade aan het bedrijf waar verzekerde werkzaam is Wanneer door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstige schade - de noodzakelijke verblijfkosten. is aangericht aan het bedrijf waar verzekerde werkzaam is op Aruba en verzekerde hiervoor3.4. Aan verzekerde of aan zijn rechtverkrijgende(n): voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats op Aruba, vergoedt de De kosten die volgens de plaatselijke, bevoegde autoriteiten gemaakt moeten worden Maatschappij: voor het opsporen en/of redden van verzekerde indien sprake is van vermissing van Aan verzekerde alsmede aan zijn meereizende gezinsleden en één reisgenoot: Pagina 2 van 5

×