Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IBA’T IBANG
URI NG MGA
SANGGUNIAN
Inihanda ni: Bb. Jasmin Gregorio
Inihandani:Bb.JasminGregorio
Inihandani:Bb.JasminGregorio
ALMANAC
Ito ay isang uri ng
aklat na nagsasaad
ng mga
pinakabagong
impormasyon at
pangyayari sa loob
ng isang taon.
Inihan...
Mga Halimbawa ng ALMANAC:
Inihandani:Bb.JasminGregorio
ATLAS
Ito ay isang aklat
patungkol sa
heographiya, na
may detalyadong
impormasyon
tungkol sa iba’t
ibang bansa at
kontinen...
Mga Halimbawa ng ATLAS:
Inihandani:Bb.JasminGregorio
ENCYCLOPEDI
A
Ito ay aklat na
naglalaman ng mga
detalyadong
impormasyon
tungkol sa iba’t
ibang paksa. At ito
ay naka-ayos ...
Mga Halimbawa ng ENCYCLOPEDIA:
Inihandani:Bb.JasminGregorio
DIKSYUNARIO
Ito ay isang uri ng
aklat na kung saan
matatagpuan ang
mga kahulugan ng
mga salita,
pagbaybay nito,
pagpantig,...
Mga Halimbawa ng DIKSYUNARIO:
Inihandani:Bb.JasminGregorio
PAHAYAGAN
Ito ay isang uri
ng babasahin na
kung saan dito
matatagpuan ang
mga bagay na
nangyayari sa
labas at loob ng
bans...
Mga Halimbawa ng PAHAYAGAN:
Inihandani:Bb.JasminGregorio
GAWAIN!
Inihandani:Bb.JasminGregorio
Isulat sa patlang kung anong sanggunian ang
maaaring gamitin upang alamin ang mga
sumusunod na impormasyon.
________1. Kah...
________6. Pagbasa sa mga nakakawiling
lathalain sa araw na ito.
________7. Mga palabas na sumikat sa
taong 2012.
________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iba’t ibang uri ng mga sanggunian

92,993 views

Published on

Mga Iba't Ibang Uri ng mga Sanggunian:
1. Almanac
2. Atlas
3. Encyclopedia
4. Diksyunario
5. Pahayagan

Mayroon akong ihinandang 10 puntos na gawain sa huli.

NOTE: Slideshare doesn't allow me to embed the original fonts that I used in the presentation. So take some time to adjust the text alignments or simply review the whole presentation before you use it.

THANK YOU FOR NOT OWNING THIS!

Published in: Education

Iba’t ibang uri ng mga sanggunian

 1. 1. IBA’T IBANG URI NG MGA SANGGUNIAN Inihanda ni: Bb. Jasmin Gregorio Inihandani:Bb.JasminGregorio
 2. 2. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 3. 3. ALMANAC Ito ay isang uri ng aklat na nagsasaad ng mga pinakabagong impormasyon at pangyayari sa loob ng isang taon. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 4. 4. Mga Halimbawa ng ALMANAC: Inihandani:Bb.JasminGregorio
 5. 5. ATLAS Ito ay isang aklat patungkol sa heographiya, na may detalyadong impormasyon tungkol sa iba’t ibang bansa at kontinente ng buong mundo. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 6. 6. Mga Halimbawa ng ATLAS: Inihandani:Bb.JasminGregorio
 7. 7. ENCYCLOPEDI A Ito ay aklat na naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa iba’t ibang paksa. At ito ay naka-ayos ng paalpabeto. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 8. 8. Mga Halimbawa ng ENCYCLOPEDIA: Inihandani:Bb.JasminGregorio
 9. 9. DIKSYUNARIO Ito ay isang uri ng aklat na kung saan matatagpuan ang mga kahulugan ng mga salita, pagbaybay nito, pagpantig, at iba pa. Nakaayos ito ng pa- alpabeto. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 10. 10. Mga Halimbawa ng DIKSYUNARIO: Inihandani:Bb.JasminGregorio
 11. 11. PAHAYAGAN Ito ay isang uri ng babasahin na kung saan dito matatagpuan ang mga bagay na nangyayari sa labas at loob ng bansa araw-araw. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 12. 12. Mga Halimbawa ng PAHAYAGAN: Inihandani:Bb.JasminGregorio
 13. 13. GAWAIN! Inihandani:Bb.JasminGregorio
 14. 14. Isulat sa patlang kung anong sanggunian ang maaaring gamitin upang alamin ang mga sumusunod na impormasyon. ________1. Kahulugan ng salitang “alamat”. ________2. Detalyadong impormasyon tungkol pinakamataas na bundok sa mundo. ________3. Pinakabagong tuklas na gamot. ________4. Paghahanap sa bansang Pilipinas. ________5. Pinakaunang balita sa araw na ito. Inihandani:Bb.JasminGregorio
 15. 15. ________6. Pagbasa sa mga nakakawiling lathalain sa araw na ito. ________7. Mga palabas na sumikat sa taong 2012. ________8. Pag-alam sa kahulugan, kasaysayan at istilo ng pagpipinta. ________9. Pagbaybay at pagpapantig sa salitang “anthropolohiya”. ________10. Mga bansa sa kontinenteng Asya at mga lugar nito. Inihandani:Bb.JasminGregorio

×