Kas Eesti õiguslik raamistik on piisav laste kaitsmiseks

625 views

Published on

Eneli Pau, Põhja Ringkonnaprokuratuur

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kas Eesti õiguslik raamistik on piisav laste kaitsmiseks

  1. 1. Seminar  laste internetiohutusest Eneli Pau Põhja Ringkonnaprokuratuur
  2. 2. Nooremat kui 18‐aastast isikut pornograafilises või nooremat kui 14‐aastast isikut  pornograafilises või erootilises situatsioonis  kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle  reproduktsiooni valmistamise või hoidmise,  teisele isikule üleandmise, näitamise või muul  viisil kättesaadavaks tegemise eest – karistatakse  rahalise karistuse või kuni kolmeaastase  vangistusega. 
  3. 3. seadus on üldsõnaline ega kajasta tegelikku  elu, seega ei taga ka kaitset lastele; kaitsma peaks kõiki alaealisi ning kaaluma  kvalifitseeriva tunnusena lapseealise suhtes  toimepandud kuriteo; kvalifitseeriva tunnusena tagakiusamise  motiiv?
  4. 4. Noored avaldavad  enda kohta detailseid  isikuandmeid nii  suhtlusportaalides  (rate, facebook, jippii,  orkut) kui ka  fotoandmebaasides  (album.ee, nagi.ee),  kuid ei teadvusta, et  seeläbi muutuvad nad  ka haavatavaks.
  5. 5. Võõra SIM kaardiga  teenuste ostmine on üks  levinumaid  internetikeskkonnas  toimepandavatest  alaealiste kuritegudest. Reeglina põhjustatakse  grupiga väga suuri  kahjusid
  6. 6. Varalise kasu saamise eest arvutiprogrammi  või andmete ebaseadusliku sisestamise,  muutmise, kustutamise, rikkumise,  sulustamise või muul viisil  andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku  sekkumise teel – karistatakse rahalise  karistuse või kuni viieaastase vangistusega. 
  7. 7. Karistusseadustiku § 178 vajab ajakohastamist; õpetus internetiohutusest peaks olema kohustuslik; lapsevanemad peaksid olema eeskujuks – ei ole  mõistlik levitada enda kohta käivaid andmeid  internetis; koostöö õiguskaitseorganite ning sideteenuse  pakkujate ja infoühiskonna teenuse osutajate vahel  peaks olema oluliselt tihedam.

×